Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית שינויים , מעברים והתפתחות הפרט  בס " ד התיאוריה הפסיכו - סוציאלית של אריקסון
שינויים , מעברים והתפתחות הפרט <ul><li>קיים מגוון רחב של תיאוריות אשר מתייחסות להתפתחות של הפרט . </li></ul><ul><li>אחת ה...
התיאוריה הפסיכו - סוציאלית של אריקסון <ul><li>הנחות היסוד : </li></ul><ul><li>האדם ממשיך להתפתח לאורך כל שנות חייו . </li>...
התיאוריה הפסיכו - סוציאלית של אריקסון <ul><li>הנחות היסוד : </li></ul><ul><li>קיבעון ( פיקסציה )- האדם נשאר &quot; תקוע...
שלב מס ' 1: אמון מול חוסר אמון (0-1) <ul><li>התינוק תלוי בדמויות משמעותיות , הוריו ובעיקר באמו . </li></ul><ul><li>מתן...
תרשים שלב 1: אמון מול חוסר אמון דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית אמון חוסר אמ...
שלב מס ' 2: אוטונומיה מול בושה (2-3) <ul><li>בעקבות ההתפתחות המוטורית והשכלית , הילד פחות תלוי בהוריו , יכול לעשות דבר...
תרשים שלב 2: אוטונומיה מול בושה דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית אוטונומיה בושה עצמאות ערך עצמי כניעה , בושה ספק ב...
שלב מס ' 3: יוזמה מול אשמה (4-6) <ul><li>הילדים סקרנים ויוזמים פעילות חקר על הסביבה במטרה לבדוק אותה , לחקור אותה ולשלו...
דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית תרשים שלב 3: יוזמה מול אשמה דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית יוזמה אשמה פיתוח...
שלב מס ' 4: חריצות מול נחיתות (6-12) <ul><li>הילד בבית הספר - מקבל משימות אינטלקטואליות ומרחיב את מעגל החברים שלו . ...
תרשים שלב מס ' 4: חריצות מול נחיתות דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית חריצות נחיתות מוטיבציה להצליח רצון להשיג תחושות...
<ul><li>שלב מס ' 5: זהות לעומת טשטוש זהות </li></ul>דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית בס &quot; ד <ul><li>שלב המקביל ...
תרשים שלב 5: זהות מול טשטוש זהות דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית זהות טשטוש ...
* שלב המקביל לבגרות מוקדמת . * חיפוש בן / בת זוג . *  רק לאחר שלכל אחד מבני הזוג ישנה זהות אישית , הם יוכלו להתפנות בא...
<ul><li>תרשים שלב 6: אינטימיות מול בדידות </li></ul>דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית...
* טיפוח המשפחה , חינוך הילדים * האדם בגיל זה יוצר ותורם גם מחוץ למשפחתו , למשל בעבודה , בחברה ובקהילה . * אדם שלא י...
דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית תרשים שלב 7: יצירה מול קיפאון דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית דליה אלוני פס...
* אדם יחוש שלמות אם הוא ישלים עם עובדת היותו זקן . * האדם מתבונן בחייו בהרגשת סיפוק ונחת , ולא בתחושה של מרירות וחרטה ...
דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית תרשים שלב 8: השלמה מול ייאוש דליה אלוני פסי...
תודה  על ההקשבה דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית בס &quot; ד
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

התפתחות הפרט והמשפחה גרסה לאתר

2,510 views

Published on

מצגת המהווה חלק מסדרת הרצאות בנושא התפתחות רגשית חברתית

 • Be the first to comment

התפתחות הפרט והמשפחה גרסה לאתר

 1. 1. דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית שינויים , מעברים והתפתחות הפרט בס &quot; ד התיאוריה הפסיכו - סוציאלית של אריקסון
 2. 2. שינויים , מעברים והתפתחות הפרט <ul><li>קיים מגוון רחב של תיאוריות אשר מתייחסות להתפתחות של הפרט . </li></ul><ul><li>אחת הגישות היא התיאוריה הפסיכו - סוציאלית של אריקסון . </li></ul>דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית בס &quot; ד
 3. 3. התיאוריה הפסיכו - סוציאלית של אריקסון <ul><li>הנחות היסוד : </li></ul><ul><li>האדם ממשיך להתפתח לאורך כל שנות חייו . </li></ul><ul><li>התפתחות הפרט קשורה ליחסי הגומלין בינו לבין סביבתו . </li></ul><ul><li>כל שלב בהתפתחות מתאים ללמידת מרכיב כלשהו באישיות ( תכונה , נטייה התנהגותית ). </li></ul><ul><li>אם האדם לא רכש את המרכיב המסוים בשלב המתאים , הוא יתקשה לרכוש אותו בשלב מאוחר יותר . </li></ul><ul><li>כל שלב בהתפתחות מאופיין במשבר או קונפליקט . </li></ul>דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית בס &quot; ד
 4. 4. התיאוריה הפסיכו - סוציאלית של אריקסון <ul><li>הנחות היסוד : </li></ul><ul><li>קיבעון ( פיקסציה )- האדם נשאר &quot; תקוע &quot; בשלב בו הוא נמצא , ומתנהג על פי המאפיינים של אותו שלב , עקב חרדה או קושי . </li></ul><ul><li>נסיגה ( רגרסיה )- האדם נסוג להתנהגות של שלב נמוך יותר , שבו הוא כן הצליח לפתור את הקונפליקט , עקב חרדה . </li></ul><ul><li>קיימים 8 שלבים בהתפתחות : </li></ul>דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית בס &quot; ד
 5. 5. שלב מס ' 1: אמון מול חוסר אמון (0-1) <ul><li>התינוק תלוי בדמויות משמעותיות , הוריו ובעיקר באמו . </li></ul><ul><li>מתן יחס חם ועקבי מצד הדמויות המשמעותיות יוצרים אצל התינוק תחושה של אמון בהוריו . </li></ul><ul><li>האמון הבסיסי הוא רכיב אישיותי חשוב ביותר המשפיע לכל אורך החיים . </li></ul><ul><li>תינוק שירכוש בתקופה הקריטית אמון לאנשים הסובבים אותו , ירכוש אמון בסיסי בבני אדם ויאפשר לו להאמין ולבטוח בעצמו . </li></ul><ul><li>אם בשלב זה נוצר אצל התינוק אי אמון , יהיה קשה מאד לרכוש תכונה זו בעתיד . </li></ul>דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית בס &quot; ד
 6. 6. תרשים שלב 1: אמון מול חוסר אמון דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית אמון חוסר אמון אמון בסיסי בבני אדם אמון בעולם ביטחון עצמי חוסר אמון חרדה חוסר ביטחון עצמי בס &quot; ד
 7. 7. שלב מס ' 2: אוטונומיה מול בושה (2-3) <ul><li>בעקבות ההתפתחות המוטורית והשכלית , הילד פחות תלוי בהוריו , יכול לעשות דברים בעצמו וחש אוטונומי ( עצמאי ). </li></ul><ul><li>הילד מתחיל לבטוח בעצמו . </li></ul><ul><li>הקונפליקט הוא בין תחושת האוטונומיה (' אני , אני ', עושה דברים לבד ) לבין תחושת הכניעה ורגשות בושה וספק ( כאשר מגבילים את עצמאותו ). </li></ul><ul><li>הכניעה והבושה עשויים להתבטא בכעס ובהתקפי זעם . </li></ul><ul><li>ככל שהילד יחווה יותר חוויות חיוביות , כך יגדל הסיכוי שהקונפליקט ייפתר בצורה חיובית והוא ירכוש אוטונומיה . </li></ul>דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית בס &quot; ד
 8. 8. תרשים שלב 2: אוטונומיה מול בושה דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית אוטונומיה בושה עצמאות ערך עצמי כניעה , בושה ספק בס &quot; ד
 9. 9. שלב מס ' 3: יוזמה מול אשמה (4-6) <ul><li>הילדים סקרנים ויוזמים פעילות חקר על הסביבה במטרה לבדוק אותה , לחקור אותה ולשלוט עליה (&quot; למה &quot;, &quot; מה זה &quot;). </li></ul><ul><li>הורים שמעודדים יוזמה - יוצרים רגש של ערך עצמי , ומעודדים סקרנות . </li></ul><ul><li>איסורים ועונשים – מעוררים בילד רגשות של חוסר ערך או אשמה על &quot; מעשיו הרעים &quot;. </li></ul>דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית בס &quot; ד
 10. 10. דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית תרשים שלב 3: יוזמה מול אשמה דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית יוזמה אשמה פיתוח סקרנות פתיחות ערך עצמי סגירות חוסר ערך אשמה בס &quot; ד
 11. 11. שלב מס ' 4: חריצות מול נחיתות (6-12) <ul><li>הילד בבית הספר - מקבל משימות אינטלקטואליות ומרחיב את מעגל החברים שלו . </li></ul><ul><li>כאשר הילד עושה את המוטל עליו ועומד בהצלחה במשימות , הוא חש הישג , או חריצות . </li></ul><ul><li>הרגשה זו מדרבנת אותו להמשיך ולהשקיע . הילד מתמלא רצון ומוטיבציה להצליח במשימות . </li></ul><ul><li>ילד שחווה כישלונות רבים לא יזכה בהכרה והוקרה ויפתח תחושות נחיתות וכישלון , דימוי עצמי נמוך , חוסר אמונה ביכולותיו . </li></ul><ul><li>רגשות ומחשבות שליליות ישתקו את הילד והוא לא יביע יוזמה להשתתפות במשימות . </li></ul>דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית בס &quot; ד
 12. 12. תרשים שלב מס ' 4: חריצות מול נחיתות דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית חריצות נחיתות מוטיבציה להצליח רצון להשיג תחושות כישלון דימוי עצמי נמוך חוסר אמונה ביכולותיו בס &quot; ד
 13. 13. <ul><li>שלב מס ' 5: זהות לעומת טשטוש זהות </li></ul>דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית בס &quot; ד <ul><li>שלב המקביל לגיל ההתבגרות . טווח גילאים גמיש . </li></ul><ul><li>בגיל זה המשימה העיקרית של המתבגר הנה לגבש אישיות . </li></ul><ul><li>השאלות שעולות : כמה אני שונה מהוריי , מה אני רוצה להיות , </li></ul><ul><li>מי אני ומה אני . </li></ul><ul><li>בתהליך החיפוש המתבגר לוקח פסק זמן , מתרחק מהוריו ומחפש את קרבתה של קבוצת השווים . </li></ul><ul><li>אדם שלא יגבש זהות , יחווה טשטוש זהות , בלבול תפקידים , ספק עצמי וחוסר ידיעה באשר למה הוא רוצה מעצמו . </li></ul><ul><li>אדם שלא גיבש את זהותו יכול לעסוק באופן אובססיבי במה אחרים חושבים עליו , או להיות אדיש לגמרי לסביבה . </li></ul><ul><li>רק אדם שגיבש את זהותו יוכל ליצור קשר אינטימי ללא חשש לאיבוד של זהותו . </li></ul>
 14. 14. תרשים שלב 5: זהות מול טשטוש זהות דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית זהות טשטוש זהות זהות מגובשת קירבה ואינטימיות ספק עצמי בלבול , חשדנות בס &quot; ד
 15. 15. * שלב המקביל לבגרות מוקדמת . * חיפוש בן / בת זוג . * רק לאחר שלכל אחד מבני הזוג ישנה זהות אישית , הם יוכלו להתפנות באמת לקשר ולבנות זהות של &quot; אנחנו &quot;. * תפקוד הורה מיטבי . <ul><li>שלב מס ' 6: אינטימיות מול בדידות </li></ul>דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית בס &quot; ד
 16. 16. <ul><li>תרשים שלב 6: אינטימיות מול בדידות </li></ul>דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית אינטימיות בדידות ביטחון יצירת &quot; אנחנו &quot; הורות מיטבית בדידות קושי בהורות בס &quot; ד
 17. 17. * טיפוח המשפחה , חינוך הילדים * האדם בגיל זה יוצר ותורם גם מחוץ למשפחתו , למשל בעבודה , בחברה ובקהילה . * אדם שלא יצור דבר , יפעל מתוך שגרה ולא מתוך חדוות יצירה . <ul><li>שלב מס ' 7: יצירה מול קיפאון </li></ul>דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית בס &quot; ד
 18. 18. דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית תרשים שלב 7: יצירה מול קיפאון דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית יצירה קיפאון אדם יוצר תרומה לקהילה חוסר מעש התנהלות מתוך שגרה בס &quot; ד
 19. 19. * אדם יחוש שלמות אם הוא ישלים עם עובדת היותו זקן . * האדם מתבונן בחייו בהרגשת סיפוק ונחת , ולא בתחושה של מרירות וחרטה . * מי שלא מצליח לחוש תחושות אלו , יחוש בשלב זה מרירות ועוינות ותחושה שהחיים שלו בוזבזו לריק . הוא יחוש אכזבה מהחיים ומעצמו . * אדם שלא הספיק לממש את תוכניותיו עד כה לא יוכל להשלים עם המוות והוא עלול לסגת לתלות , ילדותיות וייאוש מהחיים . <ul><li>שלב מס ' 8: השלמה מול ייאוש ( זקנה ) </li></ul>דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית בס &quot; ד
 20. 20. דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית תרשים שלב 8: השלמה מול ייאוש דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית השלמה ייאוש סיפוק נחת מרירות , עוינות בזבוז החיים ילדותיות , תלות בס &quot; ד
 21. 21. תודה על ההקשבה דליה אלוני פסיכולוגית חינוכית מומחית בס &quot; ד

×