Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pac1 v02

315 views

Published on

els nous mitjans de comunicació

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pac1 v02

 1. 1. El llenguatge dels nous mitjans de comunicació Grau Multimèdia Fonaments i evolució de la Multimèdia PAC 1 Que son els nous mitjans?Daniel Murcia García Octubre 2012
 2. 2. Historia dels mitjansTecnologia dels medis audiovisuals Tecnologia de la informació 1839 – Dagerrotipo. Louis Daguerre 1800 – Targetes perforades a un teler – J.M. Jaquard 1893 – Quinetoscopi. Tomas A. Edison 1833 - Màquina analítica. Charles Babbage 1895 – Cinematògraf Germans Lumière 1833 - Màquina analítica. Charles Babbage 1890 - Màquina Tabulació elèctrica . Herman Hollerith 1888 – Gramòfon – Emile Berliner 1924 - Neix IBM 1936 - La màquina universal de Turing Cinema, fotografia i música analògics - Dades contínues. - Diferents suports. - Tecnologia diferent Ordinadors moderns / microordinadors - Dades numèriques discretes Digitalització - Formats Estàndards - Dades computables Multimèdia, CD, DVD, web, videojocs, vídeo i foto digital, realitat virtual ... Nous Mitjans de comunicació
 3. 3. Els nous mitjans de comunicacióEls nous mitjans de comunicació estan composats d’objectes culturals,complint els següents principis, que els diferencia dels antics. Principis bàsics Principis dependents dels bàsics 3.- Automatització 1.- Representació numèrica 4.- Variabilitat 2.- modularitat 5.- Transcodificació
 4. 4. 1.- Representació numèricaTots els objectes dels nous mitjans es composen de codi digital, en conseqüència : 1.- poden ser descrits en termes matemàtics. 2.- Estan sotmesos a una manipulació algorítmica ( es tornen programables).Ja sigui mitjançant la digitalització de fonts analògiques o creats directament a l’ordinador, aquests es composen de dades discretes. Per exemple, les pistes dàudio, gravades directament sobre suport digital, o convertides a aquest format a través de l’ordinador, es poden manipular, barrejar amb d’altres, afegir filtres, eliminar sorolls o freqüències determinades.
 5. 5. 2.- ModularitatEl nous medis presenten una construcció fractal, es a dir, aquests reprodueixen la mateixa estructura a diferents dimensions.Conformen un disseny modular composat per col·leccions d’objectes. Aquestes col·leccions formen a la seva vegada objectes més grans. Independentment, els objectes que les formen no perden les seves característiques individuals, podent ser reutilitzats a d’altres col·leccions.Al igual que els moderns llenguatges de programació orientada a objectes, on es combinen aquests amb propietats similars però amb diferents atributs, els nous medis es composen de diferents tipus d’objectes culturals.Per contra, i a diferencia de la programació, els objectes dels nous medis son susceptibles de ser modificats o eliminats en part, sense que això resti significat a la resta de la col·lecció. Podem configurar un compte RSS amb les nostres preferències, modificant-les a conveniència sense que això afecti a la resta de contingut.
 6. 6. 3.- Automatització Els dos principis definits anteriorment (representació numèrica i modularitat) fan possible d’automatitzar el tractament suportat pels nous objectes culturals. Dins d’aquesta automatització ens trobem dos nivells.Baix nivell: Es tracta de rutines o processos integrats en els diferents programes de tractament d’objectes relacionats amb els nous medis, com ara la imatge, el vídeo o la música digitals entre d’altres, utilitzats per realitzar tasques molt especialitzades sobre aquests objectes (aplicar filtres, textures, eliminar soroll, etc).P.E : Programes de tractament dàudio, com l’Audacity, que ens permeten filtrar i alterar les pistes de so mitjançant uns patrons ja establerts.Alt nivell: Ja no es tracta dautomatitzar processos molt específics sinó d’entendre, en un intent dassolir la intel·ligència artificial, la semàntica i el significat dels objectes que es generen.P.E : Programes de simulació capaços d’alterar el seu comportament a partir de la interacció amb l’usuari.
 7. 7. 4.- VariabilitatUn objecte dels nous medis, a diferencia dels vells, i derivat dels principis bàsics especificats amb anterioritat , pot existir en diferents e il·limitat número de versions.La variabilitat no seria possible sense la modularitat. Un objecte cultural, gracies al seu emmagatzemament digital, pot existir amb multitud de versions amb diferents atributs.Tanmateix, degut a la seva representació numèrica, els objectes es poden crear i adaptar a l’usuari sobre la marxa.Com a conseqüència del descrit anteriorment, afegit a les xarxes d’ordinadors i als ordinadors en si mateix, la lògica dels nous medis correspon a la demanda dels temps actuals, “a mida i al moment”. P.E. Actualment existeixen web’s on es pot, a partir d’un model base, escollir el color, i demès característiques d’un producte determinat fins assolir el resultat desitjat, abans de realitzar una comanda.
 8. 8. 4.- Variabilitat (Particularitats)A continuació s’enumeren diferents particularitats del principi de variabilitat :1.- Els objectes es guarden en Base de dades mediàtiques, a partir de les quals es poden generar variacions d’aquests, a l’avança o a petició de l’usuari.2.- Es pot separar el contingut de la interfase, es poden definir diferents interfases a partir de les mateixes dades.3.- Fer servir la informació disponible sobre l’usuari o el programa utilitzat per accedir-hi, a fi d’adaptar-se al medi o crear nous elements.4.- Interactivitat de tipus arbori o basada en menús on, en funció de l’opció escollida, variarem la informació presentada.5.- Hipermedia familiarment utilitzat a la web, i on es decideix el contingut a través dels hipervincles seleccionats per l’usuari.6.- Actualitzacions automàtiques i periòdiques, ja sigui de software o de contingut.7.- Escalabilitat. Es poden generar diverses versions del mateix objecte a escales diferents, per adaptar-se a la demanda de l’usuari.
 9. 9. 5.- TranscodificacióPer transcodificació es pot entendre el procés de traducció necessari per convertir la manera en que l’ordinador modela el mon al llenguatge de representació humà.En conseqüència es poden distingir dues capes molt diferenciades i relacionades al mateix temps : presentació
 10. 10. En que es diferencien ?Vells medis Nous medis
 11. 11. Referències El lenguaje de los nuevos medios de comunicación – Lev Manovich – Ed. Paidos comunicación http://www.fotografias.net/18-01-2007/otros/daguerrotipo http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Kinetoscope.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cinematograf-Camera2.jpg http://libreconocimiento.com/fractales-explicacion/

×