Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lý thuyếtKiểm Tra Phần Mềm    Bài 01:    Giới thiệu Kiểm tra Phần mềm  GV:      Nguyễn Ngọc Tú  Email:  ...
Nội dung  Tại sao phải kiểm tra ?   Các hệ thống phần mềm   Nguyên nhân các khiếm khuyết phần mềm   Vai trò của ...
Tại sao phải kiểm tra ?  Xét ví dụ đơn giản    Xác định dạng tam giác từ độ dài ba cạnh: a,b,c.            ...
Tại sao phải kiểm tra ?  Xét ví dụ đơn giản    Xác định ngày kế tiếp     Nhập vào 3 số mô tả ngày/tháng/năm hiện t...
Tại sao phải kiểm tra ?  Xét ví dụ đơn giản    Bài toán tính huê hồng bán hàng    Hệ thống ATM    Chuyển đổi tiề...
Các hệ thống phần mềm  Gia tăng tiện nghi của cuộc sống    Ngân hàng – ATM    Sản phẩm tiêu dùng – xe, thiết bị di ...
Các hệ thống phần mềm  “Lỗi phần mềm là chuyện hiển nhiên của cuộc sống.  Chúng ta dù cố gắng đến mức nào thì thực tế là...
Nguyên nhân các khiếm khuyết  Con người tạo ra lỗi (error – mistake)  Hệ quả là xuất hiện khiếm khuyết (sai lầm / sai só...
Nguyên nhân các khiếm khuyết  Hành vi con người    Error  Biến đổi logic chương trình    Fault  Hành vi của chươn...
Nguyên nhân các khiếm khuyết  Khiếm khuyết có thể xảy ra bởi    Áp lực về thời gian    Mã phức tạp    Hạ tầng ph...
Nguyên nhân các khiếm khuyết  Thực thi không mong đợi có thể dẫn tới từ  điều kiện môi trường    Sự bức xạ    Năng...
Vai trò của việc kiểm tra  Kiểm tra nghiêm ngặt    Khiếm khuyết tìm thấy được chỉnh sửa trước khi    đưa ra sử dụng...
Quan hệ Kiểm tra và chất lượng  Với sự trợ giúp của việc kiểm tra, tìm các  khiếm khuyết    Yêu cầu – đặc tính phần m...
Quan hệ Kiểm tra và chất lượng  Rút ra bài học từ các dự án thực hiện  Hiểu “gốc rễ” của nguyên nhân các khiếm  khuyết ...
Kiểm tra đến mức nào là đủ ?  Việc quyết định bao nhiêu là đủ lên dựa vào  bảng miêu tả các rủi ro    rủi ro kỹ thuật...
Kiểm tra phần mềm là gì ?  Các nhận thức sai lầm    Chỉ bao gồm việc thực thi các mẫu thử     Đây chỉ là 1 phần cô...
Kiểm tra phần mềm là gì ?  Vậy kiểm tra phần mềm là gì ?NNTu        Software Testing S2008  17
Kiểm tra phần mềm là gì ?Việc kiểm tra là quá trình thực thi một chương trình với mụcđích là tìm ra lỗi.         ...
Kiểm tra phần mềm là gì ?  Các hoạt động của kiểm tra bao gồm các  công việc trước và sau khi “chạy” chương  trình   ...
Kiểm tra phần mềm là gì ?  Cả hai hướng kiểm tra động và tĩnh    Đều hướng tới cùng mục tiêu    Cung cấp thông tin ...
Kiểm tra phần mềm là gì ?  Mục tiêu    Tìm khiếm khuyết    Ngăn ngừa khiếm khuyết    Chứng minh được phần mềm ho...
Kiểm tra phần mềm là gì ?  Khác biệt giữa Gỡ rối (Debug) và kiểm tra (Testing)    Kiểm tra:     cho thấy các trườn...
Kiểm tra phần mềm là gì ?  Kiểm tra sớm từ lúc thiết kế ngăn ngừa khiếm  khuyết khi phát triển mã  Rà soát lại tài liệu...
Kiểm tra phần mềm là gì ?  Các góc nhìn khác nhau về kiểm tra tạo ra  các mục tiêu khác nhau    Kiểm tra phát triển ...
Kiểm tra phần mềm là gì ?    Kiểm tra bảo trì     Bao gồm các kiểm tra để đảm bảo không có những     khiếm khuy...
Kiểm tra phần mềm là gì ?  Quá trình kiểm nghiệm phần mềm là tốt khi    Có khả năng tìm ra lỗi cao.    Không dư thừ...
Các nguyên lý tổng quát  Đúc kết thông qua quá trình phát triển và qua  các hướng dẫn tổng quát nhất cho việc kiểm  tra...
Các nguyên lý tổng quát  #1: phơi bày biểu hiện của khiếm khuyết    Cho thấy các khiếm khuyết đang tồn tại     Khô...
Các nguyên lý tổng quát  #2: Không thể vét cạn hết các trường hợp    Kiểm tra mọi thứ không khả thi     Tổ hợp của...
Các nguyên lý tổng quát  #3: Kiểm tra sớm    Nên bắt đầu sớm nhất có thể trong chu kỳ phát    triển    Tập trung...
Các nguyên lý tổng quát  #4: Gom nhóm các khiếm khuyết    Thông thường một nhóm nhỏ các module phần    mềm gây ra p...
Các nguyên lý tổng quát  #5: Nghịch lý thuốc trừ sâu (Pesticide  paradox)    Lặp lại cùng mẫu kiểm tra:     Không...
Các nguyên lý tổng quát  #6: Phụ thuộc ngữ cảnh    Thực hiện khác nhau trong những ngữ cảnh khác    nhau  #7: Ảo t...
Các nguyên lý tổng quát  Nên được hoạch định trước một thời gian dài.  Nên tiến hành từ nhỏ đến lớn: bắt đầu từ những  ...
Quy trình kiểm tra cơ bản  Lập kế hoạch và điều khiển  Phân tích và thiết kế  Hiện thực và việc thực thi  Đánh giá các...
Quy trình kiểm tra cơ bản Lập kế hoạch         PT Thiết kế          Chuẩn bị    Test        ...
Lập kế hoạch và điều khiển  Hoạt động    Xác nhận các nhiệm vụ kiểm tra    Định nghĩa mục tiêu    Đặc tả các hoạ...
Phân tích và thiết kế  Các mục tiêu kiểm tra chuyển đổi thành    Các điều kiện kiểm tra rõ ràng    Kịch bản  Các n...
Hiện thực và việc thực thi  Các thủ tục hoặc các đoạn mã script kiểm tra được  đặc tả từ việc kết hợp các kịch bản kiểm ...
Hiện thực và việc thực thi  Các nhiệm vụ chính    Phát triển, hiện thực, lập thứ tự ưu tiên các kịch bản    Phát tr...
Hiện thực và việc thực thi    Đối sánh kết quả thực và kỳ vọng    Lập báo cáo phần thiếu nhất quán, phân tích xác đị...
Đánh giá - Lập báo cáo  Thực hiện khi thực hiện kiểm tra được ước lượng  thấy tương phản với mục tiêu đề ra  Cần thực h...
Hoạt động kết thúc kiểm tra  Tập hợp dữ liệu từ các hoạt động kiểm tra thành  công để củng cố    Kinh nghiệm    Te...
Triết lý của việc kiểm tra PM  Cách suy nghĩ khi kiểm thử-rà soát khác so với khi  phát triển phần mềm    Người phát ...
Triết lý của việc kiểm tra PM  Các mức độc lập    Thiết kế kiểm thử bởi người viết mã    Thiết kế kiểm thử bởi ngườ...
Triết lý của việc kiểm tra PM  Hướng theo mục tiêu  Gióng theo kế hoạch    Mục tiêu lập bởi người quản lý    Ký kế...
Triết lý của việc kiểm tra PM  Xảy ra lỗi , khiếm khuyết, hoạt động không mong  đợi    Truyền thông theo cách tích cự...
Bài tập - đọc hiểuNNTu    Software Testing S2008  48
Đọc thêm  [1]. Chapter 01  [1]. Chapter 02  [2]. Chapter 17  [4]. Chapter 01  [5]. Chapter 01  [3]. Chapter 01NNTu ...
Q/ANNTu  Software Testing S2008  50
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai01 k tr-pm@softtesting-nntu

818 views

Published on

 • Be the first to comment

Bai01 k tr-pm@softtesting-nntu

 1. 1. Lý thuyếtKiểm Tra Phần Mềm Bài 01: Giới thiệu Kiểm tra Phần mềm GV: Nguyễn Ngọc Tú Email: nntu@hoasen.edu.vn Bộ môn: Kỹ thuật Phần mềm
 2. 2. Nội dung Tại sao phải kiểm tra ? Các hệ thống phần mềm Nguyên nhân các khiếm khuyết phần mềm Vai trò của việc kiểm tra trong quá trình phát triển phần mềm Quan hệ Kiểm tra và chất lượng phần mềm Kiểm tra đến mức nào là đủ ? Kiểm tra phần mềm là gì ? Các nguyên lý tổng quát của việc kiểm tra phần mềm Quy trình kiểm tra cơ bản Lập kế hoạch và điều khiển Phân tích và thiết kế Hiện thực và việc thực thi Đánh giá các tiêu chuẩn và lập báo cáo Kiểm tra các hoạt động cuối Triết lý của việc kiểm tra phần mềmNNTu Software Testing S2008 2
 3. 3. Tại sao phải kiểm tra ? Xét ví dụ đơn giản Xác định dạng tam giác từ độ dài ba cạnh: a,b,c. c a bNNTu Software Testing S2008 3
 4. 4. Tại sao phải kiểm tra ? Xét ví dụ đơn giản Xác định ngày kế tiếp Nhập vào 3 số mô tả ngày/tháng/năm hiện tại Đánh giá dữ liệu đầu vào và xác định ngày kế tiếp là ngày nào ? 02 11 79 ? ? ?NNTu Software Testing S2008 4
 5. 5. Tại sao phải kiểm tra ? Xét ví dụ đơn giản Bài toán tính huê hồng bán hàng Hệ thống ATM Chuyển đổi tiền tệ Điều khiển lau kính xe hơi …NNTu Software Testing S2008 5
 6. 6. Các hệ thống phần mềm Gia tăng tiện nghi của cuộc sống Ngân hàng – ATM Sản phẩm tiêu dùng – xe, thiết bị di động … Qua Thực tế Không như kỳ vọng Hoạt động không đúng – gây ra nhiều vấn đề Tiền bạc Thời gian Tổn hại con ngườiNNTu Software Testing S2008 6
 7. 7. Các hệ thống phần mềm “Lỗi phần mềm là chuyện hiển nhiên của cuộc sống. Chúng ta dù cố gắng đến mức nào thì thực tế là ngay cả những lập trình viên xuất sắc nhất cũng không có thể lúc nào cũng viết được những đoạn mã không có lỗi. Tính trung bình, ngay cả một lập trình viên loại tốt thì cũng có từ 1 đến 3 lỗi trên 100 dòng lệnh. Người ta ước lượng rằng việc kiểm tra để tìm ra các lỗi này chiếm phân nửa khối lượng công việc phải làm để có được một phần mềm hoạt động được”. (Software Testing Techniques, Second Edition, by Boris Beizer, Van Nostrand Reinhold, 1990, ISBN 1850328803).NNTu Software Testing S2008 7
 8. 8. Nguyên nhân các khiếm khuyết Con người tạo ra lỗi (error – mistake) Hệ quả là xuất hiện khiếm khuyết (sai lầm / sai sót - fault , rối - bug) mã, hệ thống, phần mềm, tài liệu đưa ra dư thừa – chúng ta đưa một vài thứ không chính xác vào mô tả yêu cầu phần mềm, … do bỏ sót, thiếu một số phần đáng ra phải có trong mô tả yêu cầu phần mềm, … Khi mã thực thi, hệ thống thực hiện công việc sai xót thực hiện không mong đợi (failure – hỏng hóc) Hệ quả không mong đợi (Incident) Khiếm khuyết có thể gây ra hiện tượng không mong đợi không phải tất cả khiếm khuyết đều như vậyNNTu Software Testing S2008 8
 9. 9. Nguyên nhân các khiếm khuyết Hành vi con người Error Biến đổi logic chương trình Fault Hành vi của chương trình Failure Hệ quả của chuỗi quá trình không mong đợi IncidentNNTu Software Testing S2008 9
 10. 10. Nguyên nhân các khiếm khuyết Khiếm khuyết có thể xảy ra bởi Áp lực về thời gian Mã phức tạp Hạ tầng phức tạp Thay đổi công nghệ Tương tác nhiều hệ thốngNNTu Software Testing S2008 10
 11. 11. Nguyên nhân các khiếm khuyết Thực thi không mong đợi có thể dẫn tới từ điều kiện môi trường Sự bức xạ Năng lượng Trường điện từ Ô nhiễm môi trường … Phần dẻo (firmware) bị ảnh hưởng Tác động tới SW do thay đổi điều kiện HWNNTu Software Testing S2008 11
 12. 12. Vai trò của việc kiểm tra Kiểm tra nghiêm ngặt Khiếm khuyết tìm thấy được chỉnh sửa trước khi đưa ra sử dụng Giảm thiểu rủi ro trong suốt quá trình thực hiện và phân phối đối với chất lượng phần mềm Có thể được yêu cầu để đáp ứng các Yêu cầu trong hợp đồng Yêu cầu của luật Chuẩn công nghiệp, …NNTu Software Testing S2008 12
 13. 13. Quan hệ Kiểm tra và chất lượng Với sự trợ giúp của việc kiểm tra, tìm các khiếm khuyết Yêu cầu – đặc tính phần mềm Chức năng Phi chức năng Tin cậy, khả dụng, hiệu quả, khả năng bảo trì, khả chuyển Tạo sự tin tưởng chất lượng của phần mềmNNTu Software Testing S2008 13
 14. 14. Quan hệ Kiểm tra và chất lượng Rút ra bài học từ các dự án thực hiện Hiểu “gốc rễ” của nguyên nhân các khiếm khuyết Cải tiến quá trình với dự án mới Tránh tái diễn sai lầm cũ Tích hợp như một phần của các hoạt động QANNTu Software Testing S2008 14
 15. 15. Kiểm tra đến mức nào là đủ ? Việc quyết định bao nhiêu là đủ lên dựa vào bảng miêu tả các rủi ro rủi ro kỹ thuật, nghiệp vụ, dự án các ràng buộc về thời gian lẫn ngân sách. Việc kiểm tra lên cung cấp thông tin đủ “thẩm quyền” để đảm bảo ra quyết định phiên bản xuất xưởng của phần mềm hệ thống được kiểm tra bước phát triển kế bàn giao phần mềmNNTu Software Testing S2008 15
 16. 16. Kiểm tra phần mềm là gì ? Các nhận thức sai lầm Chỉ bao gồm việc thực thi các mẫu thử Đây chỉ là 1 phần công việc Quá trình chạy mẫu mà lỗi không xuất hiện Mục đích chỉ cho thấy chương trình thực hiện đúng các chức năng Quá trình tạo sự tin tưởng chương trình thực thi những gì chương trình “hỗ trợ”NNTu Software Testing S2008 16
 17. 17. Kiểm tra phần mềm là gì ? Vậy kiểm tra phần mềm là gì ?NNTu Software Testing S2008 17
 18. 18. Kiểm tra phần mềm là gì ?Việc kiểm tra là quá trình thực thi một chương trình với mụcđích là tìm ra lỗi. (Glen Myers) NNTu Software Testing S2008 18
 19. 19. Kiểm tra phần mềm là gì ? Các hoạt động của kiểm tra bao gồm các công việc trước và sau khi “chạy” chương trình Lập kế hoạch – điều khiển Chọn điều kiện kiểm tra Thiết kế kịch bản / Mẫu (kiểm) thử (Test-Case) Kiểm tra kết quả Đánh giá các tiêu chuẩn Lập báo cáo quá trình Kiểm tra – hệ thống được kiểm traNNTu Software Testing S2008 19
 20. 20. Kiểm tra phần mềm là gì ? Cả hai hướng kiểm tra động và tĩnh Đều hướng tới cùng mục tiêu Cung cấp thông tin cải tiến hệ thống lẫn quy trìnhNNTu Software Testing S2008 20
 21. 21. Kiểm tra phần mềm là gì ? Mục tiêu Tìm khiếm khuyết Ngăn ngừa khiếm khuyết Chứng minh được phần mềm hoạt động đúng như đã thiết kế. Chứng minh được phần mềm đáp ứng yêu cầu của user Góp phần chứng minh chất lượng của phần mềm. Tăng tin tưởng mức chất lượng và thông tin cung cấpNNTu Software Testing S2008 21
 22. 22. Kiểm tra phần mềm là gì ? Khác biệt giữa Gỡ rối (Debug) và kiểm tra (Testing) Kiểm tra: cho thấy các trường hợp không mong đợi do khiếm khuyết phần mềm Testers Gỡ rối: Hoạt động phát triển Xác định nguyên nhân Sửa chữa mã Kiểm tra lại khiếm khuyết có được sửa đúng DevelopersNNTu Software Testing S2008 22
 23. 23. Kiểm tra phần mềm là gì ? Kiểm tra sớm từ lúc thiết kế ngăn ngừa khiếm khuyết khi phát triển mã Rà soát lại tài liệu yêu cầu phần mềm cũng giúp ngăn ngừa các khiếm khuyếtNNTu Software Testing S2008 23
 24. 24. Kiểm tra phần mềm là gì ? Các góc nhìn khác nhau về kiểm tra tạo ra các mục tiêu khác nhau Kiểm tra phát triển Kiểm tra thành phần, tích hợp hệ thống Xác định nguyên nhân các hoạt động lỗi nhằm sửa khiếm khuyết Kiểm tra chấp nhận Chứng thực hê thống làm việc như kỳ vọng/yêu cầu của khách hàng Nhằm ước lượng chất lượng phần mềm có thông tin xác định rủi ro phát hành hệ thống với thời gian đã xác địnhNNTu Software Testing S2008 24
 25. 25. Kiểm tra phần mềm là gì ? Kiểm tra bảo trì Bao gồm các kiểm tra để đảm bảo không có những khiếm khuyết mới qua việc mở rộng phát triển khi có yêu cầu thay đổi Kiểm tra tác vụ (operational Testing) Ước lượng các đặc tính của hệ thống: độ tin cậy – tính sẵn sàngNNTu Software Testing S2008 25
 26. 26. Kiểm tra phần mềm là gì ? Quá trình kiểm nghiệm phần mềm là tốt khi Có khả năng tìm ra lỗi cao. Không dư thừa. Biết chọn lọc chỉ kiểm nghiệm những phần nào có khả năng tìm ra lỗi đặc trưng. Không quá phức tạp cũng không quá đơn giản.NNTu Software Testing S2008 26
 27. 27. Các nguyên lý tổng quát Đúc kết thông qua quá trình phát triển và qua các hướng dẫn tổng quát nhất cho việc kiểm tra Có 7+ nguyên lý chínhNNTu Software Testing S2008 27
 28. 28. Các nguyên lý tổng quát #1: phơi bày biểu hiện của khiếm khuyết Cho thấy các khiếm khuyết đang tồn tại Không thể chứng minh : không có khiếm khuyết Giảm xác suất xuất hiện khiếm khuyết chưa phát hiện trong phần mềm Ngay cả khi không có khiếm khuyết : vẫn không thể chứng minh nó chính xác.NNTu Software Testing S2008 28
 29. 29. Các nguyên lý tổng quát #2: Không thể vét cạn hết các trường hợp Kiểm tra mọi thứ không khả thi Tổ hợp của tất cả các trạng thái dữ liệu đầu vào và các điều kiện thực thi Không thể kiểm nghiệm triệt để một phần mềm. Ngoại trừ trường hợp không đáng kể Thay vào đó: Phân tích rủi ro. Ưu tiên tập trung vào nỗ lực kiểm tra Việc kiểm nghiệm nên hướng về yêu cầu của khách hàngNNTu Software Testing S2008 29
 30. 30. Các nguyên lý tổng quát #3: Kiểm tra sớm Nên bắt đầu sớm nhất có thể trong chu kỳ phát triển Tập trung vào các mục tiêu đã xác địnhNNTu Software Testing S2008 30
 31. 31. Các nguyên lý tổng quát #4: Gom nhóm các khiếm khuyết Thông thường một nhóm nhỏ các module phần mềm gây ra phần lớn các khiếm khuyết của hệ thống Áp dụng nguyên lý Pareto: 80% lỗi có nguyên nhân từ 20% các module ⇒ cô lập và kiểm tra những module khả nghi nhất.NNTu Software Testing S2008 31
 32. 32. Các nguyên lý tổng quát #5: Nghịch lý thuốc trừ sâu (Pesticide paradox) Lặp lại cùng mẫu kiểm tra: Không tìm thấy khiếm khuyết mới Kịch bản cần rà soát và xem xét lại đều đặn Kiểm tra mới-khác cần được viết cho các phần khác để có khả năng tìm nhiều khiếm khuyếtNNTu Software Testing S2008 32
 33. 33. Các nguyên lý tổng quát #6: Phụ thuộc ngữ cảnh Thực hiện khác nhau trong những ngữ cảnh khác nhau #7: Ảo tưởng “không lỗi” (Absence-of-errors fallacy) Tìm và khắc phục khiếm khuyết là vô nghĩa nếu hệ thống xây dựng Vô dụng Không đáp ứng yêu cầu cần thiết Không đáp ứng kỳ vọng người sử dụngNNTu Software Testing S2008 33
 34. 34. Các nguyên lý tổng quát Nên được hoạch định trước một thời gian dài. Nên tiến hành từ nhỏ đến lớn: bắt đầu từ những module riêng biệt rồi sau đó tích hợp các module lại. Nên được thực hiện bởi những đối tượng KHÔNG tham gia vào quá trình phát triển phần mềm. Nguyên tắc ngẫu nhiên: dữ liệu và chức năng được chọn, tuy có chủ đích nhưng không phải xuất hiện theo thứ tự nhất định. Nguyên tắc "người sử dụng kém": Người có trình độ thấp mức chấp nhận được dùng thử. có thể gây các sự cố không lường trước được Nguyên tắc "kẻ phá hoại": hệ thống rơi vào tay có trình độ nghiệp vụ cao, chủ ý phá hoại.NNTu Software Testing S2008 34
 35. 35. Quy trình kiểm tra cơ bản Lập kế hoạch và điều khiển Phân tích và thiết kế Hiện thực và việc thực thi Đánh giá các tiêu chuẩn và lập báo cáo Các hoạt động cuốiNNTu Software Testing S2008 35
 36. 36. Quy trình kiểm tra cơ bản Lập kế hoạch PT Thiết kế Chuẩn bị Test Test Case Dữ liệu/Kịch bản Bắt đầu Bắt đầu Test Plan Test Case Test Data/S Thực thi ứng dụngKnowledge Test Results với Bộ Dữ Liệu So sánh kết quả kiểm thử Test Reports với Test CaseCác hoạt động cuối Kết thúc Kết thúc NNTu Software Testing S2008 36
 37. 37. Lập kế hoạch và điều khiển Hoạt động Xác nhận các nhiệm vụ kiểm tra Định nghĩa mục tiêu Đặc tả các hoạt động kiểm tra đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ Điều khiển kiểm tra Liên tục đối chiếu tiến trình thực sự với kế hoạch Lập báo cáo tình trạng Cả việc lệch hướng Nắm giữ các hoạt động cần thiết để đáp ứng nhiệm vụ/mục tiêu dự án Cần theo dõi thông qua thực hiện dự ánNNTu Software Testing S2008 37
 38. 38. Phân tích và thiết kế Các mục tiêu kiểm tra chuyển đổi thành Các điều kiện kiểm tra rõ ràng Kịch bản Các nhiệm vụ chính Xem xét cơ sở cho việc kiểm tra yêu cầu, kiến trúc, thiết kế, giao tiếp, … Đánh giá khả năng kiểm tra của các cơ sở, mục tiêu Xác định và lập ưu tiên các điều kiện kiểm tra Thiết kế và lập ưu tiên các kịch bản Xác định tập dữ liệu cần thiết hỗ trợ điều kiện kiểm tra và kịch bản Thiết kế việc thiết lập môi trường; hạ tầng; công cụNNTu Software Testing S2008 38
 39. 39. Hiện thực và việc thực thi Các thủ tục hoặc các đoạn mã script kiểm tra được đặc tả từ việc kết hợp các kịch bản kiểm tra theo thứ tự cụ thể Bao gồm các thông tin khác cần cho kiểm tra Môi trường được thiết lập Kiểm tra được thực hiệnNNTu Software Testing S2008 39
 40. 40. Hiện thực và việc thực thi Các nhiệm vụ chính Phát triển, hiện thực, lập thứ tự ưu tiên các kịch bản Phát triển và lập ưu tiên thủ tục kiểm tra, tạo tập dữ liệu; chuẩn bị kiểm tra và viết mã kiểm tra tự động Tạo các bộ kiểm thử từ các thủ tục kiểm tra để thực hiện hiệu quả Xác nhận môi trường được thiết lập đúng Thực thi kiểm tra bằng tay / công cụ Ghi nhận tác động của thực hiện kiểm tra; ghi nhận định danh và phiên bảnNNTu Software Testing S2008 40
 41. 41. Hiện thực và việc thực thi Đối sánh kết quả thực và kỳ vọng Lập báo cáo phần thiếu nhất quán, phân tích xác định nguyên nhân Lặp lại hoạt động kiểm tra như một hệ quả tất yếu với các phần thiếu nhất quán … Xác nhận lỗi đã sửa Đã sửa lỗi và không phát sinh khiếm khuyết mớiNNTu Software Testing S2008 41
 42. 42. Đánh giá - Lập báo cáo Thực hiện khi thực hiện kiểm tra được ước lượng thấy tương phản với mục tiêu đề ra Cần thực hiện qua mỗi mức kiểm thử Các nhiệm vụ chính Kiểm tra phần ghi nhận tương phản với tiêu chuẩn đề ra trong bản kế hoạch Ước định nếu cần nhiều kiểm tra Tiêu chuẩn cần được thay đổi Viết báo cáo tổng kết kiểm thửNNTu Software Testing S2008 42
 43. 43. Hoạt động kết thúc kiểm tra Tập hợp dữ liệu từ các hoạt động kiểm tra thành công để củng cố Kinh nghiệm Testware Sự kiện Trị số Công việc chính Kiểm tra công việc đã phân theo kế hoạch Testware hoàn tất , cất giữ; môi trường kiểm tra, hạ tầng, … được sử dụng lại sau Bàn giao testware đến tổ chức bảo trì Phân tích bài học học đượcNNTu Software Testing S2008 43
 44. 44. Triết lý của việc kiểm tra PM Cách suy nghĩ khi kiểm thử-rà soát khác so với khi phát triển phần mềm Người phát triển có suy nghĩ đúng có thể tự kiểm tra mã mình viết Việc tách riêng cho Tester là đặc thù giúp hỗ trợ tập trung và cung cấp lợi ích gia tăng Ở mức độ độc nào đó, thường hiệu quả trong tìm kiếm khiếm khuyết và hoạt động không mong đợiNNTu Software Testing S2008 44
 45. 45. Triết lý của việc kiểm tra PM Các mức độc lập Thiết kế kiểm thử bởi người viết mã Thiết kế kiểm thử bởi người khác Thiết kế kiểm thử bởi người từ tổ chức khác Thiết kế kiểm thử bởi nhóm người từ tổ chức khácNNTu Software Testing S2008 45
 46. 46. Triết lý của việc kiểm tra PM Hướng theo mục tiêu Gióng theo kế hoạch Mục tiêu lập bởi người quản lý Ký kết Xác định lỗi thông qua kiểm thử Hoạt động phê bình tương phản tác giả, tác phẩmNNTu Software Testing S2008 46
 47. 47. Triết lý của việc kiểm tra PM Xảy ra lỗi , khiếm khuyết, hoạt động không mong đợi Truyền thông theo cách tích cực – xây dựng Cần kỹ năng giao tiếp, quan hệ tốt Bắt đầu với sự cộng tác hơn là đối đầu Truyền thông những kết quả lỗi theo ý trung lập, tập trung sự kiện, không chỉ trích Cố gắng hiểu người khác cảm nhận ra sao và tại sao họ phản ứng lại Xác nhận lại những gì đã hiểu và chưa hiểuNNTu Software Testing S2008 47
 48. 48. Bài tập - đọc hiểuNNTu Software Testing S2008 48
 49. 49. Đọc thêm [1]. Chapter 01 [1]. Chapter 02 [2]. Chapter 17 [4]. Chapter 01 [5]. Chapter 01 [3]. Chapter 01NNTu Software Testing S2008 49
 50. 50. Q/ANNTu Software Testing S2008 50

×