MASARYKOVA UNIVERZITA   PEDAGOGICKÁ FAKULTADnešní fenomén - Šikana na základních školách         Brno 2013  ...
Dnešní fenomén - Šikana na základních školáchArgumentace:  Ke zpracování jsem si vybrala téma šikany, protože se touto pr...
V současnosti víme, že výskyt šikany na českých školách má epidemický rozměr.Nejlépe je situace zmapována na základních šk...
Knihu Bolest šikanování (2) jsem si vybrala zejména pro to, že šikana se stává běžnýmproblémem téměř na každé škole a mysl...
Dále jsou zde uvedeny nejdůležitější strategie vyšetřování, jak sjednat nápravu, jaké metodyvyužít k nápravě. Tato část kn...
všechny možnosti, prevence, programy, které jsou v dnešní době dostupné a které námmohou pomoci s řešením. V České republ...
<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/437/SKOLNI-SIKANOVANI-Z-RUZNYCH-STRAN.html>. ISSN 1802-478    Stránka je přehledná  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Šikanování na základních školách

1,302 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,302
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Šikanování na základních školách

 1. 1. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTADnešní fenomén - Šikana na základních školách Brno 2013 Drahoslava Holbová (392289)
 2. 2. Dnešní fenomén - Šikana na základních školáchArgumentace: Ke zpracování jsem si vybrala téma šikany, protože se touto problematikou zajímám av dnešní době je jedním z největších problémů na téměř každé škole. Jelikož studuji na Pedagogické fakultě – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, týká se tatoproblematika také mě, jakožto budoucího pedagoga. K tématu jsem se dostala na základě přečtení knihy Bolest šikanování, která ve mnězanechala spoustu pocitů, a proto jsem se rozhodla zabývat se daným tématem hlouběji. Také název mé práce se z velké části odvíjí od přečtené knihy a měl být jakousi pobídkouk zamyšlení nejen pedagogů, ale i rodičů dětí na základních školách.Anotace: Text pojednává o jednom z nejčastějších problémů na školách – šikaně. Ve většiněpřípadů se na šikanu přijde pozdě, nebo i když se objeví včas, není dále řešena. Prácepředstavuje jakési upozornění na tuto problematiku, základní důležité pojmy a taképoukazuje na vývoj počtu žáků na základních školách za posledních 10let.Klíčová slova:Šikana, léčba šikany, základní škola, žáci, Nejdříve bychom si měli přiblížit termín šikana. Šikanování a další formy násilí aporušování základních lidských práv jsou nemocí, která postihuje velké množství škol,výchovných zařízení, vojenských útvarů, pracovišť. Školní šikanování představuje velmi starý fenomén, jistě starý jako škola sama. Je protopozoruhodné, jak dlouho unikal pozornosti pedagogů i dalších odborníků, a to nejen u nás,ale v celém světě. Tato slepota má své příčiny především ve skrytosti a nepřístupnostišikany. Všichni přímí a nepřímí účastníci z různých důvodů a pohnutek brání odhaleníšikanování.
 3. 3. V současnosti víme, že výskyt šikany na českých školách má epidemický rozměr.Nejlépe je situace zmapována na základních školách. Tři velké výzkumy v posledních desetiletech zde odhadují výskyt šikany až 40%. V roce 2001 proběhl celonárodní výzkum a došelk závěru, že v ČR je šikanováno přibližně 41 % žáků. Výsledek koresponduje smezinárodním výzkumem (1999), který uvádí 36,8 % obětí, a rozsáhlým výzkumem v rámciprojektu MIŠ (2005), kde bylo zjištěno 39,6 % obětí. (Havlínová, Kolář 2001). Přestože počet žáků na základních školách klesá, výskyt šikany je čím dál častější. Zde uvádím graf – vizualizaci tématu: Vývoj počtu žáků na základních školách v ČR odroku 2002 – 20010. Přímý odkaz na můj graf: http://infogr.am/28c4af15d4ce-4603 (1)Obrázek 1 – Graf vývoje počtu žáků na ZŠ v ČR od roku 2002 do roku 2010 K tomuto tématu jsem se dostala prostřednictvím knihy Bolest šikany, kterou jsem četlana základě vypracování seminární práce do Školní pedagogiky.
 4. 4. Knihu Bolest šikanování (2) jsem si vybrala zejména pro to, že šikana se stává běžnýmproblémem téměř na každé škole a myslím si, že jako budoucí pedagog by mělo být skoromojí povinností, se tímto mnohdy neřešeným problémem zabývat. Autorem této knihy je dr. Michal Kolář, známý etoped a psychoterapeut. Problematikoušikanování se zabývá více než 25 let. Vytvořil původní speciální teorii a metodikudiagnostiky a léčby školního šikanování. Kromě Bolesti šikanování napsal také knihy Skrytýsvět šikanování ve školách nebo Nová cesta k léčbě šikany, publikuje v odborných ipopulárních časopisech a pořádá semináře či workshopy zaměřené na problematikušikanování. Spolupracuje s Mezinárodní a Evropskou observatoří školního násilí. Kniha byla vydána roku 2001 nakladatelstvím Portál a nese podnázev Cesta k zastaveníepidemie šikanování ve školách. Je rozdělena na:  úvodní část – předmluva, úvod  první část, která je zaměřená na východiska pro pomoc při šikanování  druhou část, kde se hovoří o hlubších souvislostech šikanování  třetí část, dávající stručný návod k léčení bolesti školních šikan  závěrečná část – literatura, přílohy V úvodní části autor popisuje problematiku šikany v kontextu společnosti, srovnáníšikany v jiných zemích, nevědomost škol a pedagogů, jak se k této problematice postavit,natož ji pak ještě řešit i o tom, jak je důležitá účinná pomoc. Další kapitoly popisují co je a není šikanování, tzv. zakrývající a protiúzdravný systém,kde se řadí komplot velké šestky, který je dále zmiňován a provázán s ostatními kapitolami,dále se zde dočteme o jiných variantách zakrývání šikany. Druhá část knihy hovoří o hlubších souvislostech šikanování, což zahrnuje napříkladdůvody nebo příčiny, které přivedou člověka k tomu, aby mučil jiné lidi, co je spouštěcímmechanismem šikany, kdo bývá nejčastěji obětí, kdo agresorem, jak je důležitá osobnostpedagoga, či spolupráce rodiny, následky a škody způsobené šikanováním. Třetí část knihy je založena na léčbě bolesti školních šikan. Autor se zde zaměřil na prvnípomoc, jednak první pomoc pedagogů, jak důležitá je diagnostika a jak při ní postupovat.
 5. 5. Dále jsou zde uvedeny nejdůležitější strategie vyšetřování, jak sjednat nápravu, jaké metodyvyužít k nápravě. Tato část knihy je doplněna také o neobvyklé formy šikany jako napříkladpasťácké šikany či rasismus a první pomoc a léčba při takových projevech, důležitost prvnípomoci rodičů. Neméně zajímavá a hodně důležitá je kapitola o léčbě nemocné skupiny, jakpostupovat, čeho se vyvarovat a na co naopak klast důraz. Závěr této části věnuje autorprevenci šikan a pedagogické komunitě. V závěru knihy jsou uvedeny vybrané internetové adresy a přílohy, jako je šikanováníz hlediska práva, ilustrační případy, které skočily vězením, depistážní dotazníky, informačníletáky, techniky dynamické diagnostik, obsah Základního intervenčního programu, či kdehledat pomoc. Na základě získání těchto informací jsem se začala tématem zabývat blíže, na internetujsem narazila na spoustu zajímavých informací. Uvádím odkaz na webovou stránku, kde simůžete pustit video, výpovědi dvou mladých lidí, kteří se stali obětí šikany.http://www.minimalizacesikany.cz/videogalerie?id=2 (3)Podle výše zmiňovaného autora (Michala Koláře), odlišujeme několik pohledů na šikanu:  šikana zevnějšku  šikana a škádlení  šikana jako závislost  šikana jako těžká porucha vztahů  šikana a trestná činnost. Dále rozlišuje jednotlivé fáze šikany:  První stadium - zrod ostrakismu  Druhé stadium - fyzická agrese a přitvrzování manipulace  Třetí stadium - vytvoření jádra (klíčový moment)  Čtvrté stadium - většina přijímá normy  Páté stadium - totalita (dokonalá šikana) (4) Myslím si, že je důležité věnovat šikaně velkou pozornost a hlavně zajistit potřebnévzdělání učitelů. Jak jsem už zmiňovala na začátku, dětí na základních školách ubývá, alevýskyt šikany je čím dál větší. Proto je důležité se tímto problémem zabývat a využít
 6. 6. všechny možnosti, prevence, programy, které jsou v dnešní době dostupné a které námmohou pomoci s řešením. V České republice existuje několik sdružení pro prevenci proti šikaně, jako příkladuvádím Sdružení proti šikaně, se kterým spolupracuje právě Michal Kolář. (5)Citace:(1) HOLBOVÁ, Drahoslava. Vývoj počtu žáků na základních školách v ČR od roku 2002do roku 2010. In: Infogr.am [online]. 2012, 27.11. 2012 [cit. 2012-12-21]. Dostupné z:http://infogr.am/Vyvoj-poctu-zaku-na-zakladnich-skolach-v-CR-od-roku-2002-do-roku-2010  Citace grafu s vizualizací tématu(2) KOLÁŘ, Michal, Bolest šikany: Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Vyd.1. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-014-3  Odborná monografie  Informace jsou aktuální a přesné  Autor je erudovaný  Obsahuje spoustu užitečných informací a rad  Kniha je doporučena pro učitele(3) AISIS O.S. Galerie MiŠ: Video. In: Minimalizace šikany: Informační portál o šikaně naškolách [online]. 2008 [cit. 2012-12-21]. Dostupné z:http://www.minimalizacesikany.cz/galerie  Ukázka výpovědi ilustrující aktuální téma  Stránka určena pro pomoc proti šikaně  Obsahuje informace a rady  Stránka je přehledná  Důvěryhodnost(4) KOLÁŘ, Michal. Školní šikanování z různých stran. Metodický portál: Články [online].02. 01. 2006, [cit. 2013-01-06]. Dostupný z WWW:
 7. 7. <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/437/SKOLNI-SIKANOVANI-Z-RUZNYCH-STRAN.html>. ISSN 1802-478  Stránka je přehledná  Autor je erudovaný  Odborný článek  Stránka obsahuje spoustu užitečných a zajímavých rad a materiálů  Informace jsou přesné a přiměřené(5) Společenství proti šikaně [online]. 2004 [cit. 2012-12-21]. Dostupné z:http://www.sikana.org/  Stránka je užitečná pro odhalení šikany  Stránka poskytuje informace po prevenci šikany  Stránka odkazuje na publikace, na konference či semináře  Stránka je přehledná  Jedním z organizátorů sdružení je autor knihy Bolest šikanování, Michal Kolář

×