Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cenné<br />papíry<br />
OBSAH PREZENTACE<br />Výkladová část<br />V této části se studenti seznámí s pojmy cenný papír, akcie a podílové listy<br...
Trocha teorie nikoho nezabije<br />Definice pojmu cenný papír<br />Rozdělení cenných papírů<br />Charakteristika nejdůleži...
Cenné papíry<br />= listina, představující nějaký právní nárok toho kdo ji vlastní, vůči tomu kdo je z ní zavázán<br />Cen...
Podle druhu právního nároku<br /> Majetkové – akcie, podílové listy<br /> Úvěrové – obligace, směnky, šeky<br />Rozdělení ...
emitent získá finanční prostředky, ke svému podnikání <br />věřitel může investovat a vytvářet zisk<br />Význam cenných pa...
Hodnota cenných papírů<br />nominální hodnota<br />= je hodnota, která je vytištěna na listině <br />tržní hodnota<br />= ...
Cenné papíry<br />Ve výkladu se zaměříme na tyto CP<br />Akcie<br />Obligace<br />Podílové listy<br />Směnky <br />
Akcie<br />= majetkový cenný papír<br />Majitel akcie má tři základní práva<br />právo podílet se na zisku <br />právo na...
Akcie<br />Druhy akcií<br />Kmenové – hlasovací právo<br />Prioritní – přednostní právo na dividendu<br />Zaměstnanecké – ...
Obligace<br />= úvěrový cenný papír<br />jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších investic na trhu vůbec <br />jejich v...
Podílové listy<br />= majetkový cenný papír<br />jsou vydávány (prodávány) podílovými fondy za účelem získání prostředků o...
PRAŽSKÁ BURZA, RM SYSTÉM<br />Studenti si na internetu prostudují fungování Pražské burzy, vyhodnotí výkyvy v cenách jedno...
PORTFOLIO<br />Studenti si sami připraví portfolio cenných papírů dle vlastního uvážení<br />Bude stanoven rozpočet pro ná...
VYHODNOCENÍ PROJEKTU<br />Po uplynutí stanoveného času si studenti spočítají zisky a ztráty z obchodování na Burze či v RM...
Vývoj kurzu akcií ČEZ od 9.12.2002 do 5.3.2010<br />Příklad grafického znázornění pohybu akcií ČEZ<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Akcie

569 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Akcie

 1. 1. Cenné<br />papíry<br />
 2. 2. OBSAH PREZENTACE<br />Výkladová část<br />V této části se studenti seznámí s pojmy cenný papír, akcie a podílové listy<br />Pochopí význam jednotlivých druhů cenných papírů<br />Praktická část<br />V této části se studenti stanou investičními poradci, či makléři a seznámí se on line s fungováním RM Systému a Pražské Burzy CP<br />Vytvoří portfolio z cenných papírů a budou sledovat pohyby jednotlivých titulů na burze<br />
 3. 3. Trocha teorie nikoho nezabije<br />Definice pojmu cenný papír<br />Rozdělení cenných papírů<br />Charakteristika nejdůležitějších cenných papírů<br />akcie<br />obligace<br />podílové listy<br />směnky<br />
 4. 4. Cenné papíry<br />= listina, představující nějaký právní nárok toho kdo ji vlastní, vůči tomu kdo je z ní zavázán<br />Cenný papír vytváří vztah mezi dlužníkem a věřitelem<br />Portfolio= soubor cenných papírů jednoho investora<br />
 5. 5. Podle druhu právního nároku<br /> Majetkové – akcie, podílové listy<br /> Úvěrové – obligace, směnky, šeky<br />Rozdělení cenných papírů I<br />
 6. 6. emitent získá finanční prostředky, ke svému podnikání <br />věřitel může investovat a vytvářet zisk<br />Význam cenných papírů<br />
 7. 7. Hodnota cenných papírů<br />nominální hodnota<br />= je hodnota, která je vytištěna na listině <br />tržní hodnota<br />= cena, za kterou se cenný papír nakupuje a prodává – může být vyšší i nižší než nominální<br />
 8. 8. Cenné papíry<br />Ve výkladu se zaměříme na tyto CP<br />Akcie<br />Obligace<br />Podílové listy<br />Směnky <br />
 9. 9. Akcie<br />= majetkový cenný papír<br />Majitel akcie má tři základní práva<br />právo podílet se na zisku <br />právo na řízení společnosti <br />právo na likvidačním zůstatku<br />Dividenda = podíl na zisku<br />
 10. 10. Akcie<br />Druhy akcií<br />Kmenové – hlasovací právo<br />Prioritní – přednostní právo na dividendu<br />Zaměstnanecké – motivace zaměstnanců<br />
 11. 11.
 12. 12. Obligace<br />= úvěrový cenný papír<br />jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších investic na trhu vůbec <br />jejich vydáním získá emitent finanční prostředky<br />majitel má po celou dobu držení dluhopisu nárok na výplaty úroků a na vrácení nominální hodnoty <br />držením dluhopisů neplynou majiteli práva rozhodovat a zasahovat do hospodaření emitenta <br />
 13. 13.
 14. 14. Podílové listy<br />= majetkový cenný papír<br />jsou vydávány (prodávány) podílovými fondy za účelem získání prostředků od malých vkladatelů<br />získané prostředky dále investují na finančních trzích<br />majitel má právo podílet se na výnosu fondu a na odpovídající část majetku podílového fondu. <br />majitel však nemá právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu<br />
 15. 15. PRAŽSKÁ BURZA, RM SYSTÉM<br />Studenti si na internetu prostudují fungování Pražské burzy, vyhodnotí výkyvy v cenách jednotlivých akcií<br />Prostudují fungování RM systému a jeho nabídku na akciovém trhu – mohou porovnat některé hlavní tituly z hlediska rentability , ziskovosti <br />RM SYSTÉM<br />Burza cenných papírů Praha<br />
 16. 16. PORTFOLIO<br />Studenti si sami připraví portfolio cenných papírů dle vlastního uvážení<br />Bude stanoven rozpočet pro nákup akcií, obligací a dluhopisů např. 100 000.- Kč<br />Po dobu např. 60 dnů budou sledovat vývoj kurzu akcií na burze a RM systému, budou prodávat a kupovat podíly, zaznamenávat si do tabulky (např. Excel ) výnosy nebo ztráty <br />
 17. 17. VYHODNOCENÍ PROJEKTU<br />Po uplynutí stanoveného času si studenti spočítají zisky a ztráty z obchodování na Burze či v RM systému<br />Vypracují závěrečnou zprávu o svých financích – nejlepší investor bude vyhodnocen<br />Graficky zpracují vybraný akciový titul (např. O2. ČEZ) a vyhodnotí jeho chování (vzrůst či pokles) v daném období<br />
 18. 18. Vývoj kurzu akcií ČEZ od 9.12.2002 do 5.3.2010<br />Příklad grafického znázornění pohybu akcií ČEZ<br />
 19. 19. Závěrečný úkol pro studenty<br />Každý student si zahraje na investičního poradce a zkusí sestavit portfolio z akcií či dluhopisů pro svého fiktivního klienta s investicí např. 500.000,- Kč<br />Navrhne 3 varianty optimálního akciového portfolia v závislosti na míře rizika ( nejvyšší riziko až po téměř bezpečnou investici )<br />Spočítá míru výnosu z akcií s ohledem na složení portfolia z bezpečných či rizikovějších akcií<br />Odprezentuje klientovi svou investiční strategii pomocí textů, tabulek a grafů, které sám připraví<br />
 20. 20. TESTOVÁ ČÁST<br />Závěreční vyhodnocení celého výukového procesu by proběhlo formou dotazníku na GoogleDocs. <br />Dotazník<br />

×