Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Calea spre Dumnezeu nr.3 - Sfanta Scriptura

 • Login to see the comments

Calea spre Dumnezeu nr.3 - Sfanta Scriptura

 1. 1. SFÂNTA SCRIPTURĂ<br />DUMNEZEU <br />VORBEŞTE OMULUI<br />Ioan 20:31 Acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui.<br />
 2. 2. Sfânta Scriptură fundament al credinţei creştine<br />Biserica venerează Sf.Scriptură asemenea Sfintei Euharistii.<br />De ce? Pentru că fiind Cuvântul lui Dumnezeu, se identifică cu Cristos Cuvântul unic. Dar ce este Biblia pentru noi?<br />Cum se citeşte cu folos Sfânta Scriptură?<br />Dumnezeu vorbeşte omului în multe feluri: prin creaţie (Cerurile spun măreţia lui Dumnezeu), prin evenimente, prin magisteriul Bisericii (predica duminicală), dar ... <br />Ambientul cel mai propice auzirii vocii lui este lectura în rugăciune profundă a Sfintei Scripturi, fie în comunitate (liturghia Cuvântului), fie personal (lectio divina).<br />
 3. 3. SFÂNTA SCRIPTURĂ FUNDAMENT AL CREDINŢEI CREŞTINE<br />Ioan 20:31 Acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, <br />Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui.<br />
 4. 4. TRANSMITEREA REVELAŢIEI DIVINE<br />Cuvântul lui Dumnezeu, Tradiţia Apostolică şi Sfânta Scriptură<br /><ul><li>Învăţătura completă a Bisericii (Tezaurul Sfânt al Credinţei) se află în Tradiţia Apostolică în ansamblul ei (Sf.Scriptură şi Sf.Tradiţie).
 5. 5. Cuvântul Adevărului nu se poate contrazice. Sf.Scriptură şi Sf.Tradiţie nu se contrazic.</li></ul>SCRIERILE<br />APOSTOLILOR (NOUL TESTAMENT)<br />ŞI SCRIERILE RECEPTATE DE EI CA SCRIPTURĂ DUMNEZEIASCĂ (VECHIUL TESTAMENT)<br />TRADIŢIA APOSTOLICĂ<br />Sf.Scriptură<br />SCRISĂ<br />Un singur izvor al Revelaţiei Divine.<br />Două forme distincte de transmitere. Un singur tezaur al credinţei şi al Cuvântului lui Dumnezeu încredinţat de Cristos Apostolilor.<br />PROPOVĂDUIREA, ÎNVĂŢĂTURA şi INSTITUŢIILE APOSTOLILOR<br />ORALĂ<br /><ul><li>Biblia singură nu conţine integral cuvântul lui Cristos. Biserica nu-şi dobândeşte certitudinea cu privire la toate lucrurile revelate numai din Sf.Scriptură. CBC 82
 6. 6. Atât Scriptura cât şi Tradiţia trebuie primite şi venerate cu egală iubire şi consideraţie.</li></ul>Sf.Tradiţie<br />Apostolică vie<br />de dinaintea formării NT<br />Perioada Apostolică<br />până la moartea apostolilor<br />
 7. 7. INTERPRETAREA TEZAURULUI CREDINŢEI<br />Magisteriul Bisericii<br />TRADIŢIA APOSTOLICĂ<br />MAGISTERIUL APOSTOLIC<br /><ul><li>Numai Magisteriul Bisericii are sarcina divină de a interpreta autentic Sf.Scriptură cu autoritate.
 8. 8. Magisteriul nu e deasupra Cuvântului lui Dumnezeu ci îl slujeşte: îl păstrează, îl explică.
 9. 9. Dogmele Bisericii sunt adevăruri revelate sau strâns legate de acestea, formulate de Magisteriu. Ele obligă la adeziune irevocabilă de credinţă
 10. 10. Dogmele dau siguranţă şi lumină pe calea credinţei.
 11. 11. Există o creştere în înţelegerea tezaurului credinţei: prin meditaţie, studiu teologic, experienţa spirituală a credincioşilor, etc.
 12. 12. Tradiţiile locale pot fi părăsite de Magisteriul Bisericii în lumina tradiţiei apostolice.</li></ul>3<br />1<br />DOCUMENTELE<br />MAGISTERIULUI:<br />CANOANE, DOGME, ENCICLICE<br />Canonizează, interpretează şi explică cu autenticitate garantată textele Sf.Scripturi<br />Sf.Scriptură<br />2<br />4<br />Sf.Tradiţie<br />Apostolică vie de dinaintea formării NT<br />TRADIŢIILE ÎN SENS LARG<br />DOCTORII BISERICII<br />SFINŢII PĂRINŢI<br />ŞI <br />SCRIITORI BISERICEŞTI<br />PREDICA, ÎNVĂŢĂTURA şi INSTITUŢIILE APOSTOLILOR<br />Succesiunea Apostolică<br />până la sfârşitul vremurilor<br />Perioada Apostolică<br />până la moartea apostolilor<br />
 13. 13. SFÂNTA SCRIPTURĂ<br /><ul><li>Sfânta Scripură este Cuvântul Adevărului fiind inspirată de Spiritul lui Dumnezeu
 14. 14. Sfânta Scriptură este o biliotecă de texte sacre compusă din două părţi: Vechiul Testament (46 de cărţi) şi Noul Testament (27 de cărţi)
 15. 15. Vechiul Testament este o mărturie a pedagogiei divine
 16. 16. Noul Testament este revelaţia divină definitivă, în Isus Cristos.
 17. 17. Cele două Testamente se iluminează reciproc.
 18. 18. Sfânta Scriptură susţine şi dă putere vieţii Bisericii. Fundamentează credinţa, hrăneşte sufletul şi este izvor de viaţă spirituală.
 19. 19. Sfânta Scriptură trebuie citită şi interpretată cu ajutorul Spiritului Sfânt şi sub călăuzirea Magisteriului Bisericii.</li></li></ul><li>Sfânta Scriptură şi Cuvântul Unic al lui Dumnezeu<br />Prin toate cuvintele Sfintei Scripturi, Dumnezeu nu spune decât un singur Cuvânt, Cuvântul său unic, în care se exprimă pe Sine în întregime. Ea vorbeşte despre Cristos şi se împlineşte în El.<br />De aceea Biserica a venerat întotdeauna dumnezeiasca Scriptură cum venerează şi Trupul Domnului. <br />Iar necunoaşterea Scripturilor este necunoaşterea lui Cristos.<br />
 20. 20. DUMNEZEU ESTE AUTORUL SFINTEI SCRIPTURI<br />Dumnezeu este Autorul Sfintei Scripturi. "Ceea ce a fost revelat de Dumnezeu şi este cuprins şi expus în Sfânta Scriptură a fost consemnat sub inspiraţia Duhului Sfânt". "Sfânta Maică Biserica, pe baza credinţei primite de la apostoli, consideră sfinte şi canonice în totalitate cărţile Vechiului şi Noului Testament cu toate părţile lor, pentru că, fiind alcătuite sub inspiraţia Duhului Sfânt, îl au ca autor pe Dumnezeu şi au fost încredinţate ca atare Bisericii". <br /> Dumnezeu i-a inspirat pe autorii omeneşti ai cărţilor sacre. "Pentru redactarea cărţilor sfinte, Dumnezeu a ales oameni şi s-a slujit de ei lăsându-le uzul capacităţilor şi puterilor proprii, pentru ca, acţionând El însuşi în ei şi prin ei, aceştia să scrie ca adevăraţi autori tot ceea ce voia El şi numai aceea". <br />Cărţile inspirate învaţă adevărul. "Întrucât tot ce afirmă autorii inspiraţi sau hagiografii trebuie considerat ca afirmat de Duhul Sfânt, trebuie declarat despre cărţile Scripturii că ele transmit cu certitudine, cu fidelitate şi fără eroare adevărul pe care Dumnezeu, pentru mântuirea noastră, l-a voit consemnat în Scrierile sacre". <br />
 21. 21. Canonul Sfintei Scripturi este lista integrală a Cărţilor alese de Biserică în lumina Tradiţiei Apostolice, ca fiind inspirate de Dumnezeu.<br />VECHIUL TESTAMENT 46 de Cărţi<br />Economia Vechiului Testament avea ca scop principal să pregătească venirea lui Cristos. Deşi cărţile VT conţin lucruri imperfecte, condiţionate istoric, în ele sunt adunate învăţături înalte despre Dumnezeu, o învăţătură mântuitoare despre viaţa omului şi minunate comori de rugăciune.<br />Vechiul Testament fiind Cuvântul lui Dumnezeu are o valoare permanentă şi nu poate fi părăsit ca nefoloitor.<br />CANONUL SFINTEI SCRIPTURI<br />
 22. 22. VECHIUL TESTAMENT<br />PENTATEUHUL<br />CELE CINCI CĂRȚI ALE LUI MOISE<br />
 23. 23. CĂRȚILE<br />ISTORICE<br />
 24. 24. CĂRȚILE<br />SAPIENȚIALE<br />
 25. 25. PROFEȚII<br />
 26. 26. NOUL TESTAMENT<br />NOUL TESTAMENT conţine 27 de Cărţi<br /><ul><li>Dezvăluie adevărul definitiv al revelaţiei divine.
 27. 27. Obiectul lor central este Isus Cristos, viaţa, faptele şi învăţăturile lui, şi începuturile Bisericii. </li></ul>EVANGHELIILE<br />ȘI FAPTELE APOSTOLILOR<br />EPISTOLELE<br />SFÂNTULUI<br />PAVEL<br />
 28. 28. EPISTOLELE<br />CATOLICE ȘI<br />APOCALIPSA<br />ALTE CĂRȚI<br />NECANONICE<br />
 29. 29. Unitatea dintre Vechiul şi Noul Testament<br />Noul Testament este ascuns în cel Vechi, iar cel Vechi este dezvăluit în cel Nou<br />Noul Testament trebuie citit în lumina celui Vechi, pe care-l împlineşte.<br />Vechiul Testament trebuie şi el citi în lumina celui Nou, în lumina lui Cristos mort şi înviat.<br />Unitatea Planului lui Dumnezeu poate fi evidenţiată printr-o lectură tipologică: lucrările lui Dumnezeu din VT sunt prefigurări şi etpae intermediare a ceea ce Dumnezeu urma să înfăptuiască în NT.<br />
 30. 30. CUM SE CITEȘTE BIBLIA CU FOLOS?<br />SFÂNTA SCRIPTURĂ DĂ VIAŢĂ BISERICII<br />Ioan 20:31 Acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, <br />Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui.<br />
 31. 31. Care este rostul cercetării Sfintelor Scripturi?<br />Viața lui Dumnezeu însuși este în Cuvânt.<br />Ioan 1,4: Cuvântul era Viața, iar Viața era Lumina oamenilor.<br />Viața din Cuvânt este Spiritul care a inspirat cuvântul, și care se dă celor care cred în El. <br />Ioan7:37-39:Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.Iar aceasta a zis-o despre Spiritulpe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Spiritul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit.<br />Cuvântul a fost scris pentru ca să credem și prin credință să primim viața veșnică a lui Dumnezeu (Spiritul Sfânt)! Ioan5:39 Voi cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică.<br />Citim Scripturile pentru că prin ele primim Viaţa lui Dumnezeu.<br />Ioan 20:31 Acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui.<br />
 32. 32. Rolul unic al Sfintei Scripturi în viaţa Bisericii. <br />"În Cuvântul lui Dumnezeu se află atâta putere şi tărie încât el constituie pentru Biserică sprijin şi forţă, iar pentru fiii Bisericii tăria credinţei, hrană a sufletului, izvor curat şi nesecat al vieţii spirituale<br />Marcu12:24 Şi le-a zis Iisus: Oare nu pentru aceasta rătăciţi, neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?<br />CBC 133. Biserica "îndeamnă foarte stăruitor pe toţi creştinii (...) ca, prin citirea deasă a dumnezeieştilor Scripturi, să-şi însuşească ''înalta cunoaştere a lui Isus Cristos'' (Fil 3, 8). Într-adevăr ''necunoaşterea Scripturilor înseamnă necunoaşterea lui Cristos'' (Sf. Ieronim)<br />SF. SCRIPTURĂ HRĂNEŞTE BISERICA<br />
 33. 33. Sfânta Scriptură hrăneşte Biserica în Sf.Liturghie<br />În Sf.Liturghie avem două împărtăşanii din Viaţa Cuvântului lui Dumnezeu: cea prin Cuvântul scris, apoi prin Euharistie. Liturghia Cuvântului pregăteşte pentru liturghia euharistică. Înainte de a lua hrana tainică, ne hrănim sufletul cu hrana raţională.<br />Lectura Evangheliei este semnul cel mai puternic al manifestării şi al prezenţei lui Cristos însuşi care a venit să ne vorbească şi nouă ca evreilor de odinioară. Să ascultăm lectura din Evanghelie “ca şi cum Domnul ar fi înaintea noastră” (Sf.Augustin), “să nu pierdem nici un Cuvânt” (Origen). <br />În Sf.Liturghie predica ţine locul primei împărtăşanii, una spirituală care o pregăteşte pe cea sacramentală. Cristosul înviat ne hrăneşte inima şi ne luminează mintea atunci când ne întâlnim cu El prin lecturile biblice: <br /><ul><li>când le ascultăm cu evlavie,
 34. 34. când Preotul mestecă, rumegă şi hrăneşte credincioşii cu Cuvântul lui Dumnezeu şi
 35. 35. când ne rugăm cu toţii pe aripile spiritului care a inspirat textul biblic. </li></ul>Evanghelia are puterea de a transfigura viaţa creştină: distruge patimile şi dăruieştecredinciosului viaţă spirituală.<br />
 36. 36. Cum se citeşte Biblia pentru a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu din ea și pentru a avea Viața? Nu orice lectură a Bibliei este utilă. Este utilă doar lectura care aduce o nouă revărsare a Spiritului în sufletul și comunitatea care citește. Această revărsare este pe măsura credinței, respectului și iubirii de Dumnezeu. Biblia trebuie citită în Spiritul în care a fost scrisă.<br />Împărtăşania spirituală trebuie pregătită acasă. Sf.Ioan Gură de Aur dădea din timp credincioşilor textele pe care urma să le prezinte, pentru ca ei să le cerceteze acasă în rugăciune.<br />Cum să citim Biblia astfel încât să ne hrănească şi să ne transforme viaţa?<br />SFÂNTA SCRIPTURĂ HRĂNEŞTE SUFLETUL FIECĂRUI CREDINCIOS<br />Cuvântul lui Dumnezeu poate hrăni viaţa creştină, fiind scris pentru a ne aduce mângâiere<br />
 37. 37. CUM SE CERCETEAZĂ SCRIPTURILE ?<br />Primul pas este familiarizarea cu Sfânta Scriptură printr-o lectură simplă şi continuă.<br />Împăratul lui Israel trebuia să citească zilnic Legea. <br />„Cînd se va aşeza pe scaunul de domnie al împărăţiei lui, să scrie pentru el, într'o carte, o copie a acestei legi, pe care s'o ia dela preoţii din neamul Leviţilor. Va trebui s'o aibă cu el şi s'o citească în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul lui, să păzească şi să împlinească toate cuvintele din legea aceasta şi toate poruncile acestea.” (Deut 17,18-19) <br />Acum fiecare avem o Biblie, „a noastră”, pe care o putem citi în toate zilele. Nu trebuie să citim mult zilnic ci să ne facem o obişninţă cotidiană. Propuneţi să începi astăzi lectura ei şi să o termini într-un timp fix (într-un an, sau doi). <br />Important este să nu treacă nici o zi fără Cuvântul lui Dumnezeu.<br />Întâlnirea cu Isus mediată de Scripturi<br />Citind zilnic, îl voi cunoaşte tot mai bine pe Dumnezeu, pe Isus, modul lui de a fi şi de a acţiona, opţiunile sale de viaţă. Treptat, după un timp, Spiritul Scripturilor va forma în viaţa mea o mentalitate asemănătoare Apostolilor. <br />Încrederea că Dumnezeu poate interveni în viaţa mea va spori. „Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângîierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde”. (Rom 15,4)<br />
 38. 38. Putem citi Sfânta Carte ca pe un roman; acest mod de a sta în contact cu Cuvântul divin este la îndemâna oricui doreşte să se familiarizeze cu Cuvântul lui Dumnezeu. În acest mod ne informăm zilnic despre dorinţele lui Dumnezeu, rămânem permanent în contact cu Spiritul Lui, şi astfel înţelegem cum doreşte să-i punem în practică poruncile.<br />Finalitatea acestui mod de lectură este cunoaşterea Bibliei şi primirea Spiritului Scripturii în viaţa noastră. <br />Poporul Israel a conservat cu grijă, oral apoi în scris, minunile făcute de Dumnezeul alianţei, intervenţiile salvifice în favoarea poporului pentru a nu le uita <br />Deut 4,9: Veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe cari ţi le-au văzut ochii, şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi. <br />
 39. 39. Îndemn la lectura Scripturilor<br />“Acest barbar s-a făcut maestru pentru noi toţi: pentru cei ce duc o viaţă privată, pentru cei înrolaţi în armată, pentru cei ce se bucură de autoritate printre oameni; într-un cuvânt, pentru toţi, şi nu numai pentru bărbaţi, ci şi pentru femei, mai ales pentru că trăiesc în casă. Să învăţăm cu toţii că nici o circumstanţă nu este piedică pentru lectura dumnezeieştilor cuvinte; lectura este posibilă nu numai în casă, ci şi în piaţă, în călătorie, în compania multora sau atunci când eşti prins de afaceri. Dacă vom face tot ce depinde de noi, vom găsi curând cine să ne înveţe. Domnul, văzându-ne dorinţa pentru realităţile spirituale, nu ne va dispreţui, ci din cer ne va trimite o lumină care să ne lumineze sufletele. De aceea nu neglijaţi, vă rog, lectura Scripturilor”. (Sf.Ioan Gură de Aur, Com.la Geneză, 1,1).<br />Bucuria lecturii<br />Citiţi până când veţi simţi născându-se în inima voastră o dragoste, o atracţie irezistibilă către Cuvânt. Începe cu Noul Testament şi apoi treci la VT. <br />Treceţi fără să insistaţi peste pasajele dificile. După ce ne familiarizăm cu Cuvântul vom vedea cum se leagă şi se complectează o carte cu alta. Atunci vom putea gusta Cuvântul: „Cînd am primit cuvintele Tale, le-am devorat; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele,” (Ier 15,16). <br />
 40. 40. LECTURA APROFUNDATĂ<br />Două moduri distincte dar complementare de lectură aprofundată: studiul biblic și lectio divina. <br />Ambele moduri sunt strict necesare pentru că abordează Scriptura din unghiuri diferite. De aceea, studiul biblic fără lectio ar rămâne un simplu exerciţiu intelectual. Iar calitatea „lecturii meditate în rugăciune” depinde covârşitor de timpul acordat în prealabil studiului. <br />Obiectivul studiului biblic este creşterea credinţei şi a cunoaşterii iubirii lui Dumnezeu pentru noi, prin aprofundarea sensului textelor sacre şi înţelegerea mesajului pe care ni l-a transmis prin Cuvânt de-a lungul veacurilor. Când este studiată, Biblia devine sursa primă a credinţei şi cunoaşterii. <br />Prin studiu biblic căutăm să ne informăm, să înţelegem, să dobândim cunoştinţe exacte şi cât mai riguroase, să ne structurăm şi să ne consolidăm cunoştinţele.<br />
 41. 41. LECTURA SPIRITUALĂ A SFINTEI SCRIPTURI – (LECTIO DIVINA)<br />Obiectivul practicării „lecturii spirituale” este descoperirea voinţei lui Dumnezeu cu scopul de a o transpune imediat în practică. <br />„Iată roaba Domnului, fie mie după Cuvântul tău”. <br />Aici Biblia este sursă de rugăciune, de cunoaştere, iubire, de acţiune. În final nu rămânem neaparat cu un text scris, ci îi permitem lui Dumnezeu să lucreze în noi prin Cuvântântul Său cel viu. <br /><ul><li>„Spune numai un Cuvânt şi se va tămădui sufletul meu” (Lc 7,7).
 42. 42. Ps 107,20: „A trimis Cuvântul său şi i-a tămăduit”. Cuvântul viu şi eficient
 43. 43. (Evr 4,12) ne vindecă inima, ne schimbă şi ne transformă viaţa.</li></ul>Aşa cum Maria păstra toate acele cuvinte şi le medita în inima ei (Lc 2,19), creştinul va putea păstra de-a lungul zilei atenţia iubitoare la prezenţa şi lucrarea divină în viaţa sa dacă va începe fiecare dimineaţă cu o meditaţie biblică. <br />
 44. 44. Metoda după care se desfăşoară o astfel de meditaţie, numită şi lectio divina, cuprinde următorii paşi: <br /><ul><li>Lectura (ascultăm vocea lui Dumnezeu cu bucurie),
 45. 45. Meditaţia (scurtă reflexie),
 46. 46. Rugăciunea (îi răspundem lui Dumnezeu),
 47. 47. Contemplaţia (linişte, îl privim pe Isus cu iubire şi îi permitem să lucreze în noi),
 48. 48. Decizia de a aplica astăzi un aspect concret desprins din meditaţie.</li>

×