Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intro Dcc

652 views

Published on

Una introducció al Desenvolupament Cultural Comunitari

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

Intro Dcc

 1. 1. Bon Dia Em dic David Casacuberta i sóc professor de Filosofia de la ciència a la Universitat Autónoma de Barcelona
 2. 2. Principis i metodologia del DCC
 3. 3. Què entenem per DCC • Desenvolupament Cultural Comunitari • Construir comunitat per a potenciar el desenvolupament social mitjantçant l’art
 4. 4. DCC: Desenvolupament Cultural Comunitari • L’art pot ser una eina clau de desenvolupament social • La dinamització social pot vertebrar processos col·laboratius capaços de transformar una comunitat
 5. 5. Desenvolupament Cultural Comunitari • Objectius • Fomentar l’autonomia • Membres actius i amb poder decisori
 6. 6. Desenvolupament Cultural Comunitari • La creació artística: • Facilita la comunicació emocional • Potencia l’autoestima • Enforteix els llaços comunitaris
 7. 7. Desenvoupament Cultural Comunitari • Dirigit a una comunitat específica • Cerca el canvi real, mesurable.
 8. 8. Principis del DCC • Creació Col·lectiva • Saviesa de les multituds • Educació emocional • Ètica Comunitària
 9. 9. Qué és la creació col·lectiva? • Hi ha moltes formes de creació col·lectiva • Cadascuna dins un context que li dóna sentit
 10. 10. Qué és la creació col·lectiva? • Lúdica • Metodològica • Estètica • Ètica
 11. 11. Creació col·lectiva lúdica • Del fet i amagar a los jocs en xarxa •
 12. 12. Metodologia de la creació col·lectiva • La Catedral i el basar
 13. 13. Metodologia de la creació col·lectiva • Catedral: construcció col·lectiva jeràrquica
 14. 14. Metodologia de la creació col·lectiva • Basar: construcció col·lectiva horizontal
 15. 15. Estètica de la creació col·lectiva • cada home, un artista
 16. 16. Estètica de la creació col·lectiva • artista=productor
 17. 17. Estètica de la creació col·lectiva • www.communimage.ch
 18. 18. ètica de la creació col·lectiva • Potenciar el desenvolupament horizontal (Basar) • Recuperar els valors comunitaris
 19. 19. ètica de la creació col·lectiva • Internet és el gran basar del segle XXI
 20. 20. Les utopies de la xarxa • Comunicativa • Política • Activista • Del coneixement • Autorganitzativa
 21. 21. Utopia comunicativa • La informació vol ser lliure
 22. 22. Utopia política • Un nou món sense governs
 23. 23. Utopia activista • Underground digital • Resistència a l’Imperi
 24. 24. Utopia del coneixement • Software sense propietaris
 25. 25. Utopia auto- organitzativa • Drets per matemàtiques
 26. 26. La saviesa de les multituds En el grup hi ha més intel·ligència que en els membres més intel·ligents del grup
 27. 27. Multituds d’amateurs contra experts individuals • Quants cèntims hi ha a la gerra?
 28. 28. Condicions per a la saviesa de les multituds • Hi ha molts exemples on les multituds es comporten de forma estúpida, fins i tot aberrant. • Calen unes condicions -establertes per Surowiecki, per a que aquesta saviesa sigui possible
 29. 29. Condicions per a la saviesa de les multituds • Simplicitat en l’ús (l’algorisme de Google) • Disseny funcional • Establir processos d’agregació • Cercles virtuosos de participació.
 30. 30. Condicions per a la saviesa de les multituds • Diversitat en el tipus de participants • Individualisme metodològic • Feedback implícit • Meritocràcia (no totes les opinions compten per igual)
 31. 31. Ètica de la creació col·lectiva • Dos models d’artista • Artista com a creador • Artista com a productor
 32. 32. Artista com a creador • Tibor Kalman i el racisme a Colors • Missatge unidireccional de valors específics
 33. 33. Artista com a productor • Mongrel: Filtre per a transformar la raça d’una fotografia. • Valor d’autonomia i lliure interpretació
 34. 34. Què és una emoció?
 35. 35. Aristòtil. Retòrica • Emoció --> element bàsic per convéncer algú • Emoció --> Estat mental que té associat plaer o dolor.
 36. 36. Descartes. Tractat de les passions humanes • Existència d'un nombre petit d'emocions bàsiques que es combinen per generar tota la paleta emocional.
 37. 37. Paul Ekman • Estudis a diferents cultures de les expressions facials
 38. 38. 7 emocions bàsiques • ira • repugnància • por • alegria • tristor • vergonya • sorpresa
 39. 39. Damasio: L'error de Descartes • Les emocions són tan racionals com la raó
 40. 40. Teoria de l’emoció vicària
 41. 41. Individualisme Totes les certeses sorgeixen de l’individu “Penso, per tant existeixo”
 42. 42. De l’individu a la comunitat Tendències potenciadores de l’individualisme Il·lustració: cerca individual de la llibertat Romanticisme: el geni creador Ciències: Individualisme metodològic Ètica: Concepte negatiu de llibertat
 43. 43. Tensió comunitària • La modernitat estableix una tensió entre: • Ser membre d’una comunitat • Establir-se com a individu
 44. 44. Límits a l’ètica individualista • ¿Què resulta quan les conseqüències no m’afecten com a individu?
 45. 45. Biopolítica • Biopolitica: els problemes ètics, epistemoloògics i ontològics relacionats amb l’impacte del poder en la vida humana i els processos reproductius. • (Michel Foucault)
 46. 46. El paradigma immunològic • Roberto Esposito: la política com a paradigma immunitari
 47. 47. El Leviathan de Hobbes • Unió de tots els súbdits com a cos del sobirà • La nació s’immunitza contra la violència, l’estat l’únic capaç d portar-la a terme.
 48. 48. Paradigma inmunitari • Immunitas vs. Communitas • Munus= Obligació, regal que es torna. • El sentit original, legal, de “immunitat”.
 49. 49. L’holocaust nazi • No es tracta d’un simple procés de “deshumanització”. • Immunitzar la comunitat contra allò alié.
 50. 50. Paradigma immmunitari • La Modernitat requereix subjectivitat • La subjectivitat requereix immunitat • La dialèctica individu/cos
 51. 51. Paradigma immunitari • La maternitat com a immunitzador • La reacció immune permet que creixi allò diferent
 52. 52. La globaimmunització • Immunitzar-se d’allò diferent
 53. 53. La globaimmmunització • Cultura de consum i definició
 54. 54. Alternatives immunitàries Processos d’immunització inclusius Individus que es (re)construeixen a partir de processos d’immunització.
 55. 55. Les múltiples cares del DCC • Dues perspectives centrals • Des de l’art • Des de la inclusió social
 56. 56. Des de l’art • L’objectiu central no és tant pràctic com ideològic: transformar les mentalitats dels individus. • Disfrutar i participar de l’art és en si mateix un valor
 57. 57. Des de la inclusió social • Objectiu pràctic: canviar la comunitat • L’art és vàlid en tant en quant facilita una porta de comunicació amb la comunitat
 58. 58. Relació del DCC amb altres disciplines • Gestió cultural • Treball social • Dinamització cultural • Art col·lectiu • Artivisme
 59. 59. Gestió Cultural • La gestió cultural incideix en la qüestió de l’accés. Apropar la cultura a un major nombre de gent • El DCC treballa amb grups petits, cercant una implicació directa
 60. 60. Treball Social • L’element “art” no té una presència tan important • L’element “comunitat” no ha d’estar necessàriament present
 61. 61. Dinamització socio- cultural • L’element comunitari no ha d’estar necessàriament present • L’element cultural té una dimensió bàsicament lúdica, no és art, ni està lligat a una cultura.
 62. 62. Què aporta el DCC • Forta dimensió artística que possibilita • Transmissió de valors mitjançant les emocions • Facilitar la construcció de múltiples elements identitaris • Construcció d’un concepte inclusiu de comunitat
 63. 63. Moltes gràcies per la seva atenció

×