Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tim A s g a r dDanica ČelebićNatalija MušuraRealizuj.Me
Stopanezaposlenosti uCRNOJ GORIiznosi 18,8%Š t aSTATISTIKAk a ž e :40,1%mladih između 15-­­25godU Crnoj Gori je upotrazi z...
Ono što bismo takođe NAGLASILI...1. Nezaposleni mladi ljudi, posebno oni koji su nedavnodiplomirali, često imaju pogrešnu ...
3. Nezaposlenost mladih je u suštini problemmentaliteta i stavova. Lijenost, neambicioznost,(ne)spremnost da se rizikuje p...
Naše RJEŠENJEOsnivanje neprofitne, nevladineorganizacije koja bi djelovala kao spona između zajednice, omladine iposlovnih...
STRUKTURA organizacije:OmladinaMladi ljudi grupisani po različitimkriterijumima Omladina od 15 do 25 godina starosti, čij...
Svrha & Benefiti - Tinejdžeri Rad sa tinejdžerima je od izuzetnog značaja za cijelu zajednicu iz razloga štoje to doba ka...
Svrha & Benefiti - Studenti i Svršeni Studenti•Ovoj grupi će bitiobezbijeđentrening omenadžmentu irealizaciji projekta•Ima...
Svrha & Benefiti – Mentori/PartneriMentori će kroz interaktivan rad moći da čujurazne ideje, nova rješenja za postojećepro...
Od 3-5 sati dnevno6 dana u nedjeljiBiće utrošeno na sakupljanjepodataka, organizovanjedogađaja, predavanja,prikupljanje sr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Realizuj.Me

246 views

Published on

Relizuj.Me - borba protiv nezaposlenosti u Crnoj Gori. "Projekat od drustvenog znacaja koji bi bio primjenljiv na Crnu Goru", projekat za takmicenje za besplatnu kotizaciju za seminar sa dr M.Goldsmitom

Relizuj.Me - fighting youth unemployment in Montenegto

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Realizuj.Me

 1. 1. Tim A s g a r dDanica ČelebićNatalija MušuraRealizuj.Me
 2. 2. Stopanezaposlenosti uCRNOJ GORIiznosi 18,8%Š t aSTATISTIKAk a ž e :40,1%mladih između 15-­­25godU Crnoj Gori je upotrazi zaposlom.Izvor :Zavod za statistiku Crne GoreMONSTATfebruar 2013Ovi podaci ukazuju na to da je nezaposlenost u CrnojGori izuzetno ozbiljan problem. Postoji nekolikorazoga zašto je takvo stanje:• Obrazovanje• Korupcija i nepotizam• Mali broj direktnih stranih investicija• Nerazvijena poljoprivreda i nedostatakindustijske proizvodnje• Nedovoljna podrška razvoju preduzetništva75%roditelja uCrnoj Gori zelida im djecarade u javnojupravi68%studenata u Crnoj Goribi prije radilo u javnojupravi za €450 negou privatnom sektoruza €750Izvor :”Human Capital”UNDP Human DevelopmentReport 2012
 3. 3. Ono što bismo takođe NAGLASILI...1. Nezaposleni mladi ljudi, posebno oni koji su nedavnodiplomirali, često imaju pogrešnu percepciju svojihsposobnosti i znanja koja su stekli na fakultetu – dešavase da precijene svoje vještine i da traže veliku platu i bolju pozicijusamo na osnovu završenog fakulteta. Vlasnike preduzeća nisuzainteresovani za zapošljavanje ovakih kandidata.2. Takođe, postoje i slučajevi kada mladi potcijene svojevještine i stečeno znanje. Rezultat ovoga je voljnanezaposlenost koju prouzrokuje i nedostatak samopouzdanja.
 4. 4. 3. Nezaposlenost mladih je u suštini problemmentaliteta i stavova. Lijenost, neambicioznost,(ne)spremnost da se rizikuje postaju jedni od glavnih preprekakada je u pitanju nalaženje posla.4. Obrazovanje u Crnoj Gori previše stavlja akcenat na teorijskompristupu, puno manje pažnje se posvećuje praktičnim znanjima ivještinama. Budući diplomirani studenti se susrijeću sapoteškoćama prilikom pronalaženja posla zbognedostatka iskustva i praktičnih znanja.5. Finansijske institucije uglavnom finansiraju većosnovana, stabilna preduzeća. Start-upovi moraju bitikreativni i uporni prilikom traženja investitora, i ovo predstavljaprepreku jer većina mladih ljudi digne ruke posle prvognegativnog odgovora.
 5. 5. Naše RJEŠENJEOsnivanje neprofitne, nevladineorganizacije koja bi djelovala kao spona između zajednice, omladine iposlovnih ljudi.Pomaganje mladima da pretvore svoju strast i hobije u stvarneprojekte, nove karijerne prilike i nove vrste biznisa iposlova.Pružanje podrške i omogućavanje dodatne edukacijemladih kako bi postali konkurentniji na tržištu rada i bili jošuspješniji kako u pronalaženju posla tako i u kreiranju istog.Omogućavanje mladim ljudima da komuniciraju jedni sadrugima u cilju povezivanja što više ljudi i širenju mreže.Realizuj.Me
 6. 6. STRUKTURA organizacije:OmladinaMladi ljudi grupisani po različitimkriterijumima Omladina od 15 do 25 godina starosti, čijupažnju mi kao organizacija težimo daprivučemo Organizacija koja djeluje online i offline kao sponaizmeđu zajednice, omladine i poslovnih ljudi. Obezbjeđujemo da mladi ljudi budu u mogućnosti darade sa mentorima Obezbjeđujemo prostor u kojem bi se obavljaliprojekti i razni događaji, i sredstva putem crowdfundingsistema Volonteri koji su voljni da rade sa mladim ljudima , kojižele da prenesu svoje znanje na druge i da doprinesuzajednici Poslovni ljudi, vlasnici preduzeća, uspješni ljudi koji binizom panela, predavanja, radionica pomogli mladima darazumiju i iskoriste nove šanse za biznisGrupe (tinedžeri, studenti i svršeni studenti) od podesetak-dvadesetak članova raspoređenih pogodinama, različitim oblastima interesovanja..Realizuj.Me
 7. 7. Svrha & Benefiti - Tinejdžeri Rad sa tinejdžerima je od izuzetnog značaja za cijelu zajednicu iz razloga štoje to doba kada bi moralo da se utiče na njihovu svijest, na shvatanjepreduzetništva kao jako bitnog aspekta koje pruža širok dijapazonmogućnosti. Rad sa tinejdžerima bio bi sačinjen od niza radionica, predavanja i rada samentorima. Na kreativan način pokušali bi da im približimo preduzetništvo iznačaj osnivanja sopstvenih firmi.Teme koje bi radionice, predavanja i mentorstvo pokrivali:Biznis etikaInovacije itehnologijePisanje biznisplanovaOsobinepreduzetnikaLiderstvo
 8. 8. Svrha & Benefiti - Studenti i Svršeni Studenti•Ovoj grupi će bitiobezbijeđentrening omenadžmentu irealizaciji projekta•Imaće priliku dasteknu neophodnevještine potrebne zaplaniranje i izraduprojekata, a sve usaradnji sa lokalnim imeđunarodnimmentorima ipartnerima•Biće u mogućnostida odrade praksu(plaćenu ilineplaćenu, zavisnood partnera) unekoj od lokalnihkompanijaOvi mladi ljudi će biti pod pozitivnim uticajem mentorskog tima, svojihvršnjaka kao i svih ostalih članova organizacije. Stećiće iskustvo isamopouzdanje koje će im pomoći u dolaženju do većeg nivoaprofesionalne i radne šeme. Stećiće vještine koje će im omogućiti dabudu konkurentni prilikom zapošljavanja ali i pri osnivanju start-upova.
 9. 9. Svrha & Benefiti – Mentori/PartneriMentori će kroz interaktivan rad moći da čujurazne ideje, nova rješenja za postojećeprobleme. Biće u mogućnosti da rade sakreativnim mladim ljudima.“Živimo od onoga što dobijemo; život stvaramo od onoga što damo.”- Vinston ČerčilMentori i partneri će izaći iz okviradosadašnjeg rada, moćiće da saznaju više opotrebama mlađih generacija.Partneri (vlasnici firmi) biće u mogućnosti daodaberu i obuče malde ljude koji pokazujupotencijal za dio industrije kojom se firmabavi, kao i da ih zaposle ili otpočnu užuposlovnu saradnju.Sve što čuju isaznaju moguda iskoriste kao"mladu krv" usvomposlovanju.Uzajamnipozitivanuticajmentora/partnera na mladei obrnuto.Osjećajispunjenostitime što pomažumladima i utičuna formiranjebolje sredine zaživot.
 10. 10. Od 3-5 sati dnevno6 dana u nedjeljiBiće utrošeno na sakupljanjepodataka, organizovanjedogađaja, predavanja,prikupljanje sredstavaKoličina vremenakoju će mentor trošitina rad sa maldimavariraće i bićerazličita u zavisnostiod potreba projekata.IMPLEMENTACIJAPrvi rezultati se moguočekivati razvojem prvihbiznisa koji su pokrenutiod strane članova našeorganizacije.Glavni cilj organizacije je dugoročnijegkaraktera – mijenjanje svijesti kako mladih,koji dolaze na tržište rada, tako i onihnajmlađih kojima bi se važnost preduzetnistaukazala u najranijoj dobi. Takođe, bitno jedjelovati na smanjenje uticaja razmišljnjastarijih generacija po principu starih sistema(socijalizma, komunizma).

×