Masyarakat kaum melayu

415 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Masyarakat kaum melayu

  1. 1. MASYARAKAT KAUM MELAYU-BRUNEI MakanantradisikaumMelayu- Brunei di MalaysiaTariantradisionalmasyrakatkaumMelayu-Brunei Alatmuziktradisional Brunei
  2. 2. KaumBajauBajauadalahterbahagikepadaduakumpulan yang telahmenetap di Pantai Barat danTimur Sabahsejakbeberaparatustahun.Merekabekerjasebagaipetanidannelayan di persisiranpantaibarat disampingmenunggangkudadanBajau di PantaiTimurЅabahsebagainelayandanpenyelam yangmahir.Orang BajauSamahPantai Barat terkenaldenganpenunggangkuda,pembuatanparangdanmenjadipesawahsertapenternak.Padamasa yangsamajuga,masyarakatBajauPantaiTimur SabahkhasnyadaridaerahSempornajugamendapatgelaranistimewadanunikseperti “seagypsies,PanglimaDilaut,PelautdanPelayarTerunggul.”MasyarakatBajaumempunyaipelbagaijenismakananseperticontoh,Kima,Sagol,PutudanTompek.Merekajugamempunyaitarian yang amatuniksepertiTarianDalling-Dalling,ІgalІgal,TarianLimbai&Runsai.PakaianTradisinalSukuKaumBajau Kota Belud (AlaBimbang)bagilelakidanperempuan.NamajenispakaiantradisionalbagiЅukuКaumВajau diРantaiТimurЅempornadikenalidengan "AlalBimbang".
  3. 3. KaumIbanKaumIbandahuludikenalisebagaiDayakLautdandenganjumlahsebanyak 876,000 iaitu 40%daripadajumlahpenduduk Sarawak, kaumIbanmerupakankumpulanetnik yang terbesar di Sarawak,merekamendiamidaerahdanbahagiannegeri Sarawak daridaerahLundu di baratdanLimbang ditimurlaut, tetapikepadatanpendudukIbanadalah di bahagian Kota Samarahan, Sri Aman, Sarikei,Sibu, Kapit, BintuludanMiri. KebanyakankaumIbantinggalberkampung di rumahpanjang yangkebiasaanyaterletak di tebingansungaidan ditepijalanrayainiadalahbagimempermudahkanaktivitikerja,berhubungdanberkomunikasiantarasatusama lain. amalancarahidup yangdiamalkanadalahberlandaskanhukumadat ,pantang-larang, tolak-ansur (tolenransi),danberteraskanperhubunganpersaudaraan yang eratantarasatusama lain.KebanyakanmasyarakatIbanpadahariinimenerima agama Kristiansebagaipegangan,tetapidalammasa yang samamasihmengekalkannilaiadatresamdanciri-cirikebudayaan yangmenjadilambangtradisimasyarakatIban.Tradisi orang Ibanadalahmenyimpanpasu, gong,dantempayan yang dipanggiltajau.Iadiwarisisecaraturun-temurun, bernilai, dianggapsuci,dandihomati.
  4. 4. Tajauberfungsisebagaihartasimpanandandiperolehsecaratukarbarang.SebilangankecilmasyarakatbumiputeraIbanmasihmengamalkankepercayaannenekmoyang.PerayaanGawaimerupakanperayaanutamabagisukukaumIban.Jenis-jenisHariGawaiadalahsepertiGawaiDayak,GawaiBurung, GawaiBatu,GawaiKenyalang, GawaiPanggul,GawaiKelingkang,GawaiTuah,GawaiLelabidanGawaiAntu.

×