Αγγελής Δημήτρης<br />Μανωλιουδάκης Αντώνης<br />Διαχείριση Κινδύνου<br />ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ<br />ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ...
Τι είναι κίνδυνος;<br />Συνδυασμός της πιθανότητας ενός γεγονότος και των επιπτώσεών του.<br />Η θετική ή αρνητική επίδρασ...
Τι είναι η Διαχείριση Κινδύνου;<br />Η συνεχής διαδικασία προσδιορισμού, αξιολόγησης και ανάλυσης των κινδύνων και η μείωσ...
Γιατί Διαχείριση Κινδύνου;<br />Κάθε οργανισμός εκτίθεται σε κινδύνους.<br />Το περιβάλλον των επιχειρήσεων είναι γεμάτο α...
Κύκλος ζωής Διαχείρισης Κινδύνου<br />Ένα τεράστιο έργο με αρχή, αλλά χωρίς τέλος<br />Αναγνώριση κινδύνου<br />Προσδιορισ...
Αναγνώριση κινδύνου<br />Δίνουμε το πλαίσιο και εξετάζουμε το περιβάλλον.<br />Κατηγοριοποιούμε τους κινδύνους στις παρακά...
Operational
Reputational
Procedural
Project
Financial
Technical
Natural
Political
Others</li></li></ul><li>Ανάλυση κινδύνου<br />Αξιολογούμε κάθε κίνδυνο σε σχέση με την πιθανότητα που έχει να συμβεί και ...
Χαμηλή
Μέτρια
Υψηλή
Σοβαρότητα:
Ασήμαντη
Ανεκτή
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Risk Management (applied on Travel.gr)

983 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Risk Management (applied on Travel.gr)

 1. 1. Αγγελής Δημήτρης<br />Μανωλιουδάκης Αντώνης<br />Διαχείριση Κινδύνου<br />ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ<br />ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ<br />ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ<br />«Διοίκηση Έργων»<br />Διδάσκων: Μ. Θεμιστοκλέους<br />
 2. 2. Τι είναι κίνδυνος;<br />Συνδυασμός της πιθανότητας ενός γεγονότος και των επιπτώσεών του.<br />Η θετική ή αρνητική επίδραση των αβεβαιοτήτων στους επιχειρησιακούς στόχους<br />Η πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός σε κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει:<br />Ευκαιρία: πρέπει να την αδράξουμε<br />Απειλή: πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλες στρατηγικές για να την αποφύγουμε. <br />
 3. 3. Τι είναι η Διαχείριση Κινδύνου;<br />Η συνεχής διαδικασία προσδιορισμού, αξιολόγησης και ανάλυσης των κινδύνων και η μείωση των αρνητικών συνεπειών τους.<br />Ανάπτυξη στρατηγικών αποφυγής ή μείωσης των αρνητικών συνεπειών των κινδύνων.<br />
 4. 4. Γιατί Διαχείριση Κινδύνου;<br />Κάθε οργανισμός εκτίθεται σε κινδύνους.<br />Το περιβάλλον των επιχειρήσεων είναι γεμάτο αβεβαιότητες και συνεχώς μεταβαλλόμενο.<br />Εξάρτηση οργανισμών από τα πληροφοριακά συστήματα.<br />Ανάγκη ενός εργαλείου που θα υποστηρίξει την αποστολή ενός οργανισμού.<br />
 5. 5. Κύκλος ζωής Διαχείρισης Κινδύνου<br />Ένα τεράστιο έργο με αρχή, αλλά χωρίς τέλος<br />Αναγνώριση κινδύνου<br />Προσδιορισμός, κατηγοριοποίηση κινδύνων.<br />Ανάλυση κινδύνου<br />Αξιολόγηση των κινδύνων ανάλογα με την πιθανότητα να συμβούν και την σοβαρότητα της συνέπειάς τους.<br />Προγραμματισμός<br />Δημιουργία στρατηγικών αντιμετώπισης κάθε κινδύνου (αποφυγή, μείωση αρνητικών συνεπειών ή αντιμετώπιση).<br />Παρακολούθηση & Έλεγχος<br />Επαναπροσδιορισμός, καθώς σε ένα δυναμικό περιβάλλον οι κίνδυνοι αλλάζουν συνεχώς.<br />
 6. 6. Αναγνώριση κινδύνου<br />Δίνουμε το πλαίσιο και εξετάζουμε το περιβάλλον.<br />Κατηγοριοποιούμε τους κινδύνους στις παρακάτω κατηγορίες:<br /><ul><li>Human
 7. 7. Operational
 8. 8. Reputational
 9. 9. Procedural
 10. 10. Project
 11. 11. Financial
 12. 12. Technical
 13. 13. Natural
 14. 14. Political
 15. 15. Others</li></li></ul><li>Ανάλυση κινδύνου<br />Αξιολογούμε κάθε κίνδυνο σε σχέση με την πιθανότητα που έχει να συμβεί και την σοβαρότητα του:<br /><ul><li>Πιθανότητα:
 16. 16. Χαμηλή
 17. 17. Μέτρια
 18. 18. Υψηλή
 19. 19. Σοβαρότητα:
 20. 20. Ασήμαντη
 21. 21. Ανεκτή
 22. 22. Σοβαρή
 23. 23. Καταστροφική</li></li></ul><li>Ανάλυση κινδύνου<br />Αξιολογούμε κάθε κίνδυνο σε σχέση με την πιθανότητα που έχει να συμβεί και την σοβαρότητα του:<br />
 24. 24. Προγραμματισμός<br />Για κάθε κίνδυνο δημιουργούμε μία στρατηγική αντιμετώπισης:<br />Στρατηγική αποφυγής<br />Στρατηγικές που θα μας δώσουν την δυνατότητα να αποφύγουμε τον κίνδυνο.<br />Στρατηγική μείωσης<br />Αν δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο τότε αναπτύσσουμε στρατηγική που θα μας επιτρέψει να μειώσουμε τις αρνητικές του συνέπειες.<br />Σχέδια αντιμετώπισης<br />Αν δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον κίνδυνου, ούτε να μειώσουμε τις αρνητικές του συνέπειες, τότε αναπτύσσουμε στρατηγικές αντιμετώπισης<br />
 25. 25. Παρακολούθηση & Έλεγχος<br />Τακτική αξιολόγηση των προσδιορισμένων κινδύνων, έτσι ώστε να αποφασιστεί εάν ο κίνδυνος γίνεται ή όχι μικρότερος ή πιθανότερος.<br />Αξιολόγηση για το εάν τα αποτελέσματα των κινδύνων έχουν αλλάξει.<br />Προγραμματισμός συνεδριάσεων προόδου για συζήτηση των βασικότερων κινδύνων.<br />
 26. 26. Διαχείριση Κινδύνου<br />Αναβάθμιση ταξιδιωτικούportalTravel.gr<br />
 27. 27. Travel.gr<br />Τουριστική ιστοσελίδα που προσφέρει τουριστικές και ταξιδιωτικές υπηρεσίες.<br />Βασικό κανάλι επικοινωνίας η τηλεφωνία.<br />Αποστολή: αναβάθμιση και ενίσχυση με περαιτέρω κανάλια επικοινωνίας (web, i-mode, MyCosmos, Wap, Sms)<br />Στόχοι: <br />Αναβάθμιση του περιεχομένου<br />Επισκέψεις: 1.000.000/χρόνο<br />Μικτό κέρδος> 4,5% επί των εσόδων<br />
 28. 28. Πιθανοί κίνδυνοι 1/4<br />
 29. 29. Πιθανοί κίνδυνοι 2/4<br />
 30. 30. Πιθανοί κίνδυνοι 3/4<br />
 31. 31. Πιθανοί κίνδυνοι 4/4<br />
 32. 32. Ανάλυση κινδύνων 1/2<br />
 33. 33. Ανάλυση κινδύνων 2/2<br />
 34. 34. Προγραμματισμός<br />
 35. 35. Παρακολούθηση & Έλεγχος<br />Προβλέπονται συνεδρίες ανά εξάμηνο, παρευρισκομένων όλων των εμπλεκόμενων μερών, με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό και την επαναξιολόγηση των σημαντικότερων κινδύνων.<br />Αναθεώρηση των στρατηγικών για τους κίνδυνους στους οποίους παρουσιάστηκε (κατόπιν αξιολόγησης) μεταβολή στην συχνότητα ή την επίδραση.<br />
 36. 36. Ευχαριστούμε<br />

×