23 )sistem matawang dinar emas qaiyyim bin amir

1,025 views

Published on

sistem matawang

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,025
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

23 )sistem matawang dinar emas qaiyyim bin amir

 1. 1. SistemMatawang Dinar Emas<br />Muhammad Qaiyyim bin Amir<br />M10e<br />
 2. 2. Difinisimatawang dinar emas<br />Dinar emasmerupakanmatawangberasaskanemas yang dicadangkandigunakandiseluruhduniaterutamadinegara-negaraIslam<br />Istilahinidipilihsebab:<br />PernahdigunakandinegaraMadinah al-MunawwarahpadazamanNabis.a.w.<br />DiperluaskanlagipadazamanKhulafa Al Rasyidin.<br />
 3. 3. Dinar emasdisasarkankepadanegara-negara Islam yang menyertai OIC<br />Beberapaperkataan dinar dan dirham tercatatdalam Al Quran :<br />"Dan diantaraahli-ahlikitab, adaorang yang kalauengkauamanahkandiamenyimpansejumlahbesarhartasekalipun, diaakanmengembalikannya (dengansempurna) kepadakamudanada pula diantaramereka, yang kalauengkauamanahkanmenyimpanhanyasatu dinar sahaja pun, diatidakakanmengembalikannyakepadakamu, kecualikalaukamuselalumenuntutnya". (Surah Ali Imran : 75) <br />"Dan (setelahberlakuperundingan), danadikberadikNabi Yusuf telahmenjual Yusuf denganharga yang murah, iaitubeberapa dirham sahaja..." (Surah Yusuf:20) <br />
 4. 4. Hadis yang menyentuh hal2 dinar dan dirham<br />Abu BakarIbnAbiMaryammelaporkanbahawabeliaumendengarRasulullah SAW telahbersabda "Akantibasuatuzamandimanatiadaapa yang bernilaidanbolehdigunakanolehumatmanusia. Makasimpanlah dinar dan dirham (untukdigunakan). HadisdariMusnadImam AhmadIbnHanbal<br />
 5. 5. Mengapa dinar emas??<br />Emasdanperakmerupakanwang yang paling stabil.<br />PadazamanRasulullah, zamanperkembangan Islam negeri Arab danzamanketamadunankhalifah, hargaseekorayam 1 dirham<br />Sekarang, hargaseekorayammasihlagi 1 dirham.<br />Tiada INFLASI selama 1400 TAHUN!<br />
 6. 6. Mengapa dinar emas??<br />Emasdanperaktidakbolehdicetaksesukahati .<br />Nilaiemasdanperaktidakperludisandarkankepadamana-manakerajaan.<br />Emastidaktertaklukkepada mana2 sistemmatawangdunia.<br />Emastetapmengekalkannilainya<br />Pernahdigunakansebagaipiawaibagimatawangdunia.<br />
 7. 7. Penggunaandi Malaysia<br />Di Tanah Melayu, kerajaan Kelantan pernahmembayaruftikepadaSiamdiLigor. Uftiinidalambentukbunga-bunga yang diukirdaripadaemas.<br />KerajaanMelayuMelakajugadikatakanpernahmembayaruftikepada Siam dan China. Uftiinidalambentukpokokbungadaripadaemas.<br />
 8. 8. Mengapasisteminitidakdiamalkanolehkerajaanseluruhdunia?<br />Perjanjianperdaganganantarabangsamenghalangpenggunaansebagaimatawang.<br />Kekurangankemahiranteknikaluntukmenentukannilaiemas. Nilaiemasjugaturunnaikikuthargapasaransemasa.<br />Terdapatemaspasludanemascelup<br />Berat. Orangtidaklarathendakmembawadalampoket.<br />
 9. 9. Faktamenarik<br />1 dinar = RM 678.00 (16 April 2011)<br />1 dirham = RM 28.00<br />Mata wang AS pernahdisandarkandenganmatawangemas, namunsekarangtidaklagidigunakan.<br />Tambah pula, dolar AS telahmenjadipergantunganuntukkebanyakannegara-negaradidunia. <br />
 10. 10. Faktamenarik<br />Kesannya, nilaimatawangkertastidakakansetaradengandolar AS padabila-bilamasa.<br />Republik Islam Iran menunjukkanminatmerekadalamhalinilalumencadangkanpenubuhansekretariatbagimenzahirkanpenggunaanmatawang dinar. <br />

×