Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Studieteknik

44,760 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Studieteknik

 1. 1. Gymnasiet• När du börjar gymnasiet förväntas du ta mer ansvar för dina studier och lära mer under kortare tid.• Ämnena blir såklart lite svårare och det blir lite mer att läsa inför varje prov.• Det kan ibland vara svårt att veta hur man ska göra för att hinna med allt utan att glömma bort uppgifter, inlämningar och prov.• Mycket handlar om att hitta din studieteknik som gör dina studier lättare.
 2. 2. Till att börja med;Sov ordentligt! Det finns inget bättre att vakna på morgonen och vara utvilad, en sömn på ca 8 timmar gör att man klarar av en hel skoldag och även orkar hålla förmågan att lyssna och ta in information igång
 3. 3. Snooza inte!
 4. 4. En bra början på dagen…En stadig och sundfrukost gör också attkroppen kommer igångdirekt.
 5. 5. Bra studieplats hemma. Mysigt..
 6. 6. En frukt är aldrig fel…När det har gått en lång stund sedan du senast ätit sjunkerblodsockernivån och du tappar koncentrationen. Försök ta meddig en frukteller något annat litet för att hålla koncentrationenuppe.
 7. 7. Anna Tebelius Böcker: "Tänk, studiestategier för gymnasiet" "101 tips för framgångsrika studier" http://www.skolkanalen.se/reportage/visa/id/368913
 8. 8. Egen studiemodell: Verktyg 4. VERKTYG Självbild 3.SJÄLVBILDMotivation 2.MOTIVATION Mål 1. MÅL
 9. 9. Mål Verktyg Självbild Motivation Mål
 10. 10. Mål http://www.utbildningsinfo.se/sb/d/123/a/120
 11. 11. Verktyg SjälvbildMotivation Motivation Mål • Yttre motivation – Beröm och belöning • Motivation Inre motivation – Inre drivkraft
 12. 12. "Nästa år ska jag få Motivation full pott, inte det här året!"• Det personen egentligen menar är ”nästa år ska jag ta itu med mina problem, inte nu”. Är du en av dem?
 13. 13. "Jag ska få toppbetyg och Motivation verkligen lyckas med mina arbetsinsatser, här och nu, inget annat!"• Tänker du på detta sätt har du redan uppnått halva ditt mål! Den mentala biten har större betydelse än du tror. Likt sport där fokus kombinerat med ansträngning krävs för resultat, finns likhet med betyg, jobb och andra målsättningar i livet.
 14. 14. Motivation
 15. 15. Verktyg Självbild Självbild Motivation Mål• Berätta för dig själv att du är modig, kreativ, målmedveten, intelligent, härlig och uthållig tills du fullt ut tror på det själv.
 16. 16. Självbild
 17. 17. VerktygVerktyg Planering är A och O Självbild Motivation Mål • Om du hela tiden fyller i när du har läxor, deadlines och prov slipper du glömma dem och sedan panikplugga. • Genom att ta reda på när och var du pluggar som bäst kommer du också att plugga mer effektivt. Då får du också en fritid till att göra allt annat som intresserar dig. Det är viktigt att du får tid till att göra sådant som du tycker är roligt utanför skolan. Det gör att du lär dig lättare när du väl pluggar och du får något att se framemot när du äntligen är färdig!
 18. 18. Verktyg Problem att hålla dig vakenVerktyg Självbild under lektionerna? Motivation Mål • Det fixar du genom att införskaffa ett stort anteckningsblock och en bra penna. • Anteckna så mycket du kan under genomgångar, inte bara lär du dig mer (både genom hör och läs/skriftligt intagande av info), • du är även mer fysiskt delaktig under genomgången och håller dig lättare på en nivå där du orkar lyssna mer.
 19. 19. VerktygVerktyg Schema Självbild Motivation Mål • Gör upp ett personligt schema! • Har du t.ex. Word 2007 kan du snabbt gå in och genom en färdig mall skaffa dig ett schema.
 20. 20. Verktyg Mindmaps • Mindmaps är superbra om du skriver t.ex. en uppsats, tränar inför ett prov, eller i princip vad som helst.inför ett prov, eller i princip vad som helst.
 21. 21. Verktyg Gör testet http://studietips.se/
 22. 22. Verktyg
 23. 23. Tre lärstilar• Man kan dela in lärandet i tre huvudkategorier: – Visuellt – Auditivt – Kinestetisk
 24. 24. Visuell person• Om du lär dig bäst genom synen och synintryck till exempel genom att läsa böcker och anteckningar, undersöka diagram och bilder så är du en så kallad visuell person.• Visuella personer har ofta en snabb inlärningsförmåga och kan sitta långa stunder utan att tappa koncentrationen.• Anteckningar från lektioner och föreläsningar är till stor hjälp när dessa personer ska lära sig! Mindmaps, kartor och tabeller är andra utmärkta hjälpmedel för den visuelle! Ett bra tips är att läsa på innan lektionen vad den kommer att handla om!
 25. 25. Om du är visuell (syn):• Använd färgpennor och stryk under det viktiga• Skriv i marginalerna på texter• Rita symboler• Gör tankekartor om det du har läst• Läs högt för någon varje dag• Säg åt läraren att skriva upp det som är viktigt• Skriv det viktiga• Rita av det du läst• Gör fantasibilder av det du läst• Skriv på datorn• Gör collage• Be att få skriftliga instruktioner
 26. 26. Auditiv person• Lär du dig bäst genom hörselintryck och av att lyssna är du en auditiv person.• Auditiva personer tycker ofta om att jobba i grupp och lär sig på ett bra sätt genom diskussioner. Att diskutera i grupp och rollspela underlättar ofta auditiva personers lärande.• Ett bra tips för auditiva personer är att spela in sig själva när de läser en text och sedan lyssna på den några gånger.
 27. 27. Om du är auditiv (hörseln):• Be läraren berätta om det som är viktigt• Läs högt• Spela in viktiga saker på kassettband och lyssna sedan• Be att få muntliga instruktioner• Ta tillfällen i akt att tala och uttala dig i grupp• Tala för dig själv• Repetera ord som sagts• Intervjua• Ställ frågor och besvara dessa• Be kamrater referera viktiga saker
 28. 28. Kinestetiskperson• En kinetisk person tycker om att utföra saker i praktiken och lär sig genom att att prova sig fram.• Inlärningen kan ta lite längre tid för dessa personer då det tar tid att prova på och utforska saker på egen hand. Fördelen är dock att när man har prövat på något och förstått det så minns man det ofta väldigt bra.• Ledordet för dessa personer är ”praktiskt”.
 29. 29. Om du är kinestetisk (rörelse):• Spela spel• Teckna eller måla viktiga saker• Bygg modeller• Arbeta med händerna• Använd datorer, skrivmaskiner, miniräknare• Forma saker med händerna, ha någon pillgrej tillhands
 30. 30. Verktyg Allmänna råd • Försök förstå det du läser och skapa sammanhang i det du läser så minns du bättre. • Diskutera med andra. Genom att diskutera med andra får du andra infallsvinklar och erfarenheter som gör att du kan lära dig mera.
 31. 31. Allmänna råd:Verktyg SAMARBETA
 32. 32. Verktyg Allmänna råd • Sålla bort det oväsentliga, koncentrera dig på det centrala, den röda tråden, fördjupa dig inte i detaljer. • Koncentrera dig när du läser. • Förhör dig själv. • Anteckna nyckelord, använd förkortningar. • Sätt upp mål och belöna dig när du når dem.
 33. 33. Verktyg Allmänna råd GÖR ROLIGA ANTECKNINGAR Tips från Viktoria: Ett bra sätt att få tydliga anteckningar på lektionerna i skolan är att använda sig av färger. • Jag har nyss tagit till mig det här konceptet och det var riktigt bra när jag skulle anteckna. Saker som handlar om samma sak eller tillhör samma kategori eller liknande färglägger man med samma färg. Det blir mycket bättre ordning när man ska plugga till provet senare. När jag var utbytesstudent i Frankrike såg jag att många använde den här tekniken!
 34. 34. Verktyg Allmänna Råd • Tänk Positivt! • Försök hitta något roligt moment även i de kurser du tycker är genomtråkiga, man lär sig nämligen lättare om man är motiverad och positiv. • Läs regelbundet, spara inte allt till sista veckan. • Planera dina studier i god tid så att du slipper bli stressad. • Satsa på djupinlärning, (bearbeta och förstå). • Öva, repetera, tänk igenom!
 35. 35. VerktygVerktyg Självbild Motivation Mål (Du får själv undersöka om det är något av värde.)
 36. 36. Verktyg SjälvbildMotivation Mål

×