Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
4/19/2010   QU N TR M NGWINDOWS SERVER 2003 D ch v m ng Windows 2003  D ch v DHCP - Dynamic Host    Configuration ...
4/19/2010D ch v WINS - Windows Internet Name System   NetBIOS name là cơ ch   t tên cho các tài   nguyên trong 1 h t...
4/19/2010 D ch V FTP – File Transfer Protocol Là m t d ch v cho phép ta truy n t i file gi a 2 máy tính xa dùng giao th c ...
4/19/2010        D ch v Web IIS (Internet Information Services): là các d ch v dành cho máy ch ch y trên n n H i...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai 09 gioi thieu cac dich vu mang

1,418 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai 09 gioi thieu cac dich vu mang

 1. 1. 4/19/2010 QU N TR M NGWINDOWS SERVER 2003 D ch v m ng Windows 2003 D ch v DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol M i thi t b trên m ng có dùng giao th c TCP/IP u ph i có m t a ch IP h p l , phân bi t. a ch này do ngư i qu n tr c u hình Tuy nhiên trong m ng l n thì vi c gán a ch tĩnh là r t khó khăn D ch v DHCP cho phép chúng ta c p phát ng các thông s c u hình m ng cho máy tr m (client) như: IP, default gateway, DNS… 1
 2. 2. 4/19/2010D ch v WINS - Windows Internet Name System NetBIOS name là cơ ch t tên cho các tài nguyên trong 1 h th ng, m i tài nguyên ư c mô t b ng 1 chu i dài 16 ký t : 15 ký t u mô t tên tài nguyên, ký t th 16 mô t lo i tài nguyên. D ch v phân gi i tên, có ch c năng phân gi i tên máy tính thành a ch ip giúp cho các máy tính trên m ng tìm th y nhau và truy n t i thông tin. D ch v DNS - Domain Name System M i máy tính, thi t b m ng tham gia vào m ng Internet u giao ti p v i nhau b ng a ch IP (Internet Protocol) . thu n ti n cho vi c s d ng và d nh ta dùng tên (domain name) xác nh thi t b ó DNS: Là d ch v phân gi i a ch dư i d ng tên mi n thành a ch IP tương ng và ngư c l i. 2
 3. 3. 4/19/2010 D ch V FTP – File Transfer Protocol Là m t d ch v cho phép ta truy n t i file gi a 2 máy tính xa dùng giao th c TCP/IP. FTP cũng là m t ng d ng theo mô hình client-server. K t n i vào FTP Server thì ph i ư c Server c p 1 account y thông tin như: a ch máy Server, username và password. Ph n l n FTP Server cho phép k t n i thông qua account anonymous D ch v Web Giao th c HTTP: là m t giao th c cho phép Web Browsers và Web Servers có th giao ti p v i nhau, nó chu n hoá các thao tác cơ b n mà m t Web Server ph i làm ư c.Sơ ho t ng gi a WebBrowser và Web Server 3
 4. 4. 4/19/2010 D ch v Web IIS (Internet Information Services): là các d ch v dành cho máy ch ch y trên n n H i u hành Windows nh m cung c p và phân tán các thông tin lên m ng, nó bao g m nhi u d ch v khác nhau như Web Server, FTP Server, Mail Server... D ch v MailLà d ch v cho phép trao i thư t i n t , ư c s d ng r t ph bi n và không i h i haimáy tính g i và nh n thư ph i k t n i online trênm ngH th ng mail ư c xây d ng d a trên m t sgiao th c sau: SMTP, POP3, IMAP, MINE 4

×