New Twinspace Navod

833 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

New Twinspace Navod

 1. 1. Jak na nový TwinSpace? 1. Přihlášení do TwinSpace a. Přihlaste se přes Vaši pracovní plochu. Vstup do TwinSpace naleznete na úvodní stránce vlevo dole nebo v sekci Moje projekty u názvu projektu, na kterém chcete pracovat. b. Do adresního řádku na internetu zadejte univerzální adresu TwinSpace http://new-twinspace.etwinning.net . Na stránce se objeví prostředí TwinSpace, uprostřed naleznete okénko s nápisem Login. Zde se přihlásíte. 2. Úprava profilu účastníka Kurzorem myši najeďte na černé okénko v pravém horním rohu. Rozbalí se Vám nabídka. Klikněte na My account (Můj účet) a objeví se Vám nová strana umožňující nastavení detailů o uživateli (uživatelského jména, emailu, narozenin, pohlaví, vložení fotografie).
 2. 2. V pravém horním rámečku můžete nastavit jazyk TwinSpace. Klikněte na Display settings a vyberte jazyk, nastavte časové pásmo a uvítací zprávu. Vše potom nezapomeňte uložit kliknutím na Save. Zpět na pracovní plochu TwinSpace se dostaneme kliknutím na Back to pXXXX v pravém horním rohu. 3. Přidání žáků (dalších členů týmu) Nejprve se přihlaste do svého TwinSpace svým (učitelským) přihlašovacím jménem a heslem. Napravo naleznete box TwinSpace Members. Klikněte na Invite pupils (Přidej žáky) v levém dolním rohu tohoto boxu.
 3. 3. Po té napište jména a příjmení dětí (nepoužívejte diakritiku, např. Ruzena Novakova) – malým plusem přidáváte další políčka – a odešlete. U každého dítěte se objeví přihlašovací jméno a navrhované heslo (např. LgF354), kliknutím můžete heslo změnit (např. 12345), musí mít min 5 znaků, nastavte, zda bude žák pouze členem nebo administrátorem a po úpravách znovu odešlete. Nezapomeňte si jména a hesla okopírovat a uložit! Do adresního řádku na internetu děti zadají univerzální adresu TwinSpace http://new-twinspace.etwinning.net . Na stránce se objeví prostředí TwinSpace, uprostřed naleznou okénko s nápisem Login. Zde se přihlásí. Práva členů TwinSpace Různá práva členů TwinSpace slouží k rozlišení činností, které mohou jednotliví členové týmu vykonávat např. publikování, úpravy textů a souborů aj. - Founders (zakladatel projektu) - Administrators (učitelé nebo žáci, kterým zakladatel projektu udělí nejvíce práv) - Members (základní práva užívání pro ostatní učitele a žáky) - Visitor (hosté)
 4. 4. - Anonymous (kdokoli, bez nutnosti přihlášení). 4. Záložky TwinSpace (Home, Activities, Staffroom, Pupils Corner, Chat) Home Na úvodní straně naleznete informace o projektu. V poli pod názvem vidíte, jaké stránky s aplikacemi - nástroji jsou již v TwinSpace vytvořeny. Pokud začínáte, žádné stránky zde ještě nebudou. Ve druhém sloupci se zobrazují aktuální zprávy z kalendáře. V posledním sloupci naleznete rámeček s informacemi o členech TwinSpace, pod ním je Mailbox (tedy emailová schránka sloužící k emailové komunikaci mezi členy TwinSpace). Chcete-li napsat mail někomu ze členů TwinSpace, klikněte na „Write email“ a do žlutého políčka vepište část jména adresáta. Po několika písmenech se Vám načte celé jméno, potom jen kliknutím potvrdíte. Poslední v pravém sloupci je kalendář, kam můžete vepisovat důležité termíny týkající se projektu.
 5. 5. Activities Jedná se o nejdůležitější sekci, pomocí které vkládáte stránky obsahující nástroje na spolupráci – vkládání dokumentů, fotografií, vytváření diskusních fór, blogů aj. V této sekci můžete přidat tolik „stránek“ kolik potřebujete. „Stránky“ mohou být pojmenovány například podle zúčastněných zemí, témat projektu, názvů aktivit apod. Koncepčně, každá stránka v sekci „ACTIVITIES“ může obsahovat vlastní nástroje na spolupráci podle vašich potřeb, dle typu aktivity jakou jste zvolili. Vytvoření stránky Klikněte na Activities (druhá záložka na horní modré liště). Zvolte Manage pages. Do prázdného pole vepište název nové stránky a klikněte na Přidej. Po vytvoření stránky můžete zvolit, zda bude veřejná či skrytá. Práce se stránkou – práce s nástroji Klikněte na stránku, do které chcete vkládat dokumenty – např. The Czech team (viz obrázek). Chcete-li změnit název stránky, klikněte na Actions a změnu proveďte.
 6. 6. Pomocí černého boxu vpravo nahoře můžete do stránky vkládat jednotlivé aplikace. Klikněte tedy na černý rámeček, zvolte Add Application a objeví se okénko s nabídkou aplikací určených na spolupráci (Collaboration) a aplikací určených na vkládání dokumentů a obrázků (Content Management). Kliknutím na Přidej či tahem myší přetáhněte na stránku Vámi zvolený nástroj = aplikaci – Blog, Nástěnku, Wiki, Knihovnu dokumentů, Galerii obrázků. Pořadí nástrojů na stránce můžete měnit přetažením. Stačí kliknout na modrý pruh vedle názvu nástroje a táhnout dolů či vzhůru. Jednotlivé nástroje – aplikace můžete mazat, minimalizovat či maximalizovat pomocí ikon na levé straně.
 7. 7. Blogs - Blogy Chcete-li přidat příspěvek na blog, klikněte na Přidej příspěvek na blog. Zobrazí se okno, pomocí kterého můžete vložit příspěvek. S nástrojem se pracuje jako s běžným blogem. Lze vkládat naformátované texty, obrázky, odkazy aj. Jakmile příspěvek vytvoříte a upravíte, klikněte na Zveřejnit. Message boards – Nástěnka, Diskusní fórum Tuto aplikaci využijte jako klasické diskusní fórum. Nejprve vytvořte kategorii = Hlavní téma diskuze (např. Seznámení týmů).
 8. 8. Jakmile ji vytvoříte, klikněte na její název a můžete zakládat vlákna diskuze. Výhod využití diskusního fóra na rozdíl od emailů je několik, např.: - Vidíte, jak diskuze postupovala, zobrazují se Vám všechny příspěvky na dané téma pod sebou. - Diskuse se zobrazuje, pokud chcete, i dalším členům TwinSpace. Mohou tedy přidávat své příspěvky. Wiki Wiki je označení webů (nebo obecněji hypertextových dokumentů), které umožňují uživatelům přidávat obsah, podobně jako v internetových diskusích. Wiki umožňuje vytvářet dokumenty kolektivně pomocí jednoduchého značkovacího jazyka za použití webového prohlížeče. Jedna strana ve wiki je označována jako „wiki stránka“, zatímco celá skupina stránek, které bývají obvykle značně propojeny, je nazývána „wiki“. Document library – Knihovna dokumentů Knihovna dokumentů slouží ke sdílení dokumentů – textových dokumentů, tabulkových dokumentů, prezentací, videí, audio nahrávek atd. Nejprve vytvořte složku - adresář, do které budete Vaše dokumenty vkládat. Je vhodné udržovat již od začátku vkládání dokumentů na TwinSpace řád, tedy vkládat dokumenty do pojmenovaných složek s popisem jejich obsahu. Složku uložte. V Document Library se vám objeví nově vytvořená složka (žlutý obrázek složky).
 9. 9. U každé složky můžete upravit oprávnění, tedy co mohou administrátoři, učitelé, žáci, hosté atd. se složkou dělat. Práva udělíte klinutím na ikonu s názvem Actions, která se nachází na konci řádku s názvem složky. Rozbalí se nabídka, vyberte Povolení. Pomocí zaškrtávání můžete změnit práva u jednotlivých členů TwinSpace. Poté stránku odešlete.
 10. 10. Po kliknutí na název Vámi vytvořené složky se otevře a zobrazí její obsah (momentálně prázdný). Ve složce můžete vytvářet stejným způsobem další podsložky a do nich přidávat dokumenty. Pro přidání dokumentu klikněte na Přidat dokument, ukáže se Vám ikona Procházet a pomocí ní nahrajete jakýkoliv dokument z počítače. Jeden dokument může mít max 20MB. Poté klikněte na Ulož. Jakmile dokument vložíte, můžete i u něj upravit práva členů TwinSpace. V sekci Actions naleznete i jiné zajímavé nástroje k práci s dokumentem. Např. kliknete-li na Actions – Zobraz, objeví se Vám informace o dokumentu a mimo jiné i URL dokumentu, což se může hodit při publikování Vašich výstupů na jiných webových stránkách. Aby byl dokument přístupný pro každého, kdo si jej chce prohlédnout (tedy i neregistrovaným členům) je nutné ještě povolit jeho prohlížení. Klikněte na nabídku Actions vedle názvu složky, ve které se dokument nachází, a zvolte Povolení.
 11. 11. Objeví se tabulka s možnostmi zaškrtávání práv. Zvolte možnost View u TS Visitor (TS Návštěvníka). Pokud se Vám dokument líbí, můžete jej pomocí výběru určitého počtu hvězdiček i ohodnotit. Kliknete – li na nápis Komentáře, můžete přidat Váš komentář k dokumentu.
 12. 12. Image gallery – Galerie obrázků Aplikace určená ke vkládání obrázků a fotografií. Obrázky se v této aplikaci vkládají stejným způsobem, jako se vkládaly dokumenty v aplikaci Document library – Knihovna dokumnetů. Staffroom -Sborovna Sborovna je ideální prostor ke spolupráci, plánování projektu před jeho realizací i během ní. Tento prostor je určen pouze učitelům, žáci do něj nemají přístup, v žákovském menu se tato záložka nezobrazuje. Naleznete zde různé nástroje, které Vám slouží ke vzájemné komunikaci a plánování projektu. K dispozici tu máte diskusní fórum, prostor ke sdílení dokumentů a obrázků. Chcete-li využívat v tomto prostoru více nástrojů, můžete si je přidat stejným způsobem, jako se přidávají nástroje do nově založených stránek (Add application v pravém horním rohu). Pupils Corner – Koutek pro žáky Tento prostor je naopak určen pouze žákům. Zde se mohou setkávat s žáky z jiných škol zapojených do projektu. Mohou sem vkládat informace o sobě, vést diskuse a sbližovat se s ostatními žáky. Také lze využít tento prostor ke vzájemné spolupráci na projektu. I sem lze přidávat další nástroje – aplikace určené ke spolupráci a komunikaci. Chat Slouží k online diskuzi mezi jednotlivými členy projektových týmů. Zde se můžete s Vašimi partnery setkat online, diskutovat, plánovat a to v chráněném prostředí. Stačí se s partnery domluvit na datum a čas setkání. Pozor na různá časová pásma!

×