Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 27

Facebook Web Advertising / School of Web Journalism

2

Share

Slides of the lectures from today, 31th January 2009, School of Web Journalism

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Facebook Web Advertising / School of Web Journalism

 1. 1. Društvena mreža Facebook: odnosi sa Veb javnošću, marketing, PR u Web 2.0 svetu Danica Radovanović http://www.danicar.org http://www.linkedin.com/in/danicar Škola Veb novinarstva, UNS School of web journalism http://www.webnovinar.org 31.01. 2009., Beograd
 2. 2. .
 3. 3. Feedovi, grupe, stranice
 4. 4. Promovisanje, PR, marketing Objavljeni feedovi sa eksternih sajtova – tekst, multimedija (posted items) Objavljene beleške koje omogućavaju i unos blog postova: objavljene beleške (posted notes)
 5. 5. feeds Feedovi , Friendfeed, Twitter, Delicious, live feed
 6. 6. Feeds - Ažuriranja statusa Događaji, status updates
 7. 7. News feeds – FB vesti Vesti, RSS, statusi Dešavanja unutar FB Događaji izvan FB
 8. 8. Posted items, posted notes – objavljene beleške
 9. 9. Objavljivanje ličnih feedova
 10. 10. Objavljivanje beležaka – notes
 11. 11. Facebook grupe Interaktivni mikro forumi, virtuelne zajednice unutar mreže Mediji, magazini, fondacije, peticije, promocija događaja, sajta, ličnih proizvoda/bloga, promocija javnih ličnosti Edukacija – grupe fakulteta, univerziteta, biblioteka, medijskih informativnih kuća, izdavačkih kuća Elementi: Osnovne informacije,skorašnje vesti, članovi, dešavanja Tip grupe: otvorena – zatvorena grupa (pristup), administrator Diskusiona tabla (teme) wall-zid (komentari), posted items - objavljen sadržaj, feed sa eksternih sajtova, blogova, i video zapisi.
 12. 12. Facebook grupe i stranice Slanje poruka članovima grupe, za razliku od stranica, poruke FB grupa se direktno pojavljuju u inboxu člana. Pozivanje kontakata da pristupe grupi (ne postoji takva mogućnost sa stranicom) Izgled grupe je sličan običnom Facebook profilu Stranice su vidljive izvan mreže dok su grupe jedino vidljive kod ulogovanih FB članova. Većina stranica ima opciju za aplikacije, reklame (grupe nemaju)
 13. 13. Škola Veb novinarstva
 14. 14. Facebook grupa ako... * želite da kreirate zajednicu vaše kompanije, organizacije, ili svog proizvoda * želite da se poruke grupe direkno šalju u sandučiće članova * želite da omogućite poziv svojim članovima grupe da pozovu ostale potencijalne članove * želite da kreirate ekskluzivno članstvo * preferirate izgled 'profila' za vašu stranicu na kojoj se grupa nalazi
 15. 15. Facebook stranice Omogućavaju kompanijama, grupama, firmama, individuama da se predstave na FB-u. Mogu se skladištiti fotografije, video zapisi, beleške, ažuriranja, vesti, kreiranje dogadjaja. Promocija proizvoda, institucije, ličnosti, dela. Prednosti: ne postoji limit u slanju poruka (ne u inbox direktno kao u FB grupama) stranice izgledaju preglednije nego profili (ovu prednost koriste umetnici i javne ličnosti) nekoliko Facebook stranica za različite svrhe, biznis, itd. Facebook stranice imaju mogućnost statistike (praćenje posećenosti, demografija, posetilaca, itd)
 16. 16. http://www.facebook.com/pages/create.php
 17. 17. Facebook stranica ako... * želite da izgradite brand radije nego zajednicu * želite da vaše stranice budu viđene od strane ljudi van FB-a, kao i unutar mreže, dakle javne su * volite statistike, posete stranici, demografske podatke * preferirate pregledniji, čistiji izgled Stranice * želite da koristite Facebook aplikacije jednog dana na toj stranici * ne želite ograničenja kada su u pitanju kontakti
 18. 18. Veb novinarstvo – stranica eb http://www.facebook.com/pages/Belgrade/Veb-novinarstvo/63941096396 ttp://www.facebook.com/pages/Belgrade/Veb
 19. 19. Vežbe i zadaci vežba sa feedovima, ubacivanje iz eksternih sajtova, blogova u Facebook profil, sharing kreiranje grupe koja podržava neku organizaciju, ideju, proizvod, ime, ličnost. Grupa će okupiti određeni broj ljudi. Vežba: slanje poruka javno, a zatim svim članovima u inbox, i diskusija na tabli grupe Kreiranje facebook stranice nečega što želite da promovišete - proizvod, osobu, brend, uslugu, novine, itd. Vežba: osmišljavanje reklame za Facebook stranicu. Interkacija Pisanje blog zapisa.
 20. 20. Hvala! http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

×