Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai06 kiem tramodule-k-trpm@softtesting-nntu

592 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai06 kiem tramodule-k-trpm@softtesting-nntu

 1. 1. Lý thuyếtKiểm Tra Phần Mềm Bài 06: Kiểm tra module GV: Nguyễn Ngọc Tú Email: nntu@hoasen.edu.vn Bộ môn: Kỹ thuật Phần mềm
 2. 2. Nội dung Giới thiệu Kiểm thử đơn vị Thiết kế kịch bản kiểm thử Kiểm tra gia tăng Phương pháp Top-Down và Bottom-UpNNTu Software Testing S2008 2
 3. 3. Giới thiệu Yếu tố liên quan Thiết kế mẫu thử Cơ chế kiểm thử Kích cỡ mã / chương trình Kiểm thử đơn vị quá trình kiểm tra từng chương trình con/ thủ tục/ hàm kiểm tra từng phần nhỏ của chương trìnhNNTu Software Testing S2008 3
 4. 4. Kiểm thử đơn vị Lý do kiểm thử đơn vị quản lý các phần tử được kết hợp / phần nhỏ của chương trình giảm nhẹ công việc gỡ rối thực hiện song song với quá trình kiểm thử toàn bộ chương trìnhNNTu Software Testing S2008 4
 5. 5. Kiểm thử đơn vị Mục tiêu so sánh chức năng của module đang thực hiện với chức năng hoặc giao diện của module đã được định nghĩa / đặc tả làm sao thấy hết các “mâu thuẫn/ trái ngược” so với đặc tả Các góc nhìn Cách thức mà Mẫu kiểm thử được thiết kế Thứ tự các module được kiểm thử và tích hợpNNTu Software Testing S2008 5
 6. 6. Thiết kế kịch bản kiểm thử Cần hai kiểu thông tin khi thiết kế mẫu thử cho kiểm tra đơn vị: Đặc tả về module Định nghĩa các đặc trưng nhất của module bao gồm: các thông số nhập, suất và chức năng của nó Mã nguồn của module Cách kiểm thử chính Kiểm thử White-Box Giai đoạn sau nhằm tìm lỗi dạng khácNNTu Software Testing S2008 6
 7. 7. Thiết kế kịch bản kiểm thử Thủ tục thiết kế mẫu thử Phân tích luồng logic với một hay nhiều phương pháp White-Box Bổ sung thêm các mẫu thử này bằng việc áp dụng phương thức Black-Box dựa trên đặc tả Các phương thức thiết kế mẫu kiểm thử sử dụng đã được định nghĩa trong chương trướcNNTu Software Testing S2008 7
 8. 8. Kiểm tra gia tăng Trong việc thực hiện quá trình kiểm thử đơn vị, có hai vấn đề quan tâm chủ chốt: Thiết kế tập mẫu thử hiệu quả Cách thức các module hợp thành chương trình làm hoạt động được Quan trọng vì liên quan tới dạng mẫu thử đơn vị được viết, kiểu công cụ kiểm thử có thể sử dụng, thứ tự module được mã và kiểm thử, chi phí phát sinh mẫu thử, chi phí gỡ lỗi (định vị và sửa lỗi phát hiện).NNTu Software Testing S2008 8
 9. 9. Kiểm tra gia tăng Câu hỏi được đặt ra nên kiểm thử chương trình bằng cách kiểm thử từng module độc lập rồi kết hợp các module thành chương trình Cách tiếp cận này gọi là kiểm thử/tích hợp không gia tăng hoặc còn gọi là big-bang; hay kết hợp thêm các module “mới” với các module đã được kiểm thử trước đó. cách tiếp cận sau được biết như là kiểm thử/tích hợp gia tăngNNTu Software Testing S2008 9
 10. 10. Kiểm tra gia tăng Kiểm thử trên xuống (Top-Down) Kiểm thử/tích hợp dưới lên (Bottom Up)NNTu Software Testing S2008 10
 11. 11. Kiểm thử trên xuống Kiểm thử trên xuống tiến hành kiểm thử với các mô đun ở mức cao trước, các mô đun mức thấp được tạm thời phát triển với các chức năng hạn chế. Thông thường, để sớm có một phiên bản thực hiện người ta thường tích hợp theo một nhánh cho đến các mô đun cấp thấp nhất.NNTu Software Testing S2008 11
 12. 12. Kiểm thử trên xuống A B F G C Tích hợp kiểu từ trên xuống theo hình thức depth-first D ENNTu Software Testing S2008 12
 13. 13. Kiểm thử trên xuống Module chính được dùng như là driver, và stub được thay thế bởi các module con trực tiếp của của module chính này. Tuỳ thuộc vào cách tích hợp theo chiều sâu (depth- first) hoặc chiều ngang(breath-first), mỗi stub con được thay thế một lần bởi module tương ứng đã kiểm nghiệm. Tiến hành kiểm nghiệm khi có sự thay thế mới Tiến hành kiểm nghiệm hồi quy để phát hiện các lỗi khác trong từng moduleNNTu Software Testing S2008 13
 14. 14. Kiểm thử trên xuống Ưu điểm của kiểm thử trên xuống Phát hiện sớm các lỗi thiết kế Có phiên bản hoạt động sớm Nhược điểm của kiểm thử trên xuống Khó có thể mô phỏng được các chức năng của mô đun cấp thấp phức tạp Không kiểm thử đầy đủ các chức năngNNTu Software Testing S2008 14
 15. 15. Kiểm thử dưới lên Là quá trình tích hợp và kiểm thử với các mô đun ở mức độ thấp trước. Thông thường người ta không thuần túy kiểm thử tất cả các mô đun ở tầng dưới cùng mà nhóm các mô đun này thành các nhóm chức năng, tích hợp và kiểm thử chúng theo từng nhóm. Tiến hành tích hợp và kiểm thử một số mô đun cấp trên trướcNNTu Software Testing S2008 15
 16. 16. Kiểm thử dưới lên A B F K C G D E H I Nhóm chức năngNNTu Software Testing S2008 16
 17. 17. Kiểm thử dưới lên Các module mức thấp nhất được kết hợp thành các nhóm thể hiện một chức năng con đặc biệt của phần mềm. Một driver được tạo ra để thao tác các test- case Nhóm module được kiểm nghiệm. Driver được bỏ đi và các nhóm module được kết hợp dần lên phía trên trong sơ đồ phân cấp của chương trình.NNTu Software Testing S2008 17
 18. 18. Kiểm thử dưới lên Mo Ma Mb D1 D2 D3 cluster 3cluster 1 cluster 2 NNTu Software Testing S2008 18
 19. 19. Kiểm thử dưới lên Kiểm thử dưới lên có một số ưu điểm: Tránh phải tạo các stub phức tạp hay tạo các kết quả nhân tạo Thuận tiện cho phát triển các mô đun thứ cấp dùng lại được Nhược điểm của phương pháp bottom-up: Phát hiện chậm các lỗi thiết kế Chậm có phiên bản thực hiện được của hệ thốngNNTu Software Testing S2008 19
 20. 20. Top-Down và Bottom-Up Trên thực tế người ta thường tìm cách phối hợp hai chiến lược này, gọi là sandwich testingNNTu Software Testing S2008 20
 21. 21. Sandwich Testing A Kiểm tra từ trên xuống với các stubs B F G C Các module được kiểm tra D E và gom nhóm để tích hợp clusterNNTu Software Testing S2008 21
 22. 22. Bài tập - đọc hiểuXét hàm chức năng chép bộ nhớ sauvoid copy_memory( char * target, else { char * source, source_ptr = source; int length) { source_end = source + (length-1); char * source_ptr, target_ptr = target; * source_end, step = 1; * target_ptr; } int step; while (1) { int done = 0; if (source_ptr == source_end) if (length < 1) return; done = 1; if ((target < source) && *target_ptr = *source_ptr; ((target + length) > source)) if (done) break; { // {*} source_ptr += step; source_ptr = source target_ptr += step; + (length-1); } source_end = source; } target_ptr = target + (length-1); step = -1; } NNTu Software Testing S2008 22
 23. 23. Xác định các thông tin sau: Xem xét biến done được dùng ở đâu và đúng không ? Dòng mã IF ở {*} có thực sự tính toán đúng khi muốn dịch chuyển dữ liệu nội bộ trong một chuỗi ? Thử trường hợp dữ liệu đầu vào là rỗng hoặc NULL ? Xác định rõ ý đồ đoạn mã từ {*} ? Kiểm thử các trường hợp sau: Thử chép dữ liệu không bị trùng lặp: test_buffer = “123456” copy_memory(test_buffer, test_buffer+3, 3) Trường hợp dữ liệu bị trùng lặp: test_buffer = “123456” copy_memory(test_buffer, test_buffer+2, 4)NNTu Software Testing S2008 23
 24. 24. Xác định các đường – bao phủ đường Bao phủ điều kiệnNNTu Software Testing S2008 24
 25. 25. Đọc thêm [1]. Chapter 05 ql072l@sinhvien.hoasen.edu.vnNNTu Software Testing S2008 25
 26. 26. Q/ANNTu Software Testing S2008 26

×