Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Danh sách các tỉnh dự kiến triển khai trong dự án           đầu mạngSTT  Địa điểm triển khai       Tên t...
Đáy13 Trung tâm Quan trắc và Ô nhiễm  Hải Phòng  Trạm biển khơi miền  môi trường Biển Hải Quân, Bộ          ...
DS Triển khai 2011STT  Địa điểm triển khai       Tên tỉnh   Ghi chú 1  Tổ Quan trắc môi trường miền   Đà Nẵn...
Ds trien khai
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ds trien khai

407 views

Published on

Ds trien khai

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ds trien khai

 1. 1. Danh sách các tỉnh dự kiến triển khai trong dự án đầu mạngSTT Địa điểm triển khai Tên tỉnh Ghi chú 1 Tổ Quan trắc môi trường miền Đà Nẵng Trạm vùng (Sẽ là Trạm trung Tây Nguyên quan trắc vùng miền Trung và Tây Nguyên) 2 Tổ Quan trắc môi trường Đông TP.HCM Trạm vùng (Sẽ là Trạm Nam Bộ quan trắc vùng miền Trung và Tây Nguyên) 3 Tổ Quan trắc môi trường Tây Cần Thơ Trạm vùng (Sẽ là Trạm Nam Bộ quan trắc vùng miền Trung và Tây Nguyên) 4 Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Hà Nội Thủy văn và Môi trường 5 Viện Môi trường và Tài nguyên, TP.HCM Trạm vùng Đất liền 3 Đại Học Quốc Gia-TP.HCM 6 Sở TN&MT Thái Nguyên Thái Nguyên - Trạm vùng tác động Đông Bắc - Trạm QT&PT MT nước LVS Cầu 7 Sở TN&MT Hà Nam Hà Nam Trạm QT&PT MT nước LVS Nhuệ - Đáy 8 Sở TN&MT TP HCM TP HCM Trạm QT&PT MT nước LVS Đồng Nai - Sài Gòn(Đã triển khai ở Chi Cục) 9 Sở TN&MT Bình Dương Bình Dương Trạm QT&PT MT nước LVS Đồng Nai - Sài Gòn 10 Sở TN&MT Đồng Nai Đồng Nai Trạm QT&PT MT nước LVS Đồng Nai - Sài Gòn 11 Trung tâm Khảo sát Nghiên cứu, Hà Nội Trạm ven biển miền Tư vấn môi trường Biển, Viện Trung - Trạm ven biển 2 KH&CN VN 12 Đầu mối thực hiện và quản lý số Hà Nội Phòng Quan trắc và liệu của : Vùng kinh tế trọng phòng dữ liệu điểm, Lưu vực sông Cầu, Nhuệ-
 2. 2. Đáy13 Trung tâm Quan trắc và Ô nhiễm Hải Phòng Trạm biển khơi miền môi trường Biển Hải Quân, Bộ Nam (khu khai thác dầu Quốc Phòng khí Việt - Xô)14 Viện Môi trường nông nghiệp Hà Nội Trạm đất miền Bắc15 Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm phóng xạ miền Viện Năng lượng Nguyên tử, Bộ Nam khoa học công nghệ16 Sở TN&MT Nghệ An Nghệ An Trạm vùng tác động Bắc Trung Bộ17 Sở TN&MT Đà Nẵng Đà Nẵng18 Sở TN&MT Hải Phòng Hải Phòng19 Sở TN&MT Lào Cai Lào Cai20 Sở TN&MT Khánh Hòa Khánh Hòa21 Sở TN&MT Lâm Đồng Lâm Đồng22 Sở TN&MT Đăk Nông Đăk Nông23 Sở TN&MT An Giang An Giang24 Sở TN&MT Huế Huế25 Sở TN&MT Thanh Hóa Thanh Hóa26 Sở TN&MT Bắc Ninh Bắc Ninh27 Sở TN&MT Nam Định Nam Định28 Sở TN&MT Kiên Giang Kiên Giang29 Sở TN&MT Cần Thơ Cần Thơ30 Viện qui hoạch thủy lợi miền TP. HCM Trạm mưa axit M.Nam Nam, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Các địa điểm triển khai mang tính trọng điểm
 3. 3. DS Triển khai 2011STT Địa điểm triển khai Tên tỉnh Ghi chú 1 Tổ Quan trắc môi trường miền Đà Nẵng Trạm vùng (Sẽ là Trạm trung Tây Nguyên quan trắc vùng miền Trung và Tây Nguyên) 2 Viện Môi trường và Tài nguyên, TP.HCM Trạm vùng Đất liền 3 Đại Học Quốc Gia-TP.HCM 3 Sở TN&MT Bình Dương Bình Dương Trạm QT&PT MT nước LVS Đồng Nai - Sài Gòn 4 Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm phóng xạ miền Viện Năng lượng Nguyên tử, Bộ Nam khoa học công nghệ 5 Sở TN&MT Nghệ An Nghệ An Trạm vùng tác động Bắc Trung Bộ 6 Sở TN&MT Hải Phòng Hải Phòng 7 Sở TN&MT Lào Cai Lào Cai 8 Sở TN&MT Đăk Nông Đăk Nông 9 Sở TN&MT An Giang An Giang 10 Sở TN&MT Huế Huế 11 Sở TN&MT Thanh Hóa Thanh Hóa 12 Sở TN&MT Bắc Ninh Bắc Ninh 13 Sở TN&MT Nam Định Nam Định 14 Sở TN&MT Kiên Giang Kiên Giang 15 Sở TN&MT Cần Thơ Cần Thơ

×