Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Redes Sociais: Estado da cuestión

304 views

Published on

Introdución ao estado da situación das redes sociais en España neste momento, cunha explicación das principais redes e ferramentas de utilidade para profesores.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Redes Sociais: Estado da cuestión

 1. 1. Estado da cuestión C.E.I.P. Mar de Fóra 28 de xaneiro de 2013Galinus Taller de Novos Medios // @danicerqueiro
 2. 2. Perfil do internauta actual 16,5 millóns de personas conéctanse a internet diariamente. % usos.Fonte: Perfil sociodemográfico de los internautas. Análisis de datos INE 2011. Enero de 2012.
 3. 3. Perfil do internauta actualSete de cada dez internautas ten menos de 45 anos independentemente da súa frecuencia de acceso.A proporción de internautas con acceso semanal en ámbitos rurales e capitales de +500 mil hab. écase a mesma.
 4. 4. Que é unha rede socialDefinición:“Estrutura social formada por nodos unidos por unha serie de interdependencias.”Grupo de personas conectadas por algún tipo derelación: amistade, intereses comúns, profesións,actividades de ocio, etc.
 5. 5. Tipos de redes sociaisClasificación segundo público obxectivo:- Horizontais: Dirixidas a todo tipo de usuario sen unha segmentación específica. Non hai temática específica.- Verticais: Dirixidas a un colectivo concreto e respecto a unha temática definida. Ex. profesionais, turismo…Diferenciación entre redes sociais e espacios paracompartir contidos de xeito social. Facebook / Flickr
 6. 6. Mundo 2.0Galinus Taller de Novos Medios // @danicerqueiro
 7. 7. Mundo 2.0Galinus Taller de Novos Medios // @danicerqueiro
 8. 8. FacebookRede social con máis de 500 millóns de usuarios.O Perfil dos usuarios é moi parecido o do internautamedio en España: entre 35 e 45 anos son a grandemaioría.Os usuarios de Facebook pasan diariamente de mediomáis dunha hora ao día. Soen compartir as súasexperiencias persoais e comentar cos seus círculoscalquera tema do seu interese.Ademais, temos que contar cos usuariospermanentemente conectados, que en España xa sonarredor de 6 millóns de persoas.Os xogos en Facebook teñen tamén moita importancia,xa que é un espazo de ocio para a maioría dos seususuarios.
 9. 9. TuentiRede social cun target de entre 14 e 35 anos. Ideal parao intercambio de información, vídeos, fotos e eventos.Cales son as características dos usuarios deTuenti:- Usuarios moi activos.- Target máis novo que o de Facebook.Que podemos facer en Tuenti:• Presentar as novidades do centro aos nosos usuarios. Para elo hai que ter unha páxina das de “Tuenti Sitios”.• Ser amigos dos nosos alumnos (se eles queren), e comprender os seus gustos e costumes.
 10. 10. Google+ e Foursquare- Google + e Foursquare son redes sociais en constante crecemento con recursos de utilidade para usuarios e empresas.Google +- Ideal para compartir información, servizos, promocións…- Promoción. Utilización da insignia de Google + para a promoción do sitio web.- Medición e análise sinxelo de resultados.- Próxima integración de Google +, Analytics, Adwords…Foursquare- Ferramenta de localización web.- Usuarios moi activos en RRSS.- Conexión con outras redes sociais.- Ferramenta ideal para promocións.
 11. 11. TwitterRede social de máis crecemento e cun target moiactivo. Facilita a ligazón de contidos nas demaisredes e aumenta a presenza nelas.Twitter realmente non é unha rede social, senónunha ferramenta de microblogging, pero cunha fortecompoñente social.Por que ter presenza en Twitter?- Posibilidad de interactuar cunha comunidade de seguidores.- Ampliar as nosas fontes de información, especialmente para os nichos de coñecemento.- Conocer necesidades, gustos e preferencias dos nosos seguidores.- Promocionar servizos ou actividades do noso centro.
 12. 12. YouTubeSúbense 50.000 novos vídeos cada día a Youtube. Por qué estar en Youtube?- Utilización das canles de empresa para compartir vídeos con millóns de usuarios.- Vídeos para actualizacións doutras redes sociais.- Promoción de novos produtos e servizos.- Imaxe do centro presente na canle de Youtube.
 13. 13. Instagram e FlickrRedes sociais temáticas baseadas na imaxe comoferramenta de comunicación.Instagram- Posibilidade de interactuar cos nosos seguidores.- Ferramenta perfectamente integrada noutras redes sociais.- O seu carácter visual faina especialmente adecuada para experimentar cos alumnos.Flickr- Xestión, categorización de imaxes e vídeos por produtos, servizos…- Posibilidade de compartir imaxes e vídeos doutros usuarios, proveedores, etc.- Interconexión con outras RRSS.
 14. 14. PinterestRede social para atopar e compartir principalmenteimaxes. Conta con 12 millóns de usuarios mensuais econ importantes vantaxes para a comunicaciónempresarial:- Xera moito tráfico.- Non necesitamos amigos. Está baseada no seguemento de grupos e temas de interese.- O poder da imaxe.Que sectores teñen presenza en Pinterest?Moda novas tecnoloxías medios decomunicación
 15. 15. LinkedinRede social profesional presente en grupos verticaissobre temátias do día a día das empresas: marketing,comunicación, loxística, etc.:- Rede de contactos profesionais. Ideal para empresas e usuarios.- Participación en foros e grupos relacionados cos nosos intereses profesionais.- Páxinas de empresas:Ventá para a oferta de produtos e servizos, a culturaorganizacional e as oportunidades de captación detalento cualificado.Vinculación dos perfís dos profesionais da empresacoa páxina.
 16. 16. SlideShareSlidshare é unha ferramenta gratuita paracompartir presentacións, documentos e vídeosna rede. Conta con 12 millóns de visitas mensuaise con importantes utilidades:- Ideal para compartir esas presentacións / informacións na web e nas redes sociais.- Seguemento dos datos de visitas, descargas, etc.
 17. 17. WikiFerramenta de creación colectiva decoñecemento. Especialmente útil para aquelesproxectos onde non estea centralizada a xestiónde contidos.Ten un sistema de control de versións que facilitasaber cando e quen engade ou modifica unhainformación.A Wikipedia é o wiki máis famoso.
 18. 18. BlogsA ferramenta que comezou a revolución 2.0.Pódese utilizar para a creación colectiva e aarticulación de colectivos, coa vantaxe da súafacilidade de uso.Actualmente hai dous sistemas referentes para acreación de blogs que se utilizan:• Blogger: http://www.blogger.com/• Wordpress: http://gl.wordpress.com/
 19. 19. DropboxDropbox é un servizo de aloxamento dearquivos multiplataforma na nube.O servizo permite aos usuarios almacenar esincronizar en liña e entre computadoras, asícomo compartir arquivos e carpetas con outros.Existen versións gratuitas e de pago, cada un dascales con opcións variadas.
 20. 20. Google DriveGoogle Drive é un servizo de almacenamento dearquivos en liña.Cada usuario conta con 5 Gb de espazo gratuitopara almacenar arquivos, ampliables mediantepagos.É accesible pola súa páxina web desdeordenadores e dispón de aplicacións para iOs eAndroid que permiten editar documentos e follasde cálculo.
 21. 21. IssuuIssuu é un servizo en liña que permite avisualización de material dixitalizadoelectronicamente, como libros, portafolios,números de revistas, xornais, e outros mediosimpresos de forma realística e personalizable.O servizo que ofrece Issuu no área de publicaciónpódese comparar co que Flickr fai para asfotografías, ou o que Youtube fai para compartirvideo.
 22. 22. DeliciousDelicious é un servizo de xestión de marcadoressociais en web.Permite agregar os marcadores que antes segardaban nos navegadores e categorizalos cunsistema de etiquetas denominado folcsonomía(tags).Unha alternativa é o servizo Pocket (antes Read ItLater): http://getpocket.com/
 23. 23. Sindicación: RSS e Google ReaderRSS son as siglas de Really Simple Sindication,un formato XML para indicar ou compartir contidona web. Utilízase para difundir informaciónactualizada frecuentemente a usuarios que sesuscribiron a fonte de contidosGoogle Reader é un lector de RSS. Permiteorganizar e acceder rapidamente desde unhainterface a todas as novas das páxinasconfiguradas no sistema que soporten.
 24. 24. Dani Cerqueirodani@galinus.com @danicerqueiro

×