VU Atviros prieigos koncepcija

1,073 views

Published on

Published in: Education, Business, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VU Atviros prieigos koncepcija

 1. 1. VU atviros prieigos koncepcija. Projektas. Reng ė: Jūratė Kuprienė Vilma Karvelytė dr. Žibutė Petrauskienė
 2. 2. Poreikis ir realizavimas <ul><li>2008 10 21 Elektroninės informacijos strategijos taryba ( ELITA ) posėdyje nutarta: Palaikyti eLABa ir kurti VU institucinę talpyklą. </li></ul><ul><li>ELITA pos ėdyje 2009 balandžio 7 d. pristatyta Atviros prieigos prie Vilniaus universiteto mokslo darbų ir mokslinių tyrimų rezultatų nuostatai bei Vilniaus universiteto institucinės/elektroninės talpyklos koncepcija. </li></ul><ul><li>Dokumentams iš esmės pritarta; rengėjai įpareigoti pristatyti dokumentus VU Senato komisijai. </li></ul>
 3. 3. Atvira prieiga – tai: <ul><li>Prieiga prie informacijos visiems ! </li></ul><ul><li>Prieiga be technologinių ir ekonominių trukdžių – nemokama prieiga per internet ą ! </li></ul><ul><li>Prieiga prie kokybiškos informacijos : </li></ul><ul><ul><li>prie recenzuotos mokslinės publikacijos , </li></ul></ul><ul><ul><li>prie publikacijos pripažintame moksliniame žurnale . </li></ul></ul><ul><li>Prieiga, kurią leidžia autorių teisės. </li></ul><ul><li>Laisvas naudojimas informacijos (skaityti, kopijuoti, persikelti, spausdinti ir kt.) bet kokiems teisėtiems tikslams. </li></ul>
 4. 4. Atviros prieigos įgyvendinimo būdai <ul><li>Auksinis kelias – AP žurnalai </li></ul><ul><ul><li>Leidžiami AP žurnalai: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>visiškos AP, kur 100% leidžiama prieiga prie visų straipsnių (pvz., DOAJ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hibridiniai, kur kai kurie straipsniai prieinami su tam tikromis sąlygomis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>AP žurnalai – dirba tie patys recenzentai, kaip ir ne AP žurnaluose </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Už publikavimąsi dažniausiai reikia mokėti, tačiau informacija kitiems yra prieinama laisvai (Pvz., PLoS) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Autoriai raginami publikuotis AP žurnaluose </li></ul></ul><ul><li>Žaliasis kelias – Institucinės talpyklos </li></ul><ul><ul><li>Autoriai publikuojasi įprastuose žurnaluose: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autorius gali publikuotis prestižiniame ir/ar brangiame žurnale </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kuriamos institucinės (nacionalinės) AP talpyklos </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Institucija ar šalis moka už AP talpyklos palaikymą </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Autoriai raginami talpinti recenzuotą publikaciją į AP talpyklą </li></ul></ul>
 5. 5. Prieigos galimybių Vilniaus universitete tyrimas
 6. 6. AP nauda (1) <ul><li>Dalinimasis informacija, bendradarbiavimas – mokslo progreso variklis. </li></ul><ul><li>Mokslininko prestižas. </li></ul><ul><li>Universiteto prestižas – mokslinių tyrimų rezultatai labiau matomi. </li></ul><ul><li>Leidėjo prestižas – jo publikacijos labiau matomos. </li></ul><ul><li>Moksliniai tyrimai nedubliuojami. </li></ul>
 7. 7. AP nauda (2) . Citavimas. (http://www.dlib.org/dlib/june04/harnad/06harnad.html) <ul><li>Figure 1 shows the total number of journal articles in physics indexed by the Institute of Scientific Information from 1992-2001 (gray), the percentage of these that have been made open-access (OA) by author self-archiving (green), and the ratio of the citation counts for the OA articles to the citation counts for the non-OA articles (red). (Analyses are by Brody et al. (2004) and are based on the ®ISI CD-ROM* citation database metadata and references from 14,000,000 articles in 7,000 leading journals from 1991 to 2001 licensed to the Observatoire des sciences et des technologies < http://www.ost.qc.ca > and from the 260,000 articles self-archived in < http://www.arxiv.org >.) </li></ul><ul><li>http://eprints.ecs.soton.ac.uk/11687/1/chawki2.doc </li></ul>
 8. 8. AP nauda (3). Mokslininkui, jo institucijai, visuomenei nereikia mokėti už prieigą prie tyrimo, kurį jau finansavo, rezultatų.
 9. 9. VUB AP: politin ė s nuostatos <ul><li>Vilniaus universitetas kelia tokius uždavinius : </li></ul><ul><li>Palaikyti judėjimą dėl atviros prieigos prie mokslo darbų ir mokslinių tyrimų rezultatų; </li></ul><ul><li>Siekti, kad iš valstybės biudžeto finansuojami mokslinių tyrimų rezultatai būtų viešai prieinami kiekvienam besidominčiam; </li></ul><ul><li>Sukurti ir palaikyti universiteto elektroninę atviros prieigos talpyklą </li></ul><ul><li>Didinti Vilniaus universiteto mokslo darbų ir mokslinių tyrimų rezultatų matomumą, panaudojimą ir įtaką garantuojant atvirą prieigą per universiteto elektroninę ar kitą atviros prieigos talpyklą; </li></ul><ul><li>Užtikrinti, kad universiteto elektroninėje talpykloje ar kitoje atviros prieigos talpykloje esantys universiteto moksliniai darbai ir mokslinių tyrimų rezultatai būtų viešai prieinami internetu ir būtų galima kurti sąsajas su kitomis talpyklomis tarptautiniu mastu; </li></ul><ul><li>Sudaryti ir/ar palengvinti sąlygas universiteto mokslininkams savo mokslinių tyrimų rezultatus padaryti viešai prieinamais, sukuriant atitinkamas infrastruktūras, teikiant reikiamą pagalbą bei paslaugas. </li></ul><ul><li>Raginti kitas institucijas prisidėti prie atviros prieigos judėjimo, užtikrinant jų finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą, matomumą ir vieša prieinamumą. </li></ul>
 10. 10. Mokslo ir studijų įstatymas (2009 05 12) . 45 straipsnis. Mokslinės veiklos rezultatų viešumas <ul><li>1. Siekiant užtikrinti valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslinių tyrimų kokybę, valstybės biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumą, paskatinti mokslo pažangą, visi valstybinėse mokslo ir studijų institucijose atliekamų mokslo darbų rezultatai turi būti skelbiami viešai (internete ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams. </li></ul><ul><li>2. Valstybės biudžeto lėšomis nevalstybinėse mokslo ir studijų institucijose atliktų mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami viešai (internete ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams. </li></ul>
 11. 11. AP reikalavimai (1) <ul><li>1. Vilniaus universitete dirbantys tyrėjai, mokslininkai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, mokslo pagalbinis personalas ir kiti VU mokslinės bendruomenės nariai (pagal Vilniaus universiteto mokslinės veiklos nuostatus, http://www.vu.lt/site_files/MoS/M.v.%20nuostatai.doc) savo mokslinius straipsnius, išspausdintus recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose, bei kitą mokslo produkciją pagal galimybes privalo talpinti Vilniaus universiteto elektroninėje talpykloje. </li></ul><ul><li>Šis reikalavimas pradeda galioti straipsniams bei kitai mokslinei produkcijai, priimtiems publikuoti nuo (data) . </li></ul>
 12. 12. AP reikalavimai (2) <ul><li>2. Iš universiteto biudžeto finansuojami mokslo darbų žurnalai turi būti įtraukti į atviros prieigos žurnalų registrą (DOAJ - Directory of Open Access Journals, http:// www.doaj.org ). </li></ul><ul><li>(Situacija: 21 mokslo ž urnalas – 3 DOAJ) </li></ul><ul><li>Šis reikalavimas visiems iki šiol leidžiamiems mokslo darbų žurnalams turi būti įgyvendintas iki (data) . Atsakingos – žurnalų redkolegijos. </li></ul>
 13. 13. Įgyvendinimas ir atsakingi <ul><li>ELITA </li></ul><ul><li>VUB MODUS </li></ul><ul><li>VU ITTC </li></ul><ul><li>VUB EIS </li></ul><ul><li>VU mokslo žurnalų redkolegijos </li></ul>
 14. 14. Autorių teisės. VU rekomenduoja: <ul><li>Siekiant susitarimo su leidėju, jei leidėjas apriboja autoriui teises talpinti jo žurnale išspausdinto straipsnio kopiją atviros prieigos talpykloje, Vilniaus universitetas mokslininkui rekomenduoja pateikti priedą prie leidėjo licencinės sutarties, kuriuo mokslininkui būtų garantuojamas reikiamų teisių turėjimas. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Ačiū. </li></ul>

×