NTL - Sørmarka
11 mars. 2010
KonKraft rapporter med fokus på Nordland VI, VII
og Troms II
Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten

                   •  På oppdrag for tidligere
     ...
Statens inntekter i 2008: 1183 mrd. kr. Petroleums-            37 %
sektorens andel
 Salg av et fat 500 k...
De syv største på norsk sokkel + Goliat


1800
                              1630
     ...
•  Fokus på CO2 reduksjon i perioden 1994 -2007 førte til
  unngåtte utslipp på 4,5 mill tonn/år 2007
•  Ytterligere r...
Noen eksempler på tiltak
 Tordis – energy efficient production         CO2 Test Center Mongstad
 Valhall ...
Det globale perspektivet - naturgass
                      Innhold:

                ...
Klimakur
•  Sluttrapport og sektoranalyser fremlagt 17.februar 2010

•  Analysen for petroleumssektoren er meget godt sa...
Oljeselskapenes prioriteringer                               Oljeselskapenes prioriterin...
Miljøkunnskap
•  Vet mye om seismikk
   – Skader ikke fiskebestandene
   – Vinduer for å unngå gyteperioder, fiske
 ...
Seismikk og fisk – forskningsresultater fra
Nordland VII sommer 2009
Beredskap - for å redusere miljørisiko

•  Hovedfokus – forebyggende tiltak

•  Oljevern – redusere konsekvenser
   – ...
Oljevernberedskap:
  Konsekvensreduserende tiltak

•  Gjennomgår oppfølging av påpekte utfordringer i
  nord i tidlig...
Simulerte utslipp – hvordan driver oljen
 Bruken av illustrasjoner
 ”worst case” scenarier
               ...
Myndighetene regulerer aktiviteten

 Avbøtende tiltak ikke en del av forvaltningsplanarbeidet
 Dette må komme klart frem

...
Nordland VI, VII og Troms II –
KonKrafts vurdering av utbyggingsalternativer


                 •  Samlet...
•  40 år har gitt stor spredning i hele landet
•  Største sektor med rundt 250.000
  arbeidsplasser (150.000 direkte)
...
Oppsummering

         Konsekvenser av Petroleumsaktivitet        • Store inntekter til fellesskapet

...
Forvaltningsplan & Petroleumsmelding


  2009      2010      2011         2012      2013     ...
Klimakur
Klimakur
AMAP is an international organization established
10 key findings:  in 1991 to implement components of the Arctic
    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20100311 Ntl Sørmarka

491 views

Published on

Innlegg fra Ann Kristin Sjøtveit på NTL-dagene 2010

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
491
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20100311 Ntl Sørmarka

 1. 1. NTL - Sørmarka 11 mars. 2010 KonKraft rapporter med fokus på Nordland VI, VII og Troms II
 2. 2. Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten • På oppdrag for tidligere olje- og energiminister Odd Roger Enoksen høst 2007 • KonKraft rapportene; ferdigstilt mars 2009 • Bredde av problem- stillinger i rapportene • Bredden må frem ved vurdering av ny aktivitet • Fakta innhentet fra pålitelige kilder www.konkraft.no
 3. 3. Statens inntekter i 2008: 1183 mrd. kr. Petroleums- 37 % sektorens andel Salg av et fat 500 kr.
 4. 4. De syv største på norsk sokkel + Goliat 1800 1630 Opprinnelig 1600 Gjennværende 1400 Mill. Sm3 o.e 1200 1000 800 717 684 Dagens funn 600 er små 501 390 369 400 320 200 39 0 Ekofisk Statfjord Gullfaks Oseberg Troll Åsgard Ormen Goliat Lange Kilde: Oljedirektoratets ressursregnskap utgitt 24. februar 2010
 5. 5. • Fokus på CO2 reduksjon i perioden 1994 -2007 førte til unngåtte utslipp på 4,5 mill tonn/år 2007 • Ytterligere reduksjon av 1,3 mill tonn CO2 årlig fra 2010, ved CCS fra naturgassen på Snøhvit, og elektrifisering av Valhall og Gjøa • Reduksjon av 800.000 tonn CO2 pr innen 2013 • Grundig evaluering av mulighet for elektrifisering • Deltakelse i teknologiutvikling for fangst og lagring • Øremerking av CO2 avgiften – mulig løsning på tvers ? • Norsk gasseksport på 100 mrd Sm3 medfører en Europeisk CO2 reduksjon på 4 x Norges utslipp (kullalternativ) 39 Norsk sokkel i front CO2-utslipp per fat o.e. i 2006, Kg CO2 24 24 22 20 Asia/Aust. Nord Am. Sør Am. Russland 12 Afrika 10 8 -Østen Europa Midt
 6. 6. Noen eksempler på tiltak Tordis – energy efficient production CO2 Test Center Mongstad Valhall electrification Oseberg heat recovery Sleipner CO2-capture/storage Low emission supply ships 15.03.2010 6 Kilde: StatoilHydro, BP, Aftenbladet DM-194872 6
 7. 7. Det globale perspektivet - naturgass Innhold: • Strømkrise i Norge • ”Hysterisk skrekk for gasskraft” hjemme • Mobile gasskraftverk står stille • Norsk gass gir energi ute og reduserte globale CO2 utslipp, men den gir CO2 utslipp • Eksport av gass og import av elkraft gir energitap og CO2 utslipp Kilde: VG 24 februar 2010
 8. 8. Klimakur • Sluttrapport og sektoranalyser fremlagt 17.februar 2010 • Analysen for petroleumssektoren er meget godt sammenfallende med resultatene fra Konkraft 5 (og videreført i NHO Klimahandlingsplan) både når det gjelder aktuelle tiltaksmuligheter, potensialet for CO2-reduksjon og kostnadsanslag for tiltakene • Bransjen har i mange år betalt høye avgifter på sine CO2-utslipp og de rimeligste reduksjonstiltakene er gjennomført. Ytterligere tiltak har høy kostnad • Tiltakskostnadene som Klimakur har beregnet for vår bransje er gjennomgående høyere enn bransjens egne anslag fra Konkraft 5 • Klimakur gir støtte til bransjens vurdering av at hverken CCS eller havvind vil ha et reelt potensial for anvendelse i offshorevirksomheten før etter 2020, og at samkjøring av kraft mellom flere felt gir helt marginale utslippsreduksjoner • Klimakur åpner også for at bruk av klimafond bør vurderes som et mulig virkemiddel for å få ned de nasjonale utslippene på en kostnadseffektiv måte. Dette har OLF slått til lyd for i flere år
 9. 9. Oljeselskapenes prioriteringer Oljeselskapenes prioritering : • Nordland VI – Ribbanbassenget • Nordland VI – Utrøsthøgda • Nordland VII – nordlige del • Nordland VII – sentrale til sørlige del • Troms II Prioritert ned • Eggakanten (OD definisjon - vest i Barentshavet) • kystnært i Helgeland • Kystnært i Barentshavet Områdene: Vanndybde fra i rundt 100 til mer enn 1000 meter
 10. 10. Miljøkunnskap • Vet mye om seismikk – Skader ikke fiskebestandene – Vinduer for å unngå gyteperioder, fiske – Men kan ha en skremmeeffekt – Er arealutfordring som må håndteres • Nullutslipp (definisjon) – Nullutslipp kjemikalier – Produsert vann - ikke relevant i nord (reinjeksjon) – Ingen effekt påvist etter 40 år – tross tett miljøovervåking av både havbunn og vannsøyle • Erfaringer fra akutte utslipp – 40 år - 5 større utslipp fra oljeindustrien hvorav 3 større enn 1000 m3: ….ingen nådde land, ikke påvist miljøeffekter – Kystnære utslipp - erfaringer fra skipsforlis • Totalt ca. 15 havarier med betydelig utslipp av bunkersoljer de siste 30 år (inkl Full City) • Ikke påvist langvarige endringer i det marine miljø
 11. 11. Seismikk og fisk – forskningsresultater fra Nordland VII sommer 2009
 12. 12. Beredskap - for å redusere miljørisiko • Hovedfokus – forebyggende tiltak • Oljevern – redusere konsekvenser – Flere barrierer for å hindre oljen å nå land • Effektivt oljevern – den primære oppgaven • Men oljevern er også ”ringvirkninger i nord” – Arena Beredskap – NOFO fondet – Norges Brannskole – Fiskebøl – Finnmark Fylkesfiskarlag
 13. 13. Oljevernberedskap: Konsekvensreduserende tiltak • Gjennomgår oppfølging av påpekte utfordringer i nord i tidligere utredninger, bl.a. – Kystnær utvinning – krav til responstid – Ising på utstyr – Logistikk • Store investeringsprogram - 300 mill i nytt og bedre utstyr • Bedre deteksjon i mørke og dårlig sikt • Økt kompetanse, spesialteam, hyppigere og mer omfattende øvelser • Detaljert kartlegging av kystsonen • Bruk av kystflåten - fiskebåter
 14. 14. Simulerte utslipp – hvordan driver oljen Bruken av illustrasjoner ”worst case” scenarier Simulering 3600 utslipp ”Meget store utslipp fra: 6.000 - 180.000 m3” Drivbaner, spredning for 3 enkeltutslipp To største på Norsk sokkel Bravo 12.700 Sm3 Statfjord A 4.400 Sm3
 15. 15. Myndighetene regulerer aktiviteten Avbøtende tiltak ikke en del av forvaltningsplanarbeidet Dette må komme klart frem Lisens tildelt i Nordland VI Boring ikke tillatt i oljeførende lag Boring ikke tillatt > 6 mnd < 2 mnd Boring tillatt 4 mnd 15.des 20.juni 15.aug Seismisk innsamling ikke tillatt 7,5 mnd Seismikk tillatt 4,5 mnd 1.aug
 16. 16. Nordland VI, VII og Troms II – KonKrafts vurdering av utbyggingsalternativer • Samlet sett framstår havbunnsutbygginger med ilandføring som et godt alternativ • Utsikter til betydelige lokale ringvirkninger • En havbunnsutbygging med ilandføring vil kreve et relativt stort ressursgrunnlag for å være lønnsom • De viktigste faktorene i fht offshore vs. Ilandføring er feltstørrelse og avstand til land
 17. 17. • 40 år har gitt stor spredning i hele landet • Største sektor med rundt 250.000 arbeidsplasser (150.000 direkte) • Oljeselskap og leverandører ser nordover og vil bringe aktivitet til landsdelen • Kunnskapsparken Bodø: leveransene fra Nord- Norge er på nesten 4 milliarder kroner i 2008 representerte over 1800 årsverk. • Erfaring - stor sysselsetning i tilknytning til: – Snøhvitanlegget til sammen 500, hvorav Statoil 220 – Ormen Lange med Aukra: samlet sysselsetting 350, hvorav 70 hos Shell
 18. 18. Oppsummering Konsekvenser av Petroleumsaktivitet • Store inntekter til fellesskapet • Arbeidsplasser & ringvirkninger over hele landet - også regionalt/lokalt • Aktiviteten gir olje og gass til Europa som erstatter annen fossil brensel – Aktiviteten gir grunnlag for stor innsats på CCS (Carbon Capture og Storage) • Oljeindustriens tilstedeværelse medfører økt beredskap * skipsfart og petroleumsvirksomhet,
 19. 19. Forvaltningsplan & Petroleumsmelding 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mulig konsekvensutredning Mulig Utlysning og Forvaltningsplan Høst åpning 2010 av petroleumsaktivitet for tildeling av Barentshavet Lofoten av om- Nordland VI, VII og Troms II rådene blokker MD ansvarlig OED ansvarlig. Ikke aktivitet i Med dagens regjering vil inneværende melding ikke bli fremmet før Regj.periode ved utg. av perioden Tidligst aktivitet ultimo 2013 Vår Petroleumsmelding 2011 OED ansvarlig
 20. 20. Klimakur
 21. 21. Klimakur
 22. 22. AMAP is an international organization established 10 key findings: in 1991 to implement components of the Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS).

×