Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TobiaszMalinski.pl         Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendy      Branża   elektromasz...
TobiaszMalinski.pl         Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendyAutor: Tobiasz MalińskiLicencja: C...
TobiaszMalinski.pl               Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendySpis treściSpis treści...
TobiaszMalinski.pl         Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendySpółki z sektora         e...
TobiaszMalinski.pl          Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendyAbb sp zooProdukcja silników elek...
TobiaszMalinski.pl         Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendy                Ka...
TobiaszMalinski.pl         Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendyROE                ...
TobiaszMalinski.pl         Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendyCykle zapasów, należności oraz zobo...
TobiaszMalinski.pl         Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendyPłynność bieżąca          ...
TobiaszMalinski.pl         Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendy                 ...
TobiaszMalinski.pl          Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendyszwajcarskaWartość księgowa   ...
TobiaszMalinski.pl          Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendyWartość na akcję        1...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Branża elektromaszynowa - analiza inwestycyjna, lata 1998-2009

1,187 views

Published on

Analiza poświęcona jest branży elektromaszynowej, sektorowi produkcji urządzeń do przesyłu energii. Zaprezentowano wskaźniki branżowe oraz wyniki spółek giełdowych na tle sektora.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Branża elektromaszynowa - analiza inwestycyjna, lata 1998-2009

 1. 1. TobiaszMalinski.pl Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendy Branża elektromaszynowa ANALIZA INWESTYCYJNA Lata 1998-2009Analiza inwestycyjna branży -1- Autor: Tobiasz Malińskielektromaszynowej
 2. 2. TobiaszMalinski.pl Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendyAutor: Tobiasz MalińskiLicencja: Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne – Bez utworówzależnych 3.0 PolskaPełny tekst licencji:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode Wyłączenie odpowiedzialnościTreści przedstawione w analizie są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacjiinwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentówfinansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autornie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartychw niniejszej analizie, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętychna jej podstawie.Analiza inwestycyjna branży -2- Autor: Tobiasz Malińskielektromaszynowej
 3. 3. TobiaszMalinski.pl Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendySpis treściSpis treści....................................................................................................................................3Spółki z sektora elektromaszynowego, z subsektora przesyłu energii.......................................4 Spółki publiczne......................................................................................................................4 Spółki niepubliczne.................................................................................................................4Profil działalności spółek............................................................................................................4 ZPUE.......................................................................................................................................4 Relpol......................................................................................................................................4 Apator......................................................................................................................................4 Indukta....................................................................................................................................4 Abb sp zoo..............................................................................................................................5 Areva T&D sp zoo..................................................................................................................5 GE Power Controls.................................................................................................................5 Podsumowanie........................................................................................................................5Wskaźniki finansowe..................................................................................................................5 Poziom zadłużenia mierzony wskaźnikiem zadłużenia długoterminowego kapitału własnego..................................................................................................................................5 Pokrycie aktywów kapitałem własnym...................................................................................5 ROE.........................................................................................................................................7.....................................................................................................................................................7 Cykl konwersji gotówki w dniach..........................................................................................7 Cykle zapasów, należności oraz zobowiązań w dniach..........................................................8 Płynność bieżąca.....................................................................................................................9.....................................................................................................................................................9 Marże......................................................................................................................................9Dane liczbowe.............................................................................................................................9Wycena na dzień 31.12.2010 (wszystko w tys. zł, akcje w tys. sztuk).....................................10 ZPUE.....................................................................................................................................10 Relpol....................................................................................................................................10 Apator....................................................................................................................................11 Indukta S.A...........................................................................................................................11 ABB Sp. Z o.o.......................................................................................................................11 Areva T&D Sp. Z o.o............................................................................................................11 GE Power Controls S.A........................................................................................................12Analiza inwestycyjna branży -3- Autor: Tobiasz Malińskielektromaszynowej
 4. 4. TobiaszMalinski.pl Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendySpółki z sektora elektromaszynowego, z subsektora przesyłu energiiSpółki publiczne 1. ZPUE S.A. 2. Apator S.A. 3. Relpol S.A.Spółki niepubliczne 1. Indukta S.A. 2. ABB Sp. Z o.o. 3. Areva T&D Sp. Z o.o. 4. GE Power Controls S.A.Profil działalności spółekZPUEDziałalność podstawowa: Urządzenia elektroenergetyczne do przesyłu energii (średnie iniskie napięcia)Działalność pomocnicza: handel urządzeniami i materiałami do budowy sieci i urządzeńelektroenergetycznychRelpolDziałalność podstawowa: produkcja sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi,produkcja przekaźników elektromagnetycznych i gniazd do przekaźników energetyki iciepłownictwaDziałalność pomocnicza: zabezpieczanie linii energetycznych średniego napięciaApatorDziałalność podstawowa:Aparatura pomiarowa: urządzenia i systemy do pomiaru nośników energii cieplnej ielektrycznejAparatura łącznikowa: zabezpiecznie przesyłu niskich i wysokich napięć dla energetyki iprzemysłuInduktaProdukcja silników elektrycznych, prądnic i transformatorów z wyjątkiem działalnościusługowej (wg pkd)Analiza inwestycyjna branży -4- Autor: Tobiasz Malińskielektromaszynowej
 5. 5. TobiaszMalinski.pl Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendyAbb sp zooProdukcja silników elektrycznych, prądnic i tansformatorówdziałalność usługowa w zakresie ww elementówprodukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznejAreva T&D sp zooProdukcja systemów do sterowania procesami przemysłowymiprodukcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorówGE Power ControlsProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznejPodsumowanieSpółki niepubliczne takie jak Indukta, ABB, Areva oraz GE Power Controls zajmują sięprodukcją elementów elektroenergetycznych wykorzystywanych w swojej działalności przezspółki publiczne – ZPUE, Relpol oraz Apator.Wskaźniki finansowePoziom zadłużenia mierzony wskaźnikiem zadłużenia długoterminowego kapitału własnego Zadłużenie/kapitał własny 25,00% 21,61% 20,00% 16,78% 15,00% 10,00% 8,08% 6,45% 5,00% 0,00% Apator ZPUE Relpol Średnia branżowa Zadłużenie/kapitał własnyPokrycie aktywów kapitałem własnymAnaliza inwestycyjna branży -5- Autor: Tobiasz Malińskielektromaszynowej
 6. 6. TobiaszMalinski.pl Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendy Kapitał własny/aktywa 80,00% 73,16% 70,00% 60,00% 53,60% 50,31% 50,00% 42,65% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Apator ZPUE Relpol Średnia branżowa Kapitał własny/aktywaAnaliza inwestycyjna branży -6- Autor: Tobiasz Malińskielektromaszynowej
 7. 7. TobiaszMalinski.pl Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendyROE ROE 30,00% 25,00% 23,77% 20,00% 15,42% 15,00% 13,93% 10,00% 5,00% 0,00% Apator ZPUE Relpol -1,52% Średnia branżowa -5,00% ROECykl konwersji gotówki w dniach CKG 60,00 55,06 40,00 29,22 33,07 20,00 -0,21 0,00 -20,00 Apator ZPUE Relpol Średnia branżowa CKGAnaliza inwestycyjna branży -7- Autor: Tobiasz Malińskielektromaszynowej
 8. 8. TobiaszMalinski.pl Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendyCykle zapasów, należności oraz zobowiązań w dniach 450,00 400,00 350,00 300,00 202,04 250,00 200,00 80,99 110,25 101,57 150,00 102,72 100,00 94,12 104,65 81,31 50,00 99,10 53,33 0,00 41,94 34,81 a r w l E po to U żo pa el ZP an R A br a ni d re Ś Cykl zapasów Cykl należności Cykl zobowiązańAnaliza inwestycyjna branży -8- Autor: Tobiasz Malińskielektromaszynowej
 9. 9. TobiaszMalinski.pl Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendyPłynność bieżąca Płynność bieżąca 2,25 2,03 2,50 2,00 1,32 1,42 1,50 1,00 0,50 0,00 Apator ZPUE Relpol Średnia branżowa Płynność bieżącaMarże 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% branżowa Apator Relpol ZPUE Średnia Marża operacyjna Marża na sprzedaży Marża zysku nettoDane liczbowe Apator ZPUE Relpol ŚredniaAnaliza inwestycyjna branży -9- Autor: Tobiasz Malińskielektromaszynowej
 10. 10. TobiaszMalinski.pl Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendy branżowaZadłużenie 8,08 6,45 21,61 16,78długoterminowekapitałuwłasnego (%)Kapitał 73,16 50,31 42,65 53,60własny/aktywa(%)ROE (%) 23,77 13,93 -1,52 15,42Cykl konwersji 55,06 29,22 -0,21 33,07gotówki (dni)Cykl zapasów 41,94 34,81 99,10 53,33(dni)Cykl należności 94,12 104,65 102,72 81,31(dni)Cykl 80,99 110,25 202,04 101,57zobowiązań(dni)Marża 14,03 6,67 2,84 7,30operacyjna (%)Marża na 12,28 7,03 2,03 7,03sprzedaży (%)Marża zysku 21,88 4,56 -1,74 5,26netto (%)Płynność 2,25 1,32 1,42 2,03bieżącaWycena na dzień 31.12.2010 (wszystko w tys. zł, akcje w tys. sztuk)BVpS – Book Value per Share – wartość księgowa na akcjęWartość na akcję – wartość uzyskana wyceną szwajcarską przypadająca na jedną akcję.Metodologia wyceny szwajcarskiej:http://www.tobiaszmalinski.pl/2011/02/i-ty-mozesz-wycenic-spoke.htmlZPUEWycena majątkowa 94 882,00 złWycena dochodowa 10 650,80 złWycenaszwajcarska 52 766,40 złWartość księgowa 103 655,00 złIlość akcji 1018,127Wartość na akcję 51,83 złBVpS 101,81 złRelpolWycena majątkowa 52 143,00 złWycena dochodowa 2 550,27 złWycena 27 346,64 złAnaliza inwestycyjna branży - 10 - Autor: Tobiasz Malińskielektromaszynowej
 11. 11. TobiaszMalinski.pl Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendyszwajcarskaWartość księgowa 63 990,00 złIlość akcji 9609,193Wartość na akcję 2,85 złBVpS 6,66 złApatorWycena majątkowa 123 981,00 złWycena dochodowa 12 125,80 złWycenaszwajcarska 68 053,40 złWartość księgowa 125 426,00 złIlość akcji 35107,028Wartość na akcję 1,94 złBVpS 3,57 złIndukta S.A.Wycena majątkowa 54 609,81 złWycena dochodowa 1 251,24 złWycenaszwajcarska 27 930,53 złWartość księgowa 62 030,84 złIlość akcji 921,813Wartość na akcję 30,30 złBVpS 67,29 złABB Sp. Z o.o.Wycena majątkowa 442 754,08 złWycena dochodowa 79 992,44 złWycena szwajcarska 261 373,26 złWartość księgowa 519 926,74 złIlość akcji 520,442Wartość na akcję 502,21 złBVpS 999,01 złAreva T&D Sp. Z o.o.Wycena majątkowa 72 160,01 złWycena dochodowa 26 124,31 złWycena szwajcarska 49 142,16 złWartość księgowa 154 293,44 złIlość akcji 4303,14Analiza inwestycyjna branży - 11 - Autor: Tobiasz Malińskielektromaszynowej
 12. 12. TobiaszMalinski.pl Informacja inwestycyjna wyprzedzająca rynkowe trendyWartość na akcję 11,42 złBVpS 35,86 złGE Power Controls S.A.Wycena majątkowa -23 924,60 złWycena dochodowa -8 145,50 złWycenaszwajcarska -16 035,05 złWartość księgowa -12 739,00 złIlość akcji 90558,829Wartość na akcję -0,18 złBVpS -0,14 zł Omówienie zaprezentowanych wartości liczbowych oraz wskaźników finansowych: http://www.tobiaszmalinski.pl/search/label/Bran%C5%BCa %20elektromaszynowaAnaliza inwestycyjna branży - 12 - Autor: Tobiasz Malińskielektromaszynowej

×