Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trello keyboard shortcuts - Phím tắt khi sử dụng trello

1,566 views

Published on

Trello keyboard shortcuts - Phím tắt khi sử dụng trello
Làm việc nhanh hơn trên Trello với các phím tắt

Published in: Education
 • My brother found Custom Writing Service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and ordered a couple of works. Their customer service is outstanding, never left a query unanswered.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • My personal experience with research paper writing services was highly positive. I sent a request to ⇒ www.WritePaper.info ⇐ and found a writer within a few minutes. Because I had to move house and I literally didn’t have any time to sit on a computer for many hours every evening. Thankfully, the writer I chose followed my instructions to the letter. I know we can all write essays ourselves. For those in the same situation I was in, I recommend ⇒ www.WritePaper.info ⇐.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Trello keyboard shortcuts - Phím tắt khi sử dụng trello

 1. 1. www.manaaz.com www.damtaicap.net TRELLO KEYBOARD SHORTCUTS PHÍM TẮT KHI SỬ DỤNG TRELLO Thẻ định hướng ←↓ / J↑ / K→ Sử dụng các phím mũi tên để chọn các thẻ xung quanh thẻ đang được chọn. Nhấn phím "j" để chọn thẻ bên dưới thẻ đang được chọn. Nhấn phím "k" để chọn thẻ bên trên thẻ đang được chọn. Mở menu tiêu đề bảng B Nhấn phím "b" để mở bảng chọn Bảng. Bạn có thể tìm kiếm và hoặc chọn bảng bằng các phím mũi tên lên xuống. Nhấn enter để mở bảng đã chọn. Ô tìm kiếm tập trung / Nhấn phím "/" để đặt con trỏ vào hôm tìm kiếm phía đầu trang. Thẻ Lưu Trữ
 2. 2. www.manaaz.com www.damtaicap.net C Nhấn phím "c" để lưu trữ thẻ. Ngày hết hạn D Nhấn phím "d" để mở "Due date" của một Card Chế độ sửa nhanh E Trong lúc kéo một thẻ nào đó, bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề và các thuộc tính khác của thẻ một cách nhanh chóng bằng việc nhấn phím “e” để mở chế độ chỉnh sửa nhanh. Đóng Menu / Huỷ chỉnh sửa Esc Nhấn phím “esc” sẽ tắt cửa sổ hoặc hộp thoại đang mở hay huỷ các chỉnh sửa và bình luận mà bạn đang soạn. Lưu Command/ControlEnter Nhấn Control + Enter (Windows) hoặc Command + Enter (Mac) sẽ lưu mọi nội dung bạn đang viết. Điều này sẽ hoạt động khi viết hoặc sửa bình luận, sửa tiêu đề thẻ, tiêu đề danh sách, mô tả, và một vài điều khác nữa. Mở Thẻ Enter Nhấn "Enter" để mở những thẻ đang được chọn. Nhấn "Shift + Enter" trong khi đề xuất thẻ để mở thẻ ngay khi vừa tạo xong. Mở thanh công cụ lọc thẻ F Sử dụng phím “f” để mở bảng lọc các thẻ. Thanh tìm kiếm các thẻ theo tiêu đề sẽ được tự động focus vào. Nhãn L
 3. 3. www.manaaz.com www.damtaicap.net Nhấn "l" sẽ mở ra một cửa sổ chứa các nhãn có sẵn. Nhấp chuột vào một nhãn sẽ thêm hoặc loại bỏ nó từ thẻ. Nhấn một trong các phím số sau đây, sẽ áp dụng hoặc loại bỏ nhãn đó. Chìa Khoá Màu nhãn 1 Xanh lục 2 Vàng 3 Cam 4 Đỏ 5 Tía 6 Xanh lam 7 Bầu trời 8 Vàng chanh 9 Hồng 0 Đen Chuyển Đổi Tên Nhãn ; Nhấn phím dấu chấm phẩy ";" hiển thị hoặc giấu tên nhãn trên bảng. Bạn cũng có thể nhấp vào bất kỳ nhãn nào trên bảng để chuyển đổi nhãn này. Thêm/Loại bỏ thành viên M Nhấn phím "m" để thêm/loại thành viên. Click chuột vào ảnh đại diện để gán hoặc không gán công việc vào người đó Chèn thẻ mới N Nhấn phím "n" để mở hộp thoại thêm thẻ mới ngay sau thẻ đang được chọn hoặc trong danh sách trống. Di chuyển thẻ sang danh sách kế bên
 4. 4. www.manaaz.com www.damtaicap.net ,.<> Nhấn "," hoặc "." sẽ di chuyển một thẻ vào cuối danh sách bên trái hoặc bên phải liền kề. Nhấn nút nhỏ hơn hoặc lớn hơn (< và >) sẽ di chuyển thẻ lên đầu danh sách bên trái hoặc bên phải liền kề. Bộ lọc thẻ của tôi Q Nhấn phím "q" để bật tắt bộ lọc "những thẻ được phân công cho tôi". Theo dõi S Nhấn phím "s" để theo dõi hoặc bỏ theo dõi một thẻ. Bạn sẽ nhận được thông báo về các hoạt động trên thẻ mà bạn theo dõi. Tự phân công Space Nhấn "phím cách" để gán (hoặc bỏ gán) chính bạn vào một thẻ. Chỉnh sửa tiêu đề T Nếu đang xem một thẻ, nhấn phím "t" sẽ chỉnh sửa tiêu đề. Nếu đang di chuyển phía trên một thẻ, nhấn phím "t" sẽ mở thẻ đó và chỉnh sửa tiêu đề. Bình chọn V Nhấn "v" sẽ thêm (hoặc loại bỏ) bình chọn của bạn trên một thẻ nếu tính năng mở rộng Bình chọn được kích hoạt. Đóng mở Menu bảng W Nhấn phím "w" để đóng hoặc mở Menu bảng ở rìa bên phải. Xoá tất cả các bộ lọc X Nhấn phím “x” để xoá tất cả các bộ lọc thẻ đang hoạt động. Mở trang phím tắt
 5. 5. www.manaaz.com www.damtaicap.net ? Nhấn phím "?" để mở trang phím tắt. Thành viên tự động điền @ Khi viết bình luận, hãy nhập ký tự "@" cộng với tên thành viên, tên người dùng hoặc chữ cái đại diện để lấy danh sách những thành viên tương ứng. Sử dụng các nút mũi tên lên xuống để di chuyển trong danh sách và nhấn Enter hoặc Tab để chọn người bạn muốn đề cập. Người được đề cập sẽ nhận được một thông báo ngay khi bạn gửi bình luận. Khi thêm một thẻ mới, bạn có thể sử dụng cùng phương thức để phân công thành viên vào thẻ trước khi gửi chúng. Nhãn đã được lưu # Khi đang thêm mới một thẻ, bạn có thể gõ "#" cộng với màu của nhãn hoặc tiêu đề và sẽ lấy được một danh sách các nhãn phù hợp. Bạn có thể sử dùng mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển trong danh sách kết quả. Nhấn enter hoặc tab sẽ thêm nhãn vào thẻ đang viết. Nhãn sẽ được thêm vào thẻ khi bạn hoàn thành. Tự động hoàn thành vị trí ^ Khi bạn thêm một thẻ mới, bạn có thể gõ “^” cùng với một danh sách tên hoặc vị trí trong danh sách. Bạn cũng có thể gõ "top" hoặc "bottom" để thêm thẻ vào đầu hoặc cuối của một danh sách có sẵn. Bạn có thể dùng phím mũi tên lên xuống để sắp xếp danh sách kết quả. Nhấn nút Enter hoặc Tab sẽ tự động thay đổi vị trí của thẻ vừa tạo.

×