Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Монгол Англи орчуулга 1

1,738 views

Published on

  • Be the first to like this

Монгол Англи орчуулга 1

  1. 1. 1. Translate into English 1220 онд Аугаа Их удирдагч Чингис хаан Монголын эзэнт гүрний нийслэл хотоор Хар – Хорин хотыг барихыг зарлиг болгосон бөгөөд 2 дахь аугаа хаан Өгөөдэй үүнийг Монголын Эзэнт гүрний нийслэл болгосон юм. Мөнх хаан уг хотыг өргөтгөж 1246 онд Eвропын аялагчид дэлхийн түүхэнд энэ хотыг Хар –Хорин гэж тэмдэглэн үлдээсэн байдаг.1260 онд Хубилай хаан Хар-Хориноос Монголын нийслэлийг Кайпаруу дараа нь 1264 онд Бээжин рүү нүүлгэн шилжүүлсэн бөгөөд хожуу сүүлд 1410 онд Мин улсын цэргүүд хар хорин хотыг үндсээр нь сүйтгэжээ. Example: Khara-Khorum in 1220 as a capital of the Mongolian Empire. The second great khaan, Ogodei, made it the real capital of the Mongolian Empire. The fourth great khaan, Monke, extended the city and European travelers recorded the city in the world history in 1246 as “Khara Khorin”.In 1260, Khubilai khaan moved the Mongolian capital from Khara-Khorum to Kaiping (Xanedu or Shandu in Mongolian), then to Beijing (Daidu) in 1264. Later, Ming army completely ruined Khara-Khorum in 1410. 2.Translate into English Монголын ахмад эрдэмтэд “Монголын Нууц Товчоо” -г англи хэл дээр орчууллаа. Боловсрол Соѐл Шинжлэх Ухааны сайдын тушаалаар “Монголын нууц товчоо” орчуулах ажлын хэсэгийг 6 сарын өмнө байгуулсан.Монголын том өв хөрөнгийг судалсан хүмүүс 800 жилийнхээ ойгоор гадаадын жуулчдад барих оюуны асар үнэтэй бэлэгтэй боллоо хэмээн ярьж байв.

×