Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Kali" линуксийг суулгах

1,001 views

Published on

Virtualbox дээр Kali линуксийг суулгах

Published in: Education
 • Be the first to comment

"Kali" линуксийг суулгах

 1. 1. dakhaa@gmail.com https://twitter.com/daagii Kali linux­ийг Virtualbox дээр суулгах Улаанбаатар хот 2013 он
 2. 2. Виртуал машин ● Виртуал машин шинээр үүсгэх.
 3. 3. Виртуал машин ● Системийн нэрийг өгнө.
 4. 4. Виртуал машин ● Санах ойн хэмжээг зааж өгнө.
 5. 5. Виртуал машин ● Үйлдлийн систем суулгах хард дискний хэмжээг зааж өгнө.
 6. 6. Виртуал машин ● Виртуал хард дискний суулгах төрлийг сонгоно.
 7. 7. Виртуал машин ● Хард дискийг автоматаар сонгох.
 8. 8. Kali Linux суулгах ● Үндсэн систем дээр байрлах хавтсыг зааж өгнө.
 9. 9. Виртуал машин ● Шинээр үүсгэсэн виртуал машиныг эхлүүлэх.
 10. 10. Виртуал машин ● ISO файлын замыг зааж өгнө.
 11. 11. Kali Linux суулгах ● Суулгах орчин график горимоор сонгон суулгацыг эхлүүлнэ.
 12. 12. Хэл сонгох ● Суулгах хэлний төрлийг сонгох.
 13. 13. Газар зүйн байрлалыг сонгох ● Бидний хувьд газар зүйн байрлалыг доорх байдлаар сонгоно. Other → Asia → Mongolia
 14. 14. Unicode ● Суулгах хэлний unicode ийг сонгох.
 15. 15. Keyboard төрөл сонгох ● Компьютерийн гарны төрлийг сонгоно.
 16. 16. Багцыг хуулах ● CD-ээс суулгахад шаардлагатай багцыг хуулна.
 17. 17. Hostname тохируулах ● Системийн hostname -ийг тохируулна. Манай тохиолдолд системийн нэр нь “kali” байна. ●
 18. 18. Domain нэрийг тохируулах ● Манай тохиолдолд домэйн нэр “linux” гэсэн нэртэй байна.
 19. 19. Нууц үг ● Системийн “Root” хэрэглэгчид нууц үг өгөх. Энэ нь системийг суулгасны дараах хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр, нууц үг байх болно.
 20. 20. Цагийн бүсийг сонгох ● Тухайн улсын цагийн бүсийг сонгоно.
 21. 21. Partition тохируулах ● Линукс системийн хувьд партешин хуваалтыг ямар процесс ажиллахаас нь хамаарч хуваалтыг хийдэг. Манай тохиолдолд автоматаар хуваалтыг хийх болно.
 22. 22. Partition тохируулах ● Хуваах партешинийг сонгоно.
 23. 23. Partition тохируулах ● Партешинийг хуваалт хийхгүйгээр бүгдийг нь нэг партешинд сонгоно.
 24. 24. Partition тохируулах ● Партешин хуваалтыг дуусгана.
 25. 25. Partition тохируулах ● Партешин хуваалт хард диск уруу бичихийг зөвшөөрнө.
 26. 26. Системийн багц суулгах ● Систем үндсэн багцыг суулгана.
 27. 27. Толин серверийг сонгох ● Толин серверийг автоматаар сонгохыг зөвшөөрнө.
 28. 28. Прокси ● Прокси серверийг тохируулахгүйгээр суулгацыг үргэлжлүүлнэ.
 29. 29. Толин сервер ● Толин серверийг автоматаар сонгоно.
 30. 30. Багцыг суулгах ● Үндсэн багцуудыг суулгана.
 31. 31. Boot сонгох ● Grub boot -ийг зөвшөөрнө.
 32. 32. Суулгацыг дуусгах
 33. 33. Нэвтэрч орох интерфэйс ● Хэрэглэгчийн нэр бидний тохиолдолд “root” байна.
 34. 34. Хакерын хэрэглээний программууд ● ● Арга барилаасаа хамаарч ямар программ хангамж ашиглахаа сонгон ашиглана. Коммандын мөрнөөс “MetaExploit” tool-үүдийг дараах байдлаар ажиллуулна. ● $ service postgresql start ● $ service metaexploit start

×