Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wika teorya

107,512 views

Published on

Kahulugan ng wika
teoryang pangwika

Published in: Education, Spiritual, Technology

Wika teorya

 1. 1. WIKA<br />Kahulugan<br />Katangian<br />Teorya/ Pinagmulan<br />
 2. 2. WIKA<br />Ang wika'y kasangkapang ginagamit ng lahat ng uri o antas ng tao sa lipunan. Nagagamit ito sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay ng tao; pang- ekonomiya, pangrelihiyon, pampulitika, pang-edukasyon at panlipunan. Ang wika'y nawawala at namamatay kung nauubos o umuunti ang minoryang pangkat na gumagamit ng nasabing wika ngunit patuloy naman itong lumalaganap, umuunlad at nagbabago kasabay ng pag-unlad ng mayoryang pangkat na gumagamit nito. <br />
 3. 3. WIKA<br />Ito ay isang bahagi ng talastasan. Ito ay ang kalipunan ng mga simbolo, tunog, at mga batas kaugnay nito upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan.<br />Isang pamamaraang ginagamit sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat.<br />
 4. 4. WIKA<br />ito’y masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo na ginagamit ng taong kabilang sa iisang kultura upang makipagtalastasan.<br /> Henry Gleason<br />
 5. 5. KATANGIAN NG WIKA<br />Ang WIKA ay SISTEMATIKO<br />Ang WIKA ay SINASALITANG TUNOG<br />Ang WIKA ay pinili at isinaayossaparaang ARBITRARYO<br />Ang WIKA ay nakabuholsa KULTURA<br />Ang WIKA ay PANTAO<br />Ang WIKA ay NAGBABAGO<br />Ang WIKA ay ginagamitsapakikipagtalastasan<br />Ang WIKA ay MALIKHAIN<br />
 6. 6. DAYALEKTO<br />Homogeniousangwika, naangibigsabihin ay pare- parehongmagsalita o bumigkasngmgasalitaanglahatngtaonggumagamitngwika.<br />
 7. 7. IDYOLEK<br />Kabuuanngmgakatangiansapagsasalitangtao. May iba’tibangsaliknanakapaloobdito kung bakititonagaganap. Angmgasaliknaito ay anggulang, kasarian, hilig o interes, at istatussalipunan.<br />
 8. 8. SOSYOLEK<br />Sinasalitangisangtaosalipunan. May baraytingwikaayonsakinabibilangannitosalipunan.<br />
 9. 9. REGISTER<br />Tinatawag ding istilosapananalita. Angisangtao ay maaaringgumagamitngiba’tibangistilosakanyangpagsasalita o magingsapagsulatupangmaipahayagangkanyangnadarama.<br />
 10. 10. TEORYA/ PINAGMULAN<br />Ding Dong - bagay. Ipinalagay sa teoryang ito na ang lahat ng bagay sa kapaliran ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa nasabing bagay. Mga tunog ang nagpapakahulugan sa mga bagay tulad ng kampana, relo, tren, at iba pa.<br />
 11. 11. TEORYA/ PINAGMULAN<br />Bow Wow – kalikasan. Dito ang tunog ng nalikha ng kalikasan, anuman ang pinagmulan ay ginagad ng tao. Halimbawa, ang tunog-kulog, ihip ng hanging, at iba pa.<br />Pooh Pooh – tao. Ipinalalagay na ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya ring nagbibigay ng kahulugan. Dito ang tunog mula sa mga tao. <br />
 12. 12. TEORYA/ PINAGMULAN<br />Kahariang Ehipto – Ayon sa haring si Psammatichos, ang wika ay sadyang natutuhan kahit walang nagtuturo o naririnig. Natutunan kahit walang nagtuturo. Unconsciously learning the language.<br />Genesis 11: 1-9 –Tore ng Babel. Hango sa Bibliya<br />
 13. 13. Teorya/ Pinagmulan<br />Charles Darwin – Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na “On the Origin of Language”, sinasaad niya ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang malikha ng iba’t ibang wika. Wika natutunan tungkol sa mga pakikipagsapalaran.<br />
 14. 14. Teorya/ Pinagmulan<br />Wikang Aramean – May paniniwalang ang kauna-unahang wikang ginagamit sa daigdig ay ang lenggwahe ng mga Aramean. Sila ang mga sinaunang taong nanirahan sa Syria (Aram) at Mesopotamia. <br />
 15. 15. Teorya/ Pinagmulan<br />TEORYANG YO-HE-HO. pinaniniwalaan na ang wika ay galing sa ingay na nililikha ng taong magkatuwang o nagtutulungan sa kanilang gawain. Ito ay ay unang nasapantaha ni NOIRE, isang iskolar noong ika-19 na dantaon.<br />
 16. 16. Teorya/ Pinagmulan<br />TEORYANG MUSIKA- kilala sa teoryang ito ang DANISH na si OTTO JERPERSON. sinasaad dito na ang wika ay may melodya at tono at walang kakayahan sa komunikasyon o hindi nakakakomunika sapagkat taglay nito ang kakulangan sa mga detalye at impormasyon.<br />
 17. 17. Teorya/ Pinagmulan<br />TEORYA NG PAKIKISALAMUHA. ayon kay G. Revesz, isang propesor sa Amsterdam Germany, ang tao mismo ang gumagawa ng kaniyang wika upang may magamit sa kaniyang pakikisalamuha. Naniniwala ito na ang wika sa likas na pangangailangan ng tao upang makipagsalamuha sa kaniyang kapwa. <br />
 18. 18. Teorya/ Pinagmulan<br />TEORYANG MUESTRA. pinaniniwalaan sa teoryang iyo na nuuna ang pagsasalita sa pamumuestra. Magkaugnay ang pagsasalita at pagmumuestra at ang sentro sa utak na kumokontrol sa paggalaw at pagsasalita ay magkalapit at magkaugnay.<br />
 19. 19. TAKDANG ARALIN<br />Maghanda sa 1M- MP # 2 bukas.<br />Pag-aralan:<br />

×