Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Svenskans tempussystem

42,649 views

Published on

Published in: Education
 • If u need a hand in making your writing assignments - visit ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ for more detailed information.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/r9h7kbr } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/r9h7kbr } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/r9h7kbr } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/r9h7kbr } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/r9h7kbr } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/r9h7kbr } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Svenskans tempussystem

 1. 1. Det svenska tempussystemet<br />
 2. 2. Svenskan har två tempussystem:<br />presenssystemet och preteritumsystemet<br />
 3. 3. Presenssystemet<br />Julia har fått ett nytt jobb.<br />Hon är glad.<br />Hon ska spela i en orkester.<br />
 4. 4.
 5. 5. Presens - Nu<br />Om sådant som händer nu:Jag studerar svenska.<br />Om sådant som är allmänt:Det snöar på vintern.<br />Om vanor, sådant som händer regelbundet:Lars åker buss till jobbet varje dag.<br />
 6. 6. Perfekt - något som har hänt före nuhar + supinum<br />Något som har hänt före nu, men man vet inte när:<br />Ulla har läst ryska i Moskva. <br /> (Förra året? För 20 år sedan?) <br />Aktiviteten är avslutad, tiden är okänd<br />Tillsammans med tidsuttryck där tiden inte är slut:<br />Jag har druckit kaffe i dag.<br /> (Det är fortfarande i dag)<br />Aktiviteten är avslutad, men med pågående tidpunkt<br />
 7. 7. Perfekt - något som har hänt före nuhar + supinum<br />När du berättar hur länge någon har gjort något:<br />Anders har jobbat på SAAB sedan 1991. <br /> Påbörjad men ej avslutad aktivitet<br />
 8. 8. Futurum – Något som kommer att hända efter nu<br />Det finns flera olika sätt att uttrycka framtid på svenska:<br />presens + tidsuttryck för framtidOlle flyttar till Berlin nästa månad.<br />ska + infinitiv:Han ska söka jobb på SAP.<br />kommer att + infinitivOllekommer att bli en bra chef där.<br />
 9. 9. Futurum – Något som kommer att hända efter nu<br />Det finns flera olika sätt att uttrycka framtid på svenska:<br />4. tänker + infinitiv<br />Jag tänker åka till Åre.<br />5. perfekt – för aktivitet 1 om det finns två eller flera aktiviteter efter varandra i framtiden:<br />När Olle har flyttat(1) ska han söka jobb (2).När han har talat med sina kollegor (1) ska han bjuda dem på middag (2). <br />
 10. 10. Preteritumsystemet<br />Julia hade fått ett nytt jobb för två dagar sedan.<br />Hon var glad då.<br />Hon skulle haspelat i en orkester.<br />
 11. 11.
 12. 12. Preteritum - Då<br /> När något har hänt vid en bestämd tidpunkt i dåtid. <br />Både aktiviteten och tidpunkten är avslutade:<br />Jag åt gröt till middag i går. <br />(Jag äter inte längre. Det är inte i går längre.) Både aktiviteten och tidpunkten är avslutade)<br />
 13. 13. Exempel<br />Vi på bio i går. <br />Vad du i måndags?<br />Jag sent då.<br />Olle i Malmö i sin ungdom.<br />Elvis Presley från Memphis, Tenessee.<br />
 14. 14. Pluskvamperfekt – före dåhade + supinum<br />Något som hände före en bestämd tid i dåtid.<br />När jag hade duschat åt jag frukost.<br /> (Först duschade jag sedan åt jag frukost).<br />
 15. 15. Futurum preteriti - efter då<br />Använd skulle + infinitiv när du berättar om något som du planerade vid tidpunkten då i preteritumsystemet, eller som du trodde skulle hända:<br />I morse var Harry nervös för han skulle ha ett test klockan tolv.<br />Använd hade + infinitiv om aktivitet 1 om det finns två eller fler aktiviteter efter varandra:<br />När hon hade tagit sin examen (1) skulle hon söka jobb (2).<br />
 16. 16. Att skilja mellan preteritum och perfekt<br /> Varför används olika tempus i följande meningar?<br />Jag åt gröt till frukost i morse.Jag har ätit gröt till frukost i dag.<br /> i morse = avslutad tidpunkt = preteritum<br /> i dag = pågående tidpunkt = perfekt<br /> Använd alltid preteritum när det finns en bestämd tidpunkt i dåtid.<br /> Använd perfekt:<br />när du inte vet exakt när något har hänt<br />tillsammans med tidsuttryck där tiden ”inte är slut” som t.ex. i dag, den här veckan, det här året o.s.v.<br />när du berättar hur länge något har pågått<br />
 17. 17. Tempusharmoni<br /> När du ska skriva en uppsats eller liknande bestämmer du dig för om du ska skriva i presens eller preteritum. <br /> Normalt sett håller du dig sedan inom det systemet och byter inte mellan dem. <br />Rätt: På den tiden fick man inte plocka godiset själv, <br /> utan jag sa till tanten i affären vad jag ville ha.<br />Fel: På den tiden fick man inte plocka godiset själv, utan jag säger till tanten i affären vad jag vill ha.<br />Detta kallas för tempusharmoni.<br />
 18. 18. Undantag från tempusharmonin<br /> Ibland måste man byta från t.ex. presens- till preteritumsystemet för att det man skriver ska bli logiskt:<br />Jag är trött för jag la mig sent i går.<br />Jag kunde inte ringa till skolan i morse för min <br />telefon är avstängd, sa Ylva.<br />Mats är rik, för han vann fem miljoner för ett par år <br />sedan.<br />
 19. 19. Källor:<br />Fasth & Kannermark: Form i fokus B och C<br />Kalmström: Svensk grammatik och ordbildning<br />Sundberg-Holmberg & Asker: Grammatikövningar för Sfi<br />Kristina Eriksson, Vux, Sigtuna<br />kristina.a.eriksson@edu.sigtuna.se<br />Bildanimationerna från http://office.microsoft.com/sv-se/images<br />Dagmar Machutta <br />

×