KPI-záverečná úloha

360 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPI-záverečná úloha

  1. 1. DRM a elektronické knihyAnotácia:Práca pojednáva o problematike zabezpečenia elektronických kníh proti ich nelegálnemušíreniu. Rozoberá problematiku DRM, ako jej druhy a obmedzovanie používateľmi.Kľúčové slová:DRM, elektronická kniha, Adobe DRM, Social DRM, WOOKY DRMAnnotation:The work deals with the issue of security of e-books to spread their illegal. Discusses the issueof DRM to restrict the types and users.Keywords:DRM, e-book, Adobe DRM, Social DRM, WOOKY DRM
  2. 2. 0 Úvod Fenomén elektronické knihy sa s našimi životmi spája už niekoľko rokov. V dnešnejdobe už môžeme povedať, že elektronické knihy sa pomaly vyrovnávajú tým klasickým. Sošírením elektronických kníh však nastáva problém, čo sa týka najmä predajcov. Tí sa brániaproti nelegálnemu šíreniu tým, že využívajú DRM1. DRM je spojené s digitálnym obsahom uždlhšie, využívalo sa už pri filmoch, hudbe a rôznych dokumentoch. Čo sa týka samostatnýche-knih môžeme DRM rozdeliť do troch hlavných oblastí a to Social DRM, Adobe DRMa WOOKY DRM, ktorým sa budem venovať v samostatných kapitolách.1 DRM Príchod DRM je úzko spojený s príchodom internetu a jeho masovým používaním.Jeho používanie je spojené s digitálnym šírením, najmä ide o zabránenie o nelegálne šíreniedigitálnych súborov. Problémy s DRM nie sú rozhodne nijak nová záležitosť. Objavili sa pri videokazetách,CD a DVD, hudbou, ktorá je online ku stiahnutiu až po najnovší fenomén ako sú elektronickéknihy. V súčasnej dobe sa najviac hovorí o nelegálnom sťahovaní a zdieľaní hudby, filmova nového fenoménu ako sú elektronické knihy (Drahovská,2011). Pri elektronických knihách rozlišujeme DRM tvrdé, kde ide najmä o Adobe DRMa mäkké kde sa hovorí o tzv. Social DRM. Samostatná platforma DRM je WOOKY DRM,kde ide o DRM, ktoré si vytvorili predajcovia Wooky (Bouda, 2012).1 DRM (Digital Right Management) – voľný preklad správa digitálnych práv
  3. 3. 1.1 Adobe DRM Adobe DRM sa radí medzi najtvrdšiu ochranu elektronických kníh. Je od spoločnostiAdobe, ktorá na toto zabezpečenie využíva tzv. DRM ADEPT (Adobe Digital ExperienceProtection Technology) (Svobodová, 2011). Táto technológia je automaticky vložená doniektorých čítačiek elektronických kníh, ale nie všetky ju podporujú. Preto je dobré si predkúpou e-knihy pozrieť, či naša čítačky podporuje Adobe DRM2.1.2 Social DRM Ide o nejaký kompromis medzi používateľmi a nakladateľmi. Social DRM sa radímedzi mäkké DRM. Vo vybranej knihe, nie je nikde tvrdo dané DRM, ale pri jej kúpe sa donej pridávajú špecifické informácie o majiteľovi, ktorý si knihu zakúpil. Napríklad ide o údajeako je meno, priezvisko, e-mail alebo aj samotné telefónne číslo (Rotman, 2008). Veľkou výhodou sociálneho DRM je najmä to, že sa dá čítať na akejkoľvek čítačke,čiže používateľ nie je obmedzovaný.1.3 WOOKY Ide o jednotný systém pre predaj a ochranu digitálneho obsahu na stránkachRajKnih.cz a RajKnih.sk. Platforma Wooky3, je zadarmo prístupná pre všetky operačnésystémy a taktiež už je dostupná aj samotná čítačky Wooky. Kto chce nakupovať elektonockéknihy na už spomínaných stránkach, musí vlastniť čítačku s platformou Wooky, alebo nasvojom pc poprípade tablete mať nainštalovanú Wooky platformu. Hoci sú v tomtonakladateľstve sú e-knihy v porovnaní s ostatnými aj o niekoľko desiatok korún lacnejšie, môjnázor je ten, že Wooky, veľmi obmedzuje samotných čitateľov.2 Zoznam čítačiek podporujúcich Adobe DRM dostupný na:http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices3 Viac o WOOKY na http://rajknih.cz/index.php?pg=4
  4. 4. 2 Autorsko-právna úprava Samotné DRM je veľmi diskutovaný problém, čo sa týka autorsko-právnej otázky.Nakoľko v súčasnosti sa technológie vyvíjajú veľmi veľkou rýchlosťou, nastáva problém prinových technológiách s ochranou. Väčšine prípadov sa však táto otázka dokáže prispôsobiť. Danú problematiku sa vo veľkej miere snažia riešiť smernice Európskej únie,konkrétne č. 2001/29/ES „ o harmonizácii určitých aspektov autorského práva a práva s nímsúvisajúcim v informačnej spoločnosti“. Smernica definuje DRM, jeho samotnú pôsobnosťa vlastnosti. Taktiež zakazuje jeho obchádzanie a odstránenie.3 DRM a nakladatelia V tejto podkapitole spomeniem len jedno nakladateľstvo a to je Kozmas, ktoré začalopredávať elektronické knihy bez tvrdej ochrany DRM. Tieto knihy sú zväčša v cenovej reláciiod 50 do 200 českých korún, vo formátoch ako je ePUB, MOBI či najpoužívanejší formátPDF (. Tieto knihy sú zväčša pod ochranou Social DRM, ktoré je možné čítať na akejkoľvekčítačke, ako som už vyššie spomínala. Samotní používatelia boli touto správou nadšení, a stúpol samotný predajelektronických kníh.4 Záver V momentálnej situácii sa autori boja publikovať svoje práce v digitálnej podobe,pretože, ešte neexistuje taký systém, ktorý by im zaručil, že sa ich dielo nebude ďalejnelegálne šíriť. Aj keď nakladatelia ustupujú od tvrdého DRM, a uprednostňujú Social DRM,autorom to nezaručuje, že sa ich kniha nezačne nelegálne šíriť po rôznych P2P sieťach.
  5. 5. Použitá literatúraBOUDA, Tomáš. Elektronické knihy v českých knihovnách [online]. Brno: Masarykovauniverzita, 2012 [cit. 2013-01-04]. ISBN 978-80-210-6000-5. Dostupné z:<http://eknihy.knihovna.cz/static/files/elektronicke-knihy-v-ceskych-knihovnach.pdf>.Kľúčové slová: Adobe DRM, DRM, ochranaDRAHOVSKÁ, Magdaléna. Právne aspekty technických prostriedkov ochrany autorskýchpráv [online]. Brno, 2011 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z:<http://is.muni.cz/th/344320/pravf_b/DRAHOVSKA_Magdalena.pdf>. Bakalárska práca.Masarykova univerzita.Kľúčové slová: definícia DRMKRČMÁŘ, Petr. Kosmas.cz začal prodávat e-knihy bez ochrany. In: Root.cz [online]. 2011[cit. 2013-01-04]. Dostupné z: <http://www.root.cz/zpravicky/kosmas-cz-zacal-prodavat-e-knihy-bez-ochrany/>.ROTHMAN, David. Making Social DRM work for e-books - with maximumprivacy protection. TeleRead [online]. April 30, 2008 [cit. 2012-12-31]. Dostupný z:<http://www.teleread.com/ebooks/making-social-drm-work-for-e-books-with-maximum-privacy-protection/>.Kľúčové slova: social DRM, e-kniha, ochranaSVOBODOVÁ, Lucie. E-knihy v ČR: stav, trendy, budoucnost [online]. Brno, 2011 [cit.2012-12-31]. Dostupné z:<http://is.muni.cz/th/342062/ff_b/Bakalarska_prace__Lucie_Svobodova.pdf?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DLucie%20Svobodov%C3%A1%26start%3D1>. Bakalárska prácaKľúčové slová: typy DRM, autorsko-právna otázka
  6. 6. Argumentácia:DRM a elektronické knihyTému DRM a elektronické knihy, som si vybrala preto, lebo sa o túto tému v poslednom rokuveľmi zaujímam a je to téma mojej diplomovej práce. Fenomén elektronické knihy je užs nami spojený tak ako klasické knihy, avšak tieto e-knihy sa musia nejak chrániť proti ichnelegálnemu šíreniu a k tomu nám slúži DRM.

×