Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klimavennlig Arbeidsliv - Med Kommentarer

659 views

Published on

Presentasjon av boka klimavennlige arbeidsplasser.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klimavennlig Arbeidsliv - Med Kommentarer

 1. 1. Klimavennlig handlinger på arbeidsplassen
 2. 2. Den største klubben du er medlem av <ul><li>Medlemsfordelene er mange: </li></ul><ul><ul><li>Frisk luft og rent vann </li></ul></ul><ul><ul><li>Mat som vokser ved egen hjelp </li></ul></ul><ul><ul><li>Nokså stabil temperatur </li></ul></ul>
 3. 3. Klimaarbeid på bedriften <ul><li>Vaner og rutiner </li></ul><ul><li>Ansatte vil se tiltak som hjelper </li></ul><ul><li>Hvordan fange opp gode ideer </li></ul><ul><li>Framsynte beslutninger </li></ul><ul><li>Hva er en klimasak? </li></ul>
 4. 4. Hvorfor er fagbevegelsen engasjert i miljøpolitikk? <ul><li>Fagbevegelsen krever en rettferdig omstilling </li></ul><ul><li>Omstilling for grønne jobber </li></ul><ul><li>Har betydning for bedriftene </li></ul><ul><li>Trygghet i endring </li></ul>
 5. 5. Klima- og miljøspørsmål – en sak for de tillitsvalgte? <ul><li>Faglige rettigheter og miljøvern </li></ul><ul><li>Miljøspørsmål og fagforeningene </li></ul><ul><li>Partssamarbeid </li></ul><ul><li>Styrearbeid </li></ul><ul><li>” En fagforening som tar klimaet på alvor, sikrer sine medlemmers interesser” . . </li></ul>
 6. 6. Tillitsvalgte på arbeidsplassen <ul><li>Rammevilkår for arbeid med klima- og miljøspørsmål </li></ul><ul><li>Hovedavtalene </li></ul><ul><li>Tariffavtalene </li></ul>
 7. 7. Medbestemmelse – også over klima- og miljøspørsmål? <ul><li>LO-NHO enige om bærekraftig arbeidsliv </li></ul><ul><li>Hovedavtalen for Staten </li></ul>
 8. 8. Gi miljøpolitiske signaler <ul><li>Involver de ansatte </li></ul><ul><li>Utnytt de ansattes kunnskap om virksomheten </li></ul><ul><li>Invester i klimavennlig teknologi og infrastruktur </li></ul><ul><li>Er kantinematen kortreist. Fisk, kjøtt , grønnsaker </li></ul><ul><li>Miljøsertifisering </li></ul>Når de ansatte er fornøyd med arbeidstøy, møbler og utstyr, tar de vare på det, og det varer lengre. God miljøpolitikk !
 9. 9. Transportbehov <ul><li>Velg miljøvennlige transportformer </li></ul><ul><ul><li>Elbiler </li></ul></ul><ul><ul><li>Hybridbiler </li></ul></ul><ul><ul><li>Gå </li></ul></ul><ul><ul><li>Tog </li></ul></ul><ul><ul><li>Kollektiv transport </li></ul></ul><ul><ul><li>Sykle </li></ul></ul><ul><ul><li>Minimere transportbehovet </li></ul></ul><ul><li>Reduser behovet for å fly </li></ul>
 10. 10. Vernetjenesten – aktører og virkemidler <ul><li>Arbeidsmiljøutvalg og verneombud kan behandle: </li></ul><ul><ul><li>Nybygg </li></ul></ul><ul><ul><li>Ventilasjonssystem </li></ul></ul><ul><ul><li>Innredning </li></ul></ul><ul><ul><li>Kildesortering </li></ul></ul>Arbeidsmiljøutvalget skal behandle: Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 11. 11. Dilemmaer <ul><li>Fritid for lønn </li></ul><ul><li>Overskuddsdeling </li></ul><ul><li>Hjemmekontor eller pendling </li></ul><ul><li>6-timersdag </li></ul>
 12. 12. Transport <ul><li>En femdel av norske klimagasser </li></ul><ul><li>Økende kilde </li></ul><ul><li>Transportbehovet øker </li></ul><ul><li>Støy, lokal forurensning og stort arealforbruk </li></ul><ul><li>Helseproblem </li></ul>
 13. 13. Planlegging av arbeidsreiser <ul><li>Kompisskjøring </li></ul><ul><li>Gå, sykle, ski eller spark </li></ul><ul><li>Elbil-abonnement </li></ul><ul><li>Kollektivt </li></ul><ul><li>Endre arbeidstiden? </li></ul><ul><li>Reisevaneundersøkelse </li></ul>
 14. 14. Næringslivets transportbehov tre fluer i ett smekk <ul><li>Økokjøring </li></ul><ul><li>Beliggenhet </li></ul><ul><li>Ingen subsidierte P-plasser </li></ul><ul><li>Video- eller telefonmøte </li></ul>
 15. 15. Grønne innkjøp <ul><li>Miljømerking </li></ul><ul><li>Fra vugge til grav </li></ul><ul><li>Innkjøpsavtaler og innkjøpskriterier </li></ul><ul><li>Planlegging av bygg </li></ul>
 16. 16. Miljømerking Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning EU-blomsten Svanemerket er miljømerkinger av produkter
 17. 17. Andre miljømerker <ul><li>Grønt punkt </li></ul><ul><li>Bra miljøval </li></ul><ul><li>Ø-merket </li></ul>
 18. 18. Energilandet Norge <ul><li>Halvparten av energien vi bruker er elektrisitet </li></ul><ul><li>EU skal kutte 20 prosent i klimautslipp </li></ul><ul><li>Effektivisere energibruken med 20 prosent </li></ul><ul><li>Øke andelen fornybar energi til 20 prosent </li></ul><ul><li>Gjelder også Norge </li></ul><ul><li>Via overføringskabler knyttet til Kontinentet </li></ul>Foto: Statnett
 19. 19. Energikilder <ul><li>Ved og biobrensel </li></ul><ul><li>Elektrisitet </li></ul><ul><li>Vannbåren varme, fjernvarme </li></ul><ul><li>Solvarme </li></ul><ul><li>Varmepumper </li></ul>
 20. 20. Hvordan spare energi <ul><li>Isolering </li></ul><ul><li>Enøk-støtte </li></ul><ul><li>Varmestyring </li></ul><ul><li>Energieffektiv belysning </li></ul><ul><li>Energieffektive kuldemøbler </li></ul><ul><li>Balansert ventilasjon og varmegjenvinning </li></ul><ul><li>Termofotografering </li></ul>
 21. 21. S trømsløserlandet <ul><li>Norge er kjent som et land av strømsløsere. </li></ul><ul><li>Energisløsende vaner. </li></ul><ul><li>Bygg forbruker 40 prosent av det samlede energiforbruket. </li></ul><ul><li>Rundt 25 prosent av strømmen som forbrukes i Norge, går til oppvarming. </li></ul>
 22. 22. Hva kan verneombud og tillitsvalgte gjøre <ul><li>Arbeidsreiser </li></ul><ul><li>Bilpolitikk og tjenestereiser </li></ul><ul><li>Organisering av arbeidet </li></ul><ul><li>Arrangementer og kurs </li></ul><ul><li>Sykle og gå til jobben </li></ul><ul><li>Transport av varer </li></ul>
 23. 23. Energiforbruket etter sektor <ul><li>Over halvparten av all energi i Norge brukes av industrien. </li></ul><ul><li>Vannkrafta har vært nøkkelen til industriutbyggingen her til lands. </li></ul>Treforedling 3 % Bergverk og annen industri 6 %
 24. 24. Gjenbruk, gjenvinning og resirkulering <ul><li>Unngå at avfall oppstår. </li></ul><ul><li>Bruk varer om igjen som de er (etter at første eier har kastet dem). </li></ul><ul><li>Gjenvinn materialene. </li></ul><ul><li>Gjenvinn energien (det vil si brenn avfallet slik at materialene går tapt, men utnytt varmen fra forbrenningen). </li></ul><ul><li>Brenn avfallet uten energigjenvinning eller deponer det på fylling. </li></ul>Avfallshierarkiet
 25. 25. Returordninger
 26. 26. Dette kan de tillitsvalgte og vernetjenesten gjøre <ul><li>Kildesorter alle mulige avfallsfraksjoner. </li></ul><ul><li>Lag gode systemer for intern behandling. </li></ul><ul><li>Start med det enkle, som papir, plast og glass/metall. </li></ul><ul><li>Utsortert avfall er en ressurs som kan gi inntekter ved salg. </li></ul><ul><li>Tenk gjenbruk av emballasje for innpakking. </li></ul><ul><li>Lag interne retningslinjer for avfallshåndtering. </li></ul><ul><li>Kjøp brukt om det lar seg gjøre. </li></ul>
 27. 27. Ressursbruk <ul><li>Hvordan skal vi redusere energibruken i produksjonen? </li></ul><ul><li>Hvordan skal vi sikre at publikum opplever at de får de samme gode tjenestene, selv om vi har endret energibruken? </li></ul><ul><li>Hvordan skal vi organisere hverdagen slik at vi reduserer transportbehovet, ressursbruken og avfallsmengdene? </li></ul><ul><li>Hvordan skal vi sikre at alle ansatte deltar med gode forslag? </li></ul>
 28. 28. Klimavennlig arbeidsliv

×