Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN
Người trình bày: Đàm Lê Anh
Kế hoạch làm việc
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tổng quan
Kỹ năng trao đổi
Tư duy chiến lược dự án
Lập kế hoạch dự án
Theo dõi và kiể...
Chào các bạn!
Xin hãy tự giới thiệu:
• Tên
• Bộ phận công tác
• Sở thích
• Kinh nghiệm về công
việc
Tổng quan về quản lý dự án
•
•
•
•

Quản lý và Tổ chức
Quản lý dự án và Lãnh đạo
Quản lý công việc cụ thể con người
Kỹ năn...
Quản lý
•
•
•
•

Chủ thể quản lý
Đối tượng quản lý
Mục tiêu
Môi trường

• Chủ thể quản lý tác động lên
Đối tượng quản lý n...
Quản lý dự án
• Dự án là một nỗ lực của một tổ
chức nhằm tạo nên các sản phẩm
mới hoặc các dịch vụ mới
• Các yếu tố chính ...
Quản lý dự án
• Là việc áp dụng các công cụ, kiến
thức và kỹ thuật nhằm định nghĩa,
lập kế hoạch, tiến hành triển khai, tổ...
Các công việc quản lý dự án
o
o
o
o
o
o

Mô tả các mục tiêu của dự án
Các yêu cầu về tài chính, thời gian,
hiệu quả công v...
Một cách nhìn khác
• Quản lí về kĩ thuật :
– công việc,
– ngân sách
– tiến độ
– chất lượng thuật:
• Quản lí về con người, ...
Dự án – Các khái niệm
•
•
•
•
•
•
•

1. Định nghĩa dự án
2. Đặc trưng của dự án
3. Dự án công nghệ thông tin
4. Quản lí dự...
Định nghĩa dự án
• Một dự án là nỗ lực nhằm tạo nên các sản
phẩm mới hoặc các dịch vụ mới duy nhất
• Mục đích (kết quả dự ...
Đặc điểm của Dự án
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Các hành động để đạt tới một mục tiêu xác định.
Có điểm bắt đầu và điểm kết thúc....
Dự án công nghệ thông tin
• Là một dự án được thực hiện trong
lĩnh vực công nghệ thông tin.
• Tuân thủ các nguyên tắc của ...
Quản lý dự án
• Ứng dụng kiến thức kỹ năng, công
cụ kỹ thuật để nhằm thỏa mãn các
yêu cầu của dự án
• Yếu tố con người :Ch...
Mục tiêu: Quản lý dự án
• Hoàn thành các công việc của dự án theo
đúng yêu cầu kỹ thuật, trong phạm vi ngân
sách, đúng tiế...
Quản lý dự án
• Quản lí dự án bao gồm 2 cấu phần chính:
– Quản lí về kĩ thuật : bao gồm công việc, ngân
sách, tiến độ, chấ...
Các kiến thức chính cần có

• Kiến thức về quản lý dự án chung được chấp
nhận
• Khả năng thực hành ứng dụng thực tế
• Khả ...
Kỹ năng với các dự án phần mềm
Xây dựng phần mềm
Quản lý quy
trình

Quản lý yêu cầu
sản phẩm

Thiết kế chi
tiết

Xây dựng ...
Các bước chung của dự án
•
•
•
•
•
•

Đưa ra ý tưởng
Hoạch định chiến lược
Lập kế hoạch
Tổ chức
Thực hiện
Vận hành
Đưa ra ý tưởng
• Bản đồ tư duy Mind Maps
Phân tích chiến lược
Top-down
• Đánh giá Lập kế
hoạch
• Thực hiện Điều phối
hiện
• Tổ dự án
• Kế hoạch hành động
dự án
• P...
Vòng đời của một dự án
Ý tưởng –
Quan điểm
ban đầu

Mô tả Xác định
cụ thể về
dự án

Lập kế
hoạch dự
án

Triển
khai dự
án v...
Một ví dụ SE-CMM
Lập Đề án
Đề xuất dự án-Quan niệm
•
•
•
•

Hiểu rõ hơn nhu cầu thực sự
Nghiên cứu công nghệ, thực tế
Khảo sát các vấn đề t...
Đề xuất - Mục đích
• Các câu hỏi chính cần được trả lời:
– Cái gì cần được làm?
– Tại sao nó cần?
– Làm như thế nào?

• Tì...
Đề xuất (tiếp)
• Mỗi dự án một khác phải được xác
định cho từng trường hợp
• Tài liệu đề án bản “kế hoạch cho
việc lập kế ...
Tài liệu đề án
Đề án : Tóm tắt chính xác thông tin để xác định liệu dự án nên
được khởi động hay để chậm lại.
• Bước 1: Th...
Phân tích Chi phí - Lợi ích
(BCA or CBA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mô tả trường hợp nghiệp vụ
Các Đề án hay các phương án đang xe...
Mô tả quan niệm ( Mấu chốt)
• Kết quả của pha quan niệm là bản
đề án
• Các Bước xây dựng đề án
• Làm tài liệu về các dự án...
Các tình huống tiếp theo
• Đê án sẽ được chấp thuận hoặc bị bác bỏ
• Ban điều hành dự án có thể cần được lập ra
• Ngân sác...
Câu hỏi và trả lời
• Các khái niêm
• Xây dụng đề án
Vận động
• Vận động cho dự án là hoạt động trình bày, diễn giải,
phân tích về dự án cho những người có thẩm quyền
quyết đị...
Quản lí dự án là gì?
• “QLDA là công cụ quản lí có hiệu quả cao áp
dụng tri thức, kĩ năng, công cụ và kĩ thuật vào
các hoạ...
Các câu hỏi thường gặp về
Quản lý dự án
•
•
•
•

Quản lí dự án có phải là quản lí không?
Quản lí dự án khác gì với quản lí...
Nhân vật chính - người Quản lý
dự án
Vai trò của người
quản lí dự án
• Người chịu trách
nhiệm cuối cùng về
cho dự án
• Điể...
Quản lý dự án và Quản lý kỹ
thuật
Quy trình Quản lý dự án
Qui trình: “Một chuỗi các hành động đưa tới kết quả mong muốn”
• Qui trình khởi đầu, xác định dự á...
Các nhóm quy trình
Các khoảng thời gian thường gặp cho
các nhóm quy trình
Quy trình khởi đầu
Quy trình lập kế hoạch
Quy trình thực hiên
Quy trình kiểm soát
Quy trình kết thúc
Các bên tham gia vào dự án
• Người quản lí
dự án
• Người tài trợ
dự án
• Tổ dự án
• Khách hàng
• Quản lí cấp
cao
Các yếu tố quyết định quy
trình Quản lý dự án
1. Các hoạt động của qui trình
quản lí dự án
2. Các nhiệm vụ trong các hoạt
...
Các hoạt động chính của qui trình
QLDA
1. Khởi động dự án (Do người lập kế
hoạch tổ chức)
2. Xây dựng kế hoạch dự án
3. Th...
Các nhiệm vụ trong các hoạt
động quản lí dự án
• Xây dựng kế hoạch dự án
• Theo dõi dự án và kiểm soát thực
hiện
• Quản lí...
Khởi động dự án
• Tạo ra bản đề án về kế hoạch phát
triển hệ thống
• Làm bản đề nghị và bản giải thích
về kế hoạch phát tr...
Các nhiệm vụ trong hoạt động
xây dựng kế hoạch dự án
• Lập kế hoạch về
phạm vi
• Lập nguyên tắc
phát triển hệ thống
• Xác ...
Các nhiệm vụ theo dõi và kiểm
soát thực hiện dự án
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kiểm soát thực hiệndự án
Đi...
Quản lý thay đổi
1. Hiểu các yêu cầu thay đổi
2. Phân tích và đánh giá về nội dung
yêu cầu
3. Chấp thuận thay đổi
4. Thực ...
Quản lý kết thúc dự án
1. Hiểu trạng thái kết thúc dự án
2. Chuẩn bị báo cáo hoàn thành dự
án
3. Đáp ứng yêu cầu của người...
Quản lý hoàn thành dự án
1. Đánh giá sau khi kết thúc dự án
2. Thu thập, phân loại và phân tích
thông tin hiệu năng, và tạ...
Các kiến thức cơ sở của
người Quản lý dự án
Kiến thức về quản lý luồng công
việc dự án
1. Xây dựng kế hoạch dự án
2. Theo ...
Kiến thức cơ sở người quản
lý dự án
Kiến thức về kiểm soát tiến độ
1. Quản lí nguồn lực
2. Quản lí tổ chức và nhân viên
3....
Kiến thức cơ sở người quản
lý dự án
Liên quan tới việc kiểm soát thực hiện
dự án
• Kĩ năng quản lí chung

Ảnh hưởng tới nă...
Quản trị dự án công nghệ thông tin
Quản trị dự án công nghệ thông tin
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Quản trị dự án công nghệ thông tin

21,585 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Add có thể cho mình tài liệu này được ko? Hòm thư của mình là viethongbt@gmail.com. Cảm ơn add
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Quản trị dự án công nghệ thông tin

 1. 1. QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Người trình bày: Đàm Lê Anh
 2. 2. Kế hoạch làm việc • • • • • • • • • Tổng quan Kỹ năng trao đổi Tư duy chiến lược dự án Lập kế hoạch dự án Theo dõi và kiểm soát dự án Khoán ngoài Quản lý thay đổi và kết thúc dự án Kỹ năng quản lý chung Quản lý dự án Việt nam
 3. 3. Chào các bạn! Xin hãy tự giới thiệu: • Tên • Bộ phận công tác • Sở thích • Kinh nghiệm về công việc
 4. 4. Tổng quan về quản lý dự án • • • • Quản lý và Tổ chức Quản lý dự án và Lãnh đạo Quản lý công việc cụ thể con người Kỹ năng trao đổi – – – – – Kĩ năng nghe Kĩ năng hiểu Kĩ năng viết Kĩ năng trình bày Kĩ năng làm việc tập thể: động não tập thể
 5. 5. Quản lý • • • • Chủ thể quản lý Đối tượng quản lý Mục tiêu Môi trường • Chủ thể quản lý tác động lên Đối tượng quản lý nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong điều kiện biến động của môi trường.
 6. 6. Quản lý dự án • Dự án là một nỗ lực của một tổ chức nhằm tạo nên các sản phẩm mới hoặc các dịch vụ mới • Các yếu tố chính của dự án • • • • Công việc Cá nhân, nguồn lực Thời gian thực hiện Chi phí
 7. 7. Quản lý dự án • Là việc áp dụng các công cụ, kiến thức và kỹ thuật nhằm định nghĩa, lập kế hoạch, tiến hành triển khai, tổ chức, kiểm soát và kết thúc dự án. • Quản lí dự án hiện đang trở thành cách quản lí chính thay thế cho cách quản lí hành chính mệnh lệnh, quan liêu.
 8. 8. Các công việc quản lý dự án o o o o o o Mô tả các mục tiêu của dự án Các yêu cầu về tài chính, thời gian, hiệu quả công việc Các nguồn tài nguyên Các yếu tố rủi ro Kê hoạch cuối cùng của dự án Quản trị các giai đoạn của dự án/Vòng đời của một dự án
 9. 9. Một cách nhìn khác • Quản lí về kĩ thuật : – công việc, – ngân sách – tiến độ – chất lượng thuật: • Quản lí về con người, kỹ năng mềm: – con người – các tổ chức tham gia thực hiện dự án • Vấn đề con người thường là vấn đề ảnh hưởng tới sự thành bại của các dự án. • Bên cạnh các kĩ năng kĩ thuật, cần phát triển các kĩ năng con người trên cơ sở các chuẩn kĩ năng: suy nghĩ, trao đổi, giao tiếp, trình bày
 10. 10. Dự án – Các khái niệm • • • • • • • 1. Định nghĩa dự án 2. Đặc trưng của dự án 3. Dự án công nghệ thông tin 4. Quản lí dự án là gì? 5. Người quản lí dự án 6. Các qui trình quản lí dự án 7. Các bên tham gia dự án
 11. 11. Định nghĩa dự án • Một dự án là nỗ lực nhằm tạo nên các sản phẩm mới hoặc các dịch vụ mới duy nhất • Mục đích (kết quả dự án) • Sản phẩm • Dịch vụ • “Tạm thời”: Dự án có điểm đầu và điểm kết thúc • “Duy nhất”- Có tính đặc trưng riêng biệt • Dự án thường có nhiều bên tham gia • Dự án luôn không có tính chắc chắn
 12. 12. Đặc điểm của Dự án • • • • • • • • • • Các hành động để đạt tới một mục tiêu xác định. Có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Có ràng buộc về chi phí, thời gian và nguồn lực. Có nhiều rủi ro và quản trị rủi ro Trong quá trình thực hiên có thay đổi và vấn đề xuất hiện. Được thực hiện bởi một tổ chức đặc biệt thành lập tạm thời (Tổ dự án) Nội dung công việc thay đổi trong các pha (khoảng thời gian) tiếp diễn. Nhiều người và tổ chức với nhu cầu và mối quan tâm khác nhau cùng tham gia. Hoạt động hợp tác bên trong một tổ Các nguồn lực thay đổi tuỳ theo từng tác vụ
 13. 13. Dự án công nghệ thông tin • Là một dự án được thực hiện trong lĩnh vực công nghệ thông tin. • Tuân thủ các nguyên tắc của quản lí dự án nói chung. • Tuân thủ các nguyên tắc của công nghệ thông tin: Sản phẩm Công nghệ thông tin
 14. 14. Quản lý dự án • Ứng dụng kiến thức kỹ năng, công cụ kỹ thuật để nhằm thỏa mãn các yêu cầu của dự án • Yếu tố con người :Chính là Bạn – Người quản trị dự án
 15. 15. Mục tiêu: Quản lý dự án • Hoàn thành các công việc của dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật, trong phạm vi ngân sách, đúng tiến độ ( Kỹ thuật-Tài chính- Thời gian) • Quản lý dự án (QLDA) là việc áp dụng các công cụ, kiến thức và kỹ thuật nhằm định nghĩa, lập kế hoạch, tiến hành triển khai, tổ chức, kiểm soát và kết thúc dự án. • Quản lí dự án hiện đang trở thành cách quản lí chính thay thế cho cách quản lí hành chính mệnh lệnh, quan liêu.
 16. 16. Quản lý dự án • Quản lí dự án bao gồm 2 cấu phần chính: – Quản lí về kĩ thuật : bao gồm công việc, ngân sách, tiến độ, chất lượng kỹ thuật: – Quản lí về con người : bao gồm con người và các tổ chức tham gia thực hiện dự án và sự trao đổi người: • Vấn đề con người thường là vấn đề ảnh hưởng tới sự thành bại của các dự án. • Bên cạnh các kĩ năng kĩ thuật, cần phát triển các kĩ năng con người trên cơ sở các chuẩn kĩ năng: suy nghĩ, trao đổi, giao tiếp, trình bày…
 17. 17. Các kiến thức chính cần có • Kiến thức về quản lý dự án chung được chấp nhận • Khả năng thực hành ứng dụng thực tế • Khả năng về quản lý chung
 18. 18. Kỹ năng với các dự án phần mềm Xây dựng phần mềm Quản lý quy trình Quản lý yêu cầu sản phẩm Thiết kế chi tiết Xây dựng sản phẩm Tích hợp và kiểm thử Đặc tả Phân tích thiết kế Phần mềm Tổ chức họp Tài liêu NSD Tài liêu phân tích Tài liêu chương trình Tài liêu chấp nhận Các công tác hành chính Tài liêu huấn luyện Tài liêu Thiết kế Tài liêu kiểm thử Tài liêu Kiểm thử Lập kế hoạch Phần mềm
 19. 19. Các bước chung của dự án • • • • • • Đưa ra ý tưởng Hoạch định chiến lược Lập kế hoạch Tổ chức Thực hiện Vận hành
 20. 20. Đưa ra ý tưởng • Bản đồ tư duy Mind Maps
 21. 21. Phân tích chiến lược Top-down • Đánh giá Lập kế hoạch • Thực hiện Điều phối hiện • Tổ dự án • Kế hoạch hành động dự án • Phát triển cách tiếp cận chiến lược • Chuẩn bị kế hoạch ý đồ Bottom-up • Kết thúc • Thực hiện > Chuyển giao • Cấu trúc > Tổ chức • Lập kế hoạch > Kế hoạch dự án • Khởi đầu > Vạch ranh giới dự án • Quan niệm > Đề án
 22. 22. Vòng đời của một dự án Ý tưởng – Quan điểm ban đầu Mô tả Xác định cụ thể về dự án Lập kế hoạch dự án Triển khai dự án và kết thúc Khởi động dự ánz
 23. 23. Một ví dụ SE-CMM
 24. 24. Lập Đề án Đề xuất dự án-Quan niệm • • • • Hiểu rõ hơn nhu cầu thực sự Nghiên cứu công nghệ, thực tế Khảo sát các vấn đề tài chính -Nguồn ngân sách Ước lượng ngân sách và nguồn lực cần ở mức cao • Nhận diện rủi ro và các phương án quản trị rủi ro • Thuyết phục về các quan niệm, nhận được sự chấp thuận • Xác định các bước tiếp theo
 25. 25. Đề xuất - Mục đích • Các câu hỏi chính cần được trả lời: – Cái gì cần được làm? – Tại sao nó cần? – Làm như thế nào? • Tình trạng chung: Không rõ ràng, mập mờ – Cần có phương pháp cân nhắc ra quyết đinh (Ví dụ: SWOT) – Xác định các mối liên hệ ràng buộc, các ranh giới, các giả định (lơi, hại, nguy hiểm)
 26. 26. Đề xuất (tiếp) • Mỗi dự án một khác phải được xác định cho từng trường hợp • Tài liệu đề án bản “kế hoạch cho việc lập kế hoạch” • Phân biệt đề án và dự án : – Đề án là bản đề nghị các việc cần cấp trên chấp thuận. – Dự án là toàn bộ mọi việc được triển khai sau khi đề án đã được chấp thuận.
 27. 27. Tài liệu đề án Đề án : Tóm tắt chính xác thông tin để xác định liệu dự án nên được khởi động hay để chậm lại. • Bước 1: Thông tin chung: Tên dự án Điểm quan trọng • Bước 2: Mục tiêu và mục đích • Bước 3: Liên kết với chính sách chiến lược nghiệp vụ và/hoặc chính sách chiến lược của nhà nướ, tổ chức chính phủ… • Bước 4: Liên kết / soạn thảo phù hợp Kế họach chiến lược CNTT • Bước 5: Các phương án nghiệp vụ và hệ thống tùy chọn • Bước 6: Phân tích chi phí và lợi ích lợi tổng thể • Bước 7: Các nhân tố rủi ro và thành công • Bước 8: Khuyến cáo về các bước tiếp theo
 28. 28. Phân tích Chi phí - Lợi ích (BCA or CBA) • • • • • • • • • Mô tả trường hợp nghiệp vụ Các Đề án hay các phương án đang xem xét Đại cương về chi phí ước lượng và ích lợi trông đợi Bao giờ cũng khó định lượng ích lợi và ước lượng chi phí Các giả định tài liệu nằm dưới các tính toán Với từng tuỳ chọn tính cả chi phí khởi động và chi phí vận hành Các rủi ro liên quan với bất kì chi phí hay ích lợi nào Cơ hôi của những sáng kiến mới này phải được nhận diện. Thường chu kì từ 3 tới 5 năm được dùng cho các dự án CNTT Khuyến cáo tóm tắt về tiến trình hành động
 29. 29. Mô tả quan niệm ( Mấu chốt) • Kết quả của pha quan niệm là bản đề án • Các Bước xây dựng đề án • Làm tài liệu về các dự án giả định • Trường hợp nghiệp vụ: ngân sách, chi phí, ích lợi, rủi ro • Thẩm định dự án và khuyến cáo
 30. 30. Các tình huống tiếp theo • Đê án sẽ được chấp thuận hoặc bị bác bỏ • Ban điều hành dự án có thể cần được lập ra • Ngân sách được chấp thuận cho pha khởi đầu dự án • Người quản lí dự án được bổ nhiệm • Tổ dự án được chọn ra • Các công cụ tiện ích hay Phòng tác nghiệp được dành riêng • Bắt đầu tài liệu nghiên cứu khả thi nếu dự án lớn hay chuẩn bị tài liệu xác định dự án nếu dự án là vừa hay nhỏ
 31. 31. Câu hỏi và trả lời • Các khái niêm • Xây dụng đề án
 32. 32. Vận động • Vận động cho dự án là hoạt động trình bày, diễn giải, phân tích về dự án cho những người có thẩm quyền quyết định hiểu và ra quyết định. • Hiêu với nghĩa tích cực là hiểu thực chất vấn đề hoặc là có nghĩa tiêu cực là hiểu các quyền lợi được dàn xếp. • Vận động mang nghĩa tích cực ở chỗ cung cấp hiểu biết và thông tin toàn cảnh cho người có quyền quyết định ra quyết định đúng đắn (việc nâng cao quan trí). • Vận động mang nghĩa tiêu cực thường mang ý nghĩa “mặc cả”, “lại quả”, “đi đêm” • Nên thực hiện các chiến dịch vận động cho dự án
 33. 33. Quản lí dự án là gì? • “QLDA là công cụ quản lí có hiệu quả cao áp dụng tri thức, kĩ năng, công cụ và kĩ thuật vào các hoạt ộng dự án để đáp ứng hay vượt quá nhu cầu và mong ợi của khách hàng với dự án.” PMBOK Project Management Body of Knowledge” Tổng thế tri thức Quản lí dự án động đợi - – • Tri thức và thực hành được chấp nhận chung trong quản lí dự án • Do Viện Quản lí dự án định nghĩa http://www.pmi.org • “PM” = “Project Management Quản lí dự án”, không phải là “Phần Mềm” -
 34. 34. Các câu hỏi thường gặp về Quản lý dự án • • • • Quản lí dự án có phải là quản lí không? Quản lí dự án khác gì với quản lí? Ai làm quản lí dự án? Quản lí dự án là làm những việc gì? – – – – – – – Xác định mục đích, mục tiêu (làm gì) Xác định cách thức thực hiện (làm thế nào) Xây dựng hệ thống tài liệu dự án Tổ chức đội ngũ thực hiện (hoặc quản lí khoán ngoài) Thực hiện và theo dõi, kiểm soát Kiểm soát thay đổi, kiểm soát chất lượng Kết thúc dự án
 35. 35. Nhân vật chính - người Quản lý dự án Vai trò của người quản lí dự án • Người chịu trách nhiệm cuối cùng về cho dự án • Điểm tiếp xúc duy nhất với bên ngoài dự án • Giải quyết các vấn đề trong dự án • Tích luỹ tài sản tri thức và huấn luyện thành viên Nhiệm vụ của người quản lí dự án • Xây dựng kế hoạch dự án • Theo dõi và kiểm soát thực hiện dự án • Quản lí thay đổi • Kết thúc dự án • Đánh giá việc hoàn thành dự án ánh
 36. 36. Quản lý dự án và Quản lý kỹ thuật
 37. 37. Quy trình Quản lý dự án Qui trình: “Một chuỗi các hành động đưa tới kết quả mong muốn” • Qui trình khởi đầu, xác định dự án – • Qui trình lập kế hoạch – – • Phối hợp con người và các nguồn lực khác để thực hiện kế hoạch Qui trình kiểm soát – – • Xác định và làm mịn mục đích Chọn lựa phương án tốt nhất trong qui trình hành động Qui trình thực hiện (tổ chức) – • Có được quyền thực hiện dự án hay pha Điều phối và đo qui trình đều đặn Tiến hành hành động khắc phục khi cần Qui trình kết thúc – Đưa dự án hay pha tới kết thúc đúng trình tự
 38. 38. Các nhóm quy trình
 39. 39. Các khoảng thời gian thường gặp cho các nhóm quy trình
 40. 40. Quy trình khởi đầu
 41. 41. Quy trình lập kế hoạch
 42. 42. Quy trình thực hiên
 43. 43. Quy trình kiểm soát
 44. 44. Quy trình kết thúc
 45. 45. Các bên tham gia vào dự án • Người quản lí dự án • Người tài trợ dự án • Tổ dự án • Khách hàng • Quản lí cấp cao
 46. 46. Các yếu tố quyết định quy trình Quản lý dự án 1. Các hoạt động của qui trình quản lí dự án 2. Các nhiệm vụ trong các hoạt động quản lí dự án 3. Hiểu biết thực hành và kiến thức chung của người quản lí dự án
 47. 47. Các hoạt động chính của qui trình QLDA 1. Khởi động dự án (Do người lập kế hoạch tổ chức) 2. Xây dựng kế hoạch dự án 3. Theo dõi dự án và kiểm soát thực hiện 4. Quản lí thay đổi 5. Kết thúc dự án 6. Đánh giá việc hoàn thành dự án
 48. 48. Các nhiệm vụ trong các hoạt động quản lí dự án • Xây dựng kế hoạch dự án • Theo dõi dự án và kiểm soát thực hiện • Quản lí thay đổi • Kết thúc dự án • Đánh giá sau khi hoàn thành dự án
 49. 49. Khởi động dự án • Tạo ra bản đề án về kế hoạch phát triển hệ thống • Làm bản đề nghị và bản giải thích về kế hoạch phát triển hệ thống • Có được sự chấp thuận để khởi động dự án
 50. 50. Các nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng kế hoạch dự án • Lập kế hoạch về phạm vi • Lập nguyên tắc phát triển hệ thống • Xác định phạm vi • Lập kế hoạch, lịch biểu • Lập kế hoạch nguồn lực • Lập kế hoạch tổ chức và nhân viên • Lập kế hoạch mua sắm • Lập kế hoạch chi phí • Lập kế hoạch đảm bảo chất lượng • Lập kế hoạch quản lí rủi ro • Hợp nhất kế hoạch dự án
 51. 51. Các nhiệm vụ theo dõi và kiểm soát thực hiện dự án 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Kiểm soát thực hiệndự án Điều phối và theo dõi iều dự án Quản lí vấn đề Đánh giá việc hoàn Đánh thành qui trình Báo cáo hiện trạngdự án Kiểm soát tiến độ Quản lí nguồn lực Quản lí tổ chức vànhân viên Quản lí mua sắm Quản lí chi phí Quản lí chất lượng Quản lí rủi ro
 52. 52. Quản lý thay đổi 1. Hiểu các yêu cầu thay đổi 2. Phân tích và đánh giá về nội dung yêu cầu 3. Chấp thuận thay đổi 4. Thực hiện thay đổi
 53. 53. Quản lý kết thúc dự án 1. Hiểu trạng thái kết thúc dự án 2. Chuẩn bị báo cáo hoàn thành dự án 3. Đáp ứng yêu cầu của người sử dụng 4. Làm báo cáo hoàn thành dự án và kết thúc
 54. 54. Quản lý hoàn thành dự án 1. Đánh giá sau khi kết thúc dự án 2. Thu thập, phân loại và phân tích thông tin hiệu năng, và tạo ra cơ sở dữ liệu
 55. 55. Các kiến thức cơ sở của người Quản lý dự án Kiến thức về quản lý luồng công việc dự án 1. Xây dựng kế hoạch dự án 2. Theo dõi dự án và kiểm soát thực hiện 3. Quản lí thay đổi 4. Kết thúc dự án 5. Đánh giá hoàn thành dự án
 56. 56. Kiến thức cơ sở người quản lý dự án Kiến thức về kiểm soát tiến độ 1. Quản lí nguồn lực 2. Quản lí tổ chức và nhân viên 3. Quản lí mua sắm 4. Quản lí chi phí 5. Quản lí chất lượng 6. Quản lí rủi ro
 57. 57. Kiến thức cơ sở người quản lý dự án Liên quan tới việc kiểm soát thực hiện dự án • Kĩ năng quản lí chung Ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng dự án • Tri thức về quản lí dự án CNTT

×