Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diagramm

713 views

Published on

9. klassile

Published in: Education, Technology, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Diagramm

  1. 1. Diagrammid ja nende kasutamine Ülevaade projektist Töö planeerimine Töö näidised ja tagasiside Õpetaja abivahendid Hindamine ja standardid Õpetaja tööjuhend Juhised meeskonna loomiseks Office’i koolitusmaterjalid Õppeaine Vanus Eesmärgid Tarkvara Kirjeldus Matemaatika 12-15 aastased õpilased Õpetada lastele diagrammide lugemist ja koostamist Näidata, kuidas saab arvandmeid näitlikult esitada Anda lastele arvuti mõistliku kasutamise kogemusi MS PowerPoint, MS Excel, MS Intenet Explorer, Hot Potatoes Õppetunnid on mõeldud läbiviimiseks 6.klassis. Õpilased on tulp- ja sektordiagrammide lugemist ja koostamist varem õppinud, käesolevad tunnid on kordamiseks. Sobib ka üldistavate teemade loetellu 9.kl lõpueksamiks kordamisel. Lisaks virtuaalsele õppematerjalile kasutatakse tunnis ka traditsioonilisi meetodeid, s.h. diagrammide joonestamist. Põhirõhk on pandud analüüsile. Autor Allar Veelmaa, Loo Keskkool, Harjumaa Oled uus? Klõpsa siia
  2. 2. Diagrammid ja nende kasutamine Ülevaade projektist Töö planeerimine Töö näidised ja tagasiside Õpetaja abivahendid Hindamine ja standardid Õpetaja tööjuhend Juhised meeskonna loomiseks Office’i koolitusmaterjalid Töö planeerimine ja administreerimine Töö planeerimine Pildid klassist Tegevuse analüüs Projekti taust ja planeerimine Pildid klassist Tegevuse analüüs
  3. 3. Diagrammid ja nende kasutamine Ülevaade projektist Töö planeerimine Töö näidised ja tagasiside Õpetaja abivahendid Hindamine ja standardid Õpetaja tööjuhend Juhised meeskonna loomiseks Office’i koolitusmaterjalid Töö näidised, õpetaja ja õpilase tagasiside Dokumendid Õpetaja tagasiside Õpilaste arvamused
  4. 4. Diagrammid ja nende kasutamine Ülevaade projektist Töö planeerimine Töö näidised ja tagasiside Õpetaja abivahendid Hindamine ja standardid Õpetaja tööjuhend Juhised meeskonna loomiseks Office’i koolitusmaterjalid Õpetaja abivahendid Õpetaja poolt koostatud slaidiprogramm küsimuste, ülesannete ja tööjuhenditega Diagrammid
  5. 5. Diagrammid ja nende kasutamine Ülevaade projektist Töö planeerimine Töö näidised ja tagasiside Õpetaja abivahendid Hindamine ja standardid Õpetaja tööjuhend Juhised meeskonna loomiseks Office’i koolitusmaterjalid Hindamine ja standardid Klõpsa allpool oleval dokumentidel, et näha selle õpiprojekti hindamiskriteeriume ja standardeid. Lisa hindamismaterjale, mida oled selle projekti raames valmistanud. Hindamiskriteeriumid: hindamiskriteeriumide näited on toodud illustreerimaks, kuidas projekti hinnati. Standardite kaardistamine: projekti õpieesmärkide kaardistamine vastavuses õppekava standarditega. Dokumendid Standardite kaardistamine
  6. 6. Diagrammid ja nende kasutamine Ülevaade projektist Töö planeerimine Töö näidised ja tagasiside Õpetaja abivahendid Hindamine ja standardid Õpetaja tööjuhend Juhised meeskonna loomiseks Office’i koolitusmaterjalid Õpetaja tööjuhend Klõpsa slaidi allosas olevatel dokumentidel, et saada rohkem teada selle projekti kohta ning et luua oma projekt: Lähtepunkt: küsimused, mida meeles pidada selle projekti analüüsimisel. Mudeli kasutamine: küsimused, millele keskenduda enne, kui hakkad looma Virtuaalse Õppetunni projekti integreeritult tehnoloogiaga. Autentne hindamine: arusaamine, et hindamine peab muutuma tõepärasemaks, mis omakorda muudab õppimise õpilase jaoks tähendusrikkamaks. Projekti teostamine: mõned küsimused, millele pöörata tähelepanu õpiprojekti teostamise faasis. Märgi üles oma mõtted: dokument, kus jäädvustad oma mõtted ja arvamused, kui lood oma õpiprojekti. Dokumendid Lähtepunkt Jäädvusta oma mõtted Autentne hindamine Projekti teostamine VÕ mudeli kasutamine
  7. 7. Diagrammid ja nende kasutamine Ülevaade projektist Töö planeerimine Töö näidised ja tagasiside Õpetaja abivahendid Hindamine ja standardid Õpetaja tööjuhend Juhised meeskonna loomiseks Office’i koolitusmaterjalid Õpetaja tööjuhend Klõpsa slaidi allosas olevatel dokumentidel, et saada rohkem teada selle projekti kohta ning et luua oma projekt: Lähtepunkt: küsimused, mida meeles pidada selle projekti analüüsimisel. Mudeli kasutamine: küsimused, millele keskenduda enne, kui hakkad looma Virtuaalse Õppetunni projekti integreeritult tehnoloogiaga. Autentne hindamine: arusaamine, et hindamine peab muutuma tõepärasemaks, mis omakorda muudab õppimise õpilase jaoks tähendusrikkamaks. Projekti teostamine: mõned küsimused, millele pöörata tähelepanu õpiprojekti teostamise faasis. Märgi üles oma mõtted: dokument, kus jäädvustad oma mõtted ja arvamused, kui lood oma õpiprojekti. Dokumendid Lähtepunkt Jäädvusta oma mõtted Autentne hindamine Projekti teostamine VÕ mudeli kasutamine

×