Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oracle information age co croz-neos v2.2.

886 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oracle information age co croz-neos v2.2.

 1. 1. SOA na Oracle-ov način u Croatia osiguranju Filip Ujević, Croatia osiguranje Gordan Hribernik, CROZ Davorin Capan, Neos
 2. 2. Sadržaj • Motivi i ciljevi uvoñenja servisne arhitekture (CO) • SOA općenito, opis SOA pilota (CROZ) • Oracle ADF u SOA svjetlu (NEOS)
 3. 3. Zašto SOA? • Vlastiti razvoj • Arhitektura postavljena prije 10-tak godina, evolucijski unapreñivana • Visoka dinamika razvoja IT-a: povremeno propitati i temelje korištenih koncepata • Elementi “SOA obećanja” zanimljivi za CO: • Agilnost – brze promjene u poslovnim zahtjevima • Labava povezanost – višestruka iskoristivost postojećih aplikacija (programskog koda)
 4. 4. CILJEVI • Funkcionalni ciljevi – rezultati pilot projekta • Realizacija jednog konkretnog osigurateljnog proizvoda • Komponentizacija (SOA servisi) postojećeg “monolitnog” koda – višestruka iskoristivost • Nefunkcionalni ciljevi - evaluacija SOA koncepta • Upotrebljivost u realnom okruženju produktivnost razvoja/alati, krivlja učenja, zrelost i mogućnosti (Oracle) SOA tehnološkog stack-a, ... • Uspostava SOA Governance organizacije i metodologije funkcioniranje unutar IT sektora, razina prihvaćanja u poslovnim sektorima, ...
 5. 5. KAKO SOA? • Pilot projekt • Ograničen opseg i jasni ciljevi – odabran je manji skup dobro definiranih funkcionalnosti • Ograničen skup tehnologija – nisu evaluirani svi SOA koncepti (npr. orkestracijski ili integracijski) • Produkcijska isporuka • Podrobna evaluacija rezultata !!!!
 6. 6. Što SOA nije? • Proizvod ili skup proizvoda "next-next-finish" "Sve smo instalirali, imamo SOA-u!" • Amorfnanakupina (web) servisa • "Slideware" Implementacije postoje u stvarnom svijetu!
 7. 7. Što SOA jest? • Service Oriented Architecture (SOA) is the architecturalstyle that supports loosely coupled services to enable business flexibility in an interoperable, technology-agnostic manner”
 8. 8. Životni ciklus Discover Integrate people Construct & Test Integrate processes Compose Manage and integrate information Gather requirements Model & Simulate Design Manage applications & services Financial transparency Manage identity & Business/IT alignment compliance Process control Monitor business metrics
 9. 9. Oracle SOA Platforma POLICY EM CEP BAM JDEV MANAGER PROCESS MGR BPEL BUSINESS RULES HUMAN WORKFLOW SERVICE BUS REG/REP DATA INTEGRATOR Adapters & B2B
 10. 10. SOA na Oracle-ov način • Iskorištena poslovna logika implementirana kroz PL/SQL izložena kroz servise • Veliki broj čarobnjaka kao podrška izgradnji servisa • Kvalitetna SOA infrastruktura • Kvalitetna podrška governance procesima • Praktična metodologija razvoja
 11. 11. Pilot projekt u Croatia osiguranju
 12. 12. SOA Sažetak • Enterprise IT ne poznaje izolirane(nedostupne) otoke! • Nužno aktivno uključivanje poslovnih sektora • Iskoristimo postojeće podatke i aplikacije izlažući ih kao shareable servise • Novu funkcionalnost, kreirajmo ju kao servis! • Krenimo sa manjim opsegom te inkrementalno širimo servisni sloj • Uspostavimo poslovni sloj raspoloživ i dostupan raznim prezentacijskim tehnologijama
 13. 13. ADF u servisnom okruženju
 14. 14. Primjena ADF-a u pilot projektu • oznaka obaveznih polja • formatiranje datuma • formatiranje brojeva • checkbox • kalendar • organizacija prikaza u tabulatorima • masterform – detail table • poziv liste iz tablice • ispis dokumenta – integracija BI publisher
 15. 15. Primjena ADF-a u pilot projektu • pretraživanje • označavanje polja za pretraživanje • iteracija po slogovima • poziv akcija • dijalog za potvrdu akcija
 16. 16. Primjena ADF-a u pilot projektu • liste vrijednosti (master table – detail table) • poziv pop-up prozora iz pop-up prozora (za ažuriranje matičnih podataka) • primjena fragmenata (ista stranica kao dio popup-a ili kao dio osnovne stranice)
 17. 17. Primjena ADF-a u pilot projektu
 18. 18. ZAKLJUČAK • Pilot projekt se pokazao pravi pristup Jasni i ograničeni ciljevi Konkretne isporuke • SOA nije magična formula • SOA je logičan i (nužan) korak u razvoju informatičkih sustava • Izrada SOA Roadmap-a za vašu organizaciju ne može biti vendorski PPT, već ozbiljan zadatak za vaše IT arhitekte
 19. 19. Q & A… [Hvala!] Filip Ujević, Croatia osiguranje Gordan Hribernik, CROZ Davorin Capan, Neos

×