Syiah

1,935 views

Published on

 • Be the first to comment

Syiah

 1. 1. Apa Itu Syiah??? Syiah merupakan salah satu mazhab terbesar dalam islam selepas sunni. Yang paling terkenal dan terbesar ialah golongan Syiah Imam Dua Belas atau Imamiyyah/Jafariyyah . Golongan Syiah yang kecil lain termasuklah Ismailiyah, Zaidiyah dan Syiah Imam Bertujuh Aliran Syiah mempercayai bahawa Nabi telah mewasiatkan KeturunanNya menjadi pemimpin umat Islam dan hendaklah bersatu di bawah Imam.
 2. 2. Asal Usul Syiah Syiah atau Shia ( ) merujuk kepada satu aliran dalam Islam yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya kerana mendakwa Ahlul Bait yang disebut dalam Surah 33 Ayat 33 al- Quran, merujuk kepada Ali, Fatimah, Hasan dan Hussein. Golongan ini berpendapat Ali sepatutnya menjadi pemimpin pertama umat Islam (Amirul Momineen) selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. kerana Nabi s.a.w. sendiri mewasiatkan Ali sebagai Mawla selepas baginda (Ghadir Khum)). Perbalahan pendapat mengenai kepimpinan umat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. memecahkan umat Islam kepada dua golongan utama iaitu golongan majoriti Sunni yang tidak mengutamakan Ali dan golongan yang kedua terbesar dalam Islam, Syiah.
 3. 3. Syiah suka menggunakan apa yang dipanggil Hadis Kisa,iaitu hadis yang kononnya mengeluarkan isteri-isteri nabi dari istilah Ahli Bait. Hadis ini menyebut: "Umm Salamah radhiallahu ‘anha berkata: Diturunkan ayat ini kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: Sesungguhnya Allah hanyalah bermaksud hendak menghilangkan dosa kamu wahai Ahl al-Bait dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya [al-Ahzab 33:33] di dalam rumah Umm Salamah. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memanggil Fathimah, Hasan dan Husain dan menyelimuti mereka dengan kain (Kisa’) manakala ‘Ali berada di belakangnya, lalu diselimuti juga dengan kain. Kemudian Nabi berdoa: “Ya Allah ! mereka adalah Ahl al-Bait aku maka hilangkanlah dosa dari mereka dan bersihkanlah mereka dengan sebersih- bersihnya.” Berkata Umm Salamah: “Dan aku bersama mereka wahai Nabi Allah?” Rasulullah menjawab: “Engkau tetap pada kedudukan engkau dan engkau selalu dalam kebaikan.”
 4. 4. Penjelasan Syiah selalu menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahawa Ahli Bait ialah Fatimah,Ali dan kedua anak mereka.Dan berhujah bahawa Ummu Salamah seolah-olah ditolak dari golongan Ahli Bait dengan diisyaratkan oleh tindakan Nabi menolak beliau dari diselimuti kain. PERKARA SEBENARNYA YANG TERJADI ialah Nabi s.a.w mengetahui bahawa ayat Al Ahzab 28-33 itu khas ditujukan kepada isteri-isteri baginda maka baginda berharap bahawa Fatimah,Fatimah,Ali dan kedua anak mereka termasuk dalam golongan Ahli Bait.Sebab itu Nabi s.a.w berdoa. Lantas bertindak menyelimuti mereka.Apabila Ummu Salamah ingin turut serta,Nabi berkata:“Engkau tetap pada kedudukan engkau dan engkau selalu dalam kebaikan.” merujuk kepada Ummu Salamah sebagai isteri Nabi TETAP PADA KEDUDUKAN SEBAGAI AHLI BAIT.
 5. 5. Hadis Ghadir Khum Hadith Ghadir Khum yang bersumber dari riwayat Zaid Ibn Arqam Semasa perjalanan pulang Rasulullah SAW dari Makkah,mereka telah bertemu di satu tempat yang bernama Ghadir Khum.Oleh kerana keadaan tegang,maka Rasulullah SAW telah berkhutbah di kalangan para sahabat dan menyatakan kelebihan Ali r.anhu,serta mengingatkan bahawa Ali r.a adalah keluarganya dan perlu menghormatinya sebagaimana menghormati baginda.
 6. 6. Dalam riwayat Imam Tirmizi (no 4046),Ahmad (no 19302) dan lain-lain,ada dinyatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda :"Barangsiapa yang aku adalah pemimpinnya,maka Ali adalahpemimpinnya"Dalam sesetengah riwayat ada diriwayatkan bahawasanya RasulullahSAW telah bersabda :"Ya Allah,jadilah pemimpin bagi sesiapa yang mengangkat Ali sebagaipemimpin dan musuhilah sesiapa yang memusuhinya"{penomboran hadith adalah berdasarkan edisi Syaikh Syuaib al-Arnauth dan rujukan-rujukan lain boleh ditemui dalam nota kakitahqiq Syaikh Syuaib}Ini kerana pada masa itu Saidina Ali adalah utusan Rasulullah SAW keYaman.Maka mentaati Saidina Ali r.a adalah wajib seperti mentaatiRasulullah SAW.Dan ini bukan pertama kali Rasulullah SAWmemerintahkan agar ditaati wakil Baginda Rasul.
 7. 7. Perbezaan Pegangan Syiah dan Ahlus SunnahWasiat Mengenai Tiga Persoalan Imam KepercayaanMengenai Khalifah Imam LenyapKhalifahPenolakan Hadis Konsep Raja’ah Quran Mashaf Ali Hukum AgamaSahabat untuk UmumFahaman Konsep Taqiyah Menolak konsep Nikah Mut’ahWahdatu Wujud Ijmak dan Qi’as Halal
 8. 8. Wasiat Mengenai Khalifah Kaum Syiah menganggap bahawa hanya Saidina Ali r.a sahaja yang layak mengganti Rasululah S.A.W. Cuba mengukuhkan kenyataan ini dengan memperkenalkan hadis Ghadir Khum. Para ulama hadith telah berselisih pendapat tentang dua versi riwayat di atas.Sebahagian kecil para ulama hadith menghukum hadith tersebut sebagai hasan atau sahih (boleh diterima pakai). Majoriti para ulama hadith yang pakar dalam kecacatan hadith menghukumnya sebagai dhaif dan tidak boleh dipakai dan dijadikan hujah apatah lagi jika ia melibatkan persoalan akidah dan syariat. Home
 9. 9. Mengenai Tiga Khalifah Golongan Syiah selalu mengutuk para sahabat, bahkan kutukan itu dijadikan zikir oleh sesetengah mereka. Menurut Syiah jawatan Saidina Ali telah dirampas oleh ketga tiga sahabat nabi. Sedangka pelantikan khalifah paza zaman khulafa ar- rasydin adaah berdasarkan majlis syura. Bahkan, ada sesetengah golongan Syiah yang berani mengkafirkan ketiga-tiga sahabat nabi. Home
 10. 10. HomeHadis-hadis Syiah “Kebanyakan para sahabat adalah munafik, tetapi cahaya nifaq mereka tersembunyi di zaman mereka. Tetapi apabila wafat nabi s.a.w ternyatalah cahaya nifaq mereka itu melalui wasiat nabi dan mereka itu kembali secara mengundur ke belakang, dan kerana ini Saidina Ali berkata; ” Semua manusia murtad selepas wafat nabi s.a.w. kecuali empat orang sahaja iaitu Sulaiman, Abu Zar, Miqdad dan Ammar, dan perkara ini tidak ada masalah lagi”.(al-Anwar oleh al-Majlisi juz. 27, hal 64-66:) Aku bertanya lagi, “Siapakah musuh-musuh Allah, semoga Allah memberi kebaikan kepada engkau.” Ia jawab, “Empat berhala.” Ia bertanya lagi “Siapa empat berhala itu”? Ia menjawab, “Abu Fusail (Abu Bakar) Rama’ (Umar) Nathal (Uthman) dan Muawiyah dan sesiapa yang menganut agama mereka dan memusuhi kesemua mereka ini (wali Allah), maka sesungguhnya ia telah memusuhi musuh-musuh Allah.”(Kitab Tuhfah al-Awam Maqbul oleh al-Syed Manzur Husain hal.330)
 11. 11. Persoalan Imam Ulamak Syiah memanggil Khalifah mereka sebagai imam. Mengatakan kedudukan Imam sama dengan kedudukan nabi atau lebih dari itu Imam-imam mereka juga masih lagi menerima wahyu-wahyu daripada Allah S.W.T Terdapat 12 Imam mereka. Home
 12. 12. 12 Imam Home1-Ali bin Abi Thalib (600–661), juga dikenal dengan Amirul Mukminin2-Hasan bin Ali (625–669), juga dikenal dengan Hasan al-Mujtaba3-Husain bin Ali (626–680), juga dikenal dengan Husain asy-Syahid4-Ali bin Husain (658–713), juga dikenal dengan Ali Zainal Abidin5-Muhammad bin Ali (676–743), juga dikenal dengan Muhammad al-Baqir6-Jafar bin Muhammad (703–765), juga dikenal dengan Ja’far ash-Shadiq7-Musa bin Ja’far (745–799), juga dikenal dengan Musa al-Kadzim8-Ali bin Musa (765–818), juga dikenal dengan Ali ar-Ridha9-Muhammad bin Ali (810–835), juga dikenal dengan Muhammad al-Jawad atau Muhammad atTaqi10-Ali bin Muhammad (827–868), juga dikenal dengan Ali al-Hadi11-Hasan bin Ali (846–874), juga dikenal dengan Hasan al-Asykari12-Muhammad bin Hasan (868—), juga dikenal dengan Muhammad al-MahdiAl-Khumaini (Khomeini) berkata: “Kami bangga bahwa para imam kami adalah para imam yangma’shum, mulai ‘Alibin Abu Thalib hingga Penyelamat Umat manusia Al-Imam Al-Mahdi, sangpenguasa zaman -baginya dan bagi nenek moyangnya beribu-ribu penghormatan dan salam-yang dengan kehendak Allah Yang Maha Kuasa, ia hidup (pada saat ini) seraya mengawasiperkara-perkara yang ada.” (Al-Washiyyah Al-Ilahiyyah, hal. 5, dinukil dari FiraqMu’ashirah, 1/192)
 13. 13. Hadis berkenaan Imam Kita rujuk hadis ini (terdapat beberapa lagi riwayat dengan maksud yang sama): Daripada Jabir bin Samurah r.a. katanya, “Aku pergi kepada Rasulullah s.a.w. dan ayahku bersamaku, lalu aku mendengar Baginda bersabda, “Agama ini akan terus mulia dan teguh sehingga ke dua belas orang khalifah, lalu Baginda berkata dengan kalimah yang orang ramai tidak mendengarnya, maka aku berkata kepada ayahku, “Apakah yang Baginda katakan? Ayahku menjawab, “Semua mereka dari Quraisy”.(Riwayat Muslim) Namun begitu Golongan Syi’ah mengatakan dua belas khalifah atau amir yang terdapat di dalam hadith tersebut adalah dua belas imam maksum di sisi mereka. Ulama-ulama AHLUS SUNNAH menolak pegangan mereka dengan beberapa alasan. Antaranya adalah: Di dalam hadith tersebut Nabi s.a.w. menggunakan kalimah amir atau khalifah dan tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan kalimah imam dengan mufrad atau aimmah dengan lafaz jama’. Kalau dipandang kepada kalimah sahajapun ianya sama sekali tidak menepati imam-imam Syi’ah kerana kalimah amir atau khalifah digunakan kepada pemerintah.Sedangkan di kalangan imam-imam Syi’ah hanya seorang orang sahaja yang menjadi pemerintah. Home
 14. 14. Kepercayaan Imam Lenyap Mereka percaya wujudnya imam yang akan lenyap dan muncul lagi di akhir zaman sebagai imam Mahadi Imam yang akan muncul Imam Mahadi berbeza mengikut aliran masing masing Contoh Aliran Syiah 12 percaya imam kedua belas mereka akan muncul sebagai imam mahdi yang seterusnya. Home
 15. 15. Penolakan Hadis-hadis Sahabat Kaum Syiah menolah hadis-hadis daripada tiga sahabat terdekat Rasulullah S.A.W Hanya menerima hadis yang diriwayatkan Saidina Ali bin Abi Talib dan ahlikeluarganya sahaja Antara Hadis yang tidak diakui Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Majah, Abu Daud dan Tarmizi Home
 16. 16. Konsep Raja’ah Golongan Syiah Islamiyah percaya Nabi Muhammad S.A.W, Ali, Hassan dan Husin akan bangkit kembali kedunia apabila Imam Mahdi muncul Selain itu, terdapat riwayat mereka yang menerangkan terdapat golongan yang akan dibangkitkan nanti iaitu Abu Bakar, Umar dan Usman r.a. dan mereka akan mengaku bersalah di depan ramai kerana mengambil kuasa dari Saiyidina Ali r.a. Selepas itu baruah kiamat akan berlaku. Home
 17. 17. Quran Mashaf Ali Golongan syiah berpendapat satu-satunya Quran yang sah diikuti hanyalah mashaf Ali. Al-Quran Mashaf Othmani tidak diiktiraf Sedangkan antara sifat-sifat Al-Quran adalah terpelihara dari sebarang penyelewengan Home
 18. 18. Hukum Agama untuk umum Menurut kaum Syiah Islamiyah hukum agama hanyalah bagi orang awam sahaja Para Imam dikecualikan daripada hukum agama. Imam mereka dianggap maksum dan terkecuali daripada hukumdan undang-undang Home
 19. 19. Fahaman Wahdatu Wujud Allah S.W.T boleh bersatu dengan mahluknya. Oleh itu, sesiapa yang ingin melihat tuhan hanya perlu melihat makhluk yang ada dimuka bumi ini. Home
 20. 20. Konsep Taqiyah Ini adalah konsep akidah Syiah yang membolehkan berbohong ketika darurat Tetapi jika dilihat dari riwayat buku hadis mereka, ia lebih menunjukkan bahawa perbuatan ‘taqiyah’ ini hanyalah untuk menutup keaiban akidah Syiah di hadapan Ahli Sunnah dan untuk menyebarkan ajaran Syiah, ini agar masyarakat Ahli Sunnah tidak menuduh Syiah dengan yang bukan- bukan. Selain itu perkara ini sebenarnya timbul semasa mereka diburu oleh pihak berkuasa Bani Umaiyyah dan Abasiyyah. Perkara ini menjadi kepercayaan dan iltiqad Syiah. Mereka juga menyasarkan orang islam sendiri. Islam menggalakkan perpaduan sesama umat islam walaupun berbeza pandangan Home
 21. 21. Menolak Ijmak dan Qias Konsep Ijmak merupakan salah satu sumber hukum islam. Ditolak oleh syiah kerana imam Syiah tidak diterima ijtihadnya. Mereka menoak Qias kerana ia merupakan pandangan ulamak di luar golongan mereka. Selain itu mereka percaya imam-imam mereka masih menerima wahyu daripada Allah S.W.T Home
 22. 22. Nikah Mut’ah Halal Menghalalkan nikah sementara. Nikah tanpa wali dan saksi asalkan wanita berkenaan bersetuju dan diberi upahnya. Perkara ini boleh disamakan dengan pelacuran. Hukum ini berlandasan keinginan dan nafsu manusia. Home
 23. 23. Memfitnah Isteri Nabi Mereka memaki isteri-isteri nabi bagaikan amalan para malaikat bagi mereka dan lebih besar ganjarannya dari pahala selawat.Jika seorang Syiah mampu mencaci isteri-isteri Nabi TERUTAMANYA AISYAH ‘UMAIRA’ R.A (Umaira adalah gelaran manja Nabi kepada beliau) sebagai PELACUR,JALANG,IBU AYAM,PEREMPUAN KOTOR ATAU PEREMPUAN JAHAT,maka makin bertambah imanlah para Syiah Laknatullah ini setaraf iman para ‘Imam’ mereka PENGHUNI SYURGA BERSAMA-SAMA FATIMAH AZ-ZAHRA…TETAPI MENGAPA SI SYAITAN SYIAH INI MENCACI BELIAU SEBEGITU HINA????? AISHAH R.A SANGGUP MENGENDERAI UNTA MAHU MENDAMAIKAN FITNAH YANG DICETUSKAN SYIAH GHULAT KUFAH LAKNATULLAH AL- JAHANNAM… Perhatikan apa yang Iblis Syiah ini katakan: “Kamu tidak lain hanyalah seorang pelacur dari sembilan pelacur yang ditinggalkan oleh Rasulullah…” (Dinukil dari kitab Daf’ul Kadzibil Mubin Al-Muftara Minarrafidhati ‘ala Ummahatil Mukminin, hal. 11, karya Dr. Abdul Qadir Muhammad ‘Atha). Jawablah wahai Syiah MElayu yang mengagungkan Iran dan segala Ayatulloh seperti Khomeini…bagaimana ketika hidupnya Rasulullah s.a.w yang memanggil buah hatinya Aisyah r.a sebagai ‘UMAIRA…UMAIRA…’ tetapi kamu pula menggelar buah hati Rasulullah s.a.w sebagai ‘SI JALANG…SI JALANG…’ selepas kewafatan baginda?????
 24. 24.  Terdapat kisah orang yang menghina isteri Nabi ini dan dibunuh oleh Ahli Bait sendiri, Utbah b Abd Allah al-Hamdani mengisahkan: Satu hari aku bersama Al-Hasan bin Zaid (keturunan Ali r.a) pemerintah Tabaristan. Beliau ketika itu hanya memakai kain suf (bulu kambing kasar) dan mengingatkan kepada rakyat agar melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Beliau juga sering menghadiahkan hampir setiap tahun 20 ribu dirham ke Madinah untuk diagihkan kepada anak-anak para sahabat yang masih lagi hidup ketika itu.ran (pada satu ketika) berhampiranya terdapat seorang lelaki yang memaki hamun Aisyah dengan kata-kata kesat. Beliau lantas mengarahkan dengan tegas mereka disampingya, seraya berkata: “Wahai pengawal, pancung lehernya!” Mereka(teragak-agak) menjawab: “bahkan beliau ini adalah penyokong setia kerajaan Alawiyah dan dari kalagan kita!” Al-Hasan berkeras “Semoga Allah lindungkan(kita dari gologan ini) dan lelaki ini telah mencela nabi shallahu ‘alaihi wasallam, sedangkan Allah telah berfirman: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)” (An-Nuur ayat 26) “Maka sekiranya Aisyah seorang wanita yang jahat,jadi Nabi shallahu ‘alaihi wasallam juga adalah lelaki yang jahat. Kesimpulannya lelaki ini telah kufur(kerana menghina) maka pancunglah dia!” lelaki tersebut pun dipancung lehernya dan aku(Utbah) hadir menyaksikan peristiwa tersebut. (Diriwayatkan oleh al-lalikai’ie-syarah I’tiqad Ahl al-sunnah wa al-jama’ah jld 2.hlm 232)
 25. 25. CONTOH BANK SOALAN1 ) Syiah terbahagi kepada tiga. Nyatakan ketiga – tiga jenis syiah dan nyatakan bentuk penyelewengan yang dilakukan.2 ) Nyatakan dan huraikan perbezaan antara pegangan ahli sunnah dan juga syiah.3 ) Aktiviti syiah semakin berleluasa di Malaysia. Cadangkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan syiah yang semakin berkembang di Malaysia?

×