Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

R psivikt3

1,034 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

R psivikt3

  1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN TIGA TAHUN 2012 DISEDIAKAN OLEH: PANITIA PSK SMK PENANTI=
  2. 2. RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN TIGA 2012BULAN MINGGU TAJUK CATATANJANUARI 1 DAN 2 TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI Unit 1: Pencapaian Kendiri. Aktiviti 1A- Kerjaya Masa Depan Aktiviti 1B- Mengenal Keupayaan Diri 3 Aktiviti 1C- Memilih Kerjaya Penggunaan Buku Aktiviti Sebagai Latihan Pelajar. 4 Cuti Tahun Baru CinaFEBRUARI 1 UNIT 2: MEMBUAT KEPUTUSAN Aktiviti 2A- Memilih Jurusan 2 TEMA 2- HUBUNGAN KEKELUARGAAN Unit 3- Tanggungjawab Dijaga, Keluarga Sempurna Aktiviti 3A- Keluarga Muafakat Hubungan Erat. Aktiviti 3B- Kepekaan Terhadap Keperluan Keluarga. 3 Aktiviti 3C- Keluarga Selamat Hidup Sejahtera. Aktiviti 3D- Menjaga Maruah Keluarga.MAC 1 ULANGKAJI 2 UJIAN PRESTASI 1 3 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 4 TEMA 3: HIDUP BERMASYARAKAT Unit 4: Kesejahteraan Alam Tanggungjawab Bersama. Aktiviti 4A- Berganding Bahu Memelihara Alam. Aktiviti 4B- Kekalkan Kehijauan Alam. Aktiviti 4C- Sayangi Alam KitaAPRIL 1 Aktiviti 4D- Hargai Alam Ini. Aktiviti 4E- Kepekaan Terhadap Alam. 2 Unit 5- Pencemaran dan Bencana Alam. Aktiviti 5A- Bencana Alam Aktiviti 5B- Beringat Sebelum Kena 3 Aktiviti 5C- Menjadi Warga Yang Prihatin. Aktiviti 5D- Berikan Sokongan Hulurkan Bantuan. 4 TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA. Unit 6: Adat Resam Warisan Kita. Aktiviti 6A- Adat Menghias Diri. Aktiviti 6B- Hormati Adat Resam Pelbagai Kaum. Aktiviti 6C- Perkenalkan Adat Resam Kita. 5 Aktiviti 6D- Pantang Larang Pelbagai Kaum. Aktiviti 6E- Pantang Larang dan Tujuannya. Aktiviti 6F- Hidup dikandung Adat.MEI 1 Perbincangan dan Ulangkaji 2 Peperiksaan Pertengahan Tahun 3 Peperiksaan Pertengahan Tahun
  3. 3. 4 Perbincangan. Hari Guru Peringkat SekolahJUN 1 Cuti Pertengahan Tahun Bermula 2 Cuti Pertengahan Tahun Bermula 3 TEMA 5- MALAYSIA NEGARA BERDAULAT Unit 7- Jentera Pentadbiran Negara. Aktiviti 7A- Perundangan. Aktiviti 7B- Eksekutif 4 Aktiviti 7C- Sistem Kehakiman di Negara Kita. Aktiviti 7D- Suruhanjaya DirajaJULAI 1 Unit 8-Mengenal Kementerian Kita. Aktiviti 8A- Kementerian Pelajaran Malaysia. Aktiviti 8B- Peranan Kementerian 2 TEMA 6- CABARAN MASA DEPAN Unit 9- Ancaman Dalaman dan Luaran. Aktiviti 9A- Tangani Ancaman Dalaman. Aktiviti 9B- Ancaman Luaran 3 Aktiviti 9C- Keganasan Sebagai Suatu Ancaman. Aktiviti 9D- Hargai Keamanan Sejagat. Aktiviti 9E- Pelihara Keamanan dan Keharmonian. Aktiviti 9F- Malaysia Menaja Keamanan Dunia. Penggunaan Buku Rujukan Sebagai Latihan Tambahan. 4 Unit 10- Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa. Aktiviti 10A- Hak Orang Awam. Aktiviti 10B- Keadilan Mesti Ditegakkan. 5 Aktiviti 10C- Elakkan Pencabulan Hak Asasi. Aktiviti 10D- Tunjukkan Keprihatinan Kita. Aktiviti 10E- Bantulah MerekaOGOS 1 Perbincangan 2 Perbincangan 3 Perbincangan 4 Cuti Pertengahan PenggalSEPTEMBER 1 Percubaan PMR 2 Perbincangan 3 PerbincanganOKTOBER 1 Perbincangan 2 Perbincangan 3 Perbincangan 4 Perbincangan

×