Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibliotēkas vēsture

1,190 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bibliotēkas vēsture

 1. 1. Dagdas Novada tautas bibliotēka
 2. 8. Bibliotēka = sabiedriskās saskarsmes centrs
 3. 13. Bibliotēka = vietējās novadpētniecības centrs
 4. 16. Īss ieskats bibliotēkas vēsturē
 5. 17. 1949. gads <ul><li>Savu pastāvēšanu sāk Daugavpils apriņķa Dagdas pagasta bibliotēka </li></ul><ul><li>Bibliotēka atradās mazā istabiņā aiz skatuves Tautas nama telpās Rīgas ielā </li></ul><ul><li>Bibliotēka sāk savu darbu ar grāmatu krājumu 2529 eksemplāri </li></ul>
 6. 18. 1950. gads <ul><li>Dagdai tiek piešķirtas pilsētciemata tiesības un tā kļūst par rajona centru </li></ul><ul><li>Bibliotēka tiek pārdēvēta par Dagdas rajona bibliotēku </li></ul>
 7. 19. 1962. gads <ul><li>Tiek likvidēts Dagdas rajons </li></ul><ul><li>Dagda tiek pievienota Krāslavas rajonam </li></ul><ul><li>Bibliotēka kļūst par Dagdas ciemata bibliotēku </li></ul><ul><li>Notiek kadru maiņa – par vadītāju sāk strādāt Eleonora Maļuhina </li></ul>
 8. 20. <ul><li>Eleonora Maļuhina </li></ul>
 9. 21. 1963. gads <ul><li>Bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām – tikko uzceltajā Kultūras namā 3.stāvā Sarkanarmijas ielā 29 (tagad Alejas 29) </li></ul><ul><li>Tiem laikiem telpas bija plašas un mājīgas </li></ul>
 10. 22. 1977. gads <ul><li>Par sasniegtajiem rezultātiem darbā ar lasītājiem piešķirts nosaukums “Teicama darba bibliotēka” </li></ul>
 11. 23. 1981. gads <ul><li>Bibliotēkā sāk strādāt jauni darbinieki </li></ul><ul><li>Par bibliotēkas vadītāju kļūst Vladislava Daugoviča </li></ul>
 12. 24. Vladislava Daugovi ča
 13. 25. 1992. gads <ul><li>Dagda iegūst pilsētas tiesības </li></ul><ul><li>Bibliotēka iegūst nosaukumu – </li></ul><ul><li>Dagdas pilsētas tautas bibliotēka </li></ul>
 14. 26. 1997.gads <ul><li>Bibliotēkas vadītāju maiņa – par vadītāju kļūst Marija Aņisimova </li></ul>
 15. 27. 2000. gads <ul><li>Uz jaunās tūkstošgades sliekšņa bibliotēkai no tehnoloģijām ir tikai kopētājs </li></ul>
 16. 28. 2001. gads <ul><li>Sākts darbs pie jaunās bibliotēkas ēkas projekta </li></ul>
 17. 29. 2004. gads <ul><li>Ir sākusies informācijas tehnoloģiju ienākšana bibliotēkā </li></ul><ul><li>Bibliotēkā ir dators un printeris </li></ul><ul><li>Izveidots interneta pieslēgums </li></ul>
 18. 30. 2005. gads <ul><li>Lūzuma gads bibliotēkas vēsturē – ir sākusies Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas projekta jeb Gaismas tīkla realizācija </li></ul>
 19. 31. 2006. gads <ul><li>Sākusies bibliotēkas datorizācija – bibliotēkas lietotāji sāk izmantot datorus un internetu </li></ul><ul><li>Interneta apmeklējuma skaits 1470 </li></ul>
 20. 32. 2007. gads <ul><li>Interneta apmeklējumu skaits - 1829 </li></ul><ul><li>Bibliotēkā ienāk 2 jaunas perspektīvas, bibliotēkzinātni studējošas darbinieces: Marina Baranovska un Ineta Leonoviča-Batņa </li></ul>
 21. 33. Ineta Leonoviča – Batņa Marina Baranovska
 22. 34. Bibliotēkas rādītāji 2008./2009. gadā <ul><li>Lietotāju skaits – 786 / 848 </li></ul><ul><li>Apmeklējumi – 10867 / 13650 </li></ul><ul><li>Literatūras izsniegums – 31557 / 37916 </li></ul>
 23. 35. 2009. gads - lielo pārmaiņu un svarīgu notikumu gads
 24. 36. Bibliotēkas jauno telpu pieņemšana
 25. 37. Jauno telpu atklāšana
 26. 43. Bibliotēka toreiz un tagad
 27. 44. Apkalpošanas lete
 28. 45. Bibliotēkas telpas
 29. 47. Bērnu stūrītis
 30. 48. Lasītava
 31. 50. Prezentāciju sagatavoja: Dagdas novada bibliotēkas darbinieku kolektīvs Paldies par uzmanību!

×