Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Alain ozan keynote zagreb.ppt [compatibility m
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Combis zaba-planning-ia2010 skraceno.

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Combis zaba-planning-ia2010 skraceno.

 1. 1. Oracle Hyperion Planning - Planirate li svoju budućnost? Studija slučaja planiranja u Zagrebačkoj banci Jasna Sprečkić Pehar, Zagrebačka banka Sonja Popović, Combis Zagreb, 13.04.2010.
 2. 2. Sadržaj • Planiranje – poluga upravljanja • Izazovi upravljanja procesom planiranja • Hyperion Planning – podrška za planiranje u Zagrebačkoj banci • Zaključak • Pitanja
 3. 3. Kakav kompas imate? • Što radi i koliko je dobra Vaša konkurencija? • Da li radite u skladu s Vašom strategijom, na vrijeme i po planu? • Znate li na vrijeme bitne promjene u vanjskom okruženju? • A što je s unutarnjim promjenama – prate li one situaciju na tržištu? • Kakav je odnos realiziranih i planiranih veličina – tko ima ispravne i točne informacije? • ...
 4. 4. Kako je u krizi …. • Neizvjesnost je postala prirodno stanje u poslovnom svijetu • Jesmo li dotaknuli dno krize? Neizvjesno je • Kada će početi oporavak gospodarstva? Neizvjesno je • Je li moguće planirati poslovanje kao do sada? Sasvim izvjesno – ne
 5. 5. Integracija sustava voñenja Koliko se Kvalifika- cija želi ciljeva postići? Kako se Strategija to želi poduzeća postići? Definiranje Što se želi ciljeva postići?
 6. 6. Integrativno planiranje Operativno planiranje Strate- gijsko planiranje Vizija i misija poduzeća
 7. 7. Planiranje i budgetiranje - izazovi • Skraćivanje vremena potrebnog za pripremu plana • Optimiziran i transparentan proces • Točnost/preciznost plana • Povećanje razine detaljnosti - granularnost • Reduciranje pomoćne dokumentacije (Excel, ...) • Smanjenje opterećenja djelatnika
 8. 8. Prema istraživanju u bankama …. • 92% banaka smatra poslove planiranja jednom od najvažnijih zadaća u procesu informiranja i izvješćivanja managementa • 60% banaka je funkciju planiranja ocijenilo kao jednako razvijenu u odnosu na funkciju informiranja i izvješćivanja (*) Istraživanje provedeno 2006. na uzorku od 25 banaka u Hrvatskoj
 9. 9. Prema istraživanju u bankama … • Poslovi planiranja su smješteni u funkcijsko područje kontrolinga, računovodstva ili plana i analize • Nalaze se na 2. hijerarhijskoj razini i manageri financijskog područja u kojem su smješteni poslovi planiranja izravno su podreñeni Upravi (*) Istraživanje provedeno 2006. na uzorku od 25 banaka u Hrvatskoj
 10. 10. Planiranje u Zagrebačkoj banci Jasna Sprečkić Pehar
 11. 11. Planiranje i budgetiranje Interest rates Avg. of the year 2006 2007 2008f 2009f 2010f 1W Zibor 5.50 3.28 5.49 6.76 7.25 6.50 5.00 LC Lending 9.9 9.3 10.1 10.5 10.3 4.50 LC Deposit 1.7 2.3 2.8 3.2 3.1 % % 4.00 LC Spread 3.50 8.2 7.0 7.3 7.3 7.2 FX indexed Lending 3.00 6.3 6.3 7.5 7.8 7.6 2.50 EURIBOR 3M 2.7ECB Refi Rate FX deposit 3.2 3.6 4.0 3.8 2.00 FX Spread 3.6 3.2 3.9 3.8 3.8 1.50 Avg Lending (LC+FX) Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-087.3Jul-08 Oct-08 7.5 Jan-09 8.3 8.6 8.3 Avg. Deposit (LC+FX) 2.4 2.9 3.3 3.8 3.6 Spread (LC+FX) 4.9 4.6 5.0 4.8 4.7 2010f Non performing loans 2009f 2006 2007 2008f 2009f 2010f Loans growth by customer NPLs ratio (over gross loans) 2008f 3.2% 3.3% 3.8% 7.0% 5.0% 30.0% Non performing loans*,2007 HRK mln 11,302 12,145 14,230 27,985 21,762 25.0% 20.0% Change (%, y-o-y) 2006 2.4 7.5 17.2 96.7 -22.2 15.0% Substandard 2005 7,129 7,879 8,400 9,200 10,000 10.0% Doubtful 2004 5.0% Loss 2003 4,173 4,265 5,830 18,785 11,762 0.0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008f 2009f 2010f * Total Claims (not only2002 loans) 0.6 0.6 0.6 0.3 0.5 Retail % yoy Corporate % yoy 607 1502 9903 -4480 Estimate of SME Loans % yoy 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 Profit and loss - modified version Current Account Deficit (%/GDP) Net FDI inflow (%/GDP) mln HRK 2006 2007 2008f 2009f 2010f 20.0 19.0 18.0 Net Interest Income 7,983 8,866 10,820 10,892 12,063 17.0 4 10 16.0 15.0 Non Interest Income 4,130 4,917 5,321 5,547 5,919 14.0 3.5 8 13.0 Net Revenues 12,113 13,783 16,140 16,438 17,982 12.0 3 6 11.0 10.0 1 month % change net revenues 10.4% 13.8% 17.1% 1.8% 9.4% 9.0 2.5 4 8.0 7.0 Operating costs 7,195 7,714 8,717 8,825 9,435 6.0 2 2 5.0 4.0 % change operating costs 12.3% 7.2% 13.0% 1.2% 6.9% 3.0 1.5 0 2.0 1.0 Provisions (net) 675 964 1,176 1,979 2,228 0.0 1 G7 core inflation yoy -2 Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Net Income (before tax) 4,244 5,105 6,248 5,634 6,319 0.5 G7 headline inflation -4 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 % change net income 5.1% OECD leading indicator (RHS) 20.3% 22.4% -9.8% 12.2% 0 -6 Sep-00 Mar-01 Sep-01 Mar-02 Sep-02 Mar-03 Sep-03 Mar-04 Sep-04 Mar-05 Sep-05 Mar-06 Sep-06 Mar-07 Sep-07 Mar-08 Sep-08
 12. 12. Hodogram planiranja
 13. 13. Zaključak: Trebamo efikasniji sustav, idemo u projekt!
 14. 14. Ciljevi projekta (1/2) • Informatički podržan proces pripreme i distribucije podloga/obrazaca za planiranje / forecastiranje • Upravljanje tijekom procesa planiranja / forecastiranja • Povezani i objedinjeni procesi planiranja i kretanja podataka • Automatizacija procesa i kontrola konzistentnosti podataka • Informatički podržan top-down proces planiranja / forecastiranja • Analiza i usporedba različitih draft verzija planova
 15. 15. Ciljevi projekta (2/2) • Mogućnost brze reakcije na promjene ili unapreñenje metodologije planiranja • Mogućnost upravljanja promjenama plana u slučaju promjene unutarnjih parametara i pretpostavki vezanih uz model planiranja • Automatizirana konsolidacija planova • Automatiziran proces distribucije plana prihoda na niže organizacijske jedinice • Automatizacija procesa alokacije troškova na segmente i na niže organizacijske jedinice
 16. 16. Odluka – Hyperion Planning • Strateško i operativno planiranje • Modeliranje i simulacije • Planiranje Top Down & Bottoms Up • What-if analize • Multidimenzionalni pogledi na planove • Integracija s Excel-om, Word-om i PowerPoint-om • Ugrañeno izvještavanje i analize • Mogućnosti prilagodbe aplikacija korisnicima • Upravljanje i nadzor nad procesom planiranja • Web infrastruktura
 17. 17. Postavke rješenja
 18. 18. Integracija funkcionalnosti • Maloprodaja • Krediti • Korporativno bankarstvo • Depoziti • MIB • Naknade • ALM • Vanbilanca •… • AUM •… • Overdrafti po tekućim računima • Volumeni • Oročena štednja • RWA • Stambeni krediti • Prihod od kamata • Garancije i akreditivi • Alocirani kapital •… • Trošak rizika •…
 19. 19. Supervisor poslovnog segmenta Administrator Planeri Supervisor poslovnog segmenta
 20. 20. Administrator sustava/aplikacije • Učitavanje aktualnih podataka (ostvarenja) • Učitavanje Repaymenta • Unos Interne cijene za cijelo razdoblje • Podešavanje osnovnih parametara sustava • Pregled i kontrola ulaznih podataka kroz kontrolnu Bilancu • Inicijalizacija forecasta/budžeta • Pokretanje workflowa • … • Pregled forecastiranih/planskih podataka • Zatvaranje procesa
 21. 21. Supervizori poslovnih segmenata • Unos makroekonomskih pokazatelja • Inicijalizacija forecasta/budžeta • Prosljeñivanje podataka planerima • … • Pregled forecastiranih/planskih podataka po kategorijama proizvoda • Učitavanje podataka iz drugih aplikacija • Odobravanje/odbijanje forecasta/plana te prosljeñivanje podataka
 22. 22. Planeri 1. Manipulacija i upravljanje podacima putem ekranskih formi na razini proizvoda i na razini podsegmenta • Aktiva • Pasiva • Naknade • Vanbilanca • … 2. Prosljeñivanje podataka
 23. 23. Izvještaji
 24. 24. Benefiti implementacije • Smanjenje troškova poslovanja putem racionalizacije poslovnih procesa planiranja • Jedinstven pregled nad ključnim planskim podacima, te odnosima planiranih i realiziranih veličina u aktualnom vremenu • Disciplina i jednoobraznost u procesima i radnim metodama pripreme i izrade planskih podloga • Disciplina i jednoobraznost u procesima i radnim metodama izrade i konsolidacije planskih podataka • Brži protok informacija i brža reakcija na zahtjeve
 25. 25. Za kraj … “Najveća opasnost u turbulentnim vremenima nije sama turbulencija, nego djelovanje prema jučerašnjoj logici.” Peter Drucker
 26. 26. Pitanja? Hvala na pažnji! jasna.spreckic-pehar@unicreditgroup.zaba.hr sonja.popovic@combis.hr

Views

Total views

1,177

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×