Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1.  PENGENALAN   Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan harus dibentuk   berdasarkan panduan dan cadan...
2.2  Butir-butir penting dalam Rancangan Pengajaran Harian PJ   a.  Hasil Pembelajaran      Hasil pembelajaran ...
i. Kesesuaiannya untuk menyumbang terhadap pencapaian    objektif pelajaran.   ii. Kesediaan murid-murid dari segi k...
2.3  Format Rancangan Pengajaran Harian PJMata Pelajaran      :                  Tarikh      ...
2.4   Rangka Rancangan Pengajaran Harian PJ      Bahagian                 PerincianPermulaan   ...
2.5  Panduan menulis hasil pembelajaran PJ   Hasil pembelajaran mestilah dinyatakan dengan jelas dan boleh tercapai  ...
d. Situasi              •  Situasi yang dicipta khusus dan disesuaikan dengan sesuatu            ...
2.7  Contoh Rancangan Pengajaran Harian PJ     RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHAP 1Mata Pelajaran ...
4. Skitel          4 buahBAHAGIAN /       AKTIVITI         BUTIR MENGAJAR /        ORGANI...
BAHAGIAN /      AKTIVITI     BUTIR MENGAJAR /        ORGANISASI       ALATAN / MASA       ...
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHAP IIMata Pelajaran     : Pendidikan Jsmani        Tarikh  ...
BAHAGIAN /      AKTIVITI       BUTIR MENGAJAR /         ORGANISASI       ALATAN / MASA    ...
• Mata pandang                    pergerakan bola dan                    sasaranBAHA...
pemenang.          B     CBAHAGIAN /     AKTIVITI     BUTIR MENGAJAR /      ORGANISASI    ...
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHAP IIMata Pelajaran     : Pendidikan Jasmani       Tarikh   ...
BAHAGIAN /      AKTIVITI       BUTIR MENGAJAR /        ORGANISASI      ALATAN / MASA       ...
keselamatan semasa                   Marker Pen                   melaku aktiviti.  ...
__________________________________________________________________________________________________________________________...
4.  Penutup        i. Menyejukkan badan.   - “Cooling Down”   - Perbincangan    ii. Refleksi / Maklumbal...
12.  Butiran Mengajar      Betul dan ringkas. 13.  Disiplin Murid       Dikawal secara rapi. 14.  Kemahiran ...
Hasil Pembelajaran berbentuk tingkahlaku yang ideal, lengkap dan   eksplisit hendaklah menunjukkan tiga ciri asas dalam ...
i. Mewujudkan perasaan ingin tahu murid-murid tentang               sesuatu perkara yang berkait dengan topi...
d.  Perkembangan Pelajaran   Langkah-langkah pelajaran hendaklah disusun secara berurutan   untuk memudahkan murid-mu...
Penilaian tertumpu kepada pencapaian hasil pembelajaran murid-   murid. Soalan utama adalah, sejauh manakah murid-murid ...
3.3  Format Rancangan Pengajaran Harian PKMata Pelajaran     :            Tarikh       :Tunjang  ...
3.4  Penulisan Hasil Pembelajaran PK      Dalam pelajaran Pendidikan Kesihatan, sungguhpun pembelajaran aspek    ...
Mentafsirkan                             Menikmati                      ...
Bahagian / Masa     Aktiviti         Fokus Pembelajaran     Organisasi / Sumber /            ...
dan bahan diguna   •   Nama alat dan bahan    Kelas           untuk amalan        -     Ber...
kepentingan      memudahkan penyakit           menjaga kebersihan  bertapak dalam diri         ...
31
31
31
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Notarphpj 120828194837-phpapp02

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Notarphpj 120828194837-phpapp02

 1. 1. 1. PENGENALAN Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan harus dibentuk berdasarkan panduan dan cadangan yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Modul ini akan mengemukakan beberapa unsur penting dalam merancang sesuatu pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.2. PENDIDIKAN JASMANI Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran,iaitu: Kecergasan, Kemahiran, Kesukanan. 2.1 Rancangan Pengajaran Harian PJ. Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Jasmani adalah penting kerana ia menjadi panduan untuk guru melaksanakan pelajaranya. Dengan adanya Rancangan Pengajaran Harian langkah-langkah pelajaran akan lebih teratur. Dari segi penyeliaan praktikum, Rancangan Pengajaran Harian seseorang guru pelatih, dapat mencerminkan kemahirannya dalam merancangkan pelajaran seperti memilih atau menyusun aktiviti yang sesuai dan mengelolakan isi pelajaran yang hendak diajar. Semasa memilih aktiviti untuk satu masa pengajaran perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan ialah; i. tempoh masa pelajaran ii. objektif pelajaran iii. kebolehan murid-murid iv. kemudahan, peralatan dan tempat 1
 2. 2. 2.2 Butir-butir penting dalam Rancangan Pengajaran Harian PJ a. Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran hendaklah dinyatakan dengan ringkas, jelas dan tepat apa yang akan dicapai oleh murid-murid. Ia mesti menitikberatkan perubahan tingkahlaku dari segi psikomotor, kognitif dan afektif. Contoh: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, diharapkan murid-murid dapat : Psikomotor - Melakukan aktiviti lari pecut mulaan berdiri dengan teknik yang betul pada jarak 30 – 50 meter dengan kadar tiga daripada empat percubaan. Kognitif - Menyatakan secara lisan dua sebab mengapa tangan perlu dihayun lurus di sisi semasa berlari Afektif - Menunjukkan sikap bekerjasama dengan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti. b. Peruntukan Masa Peruntukan masa bagi setiap bahagian mestilah bersesuaian dengan sesuatu aktiviti dalam pelajaran tersebut. c. Gerakerja-gerakerja / Aktiviti-aktiviti Gerakerja-gerakerja atau aktiviti-aktiviti hendaklah dipilih berdasarkan : 2
 3. 3. i. Kesesuaiannya untuk menyumbang terhadap pencapaian objektif pelajaran. ii. Kesediaan murid-murid dari segi keupayaan motor iii. Masa yang diperuntukkan.d. Pengelolaan Kelas Susunan yang sesuai semasa murid-murid menjalani aktiviti adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan kelas. Ia juga memastikan kelicinan dalam pengajaran.e. Butir Mengajar Butir-butir penting yang hendak ditegaskan oleh guru atau diberi perhatian oleh murid-murid semasa sesuatu aktiviti. Contoh; kedudukan tangan, kaki, badan dan mata semasa melakukan hantaran aras dada dalam permainan Bola Keranjang.f. Peralatan Senaraikan jenis dan bilangan alatan yang diperlukan.g. Penerapan Nilai Nilai-nilai murni hendaklah diterapkan. 3
 4. 4. 2.3 Format Rancangan Pengajaran Harian PJMata Pelajaran : Tarikh :Tunjang : Masa :Kemahiran : Tahap / Tahun :Tajuk : Bil. Murid :Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : 1. Psikomotor - 2. Kognitif - 3. Afektif -Kemahiran Berfikir :Pengalaman Lepas :Penerapan Nilai :Penggabungjalinan :Alatan :Bahagian / Masa Aktiviti Butir Mengajar Organisasi Alatan / Catatan / StrategiPermulaan Senaraikan Sebutkan butiran Secara rigkas dan aktiviti-aktiviti yang mengajar yang jelas nyatakan akan dilakukan patut ditegaskan bagaimana kelasPerkembangan oleh murid-murid. oleh guru atau beri itu dikelolakan perhatian oleh semasa murid- murid semasa murid menjalani Tulis nama menjalani aktiviti / aktivitiKemuncak/ permainan yang latihanPermainan Kecil mempunyai unsur kemahiran yang diajarPenutup Senaraikan aktiviti ringkas 4
 5. 5. 2.4 Rangka Rancangan Pengajaran Harian PJ Bahagian PerincianPermulaan 1. Murid-murid melakukan gerak kerja memanaskan badan, memberi kesan kepada; - melonggarkan sendi- Memanaskan Badan - menggerak dan meregangkan otot-otot utama - meransangkan kordinasi otot saraf - menambahkan ketangkasan 2. Bahagian ini mempengaruhi suasana pembelajaran seterusnya, dijalankan secara - ringkas - berterusan - rancak - menyeronokkan kanak-kanakPerkembangan 1. Mengandungi Inti Pelajaran iaitu fokus pelajaran. 2. Semua murid menjalankan aktiviti yang sama di bawah arahan dan pengawasan guru.- Gerakerja 3. Pengajaran guru dan latihan murid dititikberatkan 4. Pelbagaikan aktiviti satu kemahiran agar dapat Kelas mewujudkan peluang pembelajaran yang maksimum dan tidak bosan. 1. Pembelajaran dalam kumpulan kecil dalam beberapa stesen. 2. Perbezaan aktiviti bagi setiap stesen dan dilakukan secara bergilir-gilir oleh setiap kumpulan.- Gerakerja 3. Mengulang kemahiran lepas dan kemahiran yang sedang diajar . KumpulanKemuncak 1. Memberi peluang kepada murid mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari.- Permainan Bersyarat / 2. Permainan kecil pengelolaan hendaklah ringkas, mudah Pertandingan / dan melibatkan semua murid. PersembahanPenutup- “Cooling Down” Gerak 1. Menenangkan murid dengan melakukan aktiviti gerak Kendur kendur. 2. Ulasan guru mengenai prestasi murid.- Kuiz / Perbincangan / 3. Sesi soal jawab. Soal Jawab 5
 6. 6. 2.5 Panduan menulis hasil pembelajaran PJ Hasil pembelajaran mestilah dinyatakan dengan jelas dan boleh tercapai sejajar dengan kemampuan psikomotor, kognitif dan afektif murid murid. Pernyataan yang diguna hendaklah berbentuk hasil pembelajaran tingkahlaku (behavioral outcome) iaitu hasil yang menunujukkan perubahan tingkahlaku murid-murid setelah mengikuti pelajaran. Hasil pembelajaran yang dicadangkan hendaklah dinyatakan secara eksplisit iaitu jelas kelihatan (observable) dan dapat diukur peringkat pencapaiannya (measureable level of achivement) pada akhir pelajaran. Hasil pembelajaran yang berkesan adalah berpandukan panduan berikut. a. Siapa Kumpulan Sasaran • Individu yang akan mempamerkan tingkahlaku. • Contoh; murid, pelajar, peserta. b. Tingkahlaku Yang Diharapkan • Apa murid perlu lakukan untuk membuktikan pembelajaran telah berlaku. • Contoh; dapat melakukan. Menunujukkan, dapat menyatakan c. Keperluan Pembelajaran • Apa yang murid perlu tahu dan alami setelah aktiviti pengajaran dan pembelajaran tamat. • Contoh; hantaran lob kepada kawan menggunakan teknik yang betul, tanggungjawab terhadap alatan sekolah, dua persamaan dan perbezaan antara hantaran lob dan hantaran atas kepala. 6
 7. 7. d. Situasi • Situasi yang dicipta khusus dan disesuaikan dengan sesuatu aktiviti yang telah dipilih. • Contoh; pada jarak 3 meter dengan kehadiran penghadang, dengan mnyusun semua alatan yang telah digunakan, di dalam lembaran kerja yang diedarkan. e. Prestasi Piawai • Pencapaian minimum yang diharapkan dapat dicapai oleh muid sama ada kualitatif atau kuantitatif. • Contoh; sebanyak 5 kali daripada 8 percubaan, di tempat yang betul, dengan 100% betul. 2.6 Contoh Penulisan Hasil Pembelajaran PJ.Pada akhir pengajaran dan pembelajaran: Siapa Tingkahlaku Keperluan Situasi Prestasi Domain yang Pembelajaran Khusus Piawai diharapkanmurid-murid dapat hantaran lob pada jarak 3 sebanyak 5 kali Psikomotor melakukan kepada kawan meter dengan daripada 8 menggunakan kehadiran percubaan. teknik yang betul penghadangmurid-murid dapat dua persamaan di dalam dengan 100% Kognitif menyatakan dan perbezaan lembaran kerja betul antara hantaran yang lob dan hantaran disediakan atas kepalamurid-murid menunjukkan tanggungjawab dengan di tempat yang Afektif terhadap alatan menyusun betul sekolah semua alatan yang telah digunakan 7
 8. 8. 2.7 Contoh Rancangan Pengajaran Harian PJ RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHAP 1Mata Pelajaran : Pendidikan Jsmani Tarikh : 07.07.2007Tunjang : 1.Kecergasan Masa : 0745 – 0815Kemahiran : - Tahap/Tahun : Tahap 1 / Tahun 1Tajuk : Imbangan Bil. Murid : 40 orangHasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat; 1. Psikomotor : Mengimbangkan badan semasa meniti bangku gimnastik sambil menjunjung pundi kacang sekurang-kurangnya 2 kali pergi dan balik. 2. Kognitif : Menyatakan perbezaan mengimbangi badan semasa meniti bangku gimnastik dengan tangan didepakan dan memeluk tubuh. 3. Afektif : Memupuk semangat kerjasama dan bersyukur menikmati kecergasan fizikal.Kemahiran Berfikir : Membanding beza pelbagai imbangan.Pengalaman Lepas : Murid-murid melakukan imbangan dalam kehidupan harian.Penerapan Nilai : Menghargai kawan, jujur dan berkeyakinan.Penggabungjalinan : Manipulasi AlatanAlatan : 1. Bangku gimnastik 4 buah 2. Pundi Manik 40 buah 3. Gelung Plastik 4 buah 8
 9. 9. 4. Skitel 4 buahBAHAGIAN / AKTIVITI BUTIR MENGAJAR / ORGANISASI ALATAN / MASA FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN Permulaan Memanaskan Badan (3 – 4 minit) 1. Jalan berjengket • Jalan di atas bebola kaki • Bebas dan terkawal 4 Skitel 2. Lari kapal terbang • Badan tegak. • Individu 3. Jalan ulat bulu • Elak kawan semasa berjalan / berlari. X X • Tangan dan kaki di buka seluas bahu. X X X X X X X G X - murid-murid G - guruPerkembangan Gerakerja Kelas(15 – 17 minit) 1. Berjalan atas • Badan tegak. garisan. • Mata pandang ke • Depakan tangan hadapan. • Peluk tubuh • Imbangkan badan. A 4 Bangku • Badan tegak. 2. Berjalan atas Gimnastik • Mata pandang ke bangku gimnastik. hadapan. • Depakan tangan 40 Pundi • Imbangkan badan. D B Manik • Peluk tubuh • Badan tegak. 3. Berjalan atas • Mata pandang ke bangku gimnastik hadapan. C dengan menjunjung pundi manik • Imbangkan badan - lalauan berjalan • Depakan tangan - bangku gimnastik • Peluk tubuh 9
 10. 10. BAHAGIAN / AKTIVITI BUTIR MENGAJAR / ORGANISASI ALATAN / MASA FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN Kemuncak Permainan Bersyarat • Meniti bangku gimnastik A B C D 4 Bangku (5 minit) dan mengimbangan X X X X Gimnastik badan dengan tangan X X X X didepakan X X X X 4 Gelung • Pandang ke hadapan Plastik 4 Pundi Manik • Meniti bangku. • Menjunjung pundi manik • Masukkan pundi manik ke dalam gelung plastik tanpa memegang pundi manik. • Meniti semula balik ke barisan kumpulan Penutup “Cooling Down” (2-3 minit) (Gerak Kendur) Mengimbang badan • Badan tegak. • Bebas dan terkawal sambil berjengket • Mata pandang ke • Individu hadapan. • Imbangkan badan. Rumusan / Refleksi Perbincangan; • Duduk dalam barisan Nyatakan perbzaan antara mengikut kumpulan mengimbangi badan dengan tangan didepakan dengan memeluk tubuh. 10
 11. 11. RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHAP IIMata Pelajaran : Pendidikan Jsmani Tarikh : 17.07.2007Tunjang : 2. Kemahiran Masa : 0730 – 0830Tajuk : Bola Tampar Tahap/Tahun : Tahap 2 / Tahun 4Kemahiran : Menyangga Bil. Murid : 30 orangHasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat; 1. Psikomotor : Menyangga bola tampar dengan ketinggian 2 meter tepat ke arah sasaran dari jarak 5 meter sekurang-kurangnya 5 kali dari 7 kali percubaan. 2. Kognitif : Menjelaskan mekanisme pelakuan menyangga yang menitikberatkan aspek daya, ketinggian, imbangan dan ikut lajak. 3. Afektif : Memupuk minat, keseronokan dan membina keyakinan.Kemahiran Berfikir : Membuat ramalan.Pengalaman Lepas : Murid-murid telah mempelajari kemahiran asas manipulasi alatan.Penerapan Nilai : Menghargai berkeyakinan.Penggabungjalinan : Komponen kecergasanAlatan : 10 biji Bola Tampar 11
 12. 12. BAHAGIAN / AKTIVITI BUTIR MENGAJAR / ORGANISASI ALATAN / MASA FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN Permulaan Memanaskan Badan (10 minit) 1. Larian sisi, depan • Bergerak atas bebola kaki • Individu 4 Skitel dan belakang • Bergerak ke sisi kiri / • Lari mengeliling skitel kanan, depan dan belakang XX Regangan XXXXXXXX 1. Tolak dan lawan • Tapak dirian seluas bahu siku. X • Siku separas bahu. X 2. “Halfsquat” X • Berdiri atas bebola kaki. X • Badan tegak. X • Lutut dibengkokkan. X Kelonggaran 1. Kuak depan / • Berdiri tegak. belakang • Pangkal lengan cecah G telinga.. X - murid-murid 2. Pergelangan kaki. • Pergerakan fleksi, dorsi G - guru fleksi arah larianPerkembangan Gerakerja Kelas (30 minit) Menyangga Fasa Persediaan • Buka kaki seluas bahu. 1. Tanpa Bola • Kaki dominan di hadapan. • Fleksi lutut dan siku. • Kedua-dua tangan di • Bertiga 10 biji bola tampar hadapan badan A Fasa Pelaksanaan X • Terima bola di hadapan badan. • Genggam tangan dan 2. Dengan Bola luruskan siku. X X • Ekstensi siku dan lutut B C - Lantu semasa kontak bola. n bola dan • Kontak bola pada A melantun / melambung menyangga kawasan pergelangan B dan C menyangga balik tangan kearah A. - Lamb • Mata pandang bola. ung bola dan menyangga Fasa Ikut Lajak • Siku kekal lurus 12
 13. 13. • Mata pandang pergerakan bola dan sasaranBAHAGIAN / AKTIVITI BUTIR MENGAJAR / ORGANISASI ALATAN / MASA FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN Gerakerja Kumpulan 3. Dengan Bola • Lantun bola ke arah • Kumpulan Bertiga 10 Biji Bola rakan. • Menyangga sekurang- Tampar - Menyangga bola • Pergi ke arah bola kurangnya ketinggian 2 yang melantun. meter A - Menyangga bola Fasa Persediaan X tinggi • Buka kaki seluas bahu. • Kaki dominan di hadapan. • Fleksi lutut dan siku. • Kedua-dua tangan di X X hadapan badan B C Fasa Pelaksanaan Bola dibiar melantun • Terima bola di hadapan sebelum menyangga. badan. Murid terdekat dengan • Genggam tangan dan bola yang melantun akan luruskan siku. menyangga. • Ekstensi siku dan lutut semasa kontak bola. Menyangga bola yang • Kontak bola pada tinggi secara berterusan kawasan pergelangan antara murid A,B danC tangan • Mata pandang bola. Fasa Ikut Lajak • Siku kekal lurus • Mata pandang pergerakan bola dan sasaran Kemuncak Permainan Bersyarat Syarat permainan: (15 minit) Pertandingan • Jumlah menyangga • Kumpulan Bertiga Menyangga Paling terbanyak. 10 biji bola Banyak. • Ketinggian 2 meter. A tampar • Masa 5 minit X • 5 kumpulan bermain dan 5 kumpulan mengadili. • Kumpulan yang menyangga paling X X banyak menjadi 13
 14. 14. pemenang. B CBAHAGIAN / AKTIVITI BUTIR MENGAJAR / ORGANISASI ALATAN / MASA FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN Penutup 1.“Cooling Down” • Jalan perlahan smbil • Bebas dan terkawal. (5 minit) (Gerak Kendur) mengangkat dan • Dalam kawasan terhad. menurunkan tangan • Jalan bongkok sambil hayun tangan 2.Refleksi – Soal • Apa berlaku jika siku • Duduk dalam barisan Jawab dibengkok semasa mengikut kumpulan menyangga? Ulasan / Refleksi Kendiri : _______________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing : _____________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 14
 15. 15. RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHAP IIMata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Tarikh : 27.07.2007Tunjang : 3. Kesukanan Masa : 0730 – 0800Tajuk : Keselamatan Semasa Berakiviti Tahap/Tahun : Tahap 2 / Tahun 6Kemahiran : Kemudahan tempat semasa Bil. Murid : 30 orang beraktivitiHasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat; 1. Psikomotor : Menyediakan kawasan yang selamat untuk beraktiviti. 2. Kognitif : Menerangkan 5 ciri-ciri keselamatan tempat berekreasi. 3. Afektif : Menunjukkan kerjasama dan tanggungjawab membersih kawasan permainan.Kemahiran Berfikir : Membuat ramalan.Pengalaman Lepas : Murid-murid telah didedahkan tentang pentingnya keselamatan semasa beraktivitiPenerapan Nilai : Keselamatan semasa bersukanAlatan : Komputer riba, VCD keselamatan, kertas mahjung, marker pen. LCD. 15
 16. 16. BAHAGIAN / AKTIVITI BUTIR MENGAJAR / ORGANISASI ALATAN / MASA FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN Permulaan Soal jawab (5 minit) 1. Pengalaman • Murid bercerita tentang • Enam orang murid (3 semasa bermain di pengalaman semasa lelaki dan 3 dalam gimnasium / bermain di dalam perempuan diminta dewan sekolah. gimnasium / dewan berkongsi sekolah. pengalaman. 2. Kemalangan yang • Siapa pernah mengelami pernah dialami. kemalangan semasa bermain di dalam gimnasiun, dewan, taman rekrasi ? “ Saya Cikgu” • Kenapa kemalangan tersebut berlaku. - Terlanggar kawan - Lantai licin - Bola keras sangat - Kena bola - dsbPerkembangan 1. Menonton VCD • Mengenalpasti dan • Berpasangan seorang VCD (10 minit) Keselamatan menyenaraikan menyebut nama alatan Keselamatan kemudahan dan alatan di dan kemudahan dan tempat bermain pasangan menulis Komputer dalam lembaran kerja Riba - Jongkang- jongkit, buaian, LCD - palang imbangan, monkey Lembaran rack Kerja - dsb. 2. Keselamatan • Kumpulan berlima dan Kertas semasa • Menyenaraikan ciri-ciri menulis pada kertas Mahjung melakukan aktiviti mahjung. 16
 17. 17. keselamatan semasa Marker Pen melaku aktiviti. • Tampal hasil kerja di - Pakaian sesuai dinding kelas - Jangan bermain di tempat licin - Jangan mengguna alatan rosak, dsbBAHAGIAN / AKTIVITI BUTIR MENGAJAR / ORGANISASI ALATAN / MASA FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN Kemuncak Menyusun Alatan di • Susunan alatan yang • Sebelum kelas (15 minit) gimnasium / dewan mengutamakan bermula guru keselamatan murid. menyelerakkan alatan - Bangku di dalam dewan. - Kerusi - Bakul bola • Murid di bawa ke - Tiang dewan untuk badminton menyusun alatan - Dsb tersebut Penutup Rumusan • Ciri-ciri keselamatan di • Individu (3 minit) menggunakan borang - Padang Pengurusan Grafik permainan - Gimnasium / Dewan - Gelanggang - Taman permainan Ulasan / Refleksi Kendiri : _______________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing : _____________________________________ 17
 18. 18. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.8 Garis Panduan Penyeliaan Kelas PJBIL. BAHAGIAN CIRI-CIRI KOMEN i. Memanaskan badan - Meningkatkan Kadar Denyutan Nadi - Regangan 1. Permulaan - Kelonggaran ii. Ada perkaitan dengan kemahiran yang akan diajar. iii. Menarik dan memotivasi2a Perkembangan i. Pengajaran kemahiran baru secara ansur maju. - Gerakerja Kelas ii. Semua murid menjalankan aktiviti yang sama. i. Kumpulan kecil.2b Perkembangan - Gerakerja ii. Aktiviti berlainan bagi setiap stesen – semua Kumpulan kumpulan melakukan setiap aktiviti secara bergilir. (jika perlu) iii. Mengulang kemahiran lepas dan kemahiran yang diajar dalam pelajaran ini. i. Permainan kecil / bersyarat. 3. Kemuncak ii. Aplikasi kemahiran permainan yang telah dipelajari - Permainan / - Pertandingan / iii. Memperkenalkan satu / dua undang-undang - Persembahan permainan yang diajar. iv. Bagi pelajaran Pendidikan Pergerakan, boleh buat persembahan koregrafi oleh setiap kumpulan. 18
 19. 19. 4. Penutup i. Menyejukkan badan. - “Cooling Down” - Perbincangan ii. Refleksi / Maklumbalas murid. - Bersurai iii. Pelajar bersurai secara teratur 2.9 Panduan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran PJ Yang Cemerlang.BIL KRITERIA HURAIAN1. Persediaan Alatan Telah disusun secara teratur sebelum pelajar tiba.2. Arahan Ringkas, jelas, dapat diikuti pelajar.3. Pengelolaan Kelas Cepat, kemas, teratur.4. Pemulihan Membetulkan kelemahan / kesilapan murid-murid sepanjang pelajaran5. Penyertaan Maksimum Peluang yang maksimum untuk setiap murid menyertai aktiviti.6. Keselamatan Murid Alatan tidak diperlu, dikeluar dari kawasan latihan. Ada langkah keselamatan.7. Penggunaan Wisel Menghentikan aktiviti, mendapatkan perhatian murid, mengawal permainan.8. Penggunaan Ruang Pelajar bebas bergerak secara terkawal.9. Penggunaan Alatan Digunakan sepenuhnya khususnya semasa gerakerja kelas.10. Aktiviti Jenis latihan dinamik / ansur maju / bergerak dan berterusan.11. Tunjukcara Teknik yang betul / tegasan butiran mengajar / semua dapat melihat. 19
 20. 20. 12. Butiran Mengajar Betul dan ringkas. 13. Disiplin Murid Dikawal secara rapi. 14. Kemahiran Berfikir Unsur KBKK diterapkan. 15. Nilai Murni Diterapkan / diaplikasikan.3. PENDIDIKAN KESIHATAN Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan, memupuk sikap positif terhadap kesihatan, dan mengamalkan gaya hidup sihat. Sukatan pelajaran disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran, iaitu: Kesihatan Diri dan Keluarga, Gaya Hidup Sihat dan Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran. 3.1 Rancangan Pengajaran Harian PK. Guru seharusnya merancang pengajaran Pendidikan Kesihatan supaya usahanya adalah berlandaskan prinsip-prinsip pedagogi yang akan memudahkan murid-murid mencapai objektif pelajaran. Dalam konteks mengajar Pendidikan Kesihatan di sekolah, Rancangan Pengajaran Harian perlu disediakan sebagai panduan kepada guru melaksanakan sesuatu pelajaran Pendidikan Kesihatan secara sistematik dan berkesan. Jadi secara ringkas Rancangan Pengajaran Harian boleh ditakrifkan sebagai suatu rancangan tindakan yang menerangkan mengapa, apa dan bagaimana guru mengajar. 3.2 Butir-butir penting dalam Rancangan Pengajaran Harian PK a. Hasil Pembelajaran 20
 21. 21. Hasil Pembelajaran berbentuk tingkahlaku yang ideal, lengkap dan eksplisit hendaklah menunjukkan tiga ciri asas dalam pernyataan; i. Tingkah laku atau kebolehan murid akan tunjukkan. ii. Peringkat pencapaian yang murid akan tunjukkan. iii. Kriteria atau syarat perlakuan. Contoh ; Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menyenaraikan (tingkah laku) dengan perkataan sendiri (syarat) lima langkah keselamatan (peringkat pencapaian) semasa menjalani aktiviti rekreasi air.b. Pengetahuan Sedia Ada Aspek ini penting dan perlu dipertimbangkan oleh guru semasa merancang pelajaran Pendidikan Kesihatan. Pengetahuan yang sedia ada pada murid-murid dalam sesuatu tajuk atau topik dijadikan titik tolak (start off point) atau (entry behaviour) bagi sesuatu pelajaran. Dengan mengambil kira perkara ini guru dapat merancang pelajaran secara realistik di mana tahap isi kandungan pelajaran, jenis aktiviti dan perancangan hasil pembelajaran akan dibuat sejajar dengan kebolehan murid-murid.c. Permulaan Ini merupakan langkah pertama dalam sesuatu pelajaran yang hendak dismpaikan oleh guru. Guru hendaklah memikirkan satu teknik yang ringkas untuk meransangkan atau menyediakan murid- muridnya dari segi mental untuk mengikut pelajarannya. Antara tujuan lain permulaan dalam Pendidikan Kesihatan adalah: 21
 22. 22. i. Mewujudkan perasaan ingin tahu murid-murid tentang sesuatu perkara yang berkait dengan topik pelajaran. ii. Mengarahkan perhatian murid-murid kepada tajuk pelajaran. iii. Menimbulkan minat murid-murid terhadap pelajaran. Guru Pendidikan Kesihatan yang berkesan akan menggunakan pelbagai teknik untuk memulakan pelajarannya dan tidak terikat atau mengamalkan teknik serupa untuk setiap waktu pelajarannya. Penggunaan sesuatu teknik yang terlalu kerap (overused) boleh mengakibatkan kesan sebaliknya (counter-effect) dan menjejaskan suasana pelajaran. Kemahiran Permulaan Pelajaran Pendidikan Jasmani.Cara Menarik Perhatian Cara Hubungkait / Asosiatif - Melalui soalan. - Kaitkan dengan pelajaran atau - Menggunakan Sumber pengetahuan yang sedia Pengajaran dan ada. pembelajaran. - Menyentuh tentang - Menggunakan suara, pengalaman murid- isyarat-isyarat bahagian murid. badan. KEMAHIRAN PERMULAAN YANG GURU BOLEH APLIKASIKANCara Menimbulkan Motivasi Cara Menjelaskan Tugasan - Memperkenalkan - Menyatakan bentuk sesuatu yang tugasan atau latihan. menghairankan atau menakjubkan. - Menerangkan tujuan pelajaran. - Menjalankan aktiviti yang ringkas. 22 - Menjelaskan cara-cara menyiapkan tugasan. - Menimbulkan perasaan
 23. 23. d. Perkembangan Pelajaran Langkah-langkah pelajaran hendaklah disusun secara berurutan untuk memudahkan murid-murid mengikuti pelajaran. Isi pelajaran disampaikan melalui teknik penyampaian yang tertentu dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran disediakan untuk mengukuh pembelajaran. Contoh: aktiviti pembelajaran adalah seperti berikut; i. Bersoal jawab ii. Penglibatan dalam aktiviti atau latihan. iii. Penjelasan sesuatu fakta. iv. Gerak kerja kumpulan v. Penyelesaian masalah Di setiap langkah pelajaran guru hendaklah mengambil peluang untuk menyelitkan dan menegaskan bilai murni yang munasabah dan menepati tajuk pelajaran. Juga, perhatian perlu diberi kepada perkembangan kemahiran berfikir di kalangan murid- murid melalui aktiviti yang sesuai. Peruntukan masa diperuntukan untuk setiap langkah di bahagian ini hendaklah disesuaikan dengan kepentingan langkah. Langkah-langkah pengajaran berkait rapat dengan hasil pembelajaran yang dirancangkan oleh guru.e. Penilaian 23
 24. 24. Penilaian tertumpu kepada pencapaian hasil pembelajaran murid- murid. Soalan utama adalah, sejauh manakah murid-murid telah mempelajarai perkara yang disampaikan dalam sesuatu waktu pelajaran. Penilaian dibuat secara ringkas dalam pelbagai cara dan bentuk. Di antara caranya adalah; i. Menjawab soalan (lisan / bertulis) ii. Persembahan iii. Melakukan tunjuk cara iv. Merumuskan isi pelajaran v. Mempamerkan hasil kerja.f. Penutup Pelajaran Penutup pelajaran memberi peluang kepada guru membuat rumusan tentang butir-butir utama yang telah dipelajari oleh murid- muridnya. Masa diperuntukan kepada bahagian penutup adalah ringkas, guru perlu merancang dengan teliti cara penutup pelajaran dan mejalankannya dengan cekap dengan hanya menyentuh perkara-perkara yang penting sahaja. Guru boleh juga menggunakan penutup pelajaran untuk ; i. Penilaian ringkas untuk menentukan pelajaran ii. Memberi latihan bertulis kepada kelasnya sebagai pengukuhan pembelajaran. iii. Menjelaskan tugasan yang perlu dibuat oleh muridnya. 24
 25. 25. 3.3 Format Rancangan Pengajaran Harian PKMata Pelajaran : Tarikh :Tunjang : Masa :Tajuk : Tahap / Tahun :Sub-Tajuk : Bil. Murid :Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : 1. Kognitif - 2. Psikomotor - 3. Afektif -Kemahiran Berfikir :Pengalaman Sedia Ada :Penerapan Nilai :Alatan : Bahagian / Masa Aktiviti Fokus Pembelajaran Organisasi / SumberPermulaanPerkembanganKemuncakPenutup 25
 26. 26. 3.4 Penulisan Hasil Pembelajaran PK Dalam pelajaran Pendidikan Kesihatan, sungguhpun pembelajaran aspek kognitif dan psikomotor dapat dinyatakan dalam bentuk eksplisit, aspek afektif iaitu perkembangan sosial, nilai dan sikap terpaksa dinyatakan secara implisit. Ini adalah memandangkan bahawa perubahan tingkah laku dalam domain afektif lebih merupakan satu perubahan dalaman dan tidak nyata (jelas) dan sukar diukur serta merta. Apabila menulis hasil pembelajaran, guru perlu menggunakan kata kerja yang tepat. Kata kerja yang tepat membantu seorang guru untuk mengetaui sama ada murid-murid telah mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki. Contoh kata kerja yang sesuai digunakan dalam pernyataan hasil pembelajaran adalah seperti berikut;Domain Kognitif Domain Psikomotor Domain AfektifMenamakan Melukiskan MengikutMelabelkan Menunjukkan Memberi perhatianMenyatakan Menyusun MematuhiMenerangkan Mendemonstrasikan MemilihMembezakan Menceritakan MembezakanMerumuskan Menyesuaikan MencadangkanMemberi Contoh Menyusun semula MenggunakanMenunjukkan Membina MengamalkanMengaitkan Mencipta Menunujukkan minatMengenal pasti Melakonkan MembandingkanMengkelaskan Melakukan Menunjukkan kepakaranMembandingkan Menunjukkan kesedaranMenilai Menunjukkan sikap 26
 27. 27. Mentafsirkan Menikmati Menghargai Menilai 3.5 Contoh Rancangan Pengajaran Harian PK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHAP 1Mata Pelajaran : Pendidikan Kesihatan Tarikh : 25.07.2007Tunjang : Kesihatan Diri dan Keluarga Masa : 0800 - 0830Tajuk : Kesihatan Diri Tahap / Tahun : Tahap 1/ Tahun 1Sub-Tajuk : Amalan Asas KesihatanHasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : 1. Kognitif - Menyatakan tiga amalan harian yang dilakukan bagi menjaga kebersihan. 2. Psikomotor - Menunjuk dua cara menggosok gigi mengikut kedudukan gigi. 3. Afektif - Mengamalkan penjagaan kebersihan diri sepanjang masa.Pengalaman Sedia Ada : Murid-murid pernah melakukan aktiviti menjaga kebersihan diri.Persediaan Guru : Gambar-gamabr penjagaan kesihatan: mandi, menggosok gigi dan gambar bersiriPenerapan Nilai : Kasih sayang, berdikariAlatan : Berus gigi. Tuala, sabun, tiub ubat gigi. 27
 28. 28. Bahagian / Masa Aktiviti Fokus Pembelajaran Organisasi / Sumber / Strategi • Bagaimana murid-murid Permulaan 1. Soal Jawab. boleh buktikan (3 minit) kewujudan kuman pada anggota tubuh badan ? - Tubuh badan kotor dan berbau. 2. Memerhati gambar • Amalan kebersihan pagi, Gambar-gambar amalan amalan kebersihan petang dan malam kebersihan diri pagi, petang dan malam - Memberus gigi, - Mandi - Menukar pakaian - Mengemas bilik tidur - Mencuci pakaianPerkembangan 1. Mengumpul dan • Susun gambar kegiatan Kumpulan 5 orang (8 minit) menyusun gambar harian mengikut turutan 6 kumpulan amalan kebersihan. amalan mengikut masa. 6 set gambar bersiri Pagi - Buka tingkap bilik tidur - Mengemas tempat tidur - Berus gigi - Mandi Petang - Cuci pakaian yang sudah dipakai - Berus gigi - Cuci rambut - Mandi Malam - Tukar ke pakaian tidur - Berus gigi - Cuci kaki 2. Menamakan alat 28
 29. 29. dan bahan diguna • Nama alat dan bahan Kelas untuk amalan - Berus gigi 1 batang berus gigi kebersihan - Tuala 1 ketul sabun - Sabun 1 helai tuala - Ubat gigi 1 tiub ubat gigiBahagian / Masa Aktiviti Fokus Pembelajaran Organisasi / Sumber Kemuncak 1. Latihan Amali cara • Tunjukcara menggosok Individu menggosok gigi gigi yang betul. (7minit) Sebatang berus gigi - Pergerakan berus dari seorang atas ke bawah. - Jangan gerak berus dari Gambar besar cara secara melintang sebab menggosok gigi ia akan merosakan gigi 2. Lakonan cara mandi • Berlakon cara mandi Individu - Cara menggunakan sabun. - Cara menggunakan tuala. Penutup 1. Melihat semula • Susunan Gambar Bersiri Kumpulan 5 orang (2 minit) gambar bersiri dan 6 kumpulan Pagi bercerita semula. - Buka tingkap bilik tidur 6 set gambar bersiri - Mengemas tempat tidur - Berus gigi - Mandi Petang - Cuci pakaian yang sudah dipakai - Berus gigi - Cuci rambut - Mandi Malam - Tukar ke pakaian tidur - Berus gigi - Cuci kaki 2. Menegaskan • Kurangnya kebersihan diri 29
 30. 30. kepentingan memudahkan penyakit menjaga kebersihan bertapak dalam diri diri seseorang. RUJUKANBaley, J.A. & Field, D.A. (1976). Physical education and physical educator (2nd.Ed.) Boston: Allyn & Bacon.Barrow, H.M. (1971). Man and his movement principles of physical education. Philadelphia: Lea & Febiger.Bucher, C.A. (1983). Foundation of physical education (9th.Ed.). St. Louis C.V. Mosby.Bucher, C.A. (1994). Teaching children movement concepts and skills. Champaign, IL: Human Kinetics.Graham, G. (1992). Teaching physical education: Becoming a master teacher. Chamaign, IL: Human Kinetics.Grout, R.E. (1968). Health teachin in schools: for teachers in elementary and secondary schools (5th.Ed.). Philadephia: W.B. Saunders Co.Read, D.A. & Greene, W.H.(1975). Creative Teaching in Health. (2nd.Ed.). New York MacMillan Publishing Co.Inc.Teng Boon Tong. (1984). Pendidikan jasmani dan kesihatan. (3rd.Ed.). Kuala Lumpur: Longman.Teng Boon Tong. (1994). Paduan pengajaran kemahiran permainan. Petaling Jaya: Longman.Wee Eng Hoe. (1998). Pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Shah Alam: Fajar Bakti. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 31
 33. 33. 31

Views

Total views

538

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

18

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×