Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MẠNG LƯỚI VNGOS FORLAND
CHÀO MỪNG
THAM DỰ KHÓA TẬP HUẤN
Phân tích giới trong
Phát triển cộng đồng và Vận
động Chính sách v...
Phân tích giới
• Thu thập và xem xét thông tin về sự
khác biệt về giới và quan hệ xã hội
nhằm xác đinhj,hiểu và giải quyết...
Bình đẳng giới
• Bình đẳng giới (equality) hàm ý phụ
nữ có các cơ hội y như nam giới trong
cuộc sống, bao gồm cả năng lực ...
Nhu cầu giới
• Nhu cầu xuất phát từ trải nghiệm
chung mà phụ nữ phát hiện và chia
sẻ và cùng ưu tiên như một giới
Phân công lao động về giới
• Ý tưởng và thực tiễn được xác định
về mặt xã hội cho các vai trò và
hoạt động được cho là phù...
Bạo lực giới
• Bất kỳ hành động hay mối đe dọa
nào do nam hoặc một tổ chức thể
chế của nam giới chiếm số đông có
thể gây h...
Quá trình tạo quyền của phụ nữ
Women’s Empowerment- Tiến trình
“từ dưới lên” nhằm chuyển đổi quan
hệ quyền lực về giới thô...
WID và GAD
WID
• Kêu gọi quan tâm
tới đưa phụ nữ
vào chính sách
phát triển
• Nhấn mạnh nhu
cầu tích hợp phụ
nữ trong tiến ...
Các khung phân tích giới
Đặng Ngọc Quang
Liên hệ: 0913229762
Chế độ phụ hệ
• Cấu trúc xã hội có tính hệ thống mà
nó thể chế hóa quyền lực của nam
với nữ về mặt thể chất, xã hội và
kin...
Quan hệ giới
• Những quan hệ quyền lực có thứ
bậc cao thấp giữa nam và nữ,
thường đặt phụ nữ vào vị trí thua
thiệt.
Các công cụ chung
• MYTK
• Cây vấn đề
• Phân tích bên
tham gia
• Cây mục tiêu
• Khung lô gic
Các khung phân tích chuyên đề
về giới
• Harvard
• Mose
• Kabeer
• Tạo quyền
Khung Harvard/Vai trò giới
• Mô tả vai trò của
nam và nữ
• Tiếp cận và quyền
kiểm soát của
nam và nữ với
nguồn lực
• Hai v...
Khung Moser
• Ba vai trò giới:
sản xuất, tái sản
xuất, xã hội
• Nhu cầu giới: Nhu
cầu thực tiễn và
nhu cầu chiến
lược
• Ch...
Khung Kabeer: quan hệ xã hội
• Tìm kiếm phát
hiện bất bình
đẳng về quyền
lực
• Cấp độ thu thập
phân tích thông
tin cả gia ...
Các chiều cạnh của thể chế cần
phân tích
• Quy định: quy
tắc/cách thức thực
hiện?
• Hoạt động: làm ra
cái gì?
• Nguồn lực:...
Các loại chính sách từ góc độ
giới
• Mù giới: thường
thiên vị cho nam
• Có nhận thức giới
• Trung tính về giới:
thường khô...
Khung tạo quyền giới
Năm cấp độ bình quyền
• Kiểm soát các yếu tố
sx
• Tham gia trong quá
trình quyết định
• Nhận thức (về...
Phân công lao động giới
• Có vẻ phân công lao
động giới mang tính
tự nhiên
• Thực chất phân công
lao động có bản chất
xã h...
Bình đẳng/phân biệt đối xử
• Bình đẳng về mặt
các cơ hội như
nhau
• Bình đẳng về
thực chất: đòi hỏi
kết quả cuối cùng
hai ...
Các kỹ thuật PRA trong phân
tích giới
• Biểu đồ mùa vụ
• Biểu đồ đi lại
• Bản đồ nguồn lực
• Thời gian trong
ngày
• Lát cắ...
Liên hệ
• Đặng Ngọc Quang
• dangngocquang52@gmail.com
• 0913229762
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KHUNG PHÂN TÍCH GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

4,226 views

Published on

Những công cụ phân tích giới đã được phát triển không chỉ hữu ích trong xem xét các vấn đề phát triển và vận động chính sách. Các kỹ thuật PRA có thể vận dụng hữu hiệu trong phân tích giới theo các khung phân tích. Các quan hệ về sắc tộc, đẳng cấp, cũng có thể phân tích theo các công cụ phân tích giới với những điều chỉnh tương ứng. Các khung phân tích rất hữu ích để xây dựng các đề tài nghiên cứu cả định tính và định lượng.

Published in: Government & Nonprofit
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Cam on anh.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Cảm ơn Thầy nhiều. Nội dung bổ ich lắm Thầy ạ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

KHUNG PHÂN TÍCH GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

 1. 1. MẠNG LƯỚI VNGOS FORLAND CHÀO MỪNG THAM DỰ KHÓA TẬP HUẤN Phân tích giới trong Phát triển cộng đồng và Vận động Chính sách về Môi trường Huế, 19-20 tháng 8 năm 2014
 2. 2. Phân tích giới • Thu thập và xem xét thông tin về sự khác biệt về giới và quan hệ xã hội nhằm xác đinhj,hiểu và giải quyết những bất bình đẳng trên cơ sở giới • IDS/DFID, 2000
 3. 3. Bình đẳng giới • Bình đẳng giới (equality) hàm ý phụ nữ có các cơ hội y như nam giới trong cuộc sống, bao gồm cả năng lực tham gia đời sống xã hội • Công bằng giới (equity) hàm ý các kết quả trong phát triển phát triển là ngang nhau với nam và nữ, có thừa nhận nhu cầu và quan tâm khác nhau của hai nhóm, và để đạt được điều đó đòi hòi phải phân bố lại quyền lực và nguồn lực.
 4. 4. Nhu cầu giới • Nhu cầu xuất phát từ trải nghiệm chung mà phụ nữ phát hiện và chia sẻ và cùng ưu tiên như một giới
 5. 5. Phân công lao động về giới • Ý tưởng và thực tiễn được xác định về mặt xã hội cho các vai trò và hoạt động được cho là phù hợp với nữ và nam.
 6. 6. Bạo lực giới • Bất kỳ hành động hay mối đe dọa nào do nam hoặc một tổ chức thể chế của nam giới chiếm số đông có thể gây hại về thể chất, tình dục, hoặc tâm lý cho phụ nữ hay trẻ em gái vì lý do giới của họ.
 7. 7. Quá trình tạo quyền của phụ nữ Women’s Empowerment- Tiến trình “từ dưới lên” nhằm chuyển đổi quan hệ quyền lực về giới thông qua: • Phát triển nhận thức của cá nhân hay nhóm phụ nữ đang bị lệ thuộc (subordination) và • Xây dựng năng lực của họ nhằm thách thức sự lệ thuộc đó
 8. 8. WID và GAD WID • Kêu gọi quan tâm tới đưa phụ nữ vào chính sách phát triển • Nhấn mạnh nhu cầu tích hợp phụ nữ trong tiến trình phát triển GAD • Tập trung vào cái gốc xã hội của sự khác biệt giữa nam và nữ • Nhấn mạnh nhu cầu thách thức vai trò giới và quan hệ giới
 9. 9. Các khung phân tích giới Đặng Ngọc Quang Liên hệ: 0913229762
 10. 10. Chế độ phụ hệ • Cấu trúc xã hội có tính hệ thống mà nó thể chế hóa quyền lực của nam với nữ về mặt thể chất, xã hội và kinh tế.
 11. 11. Quan hệ giới • Những quan hệ quyền lực có thứ bậc cao thấp giữa nam và nữ, thường đặt phụ nữ vào vị trí thua thiệt.
 12. 12. Các công cụ chung • MYTK • Cây vấn đề • Phân tích bên tham gia • Cây mục tiêu • Khung lô gic
 13. 13. Các khung phân tích chuyên đề về giới • Harvard • Mose • Kabeer • Tạo quyền
 14. 14. Khung Harvard/Vai trò giới • Mô tả vai trò của nam và nữ • Tiếp cận và quyền kiểm soát của nam và nữ với nguồn lực • Hai vai trò quan tâm: sản xuất, tái sản xuất • Xem xét hộ gia đình như một đơn vị phân tích • Có xu hướng coi phụ nữ là một nhóm đồng nhất
 15. 15. Khung Moser • Ba vai trò giới: sản xuất, tái sản xuất, xã hội • Nhu cầu giới: Nhu cầu thực tiễn và nhu cầu chiến lược • Chú ý phân tích nhu cầu mong muốn/dự kiến và thực trạng Nhu cầu chiến lược phản ánh quan tâm • thách thức vị trí lệ thuộc của phụ nữ • Thách thức quan hệ (quyền lực) giới • Phụ nữ là tác nhân thay đổi
 16. 16. Khung Kabeer: quan hệ xã hội • Tìm kiếm phát hiện bất bình đẳng về quyền lực • Cấp độ thu thập phân tích thông tin cả gia đình, và các thể chế như cộng đồng, thị trường, thiết chế nhà nước • Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm phụ nữ theo chiều cạnh sắc tộc, tầng lớp kinh tế • Tìm hiểu động học của quan hệ giới trong các thể chế và tìm giải pháp cải thiện
 17. 17. Các chiều cạnh của thể chế cần phân tích • Quy định: quy tắc/cách thức thực hiện? • Hoạt động: làm ra cái gì? • Nguồn lực: dùng cái gì? • Con người: ai tham gia/ai đứng ngoài/ai làm gì? • Quyền lực: ai được tham vấn, ai quyết định, vì lợi ích của ai? • Các thể chế chủ yếu – Nhà nước: tổ chức chính quyền, đoàn thể, tư pháp, quân đội – Thị trường: công ty/tổ hợp, thương nhân – Cộng đồng: nhóm hội, lãnh đạo, hội đồng thôn, ban bệ – Gia đình: họ hàng, gia tộc
 18. 18. Các loại chính sách từ góc độ giới • Mù giới: thường thiên vị cho nam • Có nhận thức giới • Trung tính về giới: thường không thay đổi quan hệ quyền lực và phân bổ nguồn lực • Cụ thể về vấn đề giới: có mục tiêu giới và giải quyết nhu cầu giới trong nguồn lực cho phép • Phân phối lại: thay đổi cách phân bổ nguồn lực cho công bằng hơn
 19. 19. Khung tạo quyền giới Năm cấp độ bình quyền • Kiểm soát các yếu tố sx • Tham gia trong quá trình quyết định • Nhận thức (về vai trò giới, và phân công lao động) • Tiếp cận các yếu tố sản xuất, loại bỏ phân biệt đối xử • Phúc lợi: thực phảm, thu nhập, sức khỏe, giáo dục Các mức độ tác động của chính sách/chương trình/dự án • Âm tính: không đề cập tới vấn đề giới • Trung tính: vấn đề giới được đề cập mà không rõ kết quả có hệ quả gì • Tích cực: có quan tâm tới ván đề giới và cải thiện vị thế của phụ nữ so với nam
 20. 20. Phân công lao động giới • Có vẻ phân công lao động giới mang tính tự nhiên • Thực chất phân công lao động có bản chất xã hội • Thực tế: vai trò, lao động của nữ ít có ý nghĩa/giá trị hơn của nam • Nam tham gia nhiều hơn vào công việc ở thị trường, nhà nước, thu nhập cao hơn • Nhu cầu thách thức các vai trò và phân công lao động vì mục tiêu công bằng!
 21. 21. Bình đẳng/phân biệt đối xử • Bình đẳng về mặt các cơ hội như nhau • Bình đẳng về thực chất: đòi hỏi kết quả cuối cùng hai bên được hưởng công bằng theo nhu cầu và quan tâm của họ Bình đẳng thực chất yêu cầu: • những thay đổi về cơ cấu, cơ chế • Cách đối xử khác biệt với nam và nữ • Xem xét tác động khác biệt của chính sách/dự án tới nam và nữ
 22. 22. Các kỹ thuật PRA trong phân tích giới • Biểu đồ mùa vụ • Biểu đồ đi lại • Bản đồ nguồn lực • Thời gian trong ngày • Lát cắt địa hình • Tiến trình lịch sử • Phân tích cho từng nhóm giới tính trong các: – Nhóm tuổi, – Nhóm sắc tộc, – Nghề nghiệp – Mức sống
 23. 23. Liên hệ • Đặng Ngọc Quang • dangngocquang52@gmail.com • 0913229762

×