Oleh:<br />Ahmad Fuad bin Mohd Anuar<br />M10E<br />Al-Quran Dan SejarahPemeliharaannya<br />
114 surah<br />30 juzuk<br />6236 ayat<br />AyatpertamaditurunkandiGuaHira’ ketikaRasulullahberumur 40 tahun<br />KenaliAl...
Al Quran<br />Kalam Allah yang mu’jiz(luarbiasa) <br />Diturunkankepadanabi Muhammad <br />MelaluimalaikatJibril<br />Dala...
Al Furqan<br />Pemisahhakdanbatil<br />Al-Zikr<br />Peringatan<br />Al-Kitab<br />Penulisan<br />Al-Tanzil<br />Yang ditur...
Al-Quran diturunkan…<br />
MalaikatJibril<br />MemasukkanwahyukedalamhatiRasulullah<br />Menyerupaiseoranglelaki<br />Menampakkanrupanya yang asli<br...
Memberipanduanhidup<br />Mengubahgayahidupjahiliahkepadakeimanan<br />Menjawabpertanyaanumat Islam ketikaitu<br />Ketenter...
ZamanRasulullah<br />&<br />ZamanKhulafa’ Ar-Rasyidin<br />SejarahPemeliharaan Al-Quran<br />
Para sahabat<br />Menghafalayat-ayat Al-Quran setiap kali diturunkan<br />Menulisatasbatu-bata, kulitbinatangdanpelepahtam...
SelepasperangRiddah<br />Para sahabat(hafiz al-Quran) syahid<br />MemintaZaid bin ThabitmengumpulkanalQuran<br />Setiaphel...
Menggalakkankegiatanilmu<br />Menghantar guru-guru mengajaralQurandimasjid<br />Umat Islam dimintamenghafalsurah-surah<br ...
Setelahmeluasnyaempayar Islam, <br />Pertikaianbacaan Al-Quran<br />Membentukjawatankuasa<br />diketuaiZaid bin Thabituntu...
Sebagaikhalifah,<br />Mendalamiselokbelokhukumberdasarkan al Quran<br />MempraktikkanhukumdidalamalQuran<br />Ali bin AbiT...
Mendapatpahaladanrahmat Allah<br />Mendapatketenanganjiwa<br />Membimbingakal<br />Mengawalnafsu<br />FadhilatBacaan Al-Qu...
Berwudhu<br />Tempat yang bersih<br />Bacaan yang tajwid<br />Bacaan yang tartil(perlahandanterang)<br />Disunatkanbersiwa...
SesiSoalJawab<br />
BukuPelajar IB Pendidikan Agama Islam 2010, ms 175-178<br />Tasawwur Islam KBSM, BimbinganAlQuran, ms 58<br />FadhilatBaca...
Assalamualaikum…<br />Sekian, terimakasih..<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Al quran dan sejarah pemeliharaannya (ahmad fuad bin mohd anuar)

666 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Al quran dan sejarah pemeliharaannya (ahmad fuad bin mohd anuar)

 1. 1. Oleh:<br />Ahmad Fuad bin Mohd Anuar<br />M10E<br />Al-Quran Dan SejarahPemeliharaannya<br />
 2. 2. 114 surah<br />30 juzuk<br />6236 ayat<br />AyatpertamaditurunkandiGuaHira’ ketikaRasulullahberumur 40 tahun<br />KenaliAl-Quran<br />
 3. 3. Al Quran<br />Kalam Allah yang mu’jiz(luarbiasa) <br />Diturunkankepadanabi Muhammad <br />MelaluimalaikatJibril<br />Dalambahasa Arab <br />yang tertulisdalammushaf<br />Diturunkansecaraberansur-ansur<br />Dipindahkansecaramutawatir<br />Definisi<br />
 4. 4. Al Furqan<br />Pemisahhakdanbatil<br />Al-Zikr<br />Peringatan<br />Al-Kitab<br />Penulisan<br />Al-Tanzil<br />Yang diturunkan<br />Nama-nama lain<br />
 5. 5. Al-Quran diturunkan…<br />
 6. 6. MalaikatJibril<br />MemasukkanwahyukedalamhatiRasulullah<br />Menyerupaiseoranglelaki<br />Menampakkanrupanya yang asli<br />Gemerinci/deringanloceng<br />Berjumpadengan Allah s.w.t.<br />Cara PenerimaanWahyu<br />
 7. 7. Memberipanduanhidup<br />Mengubahgayahidupjahiliahkepadakeimanan<br />Menjawabpertanyaanumat Islam ketikaitu<br />KetenteramandanketeguhanjiwaRasulullah<br />Memudahkanparasahabatmenghafalayat-ayattersebut<br />Secaraberansur-ansur?<br />
 8. 8. ZamanRasulullah<br />&<br />ZamanKhulafa’ Ar-Rasyidin<br />SejarahPemeliharaan Al-Quran<br />
 9. 9. Para sahabat<br />Menghafalayat-ayat Al-Quran setiap kali diturunkan<br />Menulisatasbatu-bata, kulitbinatangdanpelepahtamar<br />Dianjurkanmenghafaldanmembaca al-Quran sebagaibacaanharian<br />Yang menulis<br />Ali bin AbiThalib<br />Uthman bin Affan<br />Ubai bin Ka’ab<br />Zaid bin Thabit<br />Muawiyah bin AbiSuffian<br />Rasulullahs.a.w.<br />
 10. 10. SelepasperangRiddah<br />Para sahabat(hafiz al-Quran) syahid<br />MemintaZaid bin ThabitmengumpulkanalQuran<br />Setiaphelaianayat al-Quran dikumpuldandiikatdenganbenangmengikutsusunan<br />LembarandisimpandirumahUmar al-Khattab<br />KemudiandipindahkankerumahHafsah<br />Abu Bakar As-Siddiq<br />
 11. 11. Menggalakkankegiatanilmu<br />Menghantar guru-guru mengajaralQurandimasjid<br />Umat Islam dimintamenghafalsurah-surah<br />MenghuraiprinsipdankandunganAlQuran<br />Umar Al Khattab<br />
 12. 12. Setelahmeluasnyaempayar Islam, <br />Pertikaianbacaan Al-Quran<br />Membentukjawatankuasa<br />diketuaiZaid bin Thabituntukmembukukan Al-Quran berdasarkanbacaan hafiz Al-Quran <br />5 mushaf<br />Mekah<br />Syria<br />Basrah<br />Kufah<br />Madinah(Mashaf Imam)<br />Uthman bin Affan<br />
 13. 13. Sebagaikhalifah,<br />Mendalamiselokbelokhukumberdasarkan al Quran<br />MempraktikkanhukumdidalamalQuran<br />Ali bin AbiTalib<br />
 14. 14. Mendapatpahaladanrahmat Allah<br />Mendapatketenanganjiwa<br />Membimbingakal<br />Mengawalnafsu<br />FadhilatBacaan Al-Quran<br />
 15. 15. Berwudhu<br />Tempat yang bersih<br />Bacaan yang tajwid<br />Bacaan yang tartil(perlahandanterang)<br />Disunatkanbersiwak(bersugi)<br />Janganputuskanbacaankeranahendakberbicara<br />Nada suaradanperasaanbersesuaiandenganayatalQuran<br />Adabmembaca al-Quran<br />
 16. 16. SesiSoalJawab<br />
 17. 17. BukuPelajar IB Pendidikan Agama Islam 2010, ms 175-178<br />Tasawwur Islam KBSM, BimbinganAlQuran, ms 58<br />FadhilatBacaanAlQuran,http://www.alquranindonesia.com/index.php?option=com_fireboard&func=view&catid=28&id=31<br />6236 AyatAlQuran, <br />http://www.e-bacaan.com/artikel_6666.htm<br />LuhMahfuz, http://www.iluvislam.com/v1/forum/viewthread.php?forum_id=98&thread_id=8885<br /> http://ilidalila.wordpress.com/2010/06/27/luh-mahfuz/<br />SejarahPemeliharaanAlQuran,<br />http://syumulnyaislam.wordpress.com/sejarah-pemeliharaan-dan-pemurnian-al-quran-al-karim/sejarah-pemeliharaan-dan-pemurnian-al-quran/<br />Rujukan<br />
 18. 18. Assalamualaikum…<br />Sekian, terimakasih..<br />

×