Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Excel dad9

1,081 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Excel dad9

 1. 1. 2003/2004 оны хХичээлийн нэр: Мэдээлэл технологын систем Улирал: 1 Кредит 70%№ Нэрс код Ирц Явцийн дүн Явц 10% 1 2 3 4 5 6 7 8 40% 1 М. Оюунчимэг 9001 30 9.4% 70 82 82 66 48 85 98 100 31.6% 2 Э. Эрдэнэмаа 9002 27 8.4% 68 82 70 72 70 90 84 90 31.3% 3 Б. Уранчимэг 9003 32 10.0% 86 62 36 32 60 60 56 100 24.6% 4 Д. Соѐл-Эрдэнэ 9004 26 8.1% 72 70 90 40 70 52 82 90 28.3% 5 Г. ҮүлэнСолонго 9005 32 10.0% 70 48 50 48 50 95 90 100 27.6% 6 Э. Юмжир 9006 31 9.7% 90 68 82 70 68 100 100 100 33.9% 7 С. Бумаа 9007 30 9.4% 73.3 86 62 36 76 68 82 70 27.7% 8 Д. Энхтуяа 9008 29 9.1% 86.6 72 70 90 84 86 62 36 29.3% 9 Г. Анар Эрдэнэ 9009 32 10.0% 90 87 74 100 100 72 88 90 35.1%10 М. Шагдар 9010 22 6.9% 63.3 44 62 64 68 70 48 50 23.5% Сонгосон оюутны тоо 10 Шалгалтанд орсон 9 A 1 B 2 C 3 D 2 F 2 Нийлбэр 10 Шалгалтанд орох 10
 2. 2. 2003/2004 оны хичээлийн жил Кредит 3 70% 70% 30% Бие даалтын дүн БД Дүн Дүн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20% 80 85 100 95 100 90 90 60 80 60 75 95 16.8% 57.8% 12.0% 80 100 60 60 80 85 100 80 100 100 95 60 16.7% 56.4% 3.0% 60 80 95 95 80 85 85 80 50 60 70 95 15.6% 50.2% 16.0% 80 75 100 90 80 85 85 80 80 95 90 90 17.2% 53.6% 18.0% 90 100 100 100 100 80 95 90 80 95 90 100 18.7% 56.2% 60 80 100 90 100 80 95 90 100 100 100 90 18.1% 61.7% 22.0% 80 95 100 100 100 80 90 90 80 95 90 100 18.3% 55.4% 24.0% 60 80 60 75 100 80 90 100 95 100 100 75 16.9% 55.3% 26.0% 95 100 100 100 100 100 80 90 90 50 100 100 18.4% 63.5% 28.0% 95 50 100 100 100 100 80 90 90 100 100 100 18.4% 48.8% 30.0%
 3. 3. Рейтинг үнэлгээ Чанар Үсгэн 100%69.8% D 359.4% F 066.2% D 371.6% C 656.2% F 083.7% B 979.4% C 681.3% B 991.5% A 1278.8% C 6
 4. 4. " =IF(AD8<60%,"F",IF(AD8<70%,"D" True AD8<60% F True D"=if(Condition,True,False)" True False Condition
 5. 5. ",IF(AD8<70%,"D",IF(AD8<80%,"C",IF(AD8<90%,"B","A"))))" False 0-59 F 0 60-69 D 1 70-79 C 2 80-89 B 3 False 90-100 A 4 AD8<70% True False AD8<80% C True False AD8<90% B A
 6. 6. "A"))))"
 7. 7. Рейтенг Үсгэн Доод Дээд үнэлгээ 0 59 F 60 69 D 70 79 C 80 89 B 90 100 AРейтенг 71Үсгэн үнэлгээ C
 8. 8. Рейтенг Үсгэн Доод Дээд үнэлгээ 0 59 F 60 69 D 70 79 C 80 89 B 90 100 AРейтенг 56Үсгэн үнэлгээ F
 9. 9. Äîîä 0 60 70 80 90 Äýýä 59 69 79 89 100Үсгэн үнэлгээ F D C B A Рейтенг үнэлгээ 63 Үсгэн үнэлгээ D

×