Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Об’єкти інтелектуальної власності – шлях від створення до оцінки Данило Бенатов Патентний повірений України, партнер бюр...
КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОІВ Промислова власність Авторське право - Винаходи. - Корисні моделі....
СУБ’ЄКТИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ - Автори (винахідники), їх спадкоємці та правонаступники. - Роботодавці та інші о...
- Немайнові права. Можуть належати лише автору (винахіднику) або колективу авторів (винахідників). Не можуть бути відчужен...
ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері тех...
Критерії патентоспроможності винаходу  <ul><li>- Новизна. </li></ul><ul><li>Промислова придатність. </li></ul><ul><li>Вин...
ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ  Промисловий зразок - це форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішні...
ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ  Об'єктом захисту може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими п...
Основні критерії охороноздатності знаку для товарів та послуг  <ul><li>Відповідність позначення нормам публічного порядку...
ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ  ≠  =
ПРАВА, ЯКІ НАДАЄ ПАТЕНТ (СВІДОЦТВО) ЙОГО ВЛАСНИКУ - право власності на ОПВ; - виключне право на використання ОПВ; - право ...
ВАЖЛИВО ЗАПАМ’ЯТАТИ, ЩО: - права, які випливають з патенту (свідоцтва)  України, починають діяти з дати публікації в офі...
АВТОРСЬКЕ ПРАВО Авторське право  є однією з форм власності, що поширюється на особисті немайнові і майнові права автор...
Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору та діє протяг...
АВТОРСЬКЕ ПРАВО За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірни...
ОЦІНКА ОІВ Навіщо потрібна оцінка інтелектуальної власності?  • Для визначення можливих джерел доходів (ліцензійні угод...
ОЦІНКА ОІВ У наш час найчастіше інтелектуальну власність оцінюють: • При купівлі / продажу підприємства або при його рес...
Перше місце в рейтингу 100 найдорожчих брендів світу у 2010 році, за версією Interbrand, зайняла компанія Coca-Сola. Торго...
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОІВ Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності - це взаємовигідні дії всіх учасників процесу пере...
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОІВ <ul><li>Основні способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності : </li></ul><ul><li>- викор...
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОІВ Механізми трансферу технологій. Прямі механізми припускають обмін інновації на вартість у товарній чи...
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОІВ Стратегічне управління інтелектуальною власністю на етапі комерціалізації: - облік, систематизація та...
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОІВ
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

презентация

9,261 views

Published on

презентация

 1. 1. Об’єкти інтелектуальної власності – шлях від створення до оцінки Данило Бенатов Патентний повірений України, партнер бюро “Др. Еміл Бенатов та Партнери”
 2. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОІВ Промислова власність Авторське право - Винаходи. - Корисні моделі. - Промислові зразки. - Знаки для товарів та послуг. - Топографії інтегральних мікросхем. - Сорти рослин. - Породи тварин. - Раціоналізаторські пропозиції. - Комп’ютерні програми. - Бази даних. - Підручники, статі, лекції. - Ілюстрації, плани, ескізи креслення. - Звіти про НДР. - Збірки творів. - Переклади літературних творів. - Права виконавців та організацій мовлення. - Твори образотворчого мистецтва, архітектури, містобудування тощо.
 3. 3. СУБ’ЄКТИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ - Автори (винахідники), їх спадкоємці та правонаступники. - Роботодавці та інші особи. М. Булгаков Т. Едісон
 4. 4. - Немайнові права. Можуть належати лише автору (винахіднику) або колективу авторів (винахідників). Не можуть бути відчужені або припинені. - Майнові права Можуть належати автору (винахіднику) або колективу авторів (винахідників) та/або спадкоємцям, роботодавцям тощо. Можуть бути відчуженими шляхом продажу, передачі у спадок, дарування, за договором між найманим працівником та роботодавцем, тощо. ВИДИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 5. 5. ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. <ul><li>Об ’ єкти винаходів (корисних моделей): </li></ul><ul><li>пристрої, </li></ul><ul><li>речовини, </li></ul><ul><li>штами мікроорганізмів, </li></ul><ul><li>культури клітин рослин та тварин, </li></ul><ul><li>способи, </li></ul><ul><li>нове використання відомих продуктів чи способів тощо. </li></ul>=
 6. 6. Критерії патентоспроможності винаходу <ul><li>- Новизна. </li></ul><ul><li>Промислова придатність. </li></ul><ul><li>Винахідницький рівень. </li></ul>Критерії патентоспроможності корисної моделі <ul><li>- Новизна. </li></ul><ul><li>Промислова придатність. </li></ul>Винахідницький рівень має місце у тому випадку, якщо для фахівця у сфері застосування винаходу він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки. Таким чином даний критерій досягається у випадках, якщо: - не дивлячись на нагальну потребу протягом тривалого часу спеціалісти не могли знайти необхідного рішення, хоча при цьому існували неодноразові невдалі спроби вирішення цієї проблеми; - існуючі винаходи не здатні задовольнити потреби у тій чи іншій сфері науки та техніки; - існували значні технічні складнощі, які необхідно було подолати при створенні винаходу. Для науковця визначення належності власної розробки до класу винаходів чи корисних моделей є досить важливою задачею, адже від правильної класифікації залежить успіх патентування.
 7. 7. ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ Промисловий зразок - це форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Критерії патентоспроможності промислового зразку <ul><li>- Новизна. </li></ul><ul><li>Промислова придатність. </li></ul>=
 8. 8. ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ Об'єктом захисту може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.
 9. 9. Основні критерії охороноздатності знаку для товарів та послуг <ul><li>Відповідність позначення нормам публічного порядку, принципам гуманності і моралі; </li></ul><ul><li>Відсутність у позначенні елементів, що відтворюють або імітують: </li></ul><ul><li>державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); </li></ul><ul><li>офіційні назви держав; </li></ul><ul><li>емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; </li></ul><ul><li>офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; </li></ul><ul><li>нагороди та інші відзнаки. </li></ul>
 10. 10. ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ≠ =
 11. 11. ПРАВА, ЯКІ НАДАЄ ПАТЕНТ (СВІДОЦТВО) ЙОГО ВЛАСНИКУ - право власності на ОПВ; - виключне право на використання ОПВ; - право забороняти іншим особам використовувати ОПВ без дозволу власника, за винятком випадків обумовлених чинним законодавством; - право порушувати судові справи проти несанкціонованого використання ОПВ та вимагати від порушника відшкодування заподіяних збитків. ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ
 12. 12. ВАЖЛИВО ЗАПАМ’ЯТАТИ, ЩО: - права, які випливають з патенту (свідоцтва) України, починають діяти з дати публікації в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності і розповсюджуються виключно на територію України ; - збереження дії прав на виданий патент (свідоцтво) залежить від своєчасної сплати відповідних річних зборів; - володіння патентом на винахід/корисну модель/промисловий зразок не дає жодних переваг і не є показником того, що цей об ’ єкт має комерційну або наукову цінність. ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ
 13. 13. АВТОРСЬКЕ ПРАВО Авторське право є однією з форм власності, що поширюється на особисті немайнові і майнові права авторів та/або їх правонаступників, пов'язане із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва. ДІЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, А ТАКОЖ УСІХ КРАЇН-ЧЛЕНІВ БЕРНСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАВ НА ЛІТЕРАТУРНІ ТА ХУДОЖНІ ТВОРИ.
 14. 14. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору та діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті (окрім випадків передбачених законодавством). АВТОРСЬКЕ ПРАВО ДЛЯ ВИНИКНЕННЯ І ЗДІЙСНЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ ТВОРУ ЧИ БУДЬ-ЯКЕ ІНШЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ, А ТАКОЖ ВИКОНАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ.
 15. 15. АВТОРСЬКЕ ПРАВО За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору ( презумпція авторства ). Автор має право зареєструвати своє авторське право в спеціально уповноваженій державній установі. Подібна реєстрація надає автору певні переваги під час судових спорів, підписанні угод про передачу майнових прав тощо. ПЕРЕДБАЧЕНА ЗАКОНОМ ПРАВОВА ОХОРОНА ПОШИРЮЄТЬСЯ ТІЛЬКИ НА ФОРМУ ВИРАЖЕННЯ ТВОРУ І НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА БУДЬ-ЯКІ ІДЕЇ, ТЕОРІЇ, ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ, ПРОЦЕДУРИ, ПРОЦЕСИ, СИСТЕМИ, СПОСОБИ, КОНЦЕПЦІЇ, ВІДКРИТТЯ, НАВІТЬ ЯКЩО ВОНИ ВИРАЖЕНІ, ОПИСАНІ, ПОЯСНЕНІ, ПРОІЛЮСТРОВАНІ У ТВОРІ.
 16. 16. ОЦІНКА ОІВ Навіщо потрібна оцінка інтелектуальної власності? • Для визначення можливих джерел доходів (ліцензійні угоди, франчайзинг, продаж нематеріальних активів). • Для інвестиційної діяльності (вкладення в нематеріальні активи). • Для залучення фінансування (отримання кредиту під заставу). • Для внесення нематеріальних активів під час створення або збільшення Статутного капіталу. • Для збільшення ринкової вартості підприємства. • Для зменшення податку на прибуток підприємства шляхом збільшення обсягу амортизаційних відрахувань нематеріальних активів. • Коректне відображення вартості нематеріальних активів у бухгалтерському та податковому обліку.
 17. 17. ОЦІНКА ОІВ У наш час найчастіше інтелектуальну власність оцінюють: • При купівлі / продажу підприємства або при його реструктуризації (злиття, поділ, поглинання), ліквідації або банкрутстві. • При купівлі / продажу нематеріальних активів. • Щоб дізнатися вартість своєї фірми на ринку. • При оцінці вартості нематеріальних активів для цілей страхування майна. • При визначенні збитків, завданих ділової репутації підприємства або пов'язаних з порушенням прав власності та недобросовісною конкуренцією.
 18. 18. Перше місце в рейтингу 100 найдорожчих брендів світу у 2010 році, за версією Interbrand, зайняла компанія Coca-Сola. Торгову марку цієї компанії аналітики Interbrand оцінили в $ 70,452 млрд., що на 2% більше, ніж роком раніше. У 2009 році бренд Coca-Сola коштував $ 68,7 млрд. ОЦІНКА ОІВ
 19. 19. КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОІВ Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності - це взаємовигідні дії всіх учасників процесу перетворення результатів інтелектуальної праці у ринковий товар з метою отримання прибутку чи іншої ринкової вигоди. Мета комерціалізації ОІВ - отримання прибутку за рахунок використання об ' єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві або продажу чи передачі прав на їх використання іншим юридичним чи фізичним особам .
 20. 20. КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОІВ <ul><li>Основні способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності : </li></ul><ul><li>- використання ОІВ у власному виробництві; </li></ul><ul><li>- передача прав на ОІВ: </li></ul><ul><ul><li>- уступка права власності на ОІВ(продаж, відчуження); </li></ul></ul><ul><ul><li>- передача права на використання ОІВ(за ліцензійним договором). </li></ul></ul><ul><li>- внесення прав на ОІВ до статутного капіталу підприємства. </li></ul>
 21. 21. КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОІВ Механізми трансферу технологій. Прямі механізми припускають обмін інновації на вартість у товарній чи грошовій формі. І може провадитися в наступних формах: передача ліцензій, передача ноу-хау, інжиніринг, технічна допомога, франшизінг (франчайзінг). Опосередковані механізми просування інновацій на ринок припускають наявність фінансових посередників. Законодавством України визначено, що роль фінансових посередників на грошовому ринку виконують комерційні банки і небанківські фінансово-кредитні установи. Вони складають кредитну систему країни.
 22. 22. КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОІВ Стратегічне управління інтелектуальною власністю на етапі комерціалізації: - облік, систематизація та аналіз використання об’єктів інтелектуальної власності; - визначення домінуючого об’єкта в перспективному плануванні діяльності підприємства (організацій, установ); - здійснення правової охорони об’єктів інтелектуальної власності; - визначення об’єктів інтелектуальної власності, пропонованих до реалізації та їхня комерціалізація; - припинення порушень виключних прав.
 23. 23. КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОІВ
 24. 24. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×