Successfully reported this slideshow.

20100621 project implementatie_edu_quat

582 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20100621 project implementatie_edu_quat

 1. 1. Project implementatie EduQuat
 2. 2. Bart Van Luik “Een visie moet landen op de vaste grond”
 3. 3. Wat is de project implementatie EduQuat en welke doelen hebben wij?
 4. 4. Organisatie doel “Quadraam wil expertise uitwisselen, een vraagbaak inrichten, samenwerking faciliteren, en de uitwisseling van kennis en leermiddelen bevorderen tussen de gebruikers onderling”
 5. 5. Instrumenteel doel EduQuat heeft als doel om onderwijs vernieuwing te ondersteunen en te faciliteren op de volgende domeinen: Teletop, digitaal toetsen, digitale content, multimedia gebruik, web 2.0 in het onderwijs, het gebruik van digitale borden.
 6. 6. “Meet2share“ • Onderzoek in school stimuleren • Kennis en vaardigheden fysiek en virtueel uitwisselen • Samenwerking faciliteren • Ontsluiten van (open) leermiddelen • Communicatie bevorderen • Borgen in beleid en kwaliteitszorg
 7. 7. “Het gereedschap is er, tijd om het te gaan gebruiken.”
 8. 8. Demo EduQuat
 9. 9. Beschikbaarheid, kwaliteit, diversiteit en toegankelijkheid van leermiddelen
 10. 10. Kennisuitwisseling en (open) Leermiddelen ontsluiten via Teletop
 11. 11. Strategisch niveau “dromen en piketpaaltjes slaan”
 12. 12. Operationele niveau “de verbinding leggen tussen vak(inhoud), didactiek en ict ”
 13. 13. De rol van de afdelingsleider in het primaire proces
 14. 14. De leerling wil niet perse ict in het onderwijs, maar betekenisvol onderwijs.
 15. 15. Wat is uw rol? In het project EduQuat
 16. 16. Leidinggevenden worden geacht: • op de hoogte te zijn van de toepassingsmogelijkheden van ICT • een visie te hebben op de inzet van ICT in het primaire proces
 17. 17. Uw droom...
 18. 18. Tactische niveau “vertalen, borgen en balanceren”
 19. 19. Act Plan Strategische doelen Check Do Operationele initiatieven Waan van de dag
 20. 20. Curriculaire spinnenweb van Jan Van den Akker (SLO)
 21. 21. Bron: Implementatiewijzer Radboud Universiteit Nijmegen
 22. 22. Fase kenmerken Pionier Pilot/Projectmatig Brede invoering gemotiveerd, vrijwillig visie visie afwachtende leiding leiding leiding amateuristisch, soloacties projectmatige aanpak standaardwerkwijze kleinschalig samenwerking samenwerking (t, s, a) individuele successen professioneel geen discussie over tools snelle oplossingen Verantwoordelijkheden onderdeel primaire belegd proces technologie accent onderwijskundig accent functieprofielen zelf materiaal maken professionalisering functiedifferentiatie gebrekkige support aandacht voor support gebrekkige faciliteiten aandacht voor faciliteiten olievlekwerking bottom-up bottom-up en top-down
 23. 23. Samen bouwen
 24. 24. Ontmoetingen tussen docenten en de uitwisseling van leermiddelen en kennis stimuleren.
 25. 25. Kennis en informatie uitwisselen in fysieke leernetwerken en in EduQuat
 26. 26. De inventarisatie van vraag en aanbod en het 3 fasenmodel betrekken in de gesprekkencyclus
 27. 27. De uitkomsten vertalen naar een eigen visie op ict in het onderwijs
 28. 28. Projectopdrachten aansturen samen met de innovatoren
 29. 29. Draagvlak creëren 40% onder docenten 35% grootste uitdaging! 30% 25% 20% 15% Totaal (n=147) t/m 3 jr (n=55) 10% meer dan 3 jr (n=85) 5% 0% Bron: Motivaction
 30. 30. Integrale aanpak
 31. 31. Wilt u meer informatie over deze presentatie? Website: www.dactique.nl E-mail: info@dactique.nl Telefoon: 053 480 31 30 Op deze presentatie is de volgende licentie van toepassing Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported

×