Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

đươNg lối cm đảng cộng sản vn

3,778 views

Published on

nbvm

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

đươNg lối cm đảng cộng sản vn

 1. 1. Chủ đề:Đường lối công nghiệphóa thời kỳ trước đổimới ?
 2. 2. Danh sách nhóm1. Nguyễn Thị Mai Anh2. Nguyễn Thị Thu Hà3. Nguyễn Thu Huyền4. Hồ Thanh Phương5. Nguyễn Hải Linh6. Cao Thị Thu Yến7. Phạm Thị Thanh8. Nguyễn Trà My9. Phan Thu Trang
 3. 3. NỘI DUNG CHÍNH1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa a) Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa b) Đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân a) Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa b) Hạn chế và nguyên nhân
 4. 4. 1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóaa) Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóaxã hội chủ nghĩa- Đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa của Đảng được hìnhthành và bắt đầu thực hiện từ Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứIII (tháng 9/1960).- Những mốc chính trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa xã hộichủ nghĩa gđ trước đổi mới: 1960 - 1975: Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. 1975 - 1885: Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước.- Tính tất yếu của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được xác định:Muốn cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu của nước ta, không có conđường nào khác, ngoài con đường công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
 5. 5. 1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa a) Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa- Vai trò công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa xã hội được Đảng khẳng định: Công nghiệphóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳquá độ lên chủ nghĩa xã hội.- Mục tiêu cơ bản: Xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩacân đối và hiện đại; bước đầu xây dựng cơ sở vật chất và kỹthuật của chủ nghĩa xã hội.
 6. 6. 1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa a) Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa- Phương hướng chỉ đạo xây dựng và phát triển côngnghiệp: • Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý; • Kết hợp chặt chẽ phát triển công nghiệp với phát triển nông nghiệp; • Ra sức phát triển công nghiệp nhẹ song song với việc ưu tiên phát triển công nghiệp nặng; • Ra sức phát triển công nghiệp trung ương, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương
 7. 7. 1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa a) Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976) đềra nội dung chính của công nghiệp hóa của thời kỳ quá độ lênchủ nghĩa xã hội ở nước ta:“Đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sởvật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa nền kinh tế nước tatừ nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Ưutiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở pháttriển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. Kết hợp xây dựng côngnghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu kinh tế công-nông-nghiệp; vừa xây dựng kinh tế trung ương vừa phát triểnkinh tế địa phương; kết hợp kinh tế trung ương với kinh tế địaphương trong một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất”.
 8. 8. 1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa b) Những đặc trưng chủ yếu của Công nghiệp hóa thờikỳ trước đổi mới (1960 - 1985) Công nghiệp hóa theo mô hình nền kinh tế khép kín, hướng nội và thiên về phát triển công nghiệp nặng. Chủ yếu dựa vào lợi thế lao động, tài nguyên đất đai và nguồn viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa; chủ lực thực hiện công nghiệp hóa là Nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước. Nóng vội, giản đơn, chủ quan duy ý chí, ham làm nhanh, làm lớn, không quan tâm đúng mức đến hiệu quả kinh tế xã hội.
 9. 9. 1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa a) Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa- Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ V của Đảng(3/1982) đề ra nội dung chính của công nghiệp hóa trongchặng đường trước mắt của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xãhội ở nước ta: Lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu. Ra sức phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; việc xây dựng và phát triển công nghiệp nặng trong giai đoạn này cần làm có mức độ, vừa sức, nhằm phục vụ thiết thực, có hiệu quả cho nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.
 10. 10. 2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhâna) Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa: - Thành quả cơ bản của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới (1960 - 1985)  Nhiều khu công nghiệp lớn đã hình thành, đã có nhiều cơ sở đầu tiên cho các ngành công nghiệp nặng quan trọng như điện, than, cơ khí, luyện kim, hóa chất được xây dựng.  Đã có hàng chục trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề đào tạo được đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật.
 11. 11. 2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhânb) Hạn chế và nguyên nhân: * Hạn chế: - Cơ sở vật chất – kỹ thuật còn hết sức lại hậu. Những ngành công nghiệp then chốt còn nhỏ bé và chưa được xây dựng đồng bộ, chưa đủ sức làm nền tảng vững chắc cho nền kinh tế quốc dân - Lực lượng sản xuất trong nông nghiệp mới chỉ bước đầu phát triển, nông nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu về lương thực, thực phẩm cho xã hội. Đất nước vẫn trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu kém phát triển, rơi vào khủng hoảng kinh tế xã hội.
 12. 12. 2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân b) Hạn chế và nguyên nhân* Những hạn chế trên xuất phát từ nguyên nhân:- Về khách quan: chúng ta tiến hành công nghiệp hóa từ mộtnền kinh tế lạc hậu, nghèo nàn và trong điều kiện chiến tranhkéo dài, vừa bị tàn phá nặng nề, vừa không thể tập trung sứcngười, sức của cho công nghiệp hóa.- Về chủ quan: Những sai lầm xuất phát từ chủ quan duy ý chítrong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ trướcđổi mới: sai lầm nghiêm trọng trong việc xác định mục tiêu,bước đi về cơ sở vật chất kỹ thuật, bố trí cơ cấu sản xuất, cơcấu đầu tư,…
 13. 13. CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE !!!

×