Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Movie maker

17,039 views

Published on

Published in: Education

Movie maker

 1. 1. MOVIE MAKER програмын цонхны бүтэц/Windows Vista/ Видео хийхэд Видеог оруулах зураг, дуу, видеоны харах цуглуулга харагдах талбар талбар Видео эвлүүлэг хийх талбар
 2. 2. MOVIE MAKER програмын цонхны бүтэц/Windows XP/ Видео хийхэд оруулах зураг, дуу, видеоны Видеог цуглуулга харагдах харах талбар талбар Видео эвлүүлэг хийх талбар
 3. 3. MOVIE MAKER програмын цонхны Видеоны бүтэц цуглуулга оруулах Movie Maker програмд видеоны агуулгаа бүрдүүлэхдээ Дижитал камераас Видео Зураг Дуу болон аялгуу.
 4. 4. MOVIE MAKER програмын цонхны бүтэцКадр засварлах хэсэг А. Кадр тус бүрийн эффект оруулах Б. Кадраас кадрт шилжих эффект оруулах В. Кадрт ямар нэгэн тайлбар оруулах
 5. 5. MOVIE MAKER програмын цонхны бүтэцВидео хадгалах -Тухайн компьютерт -DVD-д -CD-д -Цахим шууданд -Видео камер руу
 6. 6. • Алхам 1. MovieMaker програмыг ажиллуул.• Алхам 2. Сэдэвт хамаарах зураг, дууны цуглуулгыг бүрдүүл    
 7. 7. • C:FTI-surgaltmodule3MovieMakerzurag C:FTI-  surgaltmodule3MovieMakerduuХавтаснаас тус тус бүрдүүл 
 8. 8. • Үр дүн
 9. 9. • Алхам 3. Make titles or credits-г сонгон нүүр кадрийг хийцгээе.   Make titles or credits-г сонго –  Credits at the end-г сонго –  Эргэх 4 улирал текстийг оруул/word file-с хуул/ –  – Animation-г video top-р сонго – Add Title     
 10. 10. • Алхам 4. Video-ны зургуудыг оруул   Цуглуулга дахь aa01-dd05 зургуудыг сонго – – Сонгосон зургуудыг видео эвлүүлгэ талбарт хулганаар чирээд оруул  
 11. 11. • Алхам 5. Улирал бүрийн өмнө харгалзах текст оруул • Эвлүүлгэ талбар дахь аа01 кадрыг сонго  Titles and credits coнго Title before the selected   clip Текстээ оруул    
 12. 12. Change the title animation-г сонгоTypewriter-г сонго  Add Title-г сонго  За ингээд нэг кадр бэлдчихлээ. Дараагийн 3 улирлын хувьд ижил учир дасгал болгоод үлдээе.   
 13. 13. • Алхам 6. Одоо аа01 зураг дээр гүйдэг текст оруулъя.• Эвлүүлгэ талбар дахь аа01 кадрыг сонго Titles  and credits coнго  Title overlay on the selected clip  сонго Текстээ оруул     
 14. 14. • Changethe title animation сонго  Ticker Tape  хөдөлгөөнийг coнго Add Title-г сонго• За ингээд видеогоо тоглуулаад үзээрэй   
 15. 15. • Алхам 7. Алхам 6-г cc02-cc04 зэрэг сонгон гүйцэтгэ (Текст нь Ай даа намар..., хөдөлгөөн  нь Typewriter) 
 16. 16. • Алхам 8. Одоо Effects-г ашиглаад хэд хэдэн кадрт хөдөлгөөн оруулъя.   Effects-г сонго – – Effects оруулах кадрлуу чирээд оруулаад үз  
 17. 17. • Алхам 9. Одоо Transitions-г ашиглаад хэд хэдэн кадрын хооронд холболт хийе.   Transitions -г сонго – – Transitions оруулах кадрлуу чирээд оруулаад үз  
 18. 18. • Алхам 10. Эцэст нь дууны файлуудыг оруулвал бидний видео бэлэн боллоо• Алхам 11. Файлаа кино болгон хадгалах хэрэгтэй
 19. 19. • Алхам 10. Эцэст нь дууны файлуудыг оруулвал бидний видео бэлэн боллоо • Алхам 11. Файлаа кино болгон хадгалах хэрэгтэйСанамж Timeline- Бүтээж буй кинондБүтээж буй киноны үйл явцыг харах орж буй зураг, дуу гэхTimeline, Storyboard гэсэн хоѐр горим байдаг. мэтийг агуулсан кадр бүр хэдэн мин (сек) тоглуулах вэ гэдгийг тохируулах горим. Storyboard- Кадр бүрийн эффект, кадраас кадрт шилжих хөдөлгөөн (эффект)-ийг харуулах горим.
 20. 20. Видео хадгалах• Одоо бүгдээрээ бүтээсэн киногоо өөрийн компьютерт хадгалъя. Доорхи зурагт үзүүлснийг сайтар ажиглаад хийгээрэй.• Алхам 1. Дээрх зурагт үзүүлсэн сонголтуудаас This computer (тухайн компьютерт) сонголтыг хийнэ.• Алхам 2. Дараах харилцах цонх нээгдэх ба ямар хавтсанд ямар нэртэй хадгалахаа бичиж өгнө. Бидний жишээн дээр  C:FTI- surgaltmodule3Buteegdehuun хавтсанд ergeh 4 uliral гэж бичсэн байна.  
 21. 21. Өөрийн дуу хоолойг оруулах• Энэхүү програмыг ашиглан видео бүтээхдээ бэлэн зураг, дуу, хөгжим оруулахаас гадна кино бүтээгчийн амьд дуу хоолойны бичлэгийг оруулж болно. Үүний тулд Tools>Narrate Timeline командыг сонгох ба түүнд харгалзах харилцах цонх гарна. Энэ цонхонд:• Start Narration – Бичлэгийг эхлүүлэх• Stop Narration – Бичлэгийг зогсоох• Input Level – Дууны түвшин• Close - Харилцах цонхыг хаах гэсэн процессийн товчлуурууд байна.
 22. 22. Өөрийн дуу хоолойг оруулах Бидний хадгалсан дуун файл нь duu.wma нэртэйгээр Videos хавтасны Narration дэд хавтасд үүснэ. Duu.wma файл нь 246 kb хэмжээтэй, 28 cек-ын бичлэг болох нь дараах цонхноос харагдаж байна.
 23. 23. Видео файлыг хуваах• Алхам 1. Видео файлаа оруулах. Бид Windows системийн видео файлуудыг сонгосон байгаа нь зурагт харагдаж байна.
 24. 24. Видео файлыг хуваах• Алхам 2. Windows Movie Maker програмын Import>Videos командаар butterfly.wmv файлыг сонгох ба зурагт үзүүлснээр 2.66mb хэмжээтэй, 10 сек- ийн бичлэг байна.
 25. 25. • Алхам 3.Видеог тоглуулж, ямархугацаагаар хуваахаата өөрөө сонгоно.Хуваахдаа clip цэснийSplit командыг эсвэлхаруулах цонхны доорбайрлах Split командынхэрэглүүрийгидэвхжүүлнэ. Бидбүхний зурагтүзүүлснээр 3.72 сек-ээрхуваасан байна.
 26. 26. Видео файлыг хуваах• Үр дүнButterfly.wmv файл ньхэрхэн хуваагдсан ньэнэхүү зурагт харагдажбайгаа ба шинээр нэрөгч хадгалж болно.

×