Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Effectief Management, Continue Organisatie Ontwikkeling

907 views

Published on

Leidinggevenden zijn de rolmodellen, de voorbeelden van je organisatie. Zij zetten de toon voor hun teams. Kennen zij hun rol en staan zij positief en open tegenover een cultuur van continue ontwikkeling, dan dragen zij bij aan een omgeving waarin mensen gemotiveerd zijn, geïnteresseerd in hun ontwikkeling en altijd bereid hun doelstellingen te realiseren. Effectief Management is ook onderdeel van het Investors in People Proces.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Effectief Management, Continue Organisatie Ontwikkeling

 1. 1. Effectief Management “Je Leidinggevenden de kans geven de Besten te zijn motiveert medewerkers, versterkt het vertrouwen, de betrokkenheid en de productiviteit.” December 2013 Willem E.A.J. Scheepers MBA
 2. 2. De Onderdelen van een Effectief Business Model:
 3. 3. Doel: Continue Ontwikkelen, Continue Verbeteren van je Organisatie!  Wat gaat er Goed?  Wat kan er Beter?
 4. 4. Leidinggevenden zijn de rolmodellen, de voorbeelden van je organisatie. Zij zetten de toon voor hun teams. Kennen zij hun rol en staan zij positief en open tegenover een cultuur van continue ontwikkeling, dan dragen zij bij aan een omgeving waarin mensen gemotiveerd zijn, geïnteresseerd in hun ontwikkeling en altijd bereid hun doelstellingen te realiseren.
 5. 5. Het is belangrijk dat je leidinggevenden:  Weten wat de organisatie van hen verwacht, alleen dan ervaren zij of hun managementstijl effectief is.  ‘Walk the Talk’: je medewerkers dienen leidinggevenden te kunnen vertrouwen. Er mag geen onderscheid zijn tussen dat wat leidinggevenden zeggen en dat wat zij doen.  Verantwoordelijkheid nemen voor continue verbetering: je medewerkers dienen te ervaren dat zij onderdeel zijn van een cultuur van ondersteuning en ontwikkeling.  Hun team betrekken: ontwikkel je medewerkers met 360o feedback, voorzie hen van de informatie hoe het management en het leidinggeven het beste tot zijn recht komt.
 6. 6. Continue Verbetering Waarom Genoegen nemen met Minder? Een goede organisatie is een goede organisatie, maar de Beste Medewerkers zullen alleen gemotiveerd zijn door een organisatie die steeds Beter wordt.
 7. 7. Continue Verbetering stap 1 Bepaal en Meet de Ontwikkeling van je Organisatie in relatie tot alle Investeringen die je deed.      Kwam de investering die je deed ten goede aan je organisatie? Kreeg je ‘Waar voor je Geld’? Hoe toepasselijk is het resultaat van de investering? Hoe effectief is het resultaat? Wat zou je een andere keer, bij een volgende investering anders c.q. beter willen doen?
 8. 8. Betrek je Medewerkers Goede Ideeën zijn Overal Beschikbaar. Betrek je medewerkers bij het managementproces: zij zullen daardoor meer gemotiveerd zijn en je organisatie profiteert van het volledige potentieel.
 9. 9. Betrek je Medewerkers stap 2a Deel de Verantwoordelijkheid. Moedig het delegeren van activiteiten aan. Door hun teams te laten zien dat zij hen vertrouwen om meer verantwoordelijkheid op zich te nemen, versterken leidinggevenden betrokkenheid en motivatie van hun medewerkers.
 10. 10. Betrek je Medewerkers stap 2b Benut het Potentieel. Als iedereen in je organisatie zich betrokken voelt, benut je een grote bron van potentiële toegevoegde waarde uit de diverse kanten van je organisatie.
 11. 11. De Rol van de Leidinggevende. Definieer Het, Dan Doe Het. Geef je Leidinggevenden helder omschreven Rollen en het Hele Team weet waar zij aan toe Zijn en waar zij naar toe Gaan.
 12. 12. Walk The Talk. Rolmodellen en Bewakers. Teams worden geïnspireerd door iemand die een voorbeeld voor hen is. Dat betekent dat je laat zien wat je zegt. C = (V x L)¹ + G² Bron: http://www.willemscheepers.eu/cvg.pdf
 13. 13. Walk the Talk Stap 4a Leid op een Goede Manier. Het gedrag van een leidinggevende beïnvloedt ieder lid van het team. Een effectieve manager is degene die het team inspireert door met persoonlijk gedrag te laten zien waar de organisatie naar toe gaat.
 14. 14. Walk the Talk Stap 4b Manage je Tijd. Walk the Talk is cruciaal voor teammoraal en motivatie, toch kan het ten onder gaan aan aandacht voor andere ‘dringende zaken’. Het is een valkuil waarin je snel stapt, toch zullen deze verschillen tussen woord en daad destructief zijn voor je organisatie.
 15. 15. Walk the Talk Stap 4c Ben Bewakers. Het handhaven van de idealen, de doelstellingen, de Visie en de Missie van je organisatie, ligt uiteindelijk bij de leidinggevenden en bij de werkgever. Zij zijn de bewakers.
 16. 16. Beoordelen. Blijf Alert voor Veranderende Omstandigheden. Regelmatig beoordelen wat Goed gaat en wat Beter kan, helpt je leidinggevenden van toegevoegde waarde te zijn in een ondernemende omgeving die zichzelf steeds ontwikkelt, steeds verandert.
 17. 17. Beoordelen Stap 5a Kijk in de Spiegel. Leidinggevenden leveren een belangrijke rol aan je organisatie. Maar naast het feit dat zij leidinggeven, mag je van hen verwachten dat zij een open en eerlijke blik houden op het eigen functioneren, op hoe zij zich ontwikkelen en hoe zij zich zelf kunnen verbeteren.
 18. 18. Beoordelen Stap 5b Houd het Zakelijk. Het formaliseren van je activiteiten maakt ze meer effectiever. Het doet je beseffen wat je verwacht van je organisatie, waar je naar toe wil en hoe je daar komt. Het helpt je problemen, beter nog: uitdagingen, te identificeren nog voordat ze je kunnen overkomen en draagt daardoor bij aan het moreel van je team.
 19. 19. Ontwikkel Continue (ook) je Leidinggevenden! TEAM/Manager Survey: Dit is IiP………
 20. 20. Effectief Management Deze Presentatie is de 2e in een serie die zich richt op de kern van de Nieuwe Aanpak van het Investors in People Model: Continue Ontwikkeling. Vriendelijke groet, Willem E.A.J. Scheepers MBA http://www.virtualbusinessconsultant.eu  willem@willemscheepers.eu +31(0)65 117 60 97 'Investors in People is, eenvoudig gezegd, de meest succesvolle Standaard voor organisatieverbetering d.m.v. je mensen.‘ Meer info over IiP vind je op:

×