Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biblioteka 3 (Talpyklos Koncepcija)

1,295 views

Published on

Published in: Education, Business, Real Estate
 • Be the first to comment

Biblioteka 3 (Talpyklos Koncepcija)

 1. 1. VU institucinės/elektroninės talpyklos koncepcija. Projektas. Rengė: Jūratė Kuprienė Vilma Karvelytė dr. Žibutė Petrauskienė Marijus Jurgutis
 2. 2. Institucinės talpyklos samprata • Paslaugų komplektas (visuma), kurį universitetai siūlo savo bendruomenės nariams skaitmeninės produkcijos valdymui ir platinimui. • Mokslo organizacijų arba akademinių institucijų kuriamos informacijos sankaupos. • Tikslas – kaupti, saugoti ir pateikti vartotojui institucijos mokslinę ar kitą produkciją. • Uždaviniai: panaikinti apribojimus naudotis savo sukurta moksline produkcija; suteikti profesionalų lygį atskirų mokslininkų darbų elektroninei leidybai; susisteminti institucijos kuriamus mokslinius produktus; garantuoti prieigą, sklaidą ir ilgalaikį išsaugojimą; užtikrinti paieškos galimybes.
 3. 3. Koncepcija • Įžanga • Poreikis • Institucinės talpyklos privalumai • Institucinės talpyklos savybės ir aprėptis • Institucinės/elektroninės talpyklos kūrimo technologiniai aspektai • Institucinės/elektroninės talpyklos paslaugos • Kodėl eLABa negali Universitetui tarnauti kaip institucinė talpykla? • Vilniaus universiteto institucinės/elektroninės talpyklos plėtra
 4. 4. Privalumai • Surinkimas ir susisteminimas, metaduomenų sukūrimas • Archyvavimas/išsaugojimas • Prieiga • Paieška • Sklaida • Matomumas • Mokslo ir studijų kokybės gerinimas, bendruomenės įtraukimas.
 5. 5. Pasiūlymai dėl VU IT aprėpties ir įgyvendinimo (1) Siūloma kurti maksimalios aprėptiems VU IT. Pirmas etapas I. Mokslo/mokslo tiriamosios informacijos talpinimas: • Knygos ir jų dalys • Straipsniai • Patentai • Konferencijų medžiaga, pranešimai, prezentacijos ir santraukos • Duomenys ir jų sankaupos (interviu, ekspedicijų ataskaitos, apklausų rezultatai ir pan.)
 6. 6. Pasiūlymai dėl VU IT aprėpties ir įgyvendinimo (2) Antras etapas II. Studijoms skirti dokumentų talpinimas: • Vadovėliai • Studijų medžiaga • Paskaitų konspektai • Studentų projektai • Metodiniai nurodymai Trečias etapas III. Dokumentų susijusių su institucijos administravimu talpinimas: • Universiteto nuostatai, įstatai, planai, ataskaitos • Reglamentai • Įsakymai • Senato, darbo grupių ir kt. posėdžių protokolai • Informaciniai biuleteniai • Fakultetų/padalinių dokumentai
 7. 7. Institucinės/elektroninės talpyklos kūrimo technologiniai aspektai • Naudoti komercinės arba atviro kodo turinio valdymo sistemas (TVS) • Galima naudoti keletą sistemų, kurios yra pritaikytos specifinių duomenų (tekstų, nuotraukų, vaizdo bei garso įrašų) saugojimui. • Šiam projektui galima naudoti visame pasaulyje pripažintas atvirojo kodo turinio valdymo sistemas (TVS), tokias kaip Joomla ar Drupal.
 8. 8. Vilniaus universiteto elektroninės talpyklos kūrimas (1) • Parengiamasis etapas: Atviros prieigos koncepcijos ir Institucinės talpyklos nuostatų aiškinimas, pristatymas VU mokslo bendruomenei; šių dokumentų svarstymas ir patvirtinimas; techninės ir programinės įrangos pasirinkimas ir pritaikymas; specifikacijų rengimas, finansinių išteklių planavimas; žmoniškųjų išteklių numatymas. 2009-2010 m.
 9. 9. Vilniaus universiteto elektroninės talpyklos kūrimas (2) • I etapas. Mokslinės produkcijos patalpinimas VU elektroninėje talpykloje. 2011 m. • II etapas. Studijoms skirtų dokumentų patalpinimas VU elektroninėje talpykloje. 2012 m. • III etapas. Dokumentų, susijusių su institucijos administravimu patalpinimas VU elektroninėje talpykloje. 2013 m.
 10. 10. • Dėkoju už dėmesį.

×