Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xornada 2 curso asociación de prensa de a coruña

639 views

Published on

Presentación da segunda xornada (5/10/2012) de formación do curso de Redes Sociais organizado pola APC (Asociación de Prensa de A Coruña) e impartido por Dani Cerqueiro de Galinus Taller de Novos Medios.

Esta presentación fai unha introducción ao uso de Facebook e de Twitter.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Xornada 2 curso asociación de prensa de a coruña

 1. 1. Facebook   Sesión 2 5 de outubro de 2012
 2. 2. 1.  Introdución  ao  Facebook   ? A rede que se visita con máis frecuencia. (73% dos usuarios a diario) semana 45% seguemento e opinión de cultura e entretemento. 39% 42% facerse fan dunha marca. ? 22% comentar en páginas de marcas. 21% seguemento e opinión deportes.Actualmente é o principal pilar das estratexiasde marketing e comunicación en redes sociais. 61% Fonte: Informe de hábitos en redes sociais IAB-Elogia 2011
 3. 3. Conceptos  básicos   Sesión 2 5 de outubro de 2012
 4. 4. 2.  Conceptos  básicos   Perfil personal vs. Páxina de empresa Perfil     Páxina    Para  personas   Para  empresas,  ins>tucións,  grupos…  Con>dos  privados  (pe>ción  previa  de  amizade)   Con>dos  públicos  (incluso  sin  ter  Facebook)  Amigos  (previa  pe>ción  de  amizade)   “Me  gusta”  (seguidores,  fans)    Limitado  a  5.000  amigos   Sin  limitación  de  seguidores  Segmentación  de  usuarios    por  listas   Non  se  poden  segmentar  usuarios  pero  sí  mensaxes  
 5. 5. 2.  Conceptos  básicos  O Perfil de usuario Imaxe de Buscador Imaxe de perfil portada Información de contacto Amigos Fotos Sitios aos que foi Páxinas que segue
 6. 6. 2.  Conceptos  básicos  O Perfil de usuario. Biografía Destacar publicación para que se extenda ao ancho da timeline. Editar ou eliminar. Eliminar publicación, cambiar data, agochar na cronoloxía ou engadir localización.
 7. 7. 2.  Conceptos  básicos  Grupos -  Posibilidade de compartir información, fotos ou vídeos, de facer unha pregunta ou engadir un ficheiro. -  Posibilidade de consultar información, información de eventos, fotos ou ficheiros compartidos no grupo.
 8. 8. 2.  Conceptos  básicos  Páxinas -  Imaxe de portada: imaxe representativa da marca para atraer público obxetivo. -  Foto perfil: logotipo ou imaxe ligada á marca que aparece en actualizacións e anuncios. -  Acceso a información, eventos, concursos, etc. -  Mensaxes, información, fotos… compartidos polos usuarios. Posibilidades timeline -  Fixar publicación na parte superior. -  Destacar publicación (ao ancho da timeline). -  Crear fitos. Para momentos importantes da empresa.
 9. 9. 2.  Conceptos  básicos  Personalización look & feel Imaxe portada. De 851 x 315 píxeles. Imaxe representativa da marca que busca atraer público obxetivo. Foto perfil. De 180 x 180 píxeles. Logotipo ou imaxe representativa. A marca debe poder recoñecerse en anuncios e actualizacións. Imaxes menú. De 111 x 74 píxeles. Imaxes representativas de fotos, eventos… ou que animen a participar en concursos, xogos, etc.
 10. 10. Publicación  de  con>dos  e   creación  de  comunidade   Sesión 2 5 de outubro de 2012
 11. 11. 3.  Publicación  de  con>dos  e  creación  de  comunidade  Escribir para Facebook-  Textos curtos, claros e sinxelos. Non se adica RECEITA PERFECTA moito tempo á lectura.-  Revisión de textos antes de publicar. Fórmulas ou Cada comunidade é diferente expresións que se poidan malinterpretar. ¿cómo optimizar? reaccións dos usuarios-  Marcar o tono da páxina. ¿como dirixirse á contidos que se consumen comunidade?. Unha vez atopado o tono, mantelo en todas as actualizacións.
 12. 12. 3.  Publicación  de  con>dos  e  creación  de  comunidade  Status. Contar o que se está facendo. ¿que andas apensar?.Links/novas. Compartir enlaces de interese para osusuarios.Música. Compartir unha canción.Vídeos. De promoción turistica de galicia, destinos, oucalquera vídeo interesante e relacionado coacomunidade...Fotos. Actualizar cunha foto a primeira hora da mañá ouen momentos especiais.Enquisas. Crear enquisas con certo gancho paraconseguir difusión.Ofertas. Exclusivas para fans de Facebook cun pequenodesconto.Eventos. Dar difusión a un acontecemento.
 13. 13. 3.  Publicación  de  con>dos  e  creación  de  comunidade  Periodicidade Límite máximo de publicacións-  Perfil usuario. Depende do que queira compartir o usuario cos seus contactos. Sentido común-  Páxina de marca/institución. Recoméndase un Non abusar ou saturar mínimo dunha actualización diaria, dependendo da actividade e da información de valor que xere, pode aumentarse.-  Páxina medio de comunicación. Máis inmediatez, máior dinamismo -> máis actualizacións. Orientacións horarias paraHorarios comezar a publicar:-  Observar o comportamento dos usuarios para ver a qué horas se consegue unha maior interacción. 09.00 h 11.00 h-  Manter unha distancia temporal entre publicacións 13.00 h para non solaparse e para ir impactando en 15.00 h diferentes usuarios (que teñen diferentes hábitos de 19.00 h consumo da rede social).
 14. 14. 3.  Publicación  de  con>dos  e  creación  de  comunidade  Programar unha publicación-  Ferramentas externas para programar a publicación de contidos para unha data concreta.-  Recentemente esto tamén se pode facer con Facebook.
 15. 15. 3.  Publicación  de  con>dos  e  creación  de  comunidade  Crear unha oferta-  Novo servizo de facer ofertas por cupóns.-  A primeira oferta é gratuíta. Nas seguintes pagarase en función do alcance que se lle queira dar á publicación.
 16. 16. 3.  Publicación  de  con>dos  e  creación  de  comunidade  Facebook Ads-  Sistema de publicidade de Facebook.-  Aparecen na barra lateral dereita (e cada vez en máis sitios, con post patrocinados e destacados no timeline).-  Permiten a marcas/institucións chegar a públicos moi concretos con pequenas inversións pola súa capacidade de segmentación.-  Intuitivo para o emprego do mesmo.-  Permite marcar un límite de inversión diario ou por campaña para poder controlar o orzamento. facebook.com/ads/create
 17. 17. Avaliación  de  resultados   e  estaRs>cas   Sesión 2 5 de outubro de 2012
 18. 18. 4.  Avaliación  de  resultados  e  estaRs>cas  Importante saber analizar os medidores e a información que nos da o propio Facebook.-  Seguidores-  Alcance-  Contido compartido-  Comentarios-  Me gusta en publicacións-  Outros…Apoio en medicións máis profundas con diferentes ferramentas de análise especializadas.Especialmente con Google Analytics.Necesidade de crear un cadro de mandos ou un documento que sirva para entender os resultados quese está obtendo cas redes sociais.
 19. 19. Facebook Fuente: Facebook xuño 2012EVOLUCIÓN “ME GUSTA” VISITAS Á PÁXINA 10914 9520 5729 6098 6195 6246 Nesta gráfica opóñense visitas á páxina (número de veces que se ve a páxina cada día) e visitantes únicos (número de persoas que entran diariamente). O día 14/06No último trimestre acadouse un aumento de 1.394 “me hay un pico moi importante de visitas á páxina (+3.600) relacionado probablementegusta” superándose a barreira dos 10.000 seguidores. cunha entrada co vídeo promocional de 2012.NOVOS “ME GUSTA” / XA NON “ME GUSTA” TOP 5 MENSAXES CON MAIOR DIFUSIÓNA porcentaxe de abandono respecto aos novos “me gusta” noné significativa. No mes de xuño rexístrase un aumento menor deseguidores; está relacionado coa inversión en Facebook Ads. As informacións que obtiveron unha maior difusión foron: unha foto dun bebé disfrazado de tiburón, dúas fotos de delfíns, a foto de apertura da tempada 2012 e unha foto de Andrew Wong tamén de delfins na praia. Difusión: do total de personas que viron unha publicación da páxina, cantas interaccionaron con ela.
 20. 20. Facebook Fuente: Facebook xuño 2012ALCANCE PERFIL DOS SEGUIDORESO alcance total (persoas que viron contido asociado á páxina)baixou dende os 140.000 usuarios aprox. ata os 38.000.Depende directamente da inversión en Facebook Ads (asgráficas de alcance total e pagado son moi similares).Acádanse picos de 185.000 usuarios. O alcance orgánico(usuarios que viron contido asociado nas súas seccións denoticias) vai dende as 6.000 ata as 8.000 persoas. O Alcance viral (usuarios que O core target está entre os 13 e os 34 anos. Hai un 49% de homes e un 49% de viron contido mulleres seguindo. publicado por un amigo) chegou ata as 29.000 PERFIL DO PÚBLICO QUE SE ACADA persoas acadándose picos de case 50.000. PERSOAS FALANDO DE ARTSURFCAMP As publicacións da páxina chegan a usuarios de entre 13 e 44 anos destacando sobre todo a franxa dos 18 aos 34. Chégase a un 48% de mulleres e a un 50% de homes. TOP 5 PAÍSES E CIDADES A principios de abril hai en torno a 320 persoas interactuando. Remátase xuño con 1.500 usuarios aprox. Interactuando.
 21. 21. A  privacidade  do   usuario   Sesión 2 5 de outubro de 2012
 22. 22. 5.  A  privacidade  dos  usuarios  ActualizaciónsPodes controlar a privacidade das túasactualizacións de estado, fotos e informaciónusando o selector interno de audiencia.Control privacidade
 23. 23. 5.  A  privacidade  dos  usuarios  NotificaciónsPodes controlar que queres que Facebook chenotifique por correo electrónico.
 24. 24. 5.  A  privacidade  dos  usuarios  Suscricións
 25. 25. Para  qué?   Sesión 25 de outubro de 2012
 26. 26. 6.  Para  qué?  No traballo de xornalista-  Como fonte de información.-  Monitorizar páxinas que poden publicar información de interese.-  Aproveitar as oportunidades de conversa que xurdan. Interaccionando con páxinas e grupos de interese.-  Networking a todos os niveis (nacional e internacional). Coñecer profesionais doutros lugares. Grupo #sinpreguntasnocobertura. Campaña promovida para non cubrir a políticos que non admitan preguntas.
 27. 27. 6.  Para  qué?  Unha páxina creada por Facebook específicamente para xornalistas (guía de boas prácticas, casosde éxito, guías de traballo…): www.facebook.com/journalists
 28. 28. 6.  Para  qué?  Potencialidade para institucións/medios/empresas-  Branding e xestión de imaxe de marca.-  Notoriedade e recoñecemento.-  Contacto directo co público obxectivo. Atención personalizada.-  Pode ser capaz de xerar unha parte importante do tráfico á páxina web.-  Monitorizar a reputación da marca/productos/ servicios.-  Ferramenta para fidelización.-  O entorno do social media e a xeración de contenidos dun xeito proactivo xera valor engadido.-  Permite aproveitar as propiedades virais do sistema.
 29. 29. Configuración  e  posta   en  marcha   Sesión 2 5 de outubro de 2012
 30. 30. 7.  Configuración  e  posta  en  marcha  Creación de perfil, páxina e grupo.* Exercicio práctico: creamos un grupodo curso.
 31. 31. Caso  de  éxito   Sesión 2 5 de outubro de 2012
 32. 32. 8.  Caso  de  éxito  
 33. 33. 8.  Caso  de  éxito  
 34. 34. Twi]er   Sesión 2 5 de outubro de 2012
 35. 35. 1.  Introdución  ao  Twi]er   A rede á que mais se conectan os usuarios a través do móbil. O 44% dos usuarios de rrss semana conéctase a Twitter a diario. homes 40%1. seguemento e opinión de cultura e entretemento.2. seguemento e opinión sobre as últimas novas e acontecementos.3. comunicación con familiares/amigos. mulleres 60%4. seguemento e opinión deportes. A rede máis importante para transmitir con inmediatez. Fonte: Informe de hábitos en redes sociais IAB-Elogia 2011
 36. 36. Conceptos  básicos   Sesión 2 5 de outubro de 2012
 37. 37. 2.  Conceptos  básicos  Termos claveTuits. Mensaxes que se envían públicamente a travésde Twitter.Retuits (RT). Redifundir un tuit dun usuario ao queseguimos. Retuitearemos contido de calidade e quepoida ter interese para os nosos seguidores.Mencións. Mensaxes que se envían públicamente através de Twitter pero que van dirixidas a un usuario ouusuarios concretos. Ex. Gracias por seguirnos@anadiazperezSeguindo. Hai que seguir as personas axeitadas parater unha panorámica do sector, esto inclúe acompetidores, bloggers, influencers da área...Seguidores. É importante interactuar con eles.Monitorizar a web en busca de comentarios interesantese facer algún RT de comentarios relacionados con algúntema de actalidade ou interese.Listas. Esta función permite organizar usuarios baixounha categoría específica. Ex. Institucións turísticas,marketing, emprendedores. Hai listas públicas e listasprivadas.
 38. 38. 2.  Conceptos  básicos  Mensaxes directas (DM). Twitter tamén permite enviar/recibir tuits de forma privada. Para algunha preguntaconcreta de usuarios pode ser unha boa forma derespostar.Hashtag (#). Palabras ou frases precedidas do símbolo#. É unha forma de etiquetar ou clasificar os tuits demaneira que se agrupen ao redor dun tema común.Trending Topic (TT). O tema do momento; frases,hastags ou palabras que se están utilizando con maiorfrecuencia en Twitter nun momento dado. Os temas quemáis conversación están xerando. Podemos ver TT porubicación xeográfica ou por intereses.
 39. 39. 2.  Conceptos  básicos  Personalización look & feelFoto perfilTema
 40. 40. Publicación  de  con>dos  e   creación  de  comunidade   Sesión 2 5 de outubro de 2012
 41. 41. 3.  Publicación  de  con>dos  e  creación  de  comunidade  Tipo de contido-  Información.-  Ofertas.-  Eventos.-  Concursos.Escribir para Twitter-  A esencia de Twitter é ser capaces de escribir todo en 140 carácteres. Pero non está ben visto escribir coma se fose un sms.-  Se se quere facilitar a redifusión dos tuits, é recomendable non pasarse dos 120 caracteres para permitir que os demáis poidan engadir algún comentario no seu RT.-  É moi importante a revisión de textos antes da publicación.-  Marcar o tono do usuario, decidindo como nos queremos dirixir á comunidade.
 42. 42. 3.  Publicación  de  con>dos  e  creación  de  comunidade  Estructura básica dun tuit: Texto + enlace acortado +#hashtag.Hai que ter en contas os posibles problemas producto deenlazar Facebook a Twitter.Estrutura dun RT: RT + @usuarioretuiteado + textoretuiteado .Tono, periodicidade, horariosPeriodicidade. A esperanza de vida dun tweet para untime line dun usuario con certa actividade, é de arredorde 2-3 minutos. Media de entre 5 e 10 tuits diarios.Horario de publicación. Dependerán dos usuarios e assúas rutinas de actividade. Buscar ferramentas que nospermitan observalos e coñecelos.En Twitter existen ferramentas como www.tweriod.compara saber de forma gratuíta as horas e días da semananas que os seguidores dunha conta están máis activos.
 43. 43. 3.  Publicación  de  con>dos  e  creación  de  comunidade  Hootsuite Existen varias ferramentas para xestionar Twitter pero Hootsuite conta con importantes vantaxes: -  Multiconta. -  Todo nunha pantalla: cronoloxía, tuits enviados, mencións, mensaxes directas, etc. -  Investiga: búsquedas por palabras clave ou temas que nos interesan. Podemos crear unha columna que se actualice constantemente con todos os tuits que inclúan, por exemplo, “manifestación Madrid”. -  Programar. Programa tuits para o día e hora que prefiras. -  Estatísticas.
 44. 44. 3.  Publicación  de  con>dos  e  creación  de  comunidade  A conversaÉ unha ferramenta fundamental para crear comunidade:-  A maior vantaxe de Twitter é que permite ás marcas falar de tú a tú cos seus seguidores.-  É fundamental prestar atención aos comentarios, preguntas, queixas... dos seguidores.-  Traballo diario para respostar en tempo ás distintas mencións, dar as gracias polos RT’s, etc.-  A conversa axuda a visibilizar a marca como axente importante do sector.
 45. 45. Avaliación  de  resultados  e   estaRs>cas   Sesión 2 5 de outubro de 2012
 46. 46. 4.  Avaliación  de  resultados  e  estaRs>cas   KloutResultados e estatísticas Klout Score. Nunha escala de 1-100 KloutAlgúns dos medidores máis importantes para esta rede dinos como somos de influentes en Twittersocial son: basándose no número de publicacións, nos retuits, etc.-  Followers-  Mencións-  Contido compartido ou RT-  Listas-  Favoritos Klout danos máis información de interese como: influencers (quen nos inflúe), you influence (a quen influimos), topics (temas relacionados con nós).
 47. 47. Para  qué?   Sesión 25 de outubro de 2012
 48. 48. 6.  Para  qué?  No traballo de xornalista-  Informar en directo e desde o lugar onde ocorre a noticia.-  Buscar / compartir información de última hora empregando os hastags.-  Citar fontes. Actuar de prescriptor de información de calidade.-  Twitter como fonte de información. Empresas, personaxes públicas, etc. manifestan opinións e dan información vía Twitter.-  Investigar que se comenta en Twitter ao redor dun tema concreto facendo búsquedas por palabras clave.
 49. 49. 6.  Para  qué?  Potencialidade para institucións/medios/empresas-  Notoriedade e recoñecemento.-  Contacto directo co público obxectivo. Atención personalizada.-  Tráfico para a web.-  Monitorizar a reputación da marca / produtos / servizos.-  Viralidade e difusión de contidos mediante RT de usuarios.-  Análise e información sobre competencia.-  Recordo de marca.-  Transmitir eventos en directo a través dunha canle propia.
 50. 50. Configuración  e  posta  en  marcha   Sesión 2 5 de outubro de 2012
 51. 51. 7.  Configuración  e  posta  en  marcha  Exercicio práctico: creación dun perfil.
 52. 52. 7.  Configuración  e  posta  en  marcha  Optimización do perfil.-  Organizar o teu timeline. Mediante a creación de listas públicas e privadas.-  Seguir sucesos ou eventos en Twitter.-  Crea listas temáticas.-  Crea listas sectoriais.-  Constrúe a túa marca persoal. Con listas públicas interesantes atraes usuarios ao teu perfil.-  Agracece os RT’s.-  Recomenda usuarios..
 53. 53. Caso  de  éxito   Sesión 2 5 de outubro de 2012
 54. 54. 8.  Caso  de  éxito  Exemplo de xornalista (Ana Pastor) e medio (El País).
 55. 55. Dani Cerqueirodani@galinus.com @danicerqueiro

×