Tørre fakta

605 views

Published on

Dagfinn Lauvsland - DDV: Det Digitale Vestre Agder - eKommunestrategi-prosjektet - oppstartsmøtet 4.10.2011

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Tørre fakta

 1. 1. eKommunestrategi-prosjektetDet Digitale Vestre Agder TØRRE FAKTA Det Digitale Vestre Agder eKommunestrategi-prosjektet
 2. 2. TØRRE FAKTA• Finansiering• Prosjektorganisasjon• Tidsplan• Arbeidsform Det Digitale Vestre Agder eKommunestrategi-prosjektet
 3. 3. FinansieringHele budsjettetSøknader: regionene, VAF, FMAktuelle bidragsytere Det Digitale Vestre Agder eKommunestrategi-prosjektet
 4. 4. Prosjektorganisasjonen Styringsgruppen Arbeids- utvalg Prosjekt- leder Prosjektgruppen Arb.gruppe Arb. gruppe Arb.gruppe Arb.gruppeArb.gruppe tekniske info og IKT velferd oppvekst tjenester tjenestetorg infrastruktur Det Digitale Vestre Agder eKommunestrategi-prosjektet
 5. 5. ProsjektorganisasjonArbeidsgruppeneArbeidsgruppene har hver 2 representanterfra hver av de 2 regionene. Disse kjenner Styringsgruppensitt eget arbeidsområde godt, harorganisasjonsforståelse, samhandlings- og Arbeids- utvalgIKT-kompetanse. I utgangspunktet Prosjekt-nedsettes det 5 arbeidsgrupper innenfor lederprioriterte satsingsområder. ProsjektgruppenHovedoppgavene er å kartlegge status ikommunene, foreslå tiltak, samt Arb.gruppe Arb.gruppe Arb. gruppe Arb.gruppe Arb.gruppe tekniske info og IKTutarbeide sin del av strategiplanen. velferd oppvekst tjenester tjenestetorg infrastrukturI utgangspunktet nedsettes det 5 arbeidsgrupper innenfor prioritertesatsingsområder. Hovedoppgavene er å kartlegge status i kommunene,foreslå tiltak, samt utarbeide sin del av strategiplanen. Det Digitale Vestre Agder eKommunestrategi-prosjektet
 6. 6. ProsjektorganisasjonProsjektgruppenProsjektgruppen er sammensatt avlederne for arbeidsgruppene, samt Styringsgruppen2 tillitsvalgte.Prosjektgruppen koordinerer Arbeids- utvalgarbeidet, foreslår satsingsområder, Prosjekt-vurderer effekt på tvers av lederfagområder, og utarbeider forslag Prosjektgruppentil strategiplan.Prosjektgruppa utarbeider også Arb.gruppe Arb.gruppe Arb. gruppe Arb.gruppe Arb.gruppe tekniske info og IKTinformasjonsplan for prosjektet. velferd oppvekst tjenester tjenestetorg infrastruktur Det Digitale Vestre Agder eKommunestrategi-prosjektet
 7. 7. Prosjektorganisasjon Prosjektleder Prosjektleder er prosjektets daglige og faglige leder og deltar i møtene i Styringsgruppen, Styringsgruppen Prosjektgruppen og arbeidsgruppene, og er sekretær for gruppene. Prosjektleder har Arbeids- utvalg også ansvaret for Prosjekt- • utarbeidelse av detaljert leder prosjektbeskrivelse Prosjektgruppen • skriving av eKommune-strategien • gjennomføring av informasjonsplanen Arb.gruppe Arb.gruppe Arb. gruppe Arb.gruppe Arb.gruppe • økonomioppfølgingen i prosjektet tekniske info og IKT velferd oppvekst infrastruktur tjenester tjenestetorg Prosjektleder skal utføre sine oppgaver i samarbeid med øvrige prosjektdeltakere i en god og involverende prosess.Arbeidsgruppene Det Digitale Vestre Agder eKommunestrategi-prosjektet
 8. 8. Tidsplan• Fase 1 – (4/2011) – Prosjektplaner og status• Fase 2 – (1/2012) – Muligheter og delstrategier• Fase 3 – (2/2012) – Hovedstrategi / vedtak Det Digitale Vestre Agder eKommunestrategi-prosjektet
 9. 9. Tidsplan• Fase 1 – (4/2011) – Prosjektplaner og status – Prosjektrutiner (info, dokumentasjon, økonomi,…) – Framdriftsplaner og arbeidsdeling – Gode eksempler – Kompetanseoverføring – Kartlegging av status i DDV• Fase 2 – (1/2012) – Muligheter og delstrategier• Fase 3 – (2/2012) – Hovedstrategi / vedtak Det Digitale Vestre Agder eKommunestrategi-prosjektet
 10. 10. Tidsplan• Fase 1 – (4/2011) – Prosjektplaner og status• Fase 2 – (1/2012) – Muligheter og delstrategier – Målformuleringer – Sortere muligheter og veivalg – Kalkulere aktuelle tiltak (tid og økonomi) – Prioriteringer – Skisser til handlingsplaner (delplaner)• Fase 3 – (2/2012) – Hovedstrategi / vedtak Det Digitale Vestre Agder eKommunestrategi-prosjektet
 11. 11. Tidsplan• Fase 1 – (4/2011) – Prosjektplaner og status• Fase 2 – (1/2012) – Muligheter og delstrategier• Fase 3 – (2/2012) – Hovedstrategi / vedtak – Totalplan (DDV) – Tekniske konsekvenser – Økonomiske konsekvenser – Organisatoriske konsekvenser – Planmal for kommunene Det Digitale Vestre Agder eKommunestrategi-prosjektet
 12. 12. Arbeidsform• Møter (fysisk, telefon, web) – Arbeidsgruppene (inkl. utvidet), Prosjektgruppa – Hurtigarbeidende minikomiteer – Eksterne• Stormøte(r)• Samspill og totalkompetanse – Involvering (formelle/uformelle prosjektdeltakere) – Informasjon – bred distribusjon Det Digitale Vestre Agder eKommunestrategi-prosjektet
 13. 13. eKommunestrategi-prosjektetDet Digitale Vestre Agder TØRRE FAKTA Det Digitale Vestre Agder eKommunestrategi-prosjektet

×