Castele din Romania

2,801 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Castele din Romania

 1. 1. Cele mai frumoase castele din România Prof . Daniela St ă nic ă Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 12 Tulcea Wiki: danielastanica.pbworks.com
 2. 2. <ul><li>Obişnuiţi, în ultimii ani, mai mult cu destinaţiile </li></ul><ul><li>exotice de vacanţă, uităm adesea de minunăţiile </li></ul><ul><li>ce se găsesc chiar în apropierea noastră, pe </li></ul><ul><li>cuprinsul României. Vă prezentăm şase dintre </li></ul><ul><li>cele mai frumoase şi interesante castele din ţara </li></ul><ul><li>noastră, pe care le puteţi vizita în această vară. </li></ul>
 3. 3. Castelul Cantacuzino- Zamora <ul><li>Situat în Buşteni,pe muntele Zamora,Castelul Cantacuzino </li></ul><ul><li>a rămas, vreme de decenii, aproape necunoscut publicului, </li></ul><ul><li>inclusiv localnicii ştiind prea puţine despre existenţa lui. </li></ul><ul><li>Explicaţia e simplă: după confiscarea, în 1948, de către </li></ul><ul><li>regimul comunist, el a fost transformat în sanatoriu pentru </li></ul><ul><li>angajaţii Ministerului de Interne, iar o perdea de brazi înalţi </li></ul><ul><li>obtura aproape orice perspectivă asupra acestuia. </li></ul><ul><li>A fost construit în 1911 de către Gh. Gr. Cantacuzino, fost </li></ul><ul><li>prim-ministru al României şi şef al Partidului Conservator, </li></ul><ul><li>supranumit “Nababul”, datorită averii lui uriaşe. Înălţat </li></ul><ul><li>într-un stil românesc, edificiul are aproximativ 50 de </li></ul><ul><li>camere. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Sala de recepţii are pe pereţi frescele celor mai impor- </li></ul><ul><li>tante figuri ale Cantacuzinilor, precum şi blazoanele </li></ul><ul><li>familiilor înrudite cu aceştia. Dincolo de uriaşa pădure </li></ul><ul><li>aflată în perimetrul domeniului, castelul se bucură de o </li></ul><ul><li>excepţională panoramă asupra Buşteniului şi a unei </li></ul><ul><li>bune părţi din Munţii Bucegi. În grădina de 3,5 hectare </li></ul><ul><li>se află grote, fântâni arteziene şi cascade, dar şi o </li></ul><ul><li>bisericuţă maramureşeană din secolul al XVIII-lea. </li></ul><ul><li>Castelul aparţine acum unei companii ruso-nemţeşti, </li></ul><ul><li>care a cumpărat domeniul de la o urmaşă a familiei </li></ul><ul><li>Cantacuzino. </li></ul>
 5. 6. Castelul Bruckenthal <ul><li>Situat în Sibiu, castelul este cel mai vechi muzeu din </li></ul><ul><li>România, fiind deschis în anul 1817, precum şi unul dintre </li></ul><ul><li>cele mai însemnate monumente în stil baroc din ţara noas- </li></ul><ul><li>tră. A fost construit în etape, între 1778 şi 1788, pentru a-i </li></ul><ul><li>servi baronului Samuel von Bruckenthal, cancelar al </li></ul><ul><li>Transilvaniei în timpul împărătesei Maria Tereza, drept re- </li></ul><ul><li>şedinţă oficială şi pentru a adăposti colecţiile sale. La ora </li></ul><ul><li>actuală, castelul, cunoscut ca Muzeul Naţional Bruckenthal, </li></ul><ul><li>găzduieşte aproape 300.000 de unităţi de bibliotecă (ma- </li></ul><ul><li>nuscrise,incunabule,carte străină rară,carte românească </li></ul><ul><li>veche, manuscrise etc.), dar şi 14.000 de lucrări de artă </li></ul><ul><li>plastică (picturi, sculpturi, gravuri etc).Multe dintre saloane </li></ul><ul><li>păstrează piesele originale:mobilier,sobe,tapet, candelabre. </li></ul>
 6. 8. Castelul Bran <ul><li>Aflat la 30 de kilometri de Braşov, Castelul Bran a căpătat </li></ul><ul><li>o reputaţie deosebită datorită legendei contelui Dracula, </li></ul><ul><li>atribuită domnitorului muntean Vlad Ţepeş. În fapt, se pare </li></ul><ul><li>că Ţepeş nu ar fi trecut pe aici decât o singură dată. </li></ul><ul><li>Castelul a fost iniţial o fortăreaţă construită în 1212 de </li></ul><ul><li>cavalerii teutoni, pe locul căreia, în 1377, braşovenii au </li></ul><ul><li>primit dreptul, din partea regelui Ludovic I de Anjou, de a </li></ul><ul><li>ridica o cetate. Sub domnia lui Iancu de Hunedoara, ea a </li></ul><ul><li>trecut sub conducerea voievodatului Transilvaniei. La 1 </li></ul><ul><li>decembrie 1920, castelul a fost donat Reginei Maria a </li></ul><ul><li>României, ca semn de recunoştinţă din partea oraşului </li></ul><ul><li>Braşov pentru contribuţia reginei la Marea Unire din 1918. </li></ul>
 7. 10. Castelul Peleş <ul><li>Considerat o adevărată bijuterie arhitectonică, Castelul </li></ul><ul><li>Peleş, aflat la 122 km de Bucureşti şi la 44 km de Braşov, a </li></ul><ul><li>avut un destin zbuciumat. În anul 1866, domnitorul Carol de </li></ul><ul><li>Hohenzollern, viitorul rege Carol I, vizitează pentru prima </li></ul><ul><li>oară Sinaia, numită pe atunci Podul Neagului. Încântat de </li></ul><ul><li>frumuseţea locurilor, decide să ridice aici o reşedinţă </li></ul><ul><li>princiară. Sub piatra de temelie a viitorului edificiu au fost </li></ul><ul><li>îngropate zeci de monede de aur purtând chipul domnitoru- </li></ul><ul><li>lui. Castelul e înălţat între anii 1873 şi 1883, după planurile </li></ul><ul><li>arhitecţilor Johannes Schultz şi Karel Liman. În 1883, are </li></ul><ul><li>loc inaugurarea lui, Carol I văzându-l ca sediu al viitoarei </li></ul><ul><li>dinastii pe care urma să o întemeieze. Castelul are 160 de </li></ul><ul><li>camere, o mică sală de teatru, cu 60 de locuri şi lojă regală. </li></ul><ul><li>Turnul central al construcţiei e înalt de 66 de metri. </li></ul>
 8. 12. Castelul Huniazilor <ul><li>Cel mai important monument laic de arhitectură gotică din </li></ul><ul><li>România, Castelul Corvineştilor, a fost ridicat între anii </li></ul><ul><li>1443 şi 1447 de voievodul Iancu de Hunedoara. Situat în </li></ul><ul><li>Hunedoara, pe malul pârâului Zlaşti, castelul e o construc- </li></ul><ul><li>ţie măreaţă, cu turnuri, turnuleţe, ferestre şi balcoane </li></ul><ul><li>împodobite cu o adevărată dantelărie din piatră cioplită. În </li></ul><ul><li>timp, a devenit o adevărată reşedinţă, nu doar un punct </li></ul><ul><li>strategic militar. Fiorul acelor vremuri se face simţit </li></ul><ul><li>pretutindeni, dar nu trebuie ratate Sala Cavalerilor, Turnul </li></ul><ul><li>Buzduganelor, Bastionul sau Camera Domniţelor. </li></ul>
 9. 13. <ul><li>Nu trebuie ocolită nici fântâna, cu o adâncime de 30 de </li></ul><ul><li>metri, din curtea interioară. Legenda spune că ea ar fi </li></ul><ul><li>fost săpată de trei prizonieri turci, cărora li s-a promis </li></ul><ul><li>libertatea dacă vor ajunge la stratul de apă. După 15 ani </li></ul><ul><li>de trudă, nefiind eliberaţi, ei au scris un text pe zidul </li></ul><ul><li>fântânii. Se credea că inscripţia însemna: “Apă ai, </li></ul><ul><li>suflet nu ai”, însă specialiştii au descifrat sensul real: </li></ul><ul><li>“ Cel care a scris este Hasan, care trăieşte ca rob la </li></ul><ul><li>ghiauri, în cetatea de lângă biserică”. Castelul are 42 </li></ul><ul><li>de încăperi, două terase, două poduri, o suprafaţă </li></ul><ul><li>construită de 7.000 de metri pătraţi, iar cel mai înalt </li></ul><ul><li>dintre turnuri atinge 72 de metri. În acest moment se </li></ul><ul><li>restaurează exteriorul. </li></ul>
 10. 15. Castelul Iulia Hasdeu <ul><li>La 97 km de Bucureşti, spre Valea Prahovei, în oraşul </li></ul><ul><li>Câmpina, străjuieşte de secole cel mai straniu castel </li></ul><ul><li>din ţara noastră. A fost ridicat de savantul B.P. Hasdeu, </li></ul><ul><li>în memoria genialei lui fiice, Iulia, trecută la cele </li></ul><ul><li>veşnice la nici 19 ani. În 1893, cucerit de verdeaţa </li></ul><ul><li>zonei, dar neîmpăcat cu pierderea fiicei, marele savant </li></ul><ul><li>înalţă ciudatul edificiu, pretinzând tot timpul că a urmat </li></ul><ul><li>indicaţiile de construcţie date chiar de Iulia, prin </li></ul><ul><li>comunicarea cu spiritul acesteia. </li></ul>
 11. 16. <ul><li>De altfel, castelul, gândit ca o catedrală şi un templu, </li></ul><ul><li>totodată, a găzduit numeroasele şedinţe de spiritism pe </li></ul><ul><li>care Hasdeu le făcea în dorinţa de a o avea mai aproape, </li></ul><ul><li>măcar prin acest mod, pe Iulia. Castelul a fost inaugurat </li></ul><ul><li>în 1897,fiind deschis vizitatorilor încă din timpul vieţii lui </li></ul><ul><li>Hasdeu,care a murit în 1907.A fost transformat în muzeu </li></ul><ul><li>după Primul Război Mondial. Găzduieşte documente, </li></ul><ul><li>mobilier şi lucrări de artă ce au aparţinut savantului, dar </li></ul><ul><li>şi Iuliei, inclusiv manuscrisele şedinţelor de spiritism </li></ul><ul><li>desfăşurate aici, într- o cameră special amenajată. </li></ul>
 12. 18. Bibliografie <ul><li>1. www.libertatea.ro/.../iata-cele-mai-frumoase-castele-din-romania </li></ul><ul><li>2. imglib.run.ro/stire/iata-cele-mai-frumoase-castele-din-romania </li></ul><ul><li>3. stiri.zoot.ro/Iata-cele-mai-frumoase-castele-din-Romania </li></ul>
 13. 19. V ă mulţumesc pentru vizionare!

×