Sociala medier för myndigheter

1,674 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Sociala medier för myndigheter

 1. 1. SocialaMedierförmyndigheter<br />Daniel Brandell<br />
 2. 2. Daniel BrandellStrateg inom Social Media<br />http://logicalive.com<br />http://wmdabra.blogsome.com<br />http://twitter.com/dabra<br />http://friendfeed.com/dabra<br /> <br /> <br />
 3. 3. Generationeravnätverk - Vägen till 2.0<br />Decentralisering, självorganisation<br />ConnectedComputers<br />ConnectedInformation<br />ConnectedPeople<br />Internet<br />Web 1.0<br />Web 2.0<br />Datorer<br />Massmedier<br />Organisationer<br />Centralisering, hierarkier<br />Teknokrati<br />Humanism<br />
 4. 4. Nyasynsätt<br />1.0 2.0<br />Hierarkier  Självorganisation<br />Fasad  Transparens<br />Professionalism  Amatörism<br />Marknadsekonomi ”Anarconomy”<br />Myndighet 1.0 Myndighet 2.0<br />Demokrati 2.0<br /> …<br />
 5. 5. No. 5<br />Användningsmönster 2006<br />
 6. 6. Användningsmönster 2006 per generation<br />6<br />
 7. 7. Ändrade användningsmönster 2007 och 2008<br />7<br />
 8. 8. Användningsmönster 2009<br />8<br />
 9. 9. Användningsmönster - Trend<br />
 10. 10. Vi har tagit efter 20-åringarna<br />
 11. 11. No. 11<br />ExempelpåSocialaMedier<br />Bloggar<br />Wikier<br />Wikipedia<br />Sociala nätverk<br />Facebook<br />LinkedIn<br />Twitter<br />
 12. 12. No. 12<br />Exempel: Wikipedia<br />
 13. 13. No. 13<br />Exempel: Blogg<br />http://kommunchef.tumblr.com/<br />
 14. 14. No. 14<br />Exempel: LinkedIn<br />
 15. 15. No. 15<br />Exempel: Twitter<br />http://twitter.com/Kommunchef<br />
 16. 16. No. 16<br />Exempel: Facebook<br />
 17. 17. No. 17<br />Riktlinjer för sociala medier<br />
 18. 18. Externt<br /><ul><li> Öka transparensen och trovärdigheten
 19. 19. Var närvarande där medborgarna är
 20. 20. Engagera entusiasterna
 21. 21. Dra nytta av kreativa invånare
 22. 22. Involvera användarna i affärsprocesserna</li></ul>Internt<br /><ul><li> Stärk kulturen
 23. 23. Genomför förändringar
 24. 24. Öka innovationskraften
 25. 25. Sprid kompetensen
 26. 26. Minska avståndet, kulturellt och geografiskt</li></ul>No. 18<br />Varför sociala medier för myndigheter?<br />
 27. 27. Sociala Medier på Logica: Logipedia – vår kunskaps-wiki<br />
 28. 28. Sociala Medier på Logica: Yammer – en intern Twitter<br />
 29. 29. Sociala Medier på Logica: LogicaLive Connections – Verksamhetens Facebook<br />
 30. 30. No. 22<br />Exempel: Nacka Kommun och gasfabriken<br />
 31. 31. No. 23<br />Exempel: Nacka Kommun och gasfabriken<br />
 32. 32. No. 24<br />Engagemanget finns hos medborgarna<br />
 33. 33. No. 25<br />Och Stockholm?<br />
 34. 34. Daniel BrandellStrateg inom Social Media<br />http://logicalive.com<br />http://wmdabra.blogsome.com<br />http://twitter.com/dabra<br />http://friendfeed.com/dabra<br /> <br /> <br />
 35. 35. Tack<br />Daniel Brandell<br />

×