Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Markom invest analiza finansowa

693 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Markom invest analiza finansowa

  1. 1. TobiaszMalinski.pl – Informacje inwestycyjne wyprzedzające rynkowe trendyAnaliza finansowa Markom Invest sp. z o.o.Autor niniejszego transkryptu: Tobiasz Maliński.Licencja na rozpowszechnianie transkryptu: Creative Commons-Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-Bezutworów zależnych 3.0 PolskaWarunki licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/Markom Invest sp. z o.o. - wybrane dane finansowe z lat 2009- 2010 (w zł) Wielkość finansowa 2010 2009 Przychody netto ze sprzedaży 573369,23 3360916,89 EBIT 10922,51 3807273,5 Zysk netto 102575,37 3122498,92 Aktywa 3378052,1 3456579,61 Aktywa trwałe 834526,94 316284,01 Inwestycje długoterminowe 732123,12 271685 Aktywa obrotowe 2543525,16 3140295,6 Inwestycje krótkoterminowe 2290401,24 2148254,78 Pasywa 3378052,1 3456579,61 Kapitał własny 3327074,29 3224498,92 Zobowiązania długoterminowe 0 0Zobowiązania krótkoterminowe 33933,07 198338,28 1
  2. 2. TobiaszMalinski.pl – Informacje inwestycyjne wyprzedzające rynkowe trendyMarkom Invest sp. z o.o. - wskaźniki finansowe bazujące na danych z lat 2009-2010 2010 2009 Wskaźniki majątkowe Unieruchomienie majątku 0,33 0,1 Produkcyjność majątku 0,03 0,02 Umorzenie środków trwałych 31,32% 19,17% Cykl inkasa należności 91 0 Termin spłaty zobowiązań 22 22 Polityka kredytowa 4,2 0,01 Kapitały Pokrycie aktywów kapitałem 98,49% 93,29% własnym Ogólne zadłużenie majątku 1,51% 6,71% Ogólne zadłużenie kapitału 1,53% 7,20% własnegoPokrycie zobowiązań bieżących 6749,76% 1083,13% inwestycjami bieżącymi Rentowność Obrotowość majątku 16,97% 97,23% ROA 3,04% 90,33% ROE 3,08% 96,84% Dźwignia finansowa 0,05% 6,50% ROS (rentowność sprzedaży) 3,64% 83,79% Rentowność EBIT 1,90% 113,28% Rentowność działalności 20,00% 114,71% gospodarczej Rentowność zysku netto 17,89% 92,91% KosztyUdział kosztu własnego 96,28% 15,92%sprzedaży w przychodach www.tobiaszmalinski.pl 2

×